Komplett salgsoppgave

Dammekleiva 34

2 990 000 kr
42 m²
3 soverom
Krogsveen v/Azra Hadzic og Jøran Flakk har gleden av å presentere Dammekleiva 34 - en nydelig og velholdt fritidsbolig i vakre Mandal.
Krogsveen v/Azra Hadzic og Jøran Flakk har gleden av å presentere Dammekleiva 34 - en nydelig og velholdt fritidsbolig i vakre Mandal.
Kart
Del
Azra Hadzic
Jøran Flakk
Presenteres av
Azra Hadzic og Jøran Flakk
Tregde - MÅ OPPLEVES!
Sjarmerende og velholdt fritidsbolig m/flott beliggenhet! Sjøutsikt - Innlagt strøm - Vann til vegg - Nydelige uteområde
Sjekk estimert lånekostnad

  Pris

 • Prisantydning
  2 990 000 kr
 • Omkostninger
  75 750 kr
 • Totalpris
  3 065 750 kr

  Areal

 • BRUKSAREAL
  62 m²
 • BRA-I (internt bruksareal)
  42 m²
 • BRA-E (externt bruksareal)
  20 m²
 • TBA (terrasse-balkongareal)
  45 m²

  Nøkkelinfo

 • Etasje
  1
 • Byggeår
  1965
 • Soverom
  3 soverom
 • Type
  Fritidseiendom ved sjøen
 • Eierform
  Eiet
 • Energimerke
  Rød G

Visning

For å delta på visning, ber vi om at du melder deg på. Da sikrer vi at du får nødvendig informasjon og at det er satt av tilstrekkelig med tid. Kontakt megler dersom annet tidspunkt ønskes. Husk å lese salgsoppgaven før visningen, så du stiller forberedt. NB. Visning utgår dersom det ikke er noen påmeldte.
Ønsker du kun å bli holdt orientert, kan du fra eiendommens hjemmeside få varsel om solgtpris, eller kontakte megler.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Velkommen til Dammekleiva 34 - din neste fritidsbolig!
Nå har du muligheten til å sikre deg en meget sjarmerende og koselig fritidseiendom med flott beliggenhet i Mandal. Med på kjøpet får du en stor solrik tomt og en fantastisk utsikt. Det er flere hyggelige og lune uteplasser, og eiendommen har et idyllisk sørlandspreg over seg. Det er innlagt strøm, og det er borret hull etter vann.
Eiendommen kan by på bl.a. tre soverom, stue, separat kjøkken, snurredo med tre kammer, og ellers godt med grøntareal og meget fine uteområder. I tillegg er det flere rekreasjonsmuligheter.
For de som måtte ønske å leie eller kjøpe båtplass vil plass på Tregde Marina/feriesenter kunne innfri et slikt ønske. For kjøp henvises det til feriesenteret som vil opplyse om priser, størrelser på plasser etc.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Dammekleiva 34, 4516 MANDAL
Kommunenummer 4205, gårdsnummer 32, bruksnummer 89

Innhold

Totalt bruksareal BRA: 62 kvm
BRA-i:
1. etasje 42 kvm: Gang, soverom, soverom 2, kjøkken, stue.
BRA-e:
1. etasje 20 kvm: Redskapsbod/utedo, soverom 3.
Åpent areal:
1. etasje 45 kvm:
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 19.03.2024 utført av Anders Lindekleiv. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Byggemåte

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport, dvs. en teknisk gjennomgang av boligen hvor eventuelle avvik, risiko for kjøper og prisoverslag for hva som bør gjøres av oppgradering, er skissert. Se særskilt TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som viser hva som er avvik fra boligens normale slitasje, alder og type, eller som bør/må utbedres. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.  
Bygningen er iht. tilstandsrapporten oppført i tre/betong. Les forøvrig mer om byggemåte og den tekniske tilstanden i rapporten.
Det gjøres spesielt oppmerksom på:
TG3:
Terrasse: Det er ikke montert rekkverk. Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Kostnadsestimat: kr. 50.000-100.000,-.
Avtrekk kjøkken: Det er ikke installert ventilasjon. Mekanisk avtrekk bør etableres. Kostnadestimat: kr. 10.000-50.000,-.
TG2:
Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert.
Nedløp og beslag: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/beslag/nedløp.
Veggkonstruksjon: Veranda går inn mot kledning.
Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Avvik på 18 mm er målt i stue.
Krypkjeller: Det er begrenset tilgang til krypkjelleren.
Jordkjeller: Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr. Noe muselort er observert. Det opplyses at hull er tettet og at det ikke er observert aktivitet siden.
Innvendige dører: Enkelte dører må justeres.
Grunnmur: Grunnmuren har sprekkdannelser, men opplyses at dette ikke er unormalt på eldre bygg.

Oppvarming

Boligen oppvarmes med peis, og varmekabler i gang fra 2018, og ellers elektrisk oppvarming.
Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning, følger dette heller ikke med. 

Ferdigattest/brukstillatelse

Eiendommen har vært brukt til fritidsformål siden 1965.
Kommunen opplyser at det ikke var krav til ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på den tiden eiendommen ble oppført, og at det ikke foreligger bygningsdokumenter i kommunnens arkiv.
Det gjøres oppmerksom på at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven § 21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan- og bygningsloven.
Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning. 

