Trygt hjem siden 1975

Krogsveen

Helt siden 1975 har vi gjort det enklere og tryggere å realisere boligdrømmen. Vi er din veiviser, uansett hvor du er i flytteprosessen. Med smarte verktøy, løsninger og rådgivere som gjør boligreisen din mye enklere.
  • Sentralbord
    67 52 95 50
  • Adresse
    Martin Linges vei 17, 1330 Fornebu

Hvem er Krogsveen?


I Krogsveen etterlever vi våre grunnleggende verdier som er å være ærlig, bry oss, ha vilje og lyst og være nytenkende i vår tilnærming til kunden og bruk av teknologi.


Trygt hjem siden 1975

Helt siden 1975 har vi gjort det enklere og tryggere å realisere boligdrømmen. Vi skal fjerne frustrasjon, stress og usikkerhet ved å være der hele veien med smarte verktøy, løsninger og rådgivere.


Verdens enkleste boligreise

Vår visjon er å skape verdens enkleste boligreise. Det betyr at vi alltid fortsetter å utvikle oss og setter våre kunder først.

Krogsveen har siden starten vært en av bransjens innovatører med effektive og solide systemer for hele salgsprosessen. Optimalisering av kundeorienterte og sømløse konsepter sammen med våre beste meglere bidrar til vår sterke posisjon.


Vi har 52 salgsavdelinger primært på Østlandet, men også i Trondheim, Stavanger, Bergen, Ålesund og Sørlandet. I tillegg har vi utleie, forvaltning og egen avdeling for næring.

Vår ledelse

███ ████

███ ████

██████████
███ ████

███ ████

██████████
███ ████

███ ████

██████████
███ ████

███ ████

██████████
███ ████

███ ████

██████████

Karriere i Krogsveen

Vi er alltid på utkikk etter de dyktigste menneskene i bransjen. Se våre ledige stillinger og vårt studentprogram.

Vårt arbeid med å sikre grunnleggende menneskerettigheter


Eiendomsmegler Krogsveen AS er opptatt av å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Våre aktsomhetsvurderinger handler om å kartlegge og vurdere negativ påvirkning eller skade av vår virksomhet, leverandørkjede eller hos forretningspartnere, slik at vi kan bidra med å redusere uanstendige arbeidsforhold eller brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Spørsmål knyttet til vårt arbeid etter åpenhetsloven kan rettes skriftlig til: aapenhetsloven@krogsveen.no

Likestilling

Krogsveen ønsker å være en attraktiv arbeidsplass for alle og våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. Vi jobber derfor aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunnlag av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene. Et viktig fokusområde i Krogsveen er å sikre like muligheter, trygge og rettferdige vilkår for alle våre medarbeidere. Vi tolererer ikke mobbing, diskriminering eller annen utilbørlig adferd. Her skal det være et menneskesyn der alle er like mye verdt. Dette er forankret i våre etiske retningslinjer og arbeidet på dette området følges opp kontinuerlig. Les mer i vår likestillingsredegjørelse.