logo
poster

Nå bør renta opp

18. september 2016

Neste torsdag vil Norges Bank vurdere sin pengepolitikk. Både boligmarked, arbeidsmarked, oljepriser og inflasjon tilsier at bunnen er nådd, og sentralbanken bør signalisere en annen retning for styringsrenta.

Leif J. Laugen
av Leif J. Laugen
Administrerende direktør
Del

Ut fra et rent boligperspektiv er markedet overmodent for å øke renta. Rente er prisen på kreditt. Med 1,5 prosent rente etter skattefradrag er det «gratis» å låne når man tar hensyn til lønnsutvikling og inflasjon. Den tiltakende boligprisveksten vi har sett i Norge fra mars og utover, vil på et eller annet tidspunkt måtte resultere i høyere rente - og da med stor fare for brå prisfall. Da er det bedre å være føre vàr og starte en forsiktig økning allerede nå.

Bunnen er nådd

Siden årsskiftet har oljeprisen steget fra sitt laveste nivå på 28 dollar/fat og har etter hvert stabilisert seg på 45-50 dollar/fat. Dette er lavt sammenlignet med perioden 2011-14 da prisen beveget seg innenfor intervallet 95 - 125 dollar/fat. Likevel er det et nivå hvor stadig flere utbyggingsprosjekter på norsk sokkel blir lønnsomme på grunn av en meget kraftig opprydding og omstilling innenfor hele oljeindustrien. Dette lover godt for næringsliv og arbeidsplasser på Vestlandet selv om det fortsatt er etterdønninger, for eksempel innenfor leverandørindustrien og supplynæringen. Økningen i arbeidsløshet har bremset opp, og optimismen i næringsliv og husholdninger synes å være på vei oppover. Det er et godt tegn.

Samlet inflasjon har vært stigende og har overrasket på oppsiden de siste månedene. Inflasjonstakten er nå på mellom 3 og 4 prosent målt ved KPI-JAE, sammenlignet med styringsmålet på 2,5 prosent. Den viktigste prisdrivende komponenten er importert inflasjon som følge av at krona har vært svak. Dette vil imidlertid dø ut over tid etter hvert som valutaen har flatet ut og begynt å styrke seg - som vi har sett tendenser til den senere tid. I dagens konjunkturelle situasjon gir de forskjellige makroimpulsene, samlet sett, Norges Bank handlingsrom til å justere kursen og sågar sette opp styringsrenten uten at de går utover sitt mandat. I tillegg til at pengepolitikken skal se til at inflasjonen ligger nær 2,5 prosent, skal den også være robust. Det vil si at den skal bidra til å motvirke oppbygging av finansielle ubalanser, for eksempel en boligprisboble.

Økt rente vil gi en bedre effekt

For boligmarkedet er en forsiktig renteøkning et mer hensiktsmessig virkemiddel nå enn ytterligere tilstramming av boliglånsforskriften som Finanstilsynet har foreslått.

Renten virker likt over hele landet, mens tilstramminger i lånekrav og finanspolitiske tiltak gjennom statsbudsjettet kan differensieres geografisk. Det er bedre at virkemidler som kan differensieres virker ekspansivt i de næringer og regioner man ønsker å støtte, enn at man støtter hele landet med en kunstig lav rente, og samtidig må forsøke å tøyle veksten i alle de områder den ikke er bærekraftig. Forslaget fra Finanstilsynet gir dessuten svært uheldige fordelingsmessige utslag hvor det å være født med sølvskje i munnen premieres, mens hard jobbing over år med utdanning og arbeid resulterer i at boligkarrieren blir satt på hold.

Leif J. Laugen
Administrerende direktør

Leif J. Laugen

Leif. J. Laugen er Administrerende Direktør i Krogsveen. Laugen er også tidligere styreleder i Eiendom Norge, Bransjeforeningen for eiendomsmeglingsforetak.

logo

Martin Linges vei 17, 1364 Fornebu

Sentralbord: 67 52 95 50

Følg oss på FacebookMeld deg på nyhetsbrev

© 2021 Krogsveen AS

logo

Martin Linges vei 17, 1364 Fornebu
Sentralbord: 67 52 95 50

© 2021 Krogsveen AS 2018

PersonopplysningerBruk av cookies