logo
poster

Mot normalt - i boligmarkedet

5. oktober 2015

På tross av at bankenes boliglånsrenter er redusert med 1 prosent siden desember 2014, har prisutviklingen i boligmarkedet gått fra en 12-måneders veksttakt på nærmere 9 prosent til 6,9 prosent i september. Dette er "mot normalt" og viser at det er andre og sterkere krefter som nå preger utviklingen - også i boligmarkedet.

Leif J. Laugen
av Leif J. Laugen
Administrerende direktør
Del

Oljeprissjokket som rammet norsk økonomi på høsten i fjor og som fikk fornyet kraft på forsommeren i år preger nå også det norske boligmarkedet. Normalt vil en rentenedgang på 1 prosent øke boligprisene med nærmere 10 prosent over tid. Derfor har vi vært noe skeptisk til Norges Banks aggressive rentepolitikk i perioder. Dagens omgivelser med oljepriser som har falt 60 prosent på under ett år gir nå store konsekvenser for en del bedrifter og deres ansatte. Dette blir nå stadig mer synlig i norsk økonomi. Derfor var det også riktig av sentralbanken å sette ned styringsrenten til 0,75 prosent for halvannen uke siden.

Enkelte banker opererer nå med boliglånsrenter på en-tallet og sentralbanken har innskuddsrenter som tilbys bankene på minus 0,25 prosent, en bank må altså nå betale for å få lov til å sette inn overskuddslikviditet i Norges Bank! Likevel opplever vi en fallende trend i boligprisveksten. Større usikkerhet i oljenæringene sprer seg gradvis til andre bransjer som leverer varer og tjenester inn i oljesektoren. Dette har igjen medført større usikkerhet blant norske husholdninger. Forbrukertilliten som måles kvartalsvis av Finans Norge, har ikke vært lavere siden 1990-tallet, og lavere tro på utviklingen i norsk økonomi må vi helt tilbake til 1991 for å finne.

Har vi en boligboble?

Boligprisene kan i perioder fremover komme til å falle, også andre steder enn i Rogaland. Imidlertid var boligprisene høyere i perioden 2006-2008 og i 2012-13 når man ser på realprisutviklingen – altså boligpriser mot utvikling i disponibel inntekt. Parallelt er betjeningsevnen sterk med dagens lave renter. Ytterligere stimulanser innenfor det penge- og kredittpolitiske området kan settes inn samtidig med at vi sannsynligvis får kraftige etterspørselsstimulanser i statsbudsjettet som offentliggjøres på onsdag. Norge har mye å gå på når det gjelder finanspolitisk handlingsrom!

Likevel er det viktig at privatpersoner som vurderer å bevege seg i boligmarkedet eller som har planer om å gå inn i markedet for første gang, er klar over at usikkerheten om fremtidig retning for boligprisene er større enn på lenge. Det betyr at det både kan bli mer krevende å få solgt sin bolig, og at høy belåning kan gjøre at man er sårbar for å tape egenkapitalen i perioder.

Har man en sunn finansiell situasjon med opptjent egenkapital og tilnærmer seg markedet med nødvendig forsiktighet, er det lite som tyder på at boliginvesteringen ikke skal lønne seg på litt sikt.

Leif J. Laugen
Administrerende direktør

Leif J. Laugen

Leif. J. Laugen er Administrerende Direktør i Krogsveen. Laugen er også tidligere styreleder i Eiendom Norge, Bransjeforeningen for eiendomsmeglingsforetak.

logo

Martin Linges vei 17, 1364 Fornebu

Sentralbord: 67 52 95 50

Følg oss på FacebookMeld deg på nyhetsbrev

© 2021 Krogsveen AS

logo

Martin Linges vei 17, 1364 Fornebu
Sentralbord: 67 52 95 50

© 2021 Krogsveen AS 2018

PersonopplysningerBruk av cookies