Rekordmild vinter gir rekordhøyt boligsalg for februar

28. februar 2020 av Krogsveen
Antallet solgte boliger for februar slår alle rekorder. Den milde og snøfattige vinteren i åtte av våre fylker, kan være årsaken, mener vår analytiker og boligekspert Leif J. Laugen.
Tallene viser at vi ligger an til cirka sju prosent økning i salg av bruktboliger i februar i år sammenlignet med fjoråret. Når vi sammenligner med rekordåret 2015, ser det ut til at vi slår rekorden med nærmere fem prosent økning, sier Laugen.
Februar er vanligvis en måned hvor det selges noe færre boliger. Rekordsalget i år kan skyldes den milde og snøfattige vinteren.
Antallet bruktboliger for salg er også fortsatt høyt, og ligger på omtrent samme nivå som i februar i fjor.

Flere byr på boliger

Parallelt med at flere boliger selges, er det også flere budgivere på hver enkelt bolig. I snitt er det 2,5 unike budgivere per salg i Oslo, mens det for resten av landet er cirka 1,5 budgiver per solgte bolig i snitt.
Når vi har mange boliger for salg, og mange som vil kjøpe, får vi et aktivt og balansert marked med en normal prisstigning. Våre beregninger tyder på at vi får en prisstigning på cirka én prosent både for landet som helhet og i Oslo i februar, sier Laugen.

Fortsatt lave renter

Han mener at den siste tids hendelser vil skape grunnlag for lave renter fremover, noe som fører til et fortsatt balansert og godt boligmarked.
Internasjonal urolighet – som vi blant annet opplever med det nye Coronaviruset – smitter over i rentemarkedet. Dette - sammen med at lønnsoppgjøret denne våren ser ut til å gi en god reallønnsvekst for store grupper av boligkjøpere, medfører at boligprisene vil holde seg godt fremover, sier Laugen.
Han mener at størstedelen av den forventede prisveksten for året - som han mener blir på 3-6 prosent - vil komme i vinter- og vårmånedene.
Jeg har fortsatt tro på en viss prisvekst i resten av året, og regner med at den kommer i første halvdel av 2020, sier Laugen.


Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0