- Kundene er fleksible og flinke til å tilpasse seg Korona-tiltakene

27. mars 2020 av Krogsveen
Hverdagen for boligmeglere er snudd på hodet. Telefon- og Facetime-møter, individuelle visninger og elektroniske signeringer er iverksatte tiltak. – Men folk tar hensyn, er fleksible og til å stole på, sier Caroline Stensrød hos Krogsveen på Sagene.
De gode kundemøtene, de personlige samtalene og den gode kollegiale stemningen på meglerkontoret er imidlertid borte.
- Det er det store minuset oppe i alt dette her. Likevel synes jeg både kolleger og kunder takler endringene veldig bra. På Sagene-kontoret har vi jevnlige møter på Facetime. Det er selvsagt ikke like personlig og koselig, men det fungerer overraskende greit, sier Caroline Stensrød.
28-åringen har vært ansatt på Sagene-kontoret til Krogsveen siden 2013, og har selvsagt aldri vært med på noe lignende.

Smittevern har pri-1

Meglerne i Krogsveen har nå smittevern som førsteprioritet. Det resulterer i kartlegging av kundemassen gjennom telefonsamtaler, der kundene må svare på smittevern-spørsmål. I tillegg praktiseres individuelle visninger og elektroniske signeringer.
- Vi skal overlevere en smittefri bolig, og folk er flinke til å ta hensyn. De er også fleksible i forhold til når vi skal ha visninger, sier Caroline.
Kun én og én interessent får ha visning.
- Før visningen åpner vi alle dører, slik at folk ikke skal ta på ting. Dersom noe skal røres, er det megleren som skal gjøre det – med hansker, presiserer Caroline.

Individuelle visninger

Hun forsøker i størst mulig grad å samle de individuelle visningene.
- Vi er nødt til det. Individuelle visninger fører til at ting tar lenger tid. Vi har avsatt en halv time til hver individuelle visning, og samler dem så langt det går an, sier hun.
For å effektivisere visningene, ber hun på forhånd kundene om å lese salgsoppgaver og annonser nøye.
- Individuelle visninger er ikke bare negativt. Kunden føler at de får personlig service, og vi får mye tid sammen med hver interessent. Akkurat dette er jo positivt for alle parter, sier Caroline.

Facetime-løsning

Enkelte kunder tar imidlertid ikke sjansen på å møte opp personlig. For dem finnes andre løsninger.
- Vi har muligheten til Facetime-visning eller videovisning av boligen. Enkelte benytter seg av dette, forteller Caroline.'
Færre kommer på visninger nå enn for noen uker siden. De nysgjerrige naboene som stikker innom bare for å kikke, er nemlig borte.
- Vi får luket bort de som er på søndagstur for å titte. Det er greit for oss, og de individuelle visningene fungerer veldig bra. Ja, overraskende bra, sier Caroline.

Kjøpers marked

Aktiviteten i boligmarkedet er redusert, men Caroline er foreløpig ikke spesielt hardt rammet. Hun har solgt tre boliger i løpet av de siste to ukene, og har flere på gang. Tilbudet er på det høyeste gjennom 2020, og det kan se ut til at «vårslippet» har kommet en måned tidligere i år.
- Bankenes rentekutt holder interessen fra kjøpere oppe, og vi har mange boliger ute på markedet. En del selgere har allerede kjøpt bolig, og må selge raskt. Som kjøper kan det derfor være mulig å gjøre gode handler nå, sier Caroline.
Hun opplyser at prisnivået i hennes område er stabilt.
- Enkelte boliger går over takst. Andre litt under. Så dette virker å være som normalt – i hvert fall her i distriktet, sier Caroline.

Mister de gode møtene

Signering av kjøpskontrakter gjennomføres digitalt.

- Vi har elektronisk signering via Bank-ID. Førstegangskjøpere gir opplysninger via telefon, og alt dette fungerer greit. Minuset er, som tidligere nevnt, at vi mister de personlige møtene og den gode stemningen på møter mellom selger, megler og kjøper.

Overtagelsene går stort sett som normalt etter at partene har svart på smittevern-spørsmål. For Caroline er det viktig av hun kan overlevere en smittefri bolig.

- Hvis ikke alt dette er kartlagt, må vi utsette overtakelsen, sier Caroline Stensrød.

Ta gjerne kontakt med din lokale megler https://www.krogsveen.no/eiendomsmegler eller Krogsveen Kjøpshjelp https://www.krogsveen.no/kjope/kjopshjelpfor gode individuelle råd. Vi står til disposisjon for deg i disse krisetider.
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0