Prisliste

Hva koster et boligsalg?

Prisene varierer noe ut i fra hvilket område du skal selge i – det har sammenheng med markedet, avstander og prisnivå på boligene, herunder hva som anbefales av markedsføring, foto og styling. Ta derfor kontakt med din lokale eiendomsmegler for et møte, så vil du motta et skreddersydd pristilbud. Alle priser oppgis inkl moms.

Ved provisjonsbasert vederlag

PROVISJON
Oppgis vanligvis i prosent av salgssum, men timespris kan også avtales. Vil variere pga geografi, prisnivå og type bolig.
1 - 3 %inkl. evt. fellesgjed
MINIMUMSPROVISJON
Kr 40 000 - 55 000
TILRETTELEGGING
Kr 12 500 - 16 000
OPPGJØR
Kr 5 550
VISNING
Antall visninger avtales med megler. Beløpet er pr. visning
fra kr 2 500

Markedsføring

MARKEDSFØRINGSPAKKE
fra kr 14.750

Krogsveens Smartannonsering koster fra kr 14.750,- og oppover – alt avhengig av hvor mye annonsering som kreves og om man velger å annonsere i avis i tillegg.
Din megler vil tilpasse den beste markedspakken for din bolig!

Pakken til kr 14.750,- inkluderer følgende:

  • Krogsveens Boligmatch – tilgang på flere relevante kjøpere
  • Annonse på FINN.no
  • Målrettet digital annonsering i nettaviser og sosiale medier
  • Digitale salgsoppgaver
  • Boligen synlig i vindusutstillinger
  • «Til salgskort» til nabolaget
  • Til salgs-plakat

Utlegg

TINGLYSNING AV SIKRING
Kr 430
INNHENTING AV GRUNNBOK
Kr 1.250
INNHENTING AV OFFENTLIGE OPPLYSNINGER
Gjelder også energiattest, reguleringsbestemmelser, formuesverdi, tegninger etc.
Kr 1.500 - 5.000
INNHENTING AV INFORMASJON FRA FORRETNINGSFØRER
Gjelder for boliger i sameie og borettslag
Kr 2.000 - 5.000
FORHÅNDSAVKLARING AV FORKJØPSRETT (HVIS BORETTSLAG)
Kr 4.590 - 7.187

Andre utgifter

BOLIGSELGERFORSIKRING
Se egne priser under fra Buysure
RAPPORT FRA TAKSTMANN
Dette varerier i forhold til bolig, område og type rapport
fra kr 4.500
FOTO OG/ELLER 3D TEGNINGER
Avtales i hvert enkelt tilfelle og varierer ut fra kundens ønsker
fra ca kr 2.500 - 5.000
STYLING
Avtales i hvert enkelt tilfelle og varierer ut fra kundens ønsker
fra ca kr 4.000 - 40.000
EKSTRA ANNONSERING ETTER AVTALE
Kostnader til annonsering vil variere i henhold til valg av media og antall annonser. Pris kan fås hos din lokale megler.
E-TAKST TIL FINANSIERING
Beløpet blir trukket i fra vederlaget ved et eventuelt senere salgsoppdrag
fra kr 2.500
TRYKTE SALGSOPPGAVER
Pris varierer utfra type salgsoppgave og antall
fra kr 2.400 - 3.800

Det tas forbehold om at utleggene kan variere noe fra de forskjellige områdene og leverandørene. Oppdragsgiver kan i tillegg til ovennevnte bestille eksklusive salgsoppgaver, utvidet internettakke med Ukens bolig etc. Kostnader til dette vil komme i tillegg. Pris kan fås hos din lokale megler.

Pris på boligselgerforsikring fra Buysure

BOLIGSELGERPAKKE - BOLIGER MED ANDEL/AKSJENUMMER:
Grunnpremien (pakken) inkluderer Boligsalgsrapport, rabattkupong og evt. våtromsbevis). Forsikring uten pakke koster 0,215 %, (min. kr. 4000)
Grunnpremie kr. 6.600 + 0,194 %av salgssummen (min. kr 10.600).
BOLIGSELGERPAKKE - ALLE BOLIGER MED SEKSJONSNUMMER:
Grunnpremien (pakken) inkluderer Boligsalgsrapport, rabattkupong og evt. våtromsbevis). Forsikring uten pakke koster 0,368 %, (min. kr. 6.000)
Grunnpremie kr 6.600 + 0,331 %av salgssum (min. kr 12.600)
BOLIGSELGERPAKKE - ALLE BOLIGER MED EGET GNR/BNR:
Grunnpremien (pakken) inkluderer Boligsalgsrapport, rabattkupong og evt. våtromsbevis). Forsikring uten pakke koster 0,459 %, (min. kr. 10.000)
Grunnpremie kr. 12.100 + 0,413 %av salgssum (min. kr 22.100)
BOLIGSELGERPAKKE - FRITIDSBOLIGER
Grunnpremien (pakken) inkluderer Boligsalgsrapport, rabattkupong og evt. våtromsbevis). Forsikring uten pakke koster 0,511 %, (min. kr. 8.000)
Grunnpremie kr 12.100 + 0,459 %av salgssum (min. kr 20.100)

Ved timebasert vederlag

TIMESPRIS
fra kr. 2 500

Ved avtale om timepris utgjør satsen kr 2 500,- pr. time for alt arbeid vedrørende oppdraget. Alle direkte utlegg kommer i tillegg. Timeantall vil variere i forhold til oppdraget.