Prisliste boligsalg

Hva koster et boligsalg?

Prisene varierer noe ut i fra hvilket område du skal selge i – det har sammenheng med markedet, avstander og prisnivå på boligene, herunder hva som anbefales av markedsføring, foto og styling. Ta derfor kontakt med din lokale eiendomsmegler for et møte, så vil du motta et skreddersydd pristilbud. Alle priser oppgis inkl moms.

Ved provisjonsbasert vederlag

PROVISJON
Oppgis vanligvis i prosent av salgssum, men timespris kan også avtales. Vil variere pga geografi, prisnivå og type bolig.
1 - 3 %inkl. evt. fellesgjed
MINIMUMSPROVISJON
Kr 50 000 - 60 000
TILRETTELEGGING
Fra kr 17 000
OPPGJØR
Kr 7 500
VISNING
Antall visninger avtales med megler. Beløpet er pr. visning
Fra kr 3 500
OVERTAKELSE
Kr 3 500

Markedsføring

MARKEDSFØRINGSPAKKE
Prisen varierer ut i fra geografisk nedslagsfelt og om markedspakken inneholder avisannonsering eller annen nettannonsering i tillegg. Din lokalmegler vil tilpasse den beste og mest kostnadseffektive markedsføringen for din bolig.
fra kr 22 000

Minimumsprisen inkluderer følgende:

  • Krogsveens Boligmatch – tilgang på flere relevante kjøpere
  • Annonse på Hjem.no inkl. annonsering i sosiale medier
  • Annonse på FINN.no
  • Målrettet digital annonsering i nettaviser og sosiale medier
  • Digitale salgsoppgaver
  • Boligen synlig i vindusutstillinger
  • "Til salgskort" til nabolaget
  • Til salgs-plakat

Utlegg

TINGLYSNING AV SIKRING
Kr 500
KONTROLL AV HJEMMEL OG HEFTELSER
Kr 2 900
INNHENTING AV OFFENTLIGE OPPLYSNINGER
Gjelder også energiattest, reguleringsbestemmelser, formuesverdi, tegninger etc.
Kr 1 500 - 5 000
INNHENTING AV INFORMASJON FRA FORRETNINGSFØRER
Gjelder for boliger i sameie og borettslag
Kr 2 000 - 5 000
FORHÅNDSAVKLARING AV FORKJØPSRETT (HVIS BORETTSLAG)
Kr 4 590 - 7 187

Andre utgifter

BOLIGSELGERFORSIKRING
Se egne priser under.
TILSTANDSRAPPORT
Pris på tilstandsrapport fra andre bygningssakskyndige enn Anticimex som er vår hovedleverandør varierer geografisk. Kontakt din megler for nærmere informasjon.
FOTO OG/ELLER 3D TEGNINGER
Avtales i hvert enkelt tilfelle og varierer ut fra kundens ønsker
fra ca kr 2 500 - 5 000
STYLING
Avtales i hvert enkelt tilfelle og varierer ut fra kundens ønsker
fra ca kr 4 000 - 40 000
EKSTRA ANNONSERING ETTER AVTALE
Kostnader til annonsering vil variere i henhold til valg av media og antall annonser. Pris kan fås hos din lokale megler.
E-TAKST TIL REFINANSIERING
Beløpet blir trukket i fra vederlaget ved et eventuelt senere salgsoppdrag
fra kr 3 900
TRYKTE SALGSOPPGAVER
Pris varierer utfra type salgsoppgave og antall
fra kr 3 600 - 5 000

Det tas forbehold om at utleggene kan variere noe fra de forskjellige områdene og leverandørene. Oppdragsgiver kan i tillegg til ovennevnte bestille eksklusive salgsoppgaver, utvidet internettpakke med Ukens bolig etc. Kostnader til dette vil komme i tillegg. Pris kan fås hos din lokale megler.

Pris på boligselgerforsikring med Anticimex Risikovurdering (Tilstandsrapport)

BOLIGSELGERPAKKE - BOLIGER MED ANDEL/AKSJENUMMER:
Grunnpremien (pakken) inkluderer Boligsalgsrapport. Forsikring uten pakke koster 0,258 %, (min. kr 4 800)
Grunnpremie kr 9 700 + 0,194 %av salgssummen (min. kr 13 700).
BOLIGSELGERPAKKE - BOLIGER MED SEKSJONSNUMMER:
Grunnpremien (pakken) inkluderer Boligsalgsrapport. Forsikring uten pakke koster 0,442 %, (min. kr 7 200). Enebolig med seksjonsnr prises som bolig med eget gnr. /bnr.
Grunnpremie kr 9 700 + 0,331 %av salgssum (min. kr 15 700)
BOLIGSELGERPAKKE - ALLE BOLIGER MED EGET GNR/BNR:
Grunnpremien (pakken) inkluderer Boligsalgsrapport. Forsikring uten pakke koster 0,551 %, (min. kr 12 000)
Grunnpremie kr 16 950 + 0,413 % (For rekkehus med eget gnr./bnr. kr 9 700)av salgssum (min. kr 26 950)
BOLIGSELGERPAKKE - FRITIDSBOLIGER
Grunnpremien (pakken) inkluderer Boligsalgsrapport. Forsikring uten pakke koster 0,612 %, (min. kr 6 900)
Grunnpremie kr 16 950 + 0,459 % (Fritidsboliger med seksjon-/andelsnummer prises som øvrige boligtyper med slik eierform.av salgssum (min. kr 24 950)

Ved timebasert vederlag

TIMESPRIS
fra kr 2 500

Ved avtale om timepris utgjør satsen kr 2 500,- pr. time for alt arbeid vedrørende oppdraget. Alle direkte utlegg kommer i tillegg. Timeantall vil variere i forhold til oppdraget.