logo
poster

Svakere boligmarked

3. mars 2016

Vi har nå fått en ennå tydeligere to-deling av bolig-Norge. Kyst-fylkene fra Aust-Agder og helt opp til og med Finnmark har nå en prisutvikling som er svakere enn gjennomsnittet i Norge, mens Østlandet opprettholder en noe sterkere prisutvikling. Imidlertid viser Eiendom Norges boligprisstatistikk for februar at alle områder er på vikende front.

Leif J. Laugen
av Leif J. Laugen
Administrerende direktør
Del

Årlig prisstigningstakt har falt fra 8,7 prosent for ett år siden til 4,4 prosent pr februar 2016. Tyngdekraften fra de makroøkonomiske omgivelser virker med andre ord stadig sterkere på tross av forventning om ytterligere rentenedgang.

Smitte-effekter fra Rogaland

Til og med de større byene på Vestlandet, Sørlandet og oppover langs kysten viser nå en klar svekkelse. Bergen, Trondheim og Ålesund som for noen måneder siden hadde en årlig prisstigning på over 7 prosent er nå kommet under landsgjennomsnittet. For ikke å snakke om Tromsø og Bodø som for ett år siden hadde en årlig prisstignings-takt på nærmere 15 prosent, er nå nede under landsgjennomsnittet.

Smitte-effektene fra Rogaland brer seg altså stadig lengre nord- og østover. Det er Oslo og de omkringliggende regionene som nå opprettholder en relativ høy prisstigningstakt. Men også her synes det å butte imot. På tross av få boliger til salgs og ekstremt lave renter kan det virke som det har kommet inn en ny usikkerhet i markedet.

Usikkerhet om egen økonomi

Flere undersøkelser om nordmenns forbrukertillit har den senere tid vist at man er noe mer usikker på den økonomiske utviklingen, ikke bare med tanke på landets situasjon, men også for egen del. Ved tidligere lavkonjunkturer har tilliten til egen økonomi vært sterk. Denne gangen synes det som om flere er bekymret på egne vegne.

Viktigere enn noen gang å bruke erfarne eiendomsmeglere med god lokalkunnskap

Vi mener at norsk økonomi fortsatt er solid, og at det er sannsynlig nå at Norges Bank vil sette ned rentene ytterligere fremover – første gang allerede på rentemøtet om to uker. Videre tror vi at finansmyndighetene vil stimulere økonomien ytterligere gjennom offentlige investeringer og budsjett-tiltak. Imidlertid vil nok slike motkrefter være noe begrenset i en fase hvor boligmarkedet skal tilpasse seg en noe endret makroøkonomisk situasjon. Vi kan derfor ikke se vekk fra at boligprisene nå går inn i en fase med sideveis og sågar fallende utvikling. Det er derfor viktig at man planlegger sine aktiviteter i boligmarkedet ekstra godt og lytter til lokale rådgivere som kjenner markedsforholdene i området. Å gjennomføre et boligbytte kan være krevende i slike faser, men samtidig gir det muligheter.

Leif J. Laugen
Administrerende direktør

Leif J. Laugen

Leif. J. Laugen er Administrerende Direktør i Krogsveen. Laugen er også tidligere styreleder i Eiendom Norge, Bransjeforeningen for eiendomsmeglingsforetak.

logo

Martin Linges vei 17, 1364 Fornebu

Sentralbord: 67 52 95 50

Følg oss på FacebookMeld deg på nyhetsbrev

© 2021 Krogsveen AS

logo

Martin Linges vei 17, 1364 Fornebu
Sentralbord: 67 52 95 50

© 2021 Krogsveen AS 2018

PersonopplysningerBruk av cookies