Nå er tiden inne for kjøp av sekundærbolig for utleie – rekordlav rente i flere år.

14. mai 2020 av Krogsveen
Torsdag 7. mai satte Norges Bank ned styringsrenten til null. For mange setter det fart i planene om å kjøpe sekundærbolig for utleie. Boligmarkedet har holdt seg selv om aksje- og oljeprisene har stupt. Vi rådgir mange kunder om dagen, og bistår med hele prosessen; fra kjøp, til utleie, forvaltning og salg, sier Stian Kløfta, administrerende direktør i Krogsveen.
- Det er nå et gunstig tidspunkt å kjøpe sekundærbolig, og kanskje spesielt dersom du ønsker å leie den ut. Norges Banks siste rentekutt er historisk, og det lave rentenivået er meldt å vedvare i årene som kommer. Aldri har styringsrenten vært lavere, sier Kløfta.
Norges Bank signaliserer at bankene nokså raskt vil følge Sentralbankens styringsrentekutt. Trolig vil bankenes utlånsrente ligge på rundt 1,75 når justeringene snarlig er gjort.

Rekordgunstig

Nettopp derfor forventer Kløfta at mange som går med planer om kjøp av en sekundærbolig, vil iverksette planene. Tiden har for mange aldri vært mer moden.
- Mange foreldre går med planer om kjøp av en sekundærbolig for utleie og som senere skal brukes av sine barn som skal studere. Med dagens stabilt lave rentenivå, og i tillegg høy inflasjon, er det gunstigere enn noen gang å gå til innkjøp av en slik bolig, sier Kløfta.

Kjører hele prosessen

Krogsveen har egne meglere som jobber kun med utleie. Dermed vil meglerhuset kunne hjelpe til med alt fra kjøp, til rådgivning, utleie. Et sikrere tilbud får du ikke.
- Krogsveen driver hele prosessen. For mange er dette til meget stor hjelp. Kanskje bor de langt vekk, og har problemer med å administrere utleie av bolig. Det er viktig, og til stor hjelp, med profesjonell assistanse til å sikre avtalene som skal inngås, sier Kløfta.

Bred erfaring i utleie

Utleiemarkedet er stort. Bare i Oslo leies 15 prosent av alle boliger ut – veldig mange av dem til studenter. Dette er statistikker utarbeidet av Prognosesenteret.
Utleieavdelingene i Krogsveen har bred erfaring i denne type boligformidling.
Administrerende direktør, Stian Kløfta

Prosessen

Dersom du ønsker å kjøpe en sekundærbolig med hovedformål å leie ut, vil Krogsveen først sørge for at du gjør et trygt og godt kjøp. Deretter får kundene oppklarende, trygg og god rådgiving om eventuell utleie. Krogsveens meglere sørger deretter for å finne leietakere, for deretter å gjøre bakgrunnssjekk, referansesjekk og kredittsjekk av potensielle leietakere. Krogsveen bruker heller ikke standardkontrakter ved utleie, men skreddersyr hver eneste kontrakt for sine kunder.

Marginale prisforskjeller

Utleiemarkedet i Oslo er stort, men prisnivået for utleie, skiller seg ikke ut i vesentlig grad fra steder utenfor Ring-3 i hovedstaden. Områder i Oslo, utenfor Ring-3, skiller seg marginalt fra steder som Ski, Ås, Drammen og Romerike. Kløfta forklarer:
- Sentrum i Oslo er som ventet dyrest, men utenfor Ring-3 skiller ikke prisene seg så mye fra steder som ligger nokså nær Oslo. Dette er er byer eller områder som har 10-15 minutters kollektivkorrespondanse for tog i retning av Oslo, eller som har nærhet til egne studiesteder. Steder med universitet eller høgskoler er selvsagt gunstige plasser å tenke sekundærbolig for utleie, sier Stian Kløfta.

Sikkerhet

Utleie med hjelp av Krogsveen betyr enkelt og greit sikkerhet. Mislighold av kontrakt følges opp av Krogsveens megler, i form av purringer og eventuelle inkassokrav.
Om ikke det er nok, sørger Krogsveen for iverksettelse av eventuell utkastelse. Det gjøres i tett samråd med fagansvarlig advokat.

Utleieforsikring

Krogsveen tilbyr også utleieforsikring. Den dekker tap av husleie i seks måneder, samt ødeleggelser for inntil en halv million kroner og kostnader ved utkastelse.
- Sikrere utleieavtaler finnes ikke på markedet i dag, presiserer Stian Kløfta.

Finn ut hva boligen din kan leies ut for i dagens marked. Vi gir gode råd på veien. Ta kontakt med oss!
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0