Treg november – men ikke verre enn forventet

29. november 2019 av Krogsveen
Boligsalgstallene for november viser at det går tregere enn ellers i året, men ikke dårligere enn forventet.
Det viser tall fra Krogsveens egne analyser.
November er – historisk sett – en av de svakere månedene i boligmarkedet. Årets november er intet unntak. Når vi ser hele landet under ett, er aktivitetsnedgangen på 3 til 5 prosent sammenlignet med november i fjor. For Oslo ser det ut til å bli en liten vekst, sier vår analytiker og boligekspert Leif J. Laugen.
Han er ikke overrasket over utviklingen. De stigende boliglånsrentene er trolig noe av årsaken til nedgangen. I tillegg var det lenge usikkert om Finansdepartementet ville stramme inn boliglånsforskriftene.
Det sa finansminister Siv Jensen nei til. Hun valgte å videreføre forskriften med dagens regler i ytterligere ett år til. Det betyr at du fortsatt kan låne fem ganger din bruttoinntekt. I tillegg får bankene like stor fleksibilitetskvote.
Finansministeren valgte å videreføre boliglånsforskriften blant annet fordi det er god balanse i boligmarkedet, og at gjeldsveksten er på vei ned.
- Takket være den avgjørelsen, ser vi positivt på markedet når vi nå nærmer oss 2020. Blant annet ser vi at etterspørselen etter boliger fortsatt holder seg godt oppe og at selgerne får solgt, sier Laugen.

Færre boliger for salg

Samtidig som boligsalget går som forventet, er det færre boliger som legges ut for salg. Det betyr at tilbudssiden strammes til.
- Volumet av boliger for salg i storbyer som Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim er ikke spesielt høyt nå sammenlignet med i 2017 og 2018. Samtidig ser vi at mange av de mindre urbane strøkene har rekordmange boliger for salg, sesongen tatt i betraktning, sier Laugen.

Prisnedgang i november

November er normalt sett også en måned med prisnedgang. Når vi sammenligner tallene for de siste 10 årene, har det i snitt vært en nedgang på 0,3 prosent.
Nå tyder de underliggende utviklingstrekkene på at vi kan få prisnedgang på omlag én prosent fra oktober til november for landet sett under ett. I Oslo forventer vi mindre nedgang.
November er en av de svakere månedene for salg av boliger her i landet. Det er derfor godt å se at både pris og omsetning holder seg godt oppe, sier Laugen.

Utsikter for 2020

Han antar at januar vil bringe en prisstigning på 2 til 3 prosent når boligkjøperne er tilbake for fullt etter julefeiringen.
Begrunnelsen er at Norge generelt går bra, med god lønnsvekst og tilnærmet full sysselsetting.
- Etter at julefeiringen er tilbakelagt, er det som regel full fart i boligmarkedet. Vi tror det blir situasjonen også denne gang. Renteøkningene har vært en belastning til tider gjennom 2019. Med Norges Banks siste signaler, tviler jeg på at renten blir et like aktuelt tema i 2020. Vi vil neppe se renteøkning til neste år, sier Laugen.
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0