Sterk start på boligmarkedet i januar

3. februar 2019 av Krogsveen
Året har som forventet startet sterkt i boligmarkedet med mange aktive boligsøkere på jakt etter nytt bosted, økende priser og rekordstor omsetning.
Ut fra våre interne beregninger antar vi at prisene er opp med 2-3 prosent i januar. Dette skyldes den årvisse tilbakevendingen av de mange boligjegerne som har tatt seg en velfortjent juleferie. Det er tydelig at boligsøkerne har kommet tilbake med fornyet interesse og stor fremtidstro. Krogsveen har aldri hatt så mange interessenter som nå med 33 500 registrerte boligsøkere.
En viktig indikator på temperaturen i boligmarkedet er antall unike budgivere pr objekt som selges. Gjennom at Krogsveen normalt omsetter om lag 150-250 boliger i uka, hvorav 50-80 i Oslo, kan vi systematisk lese av hvor hett markedet er. Utviklingen i januar viser en sterk økning fra desember noe som er i tråd med hva som har skjedd ved tidligere årsskifter. Nivået for Oslo var i januar 2,2 unike budgivere pr solgt objekt, noe som tilsier at det var bud-konkurranse i flesteparten av omsetningene. I resten av landet var det i gjennomsnitt 1,6 budgivere pr solgt objekt. Dette er også noe høyere enn gjennom fjerde kvartal 2018, men like fullt på et nivå hvor om lag halvparten av salgene skjer etter forhandlinger med bare èn budgiver. Markedet er med andre ord fortsatt selektivt, men riktig utgangspris og målrettet markedsføring bidrar til å få et godt salg i havn.

Gode rammebetingelser gir stor aktivitet

I januar har omsetningen i totalmarkedet steget fra samme måned i fjor med om lag 5 prosent. I og med at det i 2018 var rekord i antall omsetninger, har vi ikke opplevd større aktivitet i starten av et år enn i årets januar. God balanse mellom etterspørsel og tilbud og stabil prisutvikling gjennom en lengre periode - sammen med gode rammebetingelser - skaper et godt grunnlag for den høye aktivitet i boligmarkedet.
Det er lang vei fra internasjonal uro til de lokale boligmarkedene i Norge. Når internasjonale skyer tårner seg opp vil større forsiktighet fra Norges Bank med tanke på renteøkninger og en ekstrem solid statsfinansiell situasjon gjennom oljefondet, utgjøre viktige støtputer for husholdningene og dermed boligmarkedet. Vi er av den formening at det er få faktorer som det er grunnlag for å frykte for aktørene i boligmarkedet i 2019.
Vi tror på et stabilt og godt marked for alle som skal bevege seg i boligmarkedet i 2019. Det er godt med boliger å velge mellom for alle som er på boligjakt, både bruktboliger og prosjekter som er under utvikling. Samtidig blir de fleste boliger som legges ut, solgt i løpet av en begrenset tidsperiode. Selger må likevel påregne noe lengre salgstid enn det vi har opplevd i enkelte perioder de senere år. Nøkkelen er at man har realistisk forventninger til pris, og dermed ikke går ut i markedet med for høye forventninger. Årene med 10 prosent årlig boligprisvekst er forbi. Vi tror på en prisvekst på 3 til 5 prosent de fleste steder i landet i 2019, avslutter Leif J. Laugen som er administrerende direktør i Krogsveen.
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0