Prisliste

Hva koster et boligsalg?

Prisene varierer noe ut i fra hvilket område du skal selge i – det har sammenheng med markedet, avstander og prisnivå på boligene, herunder hva som anbefales av markedsføring, foto og styling. Ta derfor kontakt med din lokale eiendomsmegler for et møte, så vil du motta et skreddersydd pristilbud. Alle priser oppgis inkl moms.

Ved provisjonsbasert vederlag

PROVISJON
Oppgis vanligvis i prosent av salgssum, men timespris kan også avtales. Vil variere pga geografi, prisnivå og type bolig.
1 - 3 %inkl. evt. fellesgjed
MINIMUMSPROVISJONKr 40 000 - 55 000
TILRETTELEGGINGKr 12 500 - 15 000
OPPGJØRKr 4 550
VISNING
Antall visninger avtales med megler. Beløpet er pr. visning.
Kr 2 500

Markedsføring

MARKEDSFØRINGSPAKKEfra kr 13.750

Krogsveens Smartannonsering koster fra kr 13.750,- og oppover – alt avhengig av hvor mye annonsering som kreves og om man velger å annonsere i avis eller Ukens Bolig på Finn.no i tillegg.
Din megler vil tilpasse den beste markedspakken for din bolig!

Pakken til kr 13.750,- inkluderer følgende:

  • Krogsveens Boligmatch – tilgang på flere relevante kjøpere
  • Annonse på FINN.no
  • Målrettet digital annonsering i nettaviser og sosiale medier
  • Trykte og digitale salgsoppgaver
  • Boligen synlig i vindusutstillinger
  • «Til salgskort» til nabolaget
  • Til salgs-plakat

Utlegg

TINGLYSNING AV SIKRINGKr 430
INNHENTING AV GRUNNBOK Kr 1.250
INNHENTING AV OFFENTLIGE OPPLYSNINGER
Gjelder også energiattest, reguleringsbestemmelser, formuesverdi, tegninger etc.
Kr 1.500 - 5.000
INNHENTING AV INFORMASJON FRA FORETNINGSFØRER
Gjelder for boliger i sameie og borettslag
Kr 2.000 - 5.000
FORHÅNDSAVKLARING AV FORKJØPSRETT (HVIS BORETTSLAG)Kr 4.590 - 7.187

Andre utgifter

BOLIGSELGERFORSIKRING
Se egne priser under fra Protector
RAPPORT FRA TAKSTMANN
Dette varerier i forhold til bolig, område og type rapport
fra kr 4.500
FOTO OG/ELLER 3D TEGNINGER
Avtales i hvert enkelt tilfelle og varierer ut fra kundens ønsker
fra ca kr 2.500 - 5.000
STYLING
Avtales i hvert enkelt tilfelle og varierer ut fra kundens ønsker
fra ca kr 4.000 - 40.000
EKSTRA ANNONSERING ETTER AVTALE
Kostnader til annonsering vil variere i henhold til valg av media og antall annonser. Pris kan fås hos din lokale megler.
E-TAKST TIL FINANSIERING
Beløpet blir trukket i fra vederlaget ved et eventuelt senere salgsoppdrag
kr 2.500

Det tas forbehold om at utleggene kan variere noe fra de forskjellige områdene og leverandørene. Oppdragsgiver kan i tillegg til ovennevnte bestille eksklusive salgsoppgaver, utvidet internettakke med Ukens bolig etc. Kostnader til dette vil komme i tillegg. Pris kan fås hos din lokale megler.

Pris på boligselgerforsikring fra Protector

FAST EIENDOM MED TAKSTRAPPORT0,515 % av salgssum (min. kr 10 500,-)
FAST EIENDOM UTEN TAKSTRAPPORT0,725 % av salgssum (min. kr 12 000,-)
LEILIGHET (SELVEIER)0,395 % av salgssum (min. kr 5 200,-)
LEILIGHET (BORETTSLAG)0,22 %av salgssum (min. kr 2 300,-)
TOMT / FRITID0,515 %av salgssum (min. kr 10 500,-)

Ved timebasert vederlag

TIMESPRISfra kr. 2 500

Ved avtale om timepris utgjør satsen kr 2 500,- pr. time for alt arbeid vedrørende oppdraget. Alle direkte utlegg kommer i tillegg. Timeantall vil variere i forhold til oppdraget.