E-takst

Ønsker du en e-takst?

Trenger du en e-takst til refinansiering? Eller er det egentlig en verdivurdering du trenger i forbindelse med boligsalg?

Når trenger du en e-takst?

Hvis du skal søke om refinansiering av boliglånet krever banken en e-takst som ikke er eldre enn 6 måneder. For å kunne utstede en e-takst må megler se eiendommen. I etterkant av befaringen vil megleren sette en verdi på eiendommen som indikerer hva du kan forvente å selge for i dagens marked. Vurderingen er basert på befaring i boligen, relevant informasjon fra boligeier, statistikk for øvrige salg i området og meglers kjennskap til det lokale markedet.

E-takst er kun påkrevd ved refinansiering, og ikke ved boligsalg. Ønsker du en e-takst kun til finansiering og ikke salg av bolig tar de fleste meglerhus betalt for dette. Det anses som et produkt boligeier kjøper for å kunne ta med seg til banken. Kostnaden vil derimot ofte bortfalle hvis man på et senere tidspunkt inngår et salgsoppdrag med megleren som har laget e-taksten.

En e-takst hos oss koster kr 3.900 kr.

Når trenger du da en verdivurdering?

Når du skal selge boligen eller hytta trenger du en verdivurdering. Når megler skal sette en verdi på eiendommen benyttes den samme fremgangsmåten som når det skal lages en e-takst, og verdien vil være lik uavhengig om det er en e-takst eller verdivurdering. Det er selve dokumentet som skiller en takst fra en verdivurdering. Det krever mer tid av megler å opprette dokumentasjon til banken når det skal utstedes en e-takst, og en slik tjeneste avsluttes når taksten er levert. En verdivurdering er uforpliktende og uten kostnad. Du vil som oftest få gode råd i forbindelse med salg av bolig når megler kommer hjem på befaring. I etterkant av møtet vil du motta en verdivurdering av megler, og kan deretter ta en avgjørelse på om du ønsker å benytte megleren til et eventuelt boligsalg.


Bestill verdivurdering her.