Boligutleie

Lei ut boligen din, enkelt og trygt!

Vi tar deg trygt gjennom hele utleieprosessen, fra å finne riktig utleiepris - til å finne riktig leietaker. Vi skreddersyr markedsføring, kontrakter og gjør en grundig kreditt- og referansesjekk på alle leietakere.

Enklere å velge riktig leietaker

Vi har faste rutiner og tar grundige sjekker av alle leietakerne våre.

God oppfølging hele veien

Med utleieforvatning følger vi opp leieforholdet og at leie betales som avtalt.

Trygghet med forsikring

Med forsikring unngår du unødvendige bekymringer og trygger økonomien din.

I trygge hender fra start til mål.

Grundig forarbeid og gjennomgang av boligen din er første skritt på veien mot å få boligen din utleid. Dette gjør at vi kan estimere leienivå, hvor lang tid det vil ta å leie ut og kan anbefale relevante markedsføringstiltak. Sammen går vi gjennom dine ønsker og våre anbefalinger rundt prosessen. Resten fikser vi!


Vi forvalter utleieboligen din.

Utleieforvaltning gir deg en ekstra trygghet ved at vi følger opp leieforholdet også etter at boligen er overlevert til leietaker. Vi sørger for å følge opp at husleien innbetales i riktig tid og ivaretar de rettslige og praktiske interessene under leieperioden.

Vår forvaltning består av:

  • Boligforvaltere som følger opp leietaker under hele leieforholdet
  • Økonomiforvaltere som tar seg av alt det økonomiske
  • Oppgjørsavdeling som avslutter leieforholdene på en ryddig og korrekt måte


Færre bekymringer med forsikring.

Har du forvaltning gjennom oss er du forsikret. Forsikringen er til for å unngå unødvendige bekymringer ved utleie og trygge din økonomi.

I forsikringen ligger det:

  • Garanti for inntil 6 måneders ubetalt husleie
  • Dekning av utgifter til utkastelse og hærverk fra leietaker med inntil kr. 500.000,-
  • IF forsikring som er inkl i forvaltningsavtalen, dekker gebyrer/saksomkostninger til namsmannen, samt advokatkostnader hos Krogsveen til å skrive og sende inn begjæringen

For å kunne ta i bruk forsikringen kreves det enighet mellom utleier og leietaker om kravet, eller en rettskraftig dom. Det vil si at utleier ikke ensidig kan kreve utbetaling. I utbetalingen til utleier kommer enten 3 eller 4 månedsleier til fratrekk - avhengig av om det er betalt depositum eller stilt leiegaranti.


Leie ut boligen din?

Få en megler hjem så gir vi deg en gratis og uforpliktende leievurdering av boligen din. Vi hjelper deg også med spørsmål og gode råd på veien.
Laster artikkel