Komplett salgsoppgave

Kystveien 594

15 900 000 kr
162 m²
4 soverom
Krogsveen v/Espen Bjørndahl presenterer Kystveien 594/596
Krogsveen v/Espen Bjørndahl presenterer Kystveien 594/596
Kart
Del
Espen Bjørndahl
Presenteres av
Espen Bjørndahl
Landfast sørlandsidyll bestående av enebolig, 2 hytter med lang strandlinje, bryggeanlegg (55 meter) og 10 mål tomt.
Sjekk estimert lånekostnad

  Pris

 • Prisantydning
  15 900 000 kr
 • Omkostninger
  398 500 kr
 • Totalpris
  16 298 500 kr

  Areal

 • BRUKSAREAL
  193 m²
 • BRA-I (internt bruksareal)
  162 m²
 • BRA-E (externt bruksareal)
  31 m²
 • TBA (terrasse-balkongareal)
  254 m²

  Nøkkelinfo

 • Etasje
  2
 • Byggeår
  1800
 • Soverom
  4 soverom
 • Bad
  3 bad
 • Type
  Fritidseiendom ved sjøen
 • Eierform
  Eiet
 • Fasiliteter
  Balkong/Terrasse

Visning

Ta kontakt for privatvisning.
Enten til eier på tlf: +47 480 28 720 eller megler på +47 950 34 368
For å delta på visning, ber vi om at du melder deg på. Da sikrer vi at du får nødvendig informasjon og at det er satt av tilstrekkelig med tid. Kontakt megler dersom annet tidspunkt ønskes. Husk å lese salgsoppgaven før visningen, så du stiller forberedt. NB. Visning utgår dersom det ikke er noen påmeldte.
Ønsker du kun å bli holdt orientert, kan du fra eiendommens hjemmeside få varsel om solgtpris, eller kontakte megler.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Espen Bjørndahl i Krogsveen har gleden av å presentere Kystveien 594 og 596. En perle av de sjeldne!
Eiendommen er et flott landsted beliggende på en usjenert og solrik tomt på Trollenes med flott utsikt mot Randøysund.
Like utenfor finner vi den flotte skjærgården i Kristiansand.
Den innbydende tomten består i hovedsak av glattskurte svaberg, fine
uteplasser, en koselig hage og et flott bryggeanlegg på 55 meter. Tilsammen er det ca. 250 m strandlinje.
Eiendommen består av 2 fritidsboliger og 1 enebolig som ligger unikt til og bygget i flott Sørlandsstil.
Ingen boplikt.
Ytterlig informasjon om eiendommen, se vedlagt prospekt.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Kystveien 594, 4639 KRISTIANSAND S
Kommunenummer 4204, gårdsnummer 86, bruksnummer 8, ideell andel 1/1
Kommunenummer 4204, gårdsnummer 86, bruksnummer 2, ideell andel 1/1

Innhold

-Enebolig på ett plan (samt kaldtloft) bestående av:
Vindfang, spisestue, stue, to soverom, kjøkken, bad/vaskerom.
Utgang fra spisestue/stue til terrasse.
-Fritidsbolig/sommerhus over 2 etasjer bestående av:
1. etasje:
Kjøkken, grovkjøkken, bad/vaskerom, stue.
Loftsetasje:
To soverom.
-Sjøbod over 2 etasjer bestående av:
1.etasje:
Stue/kjøkken og bad/vaskerom.
Utgang fra stue/kjøkken til brygge.
Terrasse ved inngangsparti.
Loftsetasje:
To soverom (ikke godkjent til varig opphold)

