poster

Nyskapende eiendomsmegler i over førti år

30. juni 2016

Eiendomsmegler Krogsveen har i alle år vært en innovativ eiendomsmeglerkjede. På 70-tallet var Krogsveen først ute med å oppgi adresse og prisantydning i boligannonsene. Det ble raskt ny bransjestandard. Førti år senere er samme selskap først ute med de mest treffsikre løsningene for digital markedsføring. Helt siden oppstarten har vi vært en pådriver for utvikling av bransjen.

Del

En rød tråd gjennom Krogsveens historie fra 1975 til i dag, er trangen til å være i konstant utvikling. Selskapets innovasjonskraft har bidratt til å etablere Krogsveens sterke posisjon i meglerbransjen. Samtidig har de mange nyvinningene gitt hele bransjen flere verktøy og gjort det tryggere og enklere for både kjøpere og selgere i et boligsalg.

Her er noen eksempler på hvordan Krogsveen gjennom førti år har bidratt til å definere god eiendomsmegling:

Prisantydning og adresse i boligannonsen

På 70-tallet var det vanlig å måtte ringe eiendomsmegleren for å få opplysninger om eiendommer som lå ute for salg. Ønsker om diskresjon var noe av bakgrunnen, men Krogsveen så at behovet for gode og effektive salgsprosesser trumfet dette. I dag er det nesten umulig å tenke seg en boligannonse uten at adressen til objektet er oppgitt.

Åpne visninger

Det vi i dag tar for gitt, er som regel et resultat av at noen har banet vei for det. For eksempel er åpne visninger normen nå, men slik var det ikke da Krogsveen for noen tiår siden var blant de aller første som tilbød dette.

Markedsføring på WAP

WAP-teknologien var forløperen til dagens løsninger for internett på mobil. Denne teknologien er ikke lenger aktuell, men da den kom på slutten av 90-tallet sørget Krogsveen for å utnytte den best mulig for sine oppdragsgivere. Alle tilgjengelige verktøy tas i bruk når en Krogsveen-megler jakter på den rette kjøperen til din bolig.

Boligsøkerregister

En løpende oppdatert og omfattende oversikt over personer på boligjakt, med all relevant informasjon om deres boligpreferanser tilgjengelig, er et unikt verktøy for Krogsveens meglere når de kobler rett bolig med rett kjøper. Vi hjelper kjøperen å finne drømmeboligen ved å sende informasjon om boliger som matcher deres ønsker. I dag er det flere aktører som forsøker å etablere tilsvarende registre som Krogsveens boligsøkerregister, men oss bekjent er det ingen som kan matche det Krogsveen har bygget opp og vedlikeholdt gjennom mange år.

Elektronisk budgivning

Kravet til skriftlige bud har vært en praktisk utfordring for mange budgivere. Krogsveen har vært opptatt av å fjerne slike praktiske hindre, og var tidlig ute med en løsning for elektronisk budgivning. Allerede i 2007 kunne vi tilby elektronisk budgivning ved hjelp av BankId.

Budapplikasjon

En app for alt, snakkes det om. Krogsveen syntes det burde være en app som gjorde det trygt og enkelt å legge inn bud på bolig. Derfor laget vi en, som gjør at man kan delta i budrunden samme hvor man er – bare man har internettdekning på mobilen.

Lynvurdering

Hvordan gjøre Krogsveens samlede kunnskap om markedet umiddelbart tilgjengelig for boligeiere? Svaret er Lynvurdering. Ved å laste opp bilder og informasjon om boligen på Lynvurdering.no får du en kjapp verdivurdering av din bolig i retur, innen en arbeidsdag og av en lokalkjent eiendomsmegler.

De mest sofistikerte løsningene for digital markedsføring

De nye teknologiløsningene Krogsveen har utviklet med sine underleverandører gjør at meglerkjeden tilbyr kundene bransjeledende treffsikkerhet i markedsføringen av en bolig. Nå finner boligannonsen kjøperne på nett! Med de mest innovative løsningene tilgjengelig føyer Krogsveens digitale markedsføringspakke seg pent inn i rekken av eksempler på hvordan kjeden har løftet standarden i bransjen.

Med et brennende engasjement for eiendom, kjøp og salg, har vi stått på tå hev for kundene våre i fire tiår. Vi gleder oss til å være pådriver for utvikling av bransjen vår også i tiårene som kommer.