Slik blir utleie tryggere

23. januar 2020 av Krogsveen
I 2018 mottok Namsfogden i Oslo 3.372 begjæringer om utkastelse. Kun 844 endte med det som resultat. Få tips om hvordan du forbereder utleie med mindre risiko.
Å leie ut boligen din kan gi kjærkomne inntekter. Dog er det ikke tvil om at det også kan gi føre til utgifter og tapte inntekter, spesielt hvis du får leietakere som ikke betaler husleie eller som gjør hærverk på boligen din.
Vi opplever at enkelte er redde for å leie ut boligen, nettopp fordi det er forbundet med risiko, sier eiendomsmegler Thomas Gjerde Dideriksen hos Krogsveen.
Han er daglig leder for selskapets utleieavdeling på Sagene og Løren. Her får du hans beste tips til hvordan du får tryggere utleie.
- Det enkleste er utvilsomt å ha oss på laget. Vi er eksperter på utleie og har totaloversikt på kontrakter, avtaler og leieforhold. Men du kan selvsagt også gjøre jobben selv, sier Dideriksen.

Dideriksens tips

  1. Sjekk referanser på den eller de som vil leie boligen din. Ring tidligere utleiere og spør om leietaker har betalt regninger i tide og om de har behandlet boligen godt
  2. Be noen ta kredittsjekk for deg. Krogsveens eiendomsmeglere har tillatelse til å ta kredittsjekk av potensielle leietakere. En kredittsjekk vil avdekke eventuelle økonomiske misligheter og om leietaker er en sikker betaler
  3. Sørg for tilstrekkelig med depositum – oftest tre ganger månedlig husleie – og sørg for at depositum er betalt før leietaker flytter inn
  4. Påse at du har en husleiekontrakt med gyldige bestemmelser om at leietaker aksepterer å bli kastet ut, hvis husleien ikke betales i tide
  5. Hvis kontrakten misligholdes – og du ønsker å avslutte leieforholdet – fyll ut alle nødvendige papirer og sørg for at vilkårene til utkastelse oppfylles
Hvis leietaker misligholder kontrakten, og du vil avslutte leieforholdet, er det ofte en tung og lang prosess. Det er særdeles viktig at ting skjer i riktig rekkefølge og etter lover og regler som gjelder, sier Dideriksen.

Slik er prosedyren for utkastelse

Det betyr blant annet at leietaker først må varsles skriftlig om at det begjæres utkastelse av namsmannen. Hvis leietaker fortsatt ikke betaler, sendes begjæring til namsmannen.
Når begjæring er mottatt hos namsmannen, kontrollerer de at vilkårene for utkastelse er tilstede. Namsmannen gir leietaker rett til å uttale seg, før dato for utkastelse eventuelt berammes.
- Hvis du ønsker å leie ut, uten å ha jobben det innebærer, anbefaler jeg at du benytter en utleiemegler. Vi tar all jobben med en eventuell utkastelse for deg, og stiller sikkerhet for månedsleien i inntil to måneder. Den resterende månedlige leien som eventuelt mangler, utbetales via får utleieforsikring. I tillegg håndterer vi alt papirarbeid og gjør bakgrunnssjekk på leietaker, sier Dideriksen.
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0