Byggemåte

Enebolig, fritidsbolig/sommerhus og sjøbod. Tomt opparbeidet med Terrasser, plattinger og brygge. Trapper og flater med betong og bruddskifer.
Plenareal. Frittstående bod og lysthus.
Eneboligen er oppført med grunnmur av betongstein, lettklinkerblokker og betong. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med
krypkjellere. Yttervegger av trekonstruksjoner. Fasadene er kledd med stående trekledning. Etasjeskiller av trekonstruksjoner. Saltak i
trekonstruksjoner. Yttertak er utvendig tekket med takstein. Ytterdører med sikkerhetslås. Vinduer og terrassedør i to-lags glass. Vedovn i
spisestue/stue, øvrig oppvarming med elektrisitet. Naturlig ventilasjon.
Fritidsbolig/sommerhus er oppført med grunnmur av naturstein. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med krypkjeller. Yttervegger
av trekonstruksjoner. Fasadene er kledd med liggende trekledning. Etasjeskiller av trekonstruksjoner. Saltak i trekonstruksjoner (ikke besiktiget).
Yttertak er utvendig tekket med taksteinplater. Ytterdører med sikkerhetslås. Vinduer i to-lags glass. Elektrisk oppvarming. Naturlig ventilasjon.
Sjøbod er oppført med støpt plate. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Yttervegger av trekonstruksjoner. Fasadene er kledd med stående
trekledning. Etasjeskiller av trekonstruksjoner. Saltak i trekonstruksjoner (ikke besiktiget). Yttertak er utvendig tekket med takstein. Ytterdør med
sikkerhetslås. Vinduer og terrassedør i to-lags glass. Elektrisk oppvarming. Naturlig ventilasjon.
-Enebolig på ett plan (samt kaldtloft) bestående av:
Vindfang, spisestue, stue, to soverom, kjøkken og bad/vaskerom.
Utgang fra spisestue/stue til terrasse.
-Fritidsbolig/sommerhus over 2 etasjer bestående av:
1. etasje:
Kjøkken, grovkjøkken, bad/vaskerom og stue.
Loftsetasje:
To soverom.
-Sjøbod over 2 etasjer bestående av:
1.etasje:
Stue/kjøkken og bad/vaskerom.
Utgang fra stue/kjøkken til brygge.
Terrasse ved inngangsparti.
Loftsetasje:
To soverom.
Sammendrag av boligens tilstandsgrad
TG 1 i orden 70%
TG 2 Alder, slitasje, skader mv. 15%
TG 3 Strakstiltak nødvendig 9%
TGIU Ikke undersøkt 6%
Ytterlig informasjon vedr. TG2 finner du fra side 10-24 i tilstandsrapporten.
Oppdatering:
Selger bekoster utbedrer av drenering mot krypkjeller på eneboligen og fritidsboligen (hvite boligene) iht. utfordring beskrevet i tilstandsrapporten.
Dette gjøres etter overtakelse, sannsynlig på ettersommeren eller etter kjøpers ønske.
TG3:
Krypekjeller - Fritidsbolig: Innvendig inspeksjon: se side 14 i tilstandsrapporten
Krypekjeller - Enebolig: Innvendig inspeksjon: se side 15 i tilstandsrapporten.
Etasjeskiller - Fritidsbolig
1.etg. og loftsetasje. Skjevhetsmåling se side 17 i tilstandsrapporten.
Drenering - Enebolig Helhetsvurdering se side 23 i tilstandsrapporten.
Drenering - Fritidsbolig Helhetsvurdering se side 23 i tilstandsrapporten.
Sammendrag selgers egenerklæring:
2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Ja, kun faglært.
Firmanavn: Rørlegger Jens Tore Frigstad og sveisebelegg gulv/vegger tapetserfirma Bjarne og Kåre Andreassen
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:
Install.dusjer, vasker, vaskemaskiner, 1 boblekar / Bolig 2002, sjøbod 2001, fritidsbolig/sommerhus ca. 2004
2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Ja
Firmanavn: Jens Tore Frigstad
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:
Install. av sluker under vask og dusjkabinett og under boblekar i bolig.
2.2 Foreligger det dokumentasjon på arbeidene? Ja
Kommentar: Betalte regninger til Jens Tore Frikstad
2.3 Er arbeidet byggemeldt? Ja
Kommentar: Alt skal være byggeanmeldt
3. Kjenner du til om det er/har vært feil på vann/avløp, herunder rørbrudd, tilbakeslag, tett sluk eller
lignende? Ja
Kommentar: Liten vannlekkasje i entre bolig på utvendig vannkran. Tørket godt opp og tettet
9. Kjenner du til om det er/har vært insekter/skadedyr i boligen som f.eks. rotter, mus, maur eller lignende? Ja
Kommentar: Vi har hatt kontrakt med Pelias siden ca. 2004
12. Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
Ja, kun faglært
Firmanavn Nytt tak, innvendig oppstøtting og ny vestvegg på fritidsbolig/sommerhus
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:
Byggmester Germann Finsådal betalt regning 23.12.2015
14. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank,
sentralfyr, ventilasjon)? Ja
Kommentar: Kontroll 29.6.2016, ingen anmerkinger fra el-tilsynet.
15. Har du ladeanlegg/ladeboks for el-bil i dag? Ja
Kommentar: Lading i Vadvik, eget anlegg ca. 700 m fra bolig.
23. Kjenner du til om det er foretatt radonmåling? Ja
Kommentar: Foretatt for 7-8 år siden, helt ubetydelige utslag.
25. Kjenner du til andre forhold av betydning som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare,
tinglyste forhold eller private avtaler)? Ja
Kommentar: Tinglyst avtale om forkjøpsrett
TILLEGGSKOMMENTAR:
Felles kommunal vann- og kloakktilknytning, med naboer (helårsvann enebolig) og
nabo (bare sommervann fritidsbolig og sjøbu).
Vi har egen elektrisk kloakkpumpe nedgravd i hagen foran fritidsbolig/sommerhus mot brygga.
Denne spyles en gang i året av eier.

