Leie bolig

Lei bolig hos oss, enkelt og trygt!

Leier du gjennom oss, er du helt trygg på at dine interesser blir godt ivaretatt og at alle kontrakter og avtaler er sikret. Vi er opptatt av å finne en god match, slik at du trives og ønsker å bo der over tid.

En god match

Vi finner ikke bare en god bolig til deg, men også en god match mellom deg og utleier.

Ryddige kontrakter

Våre kontrakter er juridisk kvalitetssikret og ivaretar både leietaker og utleier på en god og ryddig måte.

Leiegaranti

En leiegaranti er et godt alternativ til depositum fordi du slipper å binde opp penger.

Leietid

Avtales i hvert tilfelle. Ved leie av bolig har man valget mellom å inngå en tidsbestemt leieavtale eller en leieavtale på ubestemt tid. I vanlig forbrukerforhold benyttes normalt kun tidsbestemte leieavtaler. Disse kan igjen være korttidskontrakter - under ett år - eller normale kontrakter på mellom 1-3 år.

Sikkerhetstillelse

Leietakere må stille sikkerhet for leieforholdet. Beløpet varierer mellom 3-6 måneders husleie.

Leiegaranti

Som leietaker gjennom oss har du anledning til å tegne en av markedets beste leiegarantier. Leiegaranti er et godt alternativ til depositum og binder ikke opp kontanter. Leiegaranti er ingen forsikring. Det betyr at dersom du blir skyldig i husleie eller påfører leiligheten skade, og garantiselskapet må utbetale det du skylder, må du som leietaker tilbakebetale alle utlegg til selskapet på lik linje som ved depositum.

Leiegaranti tegnes ved inngåelse av leiekontrakt og har en engangskostnad på 12 % av garantibeløpet og løper i inntil tre år. Leier får ikke tilbakeført garantikostnaden etter endt leieforhold.

Hendelser under leietiden

I de fleste tilfeller forvalter vi eiendommen og vil være en rådgiver hvis det er usikkerhet rundt hvem som har ansvaret for hendelser som dukker opp i løpet av et leieforhold. I de tilfellene vi ikke har forvaltning, avklares disse forholdene direkte mellom utleier og leietaker.

La oss finne en utleiebolig som matcher

Vi står klare til å hjelpe deg å finne noe som matcher dine behov og budsjett.
Laster artikkel