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
4205/32/89:
10.10.1960 - Dokumentnr: 1602 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:32 Bnr:89
Gjelder denne registerenheten med flere
12.09.1960 - Dokumentnr: 1435 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:32 Bnr:11
01.01.2020 - Dokumentnr: 1041945 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1002 Gnr:32 Bnr:89
10.10.1960 - Dokumentnr: 1602 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4205 Gnr:32 Bnr:11
Rettighet hefter i: Knr:4205 Gnr:32 Bnr:89
Gjelder denne registerenheten med flere

Eventuell adgang til utleie

Fritidseiendommen har ikke separat utleiedel. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Idyllisk beliggenhet i forlengelsen av det populære og sjarmerende Tregde med umiddelbar nærhet til sjøen, med den flotte Sørlandsskjærgården rett utenfor stuedøra. Det er ca. 9 km til Mandal sentrum. Det er flotte turområder i nærområdet, med merkede stier og løyper, lekeområder for barn med gressmatte/fortballbane, skaterampe etc. Flotte barnevennlige badestrender like ved. Tregde Feriesenter ligger i nærheten hvor det bl.a er sommeråpen butikk og restaurant. Eiendommen ligger meget flott til fritt og høyt meget godt eksponert for sol hele døgnet.

Adkomst

Fra Mandal: Følg E39 mot Kristiansand. Ta inn Tregdeveien etter ca. 3 km på Imesletta. Følg denne veien til du kommer til tettstedet Tregde etter ca. 5 km. Etter "fartsdumpen" på Tregde og opp bakken er det noen hundre meter videre på Tregdeveien mot Skogsøy/Eigebrekk/Harkmark så vil du se avkjøringen til venstre/kjettingen hvor det vil stå skilt fra Krogsveen synlig fra veien.

Beskrivelse av tomt

Det bemerkes at redskapsbod og anneks nord på tomten delvis tangerer tomtegrensen jfr vedlagte situasjonskart. Grensene som er angitt er angitt med rosa heltrukken linje, noe som indikerer at de antatte grensepunktene i kartet er mindre nøyaktig.

Parkering

Eier leier for tiden parkering like ved av privatperson.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via privat vei med felles vedlikeholdsansvar.
Det er boret 80m til vann med god kvalitet iflg. Selger. Det er i følge kommunen godkjent til vann til hyttevegg. Eier har i dag etablert løsning hvor vannet er trukket inn til hytten. Dette er ikke i tråd med kommunal godkjennelse.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et område som i planen er avsatt til såkalt LNFR med planid: 202301. LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. På sørlig grense av eiendommen grenser eiendommen til et areal som er regulert til boligbebyggelse. PÅ sør vestlige del av tomten er et mindre areal definert med rød markør i kartet hvor reguleringsformålet er offentlig bebyggelse. Undertegnedes vurdering er som følger: Eiendommen ligger i et LNFR-område som betyr at et hvert tiltak må søkes om hos kommunen, og det må gis dispenasjon i forhold til gjeldende plan. Kommunen opplyser på vår henvendelse at dette røde området/markeringen på kartet vil trolig kreve dispensasjon, men vil behandles som ordinær søknad.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 3.862,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for eiendomsskatt og feiing/tilsyn.
Brannvesenet er pålagt å føre tilsyn med, og å feie pipeløp i alle fritidseiendommer. Det vil kunne medføre kostnader for kjøper til utbedring av evt. fremtidige pålegg og anmerkninger.
Nåværende eier har et strømforbruk som tilsvarer ca. kr 15.000,- pr. år./ 12.000 kwh pr. år.
Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk og avtaler.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2022 var kr 222.263,- ifølge skatteetaten.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 500,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 500,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 3.065.750,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos Tryg Forsikring. For hytter er prisen på Hyttepakke Tryg kr 12.550,-.

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner Spareskillingsbanken. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad.
Krogsveen mottar et honorar for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Magne Lund

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema og tilstandsrapport. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom Tryg. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha overfor selger. 
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, renteforsikring(unntatt fritidsbolig) - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende primærbolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra Tryg. Krogsveen mottar et honorar for denne formidlingen.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver.
Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD-knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt.  
Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr SMS eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i SMS og e-post kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp.
Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak overfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bl.a. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4. Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. 

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.
En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke.  Dette er nærmere beskrevet nedenfor. 
På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er".  Selger kan ikke ta «som den er»- forbehold overfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker. 
Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at mangelskravet ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.
Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 andre ledd, dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon 
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp. 
Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen.
Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning. 
Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. 
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3)

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 1,4% av salgssummen
Tilrettelegging fra kr 17.000,-
Oppgjør: kr 7.500,-
Markedspakke på fritidsbolig: kr 25.500,-
Visningspakke: kr 5.000,-
Oppslag eiendomsregister: kr 2.900,-
Kunderabatt: kr. -2.250,-.
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 31-0109/24
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Kristiansand
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR31.24109

Dato

Sist oppdatert: 04. juli 2024 kl. 10:43

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

For å delta på visning, ber vi om at du melder deg på. Da sikrer vi at du får nødvendig informasjon og at det er satt av tilstrekkelig med tid. Kontakt megler dersom annet tidspunkt ønskes. Husk å lese salgsoppgaven før visningen, så du stiller forberedt. NB. Visning utgår dersom det ikke er noen påmeldte.
Ønsker du kun å bli holdt orientert, kan du fra eiendommens hjemmeside få varsel om solgtpris, eller kontakte megler.
Lurer du på noe?

Vil du varsles om lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.