Løsøre og tilbehør

Vi viser til liste fra Norges Eiendomsmeglerforbund som gjelder fra 01.01.2020 angående løsøre og tilbehør.
Kjøl, frys, stekeovn, komfyr og 2 vaskemaskiner.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming, samt vedfyring. Varmekabler på alle 3 bad.
Varmekabler på stue/kjøkken i sjøbu

Ferdigattest/brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest på eiendommene.
Førstekjente eiendommen er fra 1820.
Foreligger ingen tegninger på denne.
Ingen endringer i bruken på sjøbua ifht. hva den er godkjent som.
Enebolig er godkjent med 3 soverom. Endring i dag er utvidelse av det ene soverommet mot stue og kjøkken utvidet.
Alle byggene er godkjent av kommunen.
Godkjent byggemelding vedrørende oppføring av sjøbod, datert 26.07.1999.
Ferdigattest for lysthus, datert 29.09.2015.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
4204/86/8:
29.12.1989 - Dokumentnr: 20538 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:86 Bnr:2
01.01.2020 - Dokumentnr: 1452420 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:86 Bnr:8
27.04.1990 - Dokumentnr: 6070 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:86 Bnr:2
Bestemmelse om vannrett
Bestemmelse om båt/bryggeplass
27.04.2001 - Dokumentnr: 6998 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:86 Bnr:1
Kan ikke slettes uten samtykke fra Kristiansand kommune
v/Ingeniørvesen
2001/6998-1/93 27.04.2001 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
Rettighet hefter i: KNR: 4204 GNR: 86 BNR: 1
Kan ikke slettes uten samtykke fra Kristiansand
kommune v/Ingeniørvesen
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
1970/6876-4/93 02.09.1970 FORKJØPSRETT
Rettighet hefter i: KNR: 4204 GNR: 86 BNR: 3
Gjelder forkjøpsrett nabotomten.

Eventuell adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer. 

Diverse

Kommentarer til areal:
Terrasse ved enebolig oppmålt til ca. 122m2 (TBA).
Platting ved bod oppmålt til ca. 11m2 (TBA).
Platting(er) ved lysthus oppmålt til ca. 14m2 (TBA).
Brygge og terrasse ved sjøbu/sjøen oppmålt til ca. 132m2 (TBA).
Terrasse ved enebolig, platting ved lysthus, samt brygge og terrasse ved sjøbu/sjøen er vanskelig å måle
helt nøyaktig (stedvis oppført langs terreng), avvik kan forekomme.
Fritidsbolig:
1.etg:
Kun deler av arealet i 1.etg. er måleverdig som bruksareal. Arealet har et totalt gulvareal (GUA) på 38m2, men grunnet lav takhøyde er kun 22m2 av
arealet måleverdig som bruksareal. De delene av arealene som har lav himlingshøyde (ALH) utgjør 16m2 (gjelder hele stue og deler av grovkjøkken
mot ytterdør).
Loftsetasjen har et totalt gulvareal (GUA) på 27m2, men grunnet skråtak/lav takhøyde er kun 14m2 av arealet måleverdig som bruksareal. De delene
av arealene som har lav himlingshøyde (ALH) utgjør 13m2.
Lagring/bod inntil fritidsboligens gavlvegg/bakside er ikke medregnet i arealet til boligen, ikke ett lukket rom. Målt til ca. 4m2.
Sjøbu:
Arealet i loftsetasjen måles til 30m2 (ALH), men grunnet lav takhøyde er ingen deler av arealet måleverdig som bruksareal.
Enebolig inneholder 90m2 P-ROM og 0m2 S-ROM.
Fritidsboligen inneholder 36m2 P-ROM og 0m2 S-ROM.
Sjøbu inneholder 36m2 P-ROM og 0m2 S-ROM.
Totalt: 162m2 P-ROM og 0m2 S-ROM.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Eiendommen ligger i fantastiske omgivelser.
Usjenert og rett ved sjøen.
Parkeringen ligger ca 5 minutters gange fra eiendomen.

