Kjøpers undersøkelsesplikt – hva er nå det?

7. mars 2019 av Krogsveen
I boligbransjen som i de fleste andre bransjer brukes mange faguttrykk. Et av dem er kjøpers undersøkelsesplikt - hva betyr det for deg som skal kjøpe bolig?
Dette ordet, som egentlig ikke er direkte brukt i lovverket, er ikke en plikt du har overfor samfunnet, men overfor deg selv når du kjøper bolig. Overser du denne plikten eller oppgaven, kan det hende du blir økonomisk skadelidende.

Forhold du burde ha kjent til

Loven som regulerer kjøp og salg av eiendom i Norge heter Avhendingsloven. I § 3 – 10 “Synfaring og anna forundersøking” er det slått fast at kjøper ikke kan klage på forhold eller mangler som han eller hun “kjente eller måtte kjenne til da avtala vart inngått.” Det nytter heller ikke å klage på forhold som selger har oppfordret deg som kjøper til å undersøke nærmere, sier loven videre.
Når blir avtalen om kjøp inngått mellom selger og kjøper?
Det skjer når selger har akseptert ditt bud på eiendommen. Derfor er det så viktig å undersøke boligen og alt salgsmateriale før du gir bud på eiendommen. Selger har en opplysningsplikt, men den vil ikke overstyre kjøpers plikt til å sjekke alle opplysninger og selve boligen. Dette har mange kjøpere fått erfare når de har reklamert i etterkant av kjøpet på mangler som burde ha vært oppdaget eller undersøkt før handelen ble inngått.
Forslag om å lovregulere kjøpers undersøkelsesplikt
På tross av at ordet undersøkelsesplikt ikke er brukt direkte i loven følger det altså indirekte av reglene i § 3-10 at kjøper har klare forpliktelser i forhold til å undersøke eiendommen. For å få ytterligere fokus på dette er det foreslått å stadfeste undersøkelsesplikten i forslaget til endringer i Avhendingsloven som kommer i løpet av 2019. En lovendring vil skjerpe kjøpers oppmerksomhet på ansvaret og kjøper vil mest trolig ta oppfordringen om å lese salgsmateriellet nøye før bud gis.

Kjøpers undersøkelsesplikt etter overtakelse

Det at undersøkelseplikten ikke er nevnt i Avhendingsloven er ikke helt riktig.
Avhendingslovens § 4-9 gir kjøper instruks om å undersøke eiendommen så snart som mulig etter overtakelse og melde eventuelle reklamasjoner innen rimelig tid.
De fleste vil naturlig undersøke eiendommen ved å ta boligen i bruk, så disse undersøkelsene faller naturlig for de fleste boligkjøpere.
Bedre føre var enn etter snar
Det som dessverre ikke faller så naturlig for alle er å sjekke boligen og salgsmaterialet nøye før de gir bud på boligen. Dermed står de i fare for å “kjøpe katta i sekken” eller overse viktige forhold som medfører problemer eller i verste fall anger senere. Det blir snakket mye om hvor lite alvorlig kjøperne tar undersøkelsesplikten. Men, moraliserende pekefingre fører aldri noe godt med seg. Det er ikke alltid så lett å få med seg alt som står i en salgsoppgave eller tilstandsrapport, eller undersøke boligen nøye på en knapp times visning. Mange gjør så godt de kan, men oppdager allikevel negative forhold i ettertid.
Tilbakemeldingene fra våre kunder er at det å sjekke boligens tilstand og om den holder det den lover, er noe av det vanskeligste ved boligkjøpet.
  • Hva skal jeg se etter ?
  • Hva med det som står med “liten skrift” ?
  • Hvordan er tilstanden på det som takstmannen ikke har undersøkt?
    er noen av spørsmålene de stiller seg.
I Krogsveen har vi tatt denne usikkerheten på alvor. Vi er stolte over å kunne tilby uavhengig kjøpshjelp hvor vi på en rask og god måte hjelper kjøper med å sjekke både tilstand og pris. Og bank i bordet, ingen av våre kunder har havnet i en situasjon hvor de har måttet reklamere i ettertid.
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0