logo
poster

Ingen boligprisvekst i september?

30. september 2016

Onsdag 5. oktober når boligprisstatistikken for september offentliggjøres, får vi svar på om den kraftige prisstigningen fortsetter.

Leif J. Laugen
av Leif J. Laugen
Administrerende direktør
Del

Med vekst på 9,1 prosent siste år og en rekordsterk måned på 2,8 prosent for august isolert, har den underliggende prisveksten for landet sett under ett siden februar ligget på 12 prosent – målt som årsrate. For Oslo som bjellesau, har vi beregnet den underliggende veksttakten i samme periode til ca 23 prosent (!), mens faktisk vekst de siste 12 måneder har vært 16,3 prosent.

September er normalt sett en svak måned hvor prisene svekkes med henimot 1 prosent. Dette henger sammen med at flere objekter har kommet ut i markedet etter ferien og at de mest ivrige kjøperne har fått dekket sine behov. I årets september tror vi at markedet vil fortsette sterkt med en positiv sesongjustert prisstigning på henimot 1,0 prosent. Det betyr i så fall at den nominelle prisendringen blir rundt null - kanskje litt på undersiden - og at 12 måneders vekst stiger til 9,5-10,0 prosent. Oppdriften i Oslo forventer vi vil resultere i en 12 måneders vekst på mellom 17 og 18 prosent og en prisstigning isolert for september på rundt 1 prosent.

Begivenhetsrik måned

Med forslag om innstramminger i låneregler og rentemøte med tilhørende heftig diskusjon om vi har en boble i Oslo-markedet, har september gitt grunnlag for å se lengre fremover. I tillegg kom dagens tall for kredittvekst i husholdningene i august inn noe høyere enn de siste måneders utvikling.

Låneinnstramming

Selv om vi har forståelse for Finanstilsynets ønske om å stramme inn kredittveksten gjennom å pålegge bankene enda strengere regelverk, er vi i tvil om dette er et riktig virkemiddel så lenge man ikke foreslår å differensiere tiltakene geografisk.

Leif J. Laugen, Adm.dir Krogsveen

De svakeste områdene trenger ingen tilstramming, slik sett ville en renteøkning vært å foretrekke der. Lånetilstrammingen er uheldig fordelingsmessig hvor de med lav egenkapital, men gode inntekter, holdes utenfor boligmarkedet.

Norges Bank

Sentralbanken gjorde en liten, men likevel viktig endring renteforventningene. Fra å ha snakket ned renten kontinuerlig siden oljeprissjokket høsten 2014, ble nå rentebanen hevet med ca 0,25 prosent og man uttalte eksplisitt at renten settes noe høyere på grunn av situasjonen i kreditt- og boligmarked. Et synkende rentenivå ute i kombinasjon med heving av rentebanen her hjemme, skapte noe overraskelse i valutamarkedet med sterkere krone som konsekvens. Å ta hensyn til boligmarkedet og "lene seg mot vinden" var etter vårt syn riktig i denne situasjonen, og vi mener at sentralbanken gjorde det som vi realistisk kunne håpe på – sett hen til det dilemmaet Norges Bank står i.

Kredittvekst

Med en økning i årsraten fra 5,9 prosent i juli til 6,1 prosent i august blir nok kredittveksten oppfattet å være på den sterke siden. Dette burde ikke overraske da kredittvekst er en «etterslepende» indikator som reflekterer utviklingstrekk som allerede har vært på gang en periode.

Optimismen og fremtidstroen har med andre ord festet seg, og er gjennom året blitt forsterket med høyere oljepris (bunnet ut i januar på 28 $/fat), lavere vekst og sågar tilbakegang i arbeidsledighet og svært ekspansiv pengepolitikk. Ytterligere stimulans gjennom finanspolitikken i de områder av landet som har vært hardest rammet av nedskjæringene i oljesektoren, har dessuten lindret nedgangssmertene og skapt grunnlag for fremtidstro.

Alt i alt har norsk økonomi snudd, og det utkrystalliserer seg tydeligst i boligmarkedet gjennom prisutviklingen her.

Leif J. Laugen, Adm.dir Krogsveen
Leif J. Laugen
Administrerende direktør

Leif J. Laugen

Leif. J. Laugen er Administrerende Direktør i Krogsveen. Laugen er også tidligere styreleder i Eiendom Norge, Bransjeforeningen for eiendomsmeglingsforetak.

logo

Martin Linges vei 17, 1364 Fornebu

Sentralbord: 67 52 95 50

Følg oss på FacebookMeld deg på nyhetsbrev

© 2021 Krogsveen AS

logo

Martin Linges vei 17, 1364 Fornebu
Sentralbord: 67 52 95 50

© 2021 Krogsveen AS 2018

PersonopplysningerBruk av cookies