Adkomst

Se vedlagt kart. Parkering ved Vadvik parkering ca 5 minutter å gå til eiendommen.
Legg inn Kystveien 614 på gps`n så kommer du til parkeringsplassen.

Beskrivelse av tomt

Den innbydende tomten består i hovedsak av
glattskurte svaberg omkranset av fin sandbunn. Fine uteplasser, en koselig hage og et flott bryggeanlegg 55 meter. Tilsammen er det ca. 250 m
strandlinje.

Parkering

Parkering ved Vadvik parkeringsplass.
Nåværende eier leier 4 plasser til 10.000,- pr. år.
Den ene plassen har eier etablert ladestasjon (under tak)
Leieavtalen kan overtas av ny eier.

Vei, vann og avløp

Felles kommunal vann- og kloakktilknytning, med naboer. Det er egen elektrisk kloakkpumpe nedgravd i hagen foran
fritidsbolig/sommerhus mot brygga.
Felles vedlikehold av kommunalt helårsvann med 4 hytteeiere i nærheten.
Det er helårsvann på alle 3 enhenten, kan stenges av på vinteren om ønskelig.
Hytteeiere mot øst har rett til gangvei over denne eiendommen.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i LNFR område.
Det foreligger ikke noe reguleringsplan.
Tilhører kommuneplanen 2011-2022
Formål: LNFR
Hensynssone: Friluftsliv

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 7 083,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn.
VED PIPELØP:
Brannvesenet er pålagt å føre tilsyn med, og å feie pipeløp i alle fritidseiendommer. Det vil kunne medføre kostnader for kjøper til utbedring av evt. fremtidige pålegg og anmerkninger.
Nåværende eier har et strømforbruk som tilsvarer ca. 25200 kwh pr. år.
Nåværende eier har bodd i eneboligen året rundt.
Boligen har en årlig forsikringspremie på kr 11.000,-.
Boligen er tilknyttet Telenor som leverandør av internett.
Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk og avtaler.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2022 var kr 589 876,- ifølge selger/skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
Gjelder kun Kystveien 594, da det er regulert til boligeiendom.
Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) var formuesverdien for 2022 kr 2 241 528,-.
For Kystveien 596:
Fritidsbolig formuesverdien 2022 Kr 743 274,-
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten utgjør kr. 14115,- pr år.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 500,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 500,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 17 836 000,-
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos Tryg Forsikring på kr 15.050,-/kr17.550,- for eneboliger mindre/større enn 230 kvm. For hytter er prisen på Hyttepakke Tryg kr 12.550,-. Rettshjelpsdekning for tomter koster kr 13.650,-.

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner Spareskillingsbanken. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad.
Krogsveen mottar et honorar for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Per Bjørn Erlandsen

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema og tilstandsrapport. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom Tryg. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha overfor selger. 
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, renteforsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra Tryg. Krogsveen mottar et honorar for denne formidlingen.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver.
Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD-knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt.  
Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr SMS eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i SMS og e-post kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp.
Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak overfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bl.a. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4. Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. 

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Salg av aksjeleiligheter reguleres av kjøpsloven, men avhendingslovens bestemmelser legges til grunn så langt de passer. 
Det forutsettes at aksjene transporteres til kjøper. 
Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.
En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke.  Dette er nærmere beskrevet nedenfor. 
På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er".  Selger kan ikke ta «som den er» forbehold ovenfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker. 
Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at mangelskravet ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.
Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 andre ledd dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon 
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp. 
Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen.
Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning. 
Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. 
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 1% av salgssummen inkl. eventuell fellesgjeld.
Tilrettelegging fra kr 17.000,-
Oppgjør: kr 7.500,-
Markedspakke: kr 22.350,-
Oppslag eiendomsregister: kr 2.900,-
Visning 2000 pr stk.
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 31-0020/24
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Kristiansand
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR31.2420

Dato

Sist oppdatert: 05. juli 2024 kl. 11:26

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Ta kontakt for privatvisning.
Enten til eier på tlf: +47 480 28 720 eller megler på +47 950 34 368
For å delta på visning, ber vi om at du melder deg på. Da sikrer vi at du får nødvendig informasjon og at det er satt av tilstrekkelig med tid. Kontakt megler dersom annet tidspunkt ønskes. Husk å lese salgsoppgaven før visningen, så du stiller forberedt. NB. Visning utgår dersom det ikke er noen påmeldte.
Ønsker du kun å bli holdt orientert, kan du fra eiendommens hjemmeside få varsel om solgtpris, eller kontakte megler.
Lurer du på noe?

Vil du varsles om lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.