Derfor bør megler være tilstede på visning

21. september 2020 av Krogsveen
Det å ha megler tilstede på visning er fordelaktig både for kjøper og selger. Å selge privat eller velge en megler som ikke stiller opp på visning, kan få negative konsekvenser for salget. Noen aktører mener for eksempel at det ikke er nødvendig med megler tilstede på visning – at dette ikke har noe å si for boligsalget. - Vi er ikke enige. Les våre argumenter her.

5 gode grunner til å ha megler på visning

1. Megler bygger tillit

Å ha megler tilstede på visning, og under budrunden, har stor betydning for gjennomføring og resultat. Når kjøper går gjennom en vurderingsprosess, og kanskje også en beslutningsprosess på visning, kan en god megler gi trygghet og oppfølging gjennom støtte og råd, på en annen måte enn hva en selger eller andre ufaglærte kan. En faglig sterk megler med inngående lokalkjennskap som er flink til å bygge tillit kan virkelig utgjøre «tungen på vektskålen» under visningen.

2. Bedre oppfølging av visningsdeltakere

Megler får et helt annet overblikk og mye bedre innsikt når man er tilstede på visning. Dette vil prege kvaliteten på oppfølgingen. Dersom megler ikke har vært tilstede aner han / hun ikke hvem som har stilt spørsmål, hvem som har vist spesiell interesse for boligen, eller hvem som kan være en potensiell budgiver. Megler har svært få holdepunkter (bortsett fra kanskje en liste med noen navn), og famler litt rundt i «blinde» etter visning når han / hun skal følge opp. Visningen er en viktig arena for både interessenter OG megler. Det er her megler kan knytte kontakt med potensielle budgivere og gi dem den oppfølgingen de trenger for å kunne beslutte.

3. Megler skal gi omsorg for begge parter

Å kjøpe bolig er kanskje den største økonomiske investeringen man gjør i livet. Da er det fordelaktig å ha en nøytral part tilstede på visning som kan svare på eventuelle spørsmål rundt boligens tekniske stand eller økonomiske forhold. En boligselger er selvsagt opptatt av å oppnå en så god salgspris som mulig, og vil dermed komme til kort dersom det dukker opp kritiske spørsmål rundt prisnivå, tekniske forhold ved boligene eller hva det vil koste å utbedre skader. Uten megler tilstede som fanger opp denne type spørsmål og usikkerhet, kan altså potensielle budgivere forsvinne ut døren for godt.

4. Megler skal få frem potensialet i boligen

På visning er det meglers oppgave å bevisstgjøre de besøkende om potensialet i boligen, ved for eksempel å gi nyttige råd om oppussing, hvordan romløsninger kan endres eller hvordan rommene kan disponeres. Disse mulighetene ser nok et trent meglerøye bedre enn en selger som kanskje har bodd lenge på samme sted og blitt litt blind når det gjelder hvilke muligheter som faktisk ligger i boligen. For noen kan det virke ubehagelig å snakke om ombygging og oppussing med selger direkte. Her er det bedre om visningsdeltagerne kan snakke direkte med megler og føle frihet til å vurdere, se løsninger og drømme, uten å være engstelig for om selger blir negativt berørt.

5.  Selger kan også utgjøre en stor forskjell på visning

Vi mener det absolutt kan være en fordel å ha både megler og selger tilstede på visning av eksempelvis større familieboliger. Selger kan for eksempel gi viktige opplysninger om nabolaget, skolevei eller svare på hva som har vært mest trivelig ved boligen og miljøet. Dette er opplysninger en selger alltid vil være best på, mens megler kan ta seg av spørsmål om boligens potensial, tekniske tilstand, prisnivå i nabolaget, eller veiledning om finansiering og budgivning.
Ta gjerne kontakt med  ditt lokale kontor hos Krogsveenom du skal kjøpe, selge eller trenger en verdivurdering.
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0