Prosjekt

Naust - Skansen Øst 7-12

910 000–950 000 kr
Naust med kaifront og felles båtkran
Kart
Del
Skansen Øst - Herdla / Askøy
Naust på Skansen Øst klar for overtakelse. Nydelig utsikt over Herdlefjorden. Kaifront og kran for båt.
Prosjektets hjemmeside
Sjekk estimert lånekostnad

  Pris

 • Prisantydning
  910 000–950 000 kr
 • Omkostninger
  5 820 kr
 • Totalpris
  915 820–955 820 kr

  Nøkkelinfo

 • Type
  Nybygg fritidseiendom
 • Eierform
  Eierseksjon

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Boliger

Etasje
Type
Pris
1.etg0,91 MNOK
1.etg0,91 MNOK
1.etg0,91 MNOK
1.etg0,91 MNOK
1.etg0,95 MNOK
1.etg0,95 MNOK

Beskrivelse

Kort om prosjektet

Nå kan du sikre deg et naust i gangavstand til boligområdene Vestre- og Østre Skansen.
Den første naustrekken på 6 enheter, er ferdigstilt. Neste rekke på 6 enheter påbegynnes når 50% er solgt . Ta kontakt for å sikre deg en plass ved sjøen.
Omgivelsene til naustene byr på en flott natur og kort avstand til vakre Herdla. Her finner man blant annet museum, 9-hulls golfbane, fuglereservat, vindsurfing, hotell, restaurant, ferie & fritidssenter samt mye mer.
Det er ingen krav til at du må bo i området for å kjøpe disse naustene.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Naust 7-12, 5315 HERDLA
Kommunenummer 4627, gårdsnummer 42, bruksnummer 305, seksjonsnummer 7, ideell andel 1/1
Kommunenummer 4627, gårdsnummer 42, bruksnummer 305, seksjonsnummer 8, ideell andel 1/1
Kommunenummer 4627, gårdsnummer 42, bruksnummer 305, seksjonsnummer 9, ideell andel 1/1
Kommunenummer 4627, gårdsnummer 42, bruksnummer 305, seksjonsnummer 10, ideell andel 1/1
Kommunenummer 4627, gårdsnummer 42, bruksnummer 305, seksjonsnummer 11, ideell andel 1/1
Kommunenummer 4627, gårdsnummer 42, bruksnummer 305, seksjonsnummer 12, ideell andel 1/1

Konstruksjon

Naustet vil bli utført med bærekonstruksjoner i trevirke.
Plasstøpt uisolert ringmur og støpt gulv(ca 10 cm tykkelse) med fall mot port. Drensrenne utvendig er IKKE inkludert.
Skillevegger mellom naust innvendig leveres i 48x098 gran 100mm isolering. Platet med 15mm vannfast kryssfiner.

Fasader

Stenderverk i gran. 9mm gips med tapede skjøter og overganger. Musebånd og 23x48 gran vegglekter.
Kledning 19x148 dobbel fals 28 grader, grunnet og malt med mellomstrøk i fargen Jotun 1434 Labrador (grå farge).
Utvendig belistning, hjørnekjøler, vindskier og loddbord leveres grunnet og malt med mellomstrøk i std Hvit farge.
Takrenner og nedløp leveres i sortlakkert aluminium.

Yttertak

Yttertak leveres med spesial takstoler.
Plating av tak med 18mm Hunton asfalt underlag og 15mm vannfast kryssfiner i felles takrenne mellom enheter.
Yttertak leveres av typen Metrotile Prestige Blank sort (høyglans) takpanner. Inkluder mønebeslag og gavelbeslag. Tekking utføres av Fløysand Tak AS.

Dører og vinduer

Vinduer fra Nordan av type ND NTech Villa Toppsving.
Ytterdør i Aluminium i fargen RAL. 9016 Hvit.
Over vinduer og dører monteres impregnert vannbord med beslag over i fargen hvit.
Leddport i stål med utførelse trestruktur type helpanel. Farge RAL. 9016 Hvit. Porten blir levert med 40mm isolerte seksjoner. Porten leveres med manuell åpning.

Ferdigattest/brukstillatelse

Ved overtagelse foreligger det midlertidig brukstillatelse. Dette forutsetter at kommunen har utstedt slik midlertidig brukstillatelse.
Ferdigattest vil bli rekvirert av utbygger når alle arbeider er fullført. Det blir søkt om ferdigattest når alle 12 naust er oppført.
Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeid. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
Det er tinglyst 4 servitutter på sameiets eiendom. Disse omhandler blant annet vei, vann og kraftlinjer.
Servituttene vil følge eiendommen og kopi av servituttene kan fås av megler.
Det gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst nødvendige erklæringer/avtaler knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette. Kjøper aksepterer videre at eiendommen kan påheftes nye private og offentlige rådighetsinnskrenkninger dersom offentlig myndighet krever det.

Energimerking

Frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 kvm er unntatt fra energimerkingsplikten og energiattest er derfor ikke innhentet.

Generell orientering om areal og innhold

Prosjektets arealer:
Bruksareal fra-til: 29 kvm
Arealene er beregnet etter Norsk Standard 3940 og er hentet fra tinglyst seksjonering datert 01.11.2021. BRA-arealet angir boarealet inklusive innvendig bod. De oppgitte arealene i markedsføringen er å betrakte som ca. areal. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal.
Se prisliste for nærmere opplysninger om de enkelte boligenes arealer.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Nå vil det være muligheter for å sikre seg et naust ved sjøen nedenfor Skansen Øst.
Naustene ligger fint til i maritime omgivelser og en nydelig utsikt over Herdlefjorden. Naustene leveres med garasjeport som gjør det enkelt med sjøaktiviteter for både store og små.
Herdla er et populært området for friluftsliv og det er flere fine turstier som kan utforskes i naturreservatet.
Området byr blant annet på rullesteinstrender, Herdla Golfklubb og hovedbase for Bergen brettseilerklubb. Herdla er også et populært sted for både dykking og kajakkpadling.
I Herdlesundet har de nylig åpnet en Landhandel som er meget praktisk for både fastboende og tilreisende. Biologen ligger også like i nærheten. Biologen er stedet for møter, overnatting, naturopplevelser og matopplevelser på Herdla.
Fra naustene er det ca. 15 minutters kjøring til Ravnanger senter, og ca. 25 minutters kjøring til Kleppestø senter.

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Uteareal rundt naustene, samt gangvei ned til naustene leveres gruset.
Det leveres kai foran naustene når neste rekke på begynnes.

Garasje/parkering

Ingen parkering medfølger.

Vei, vann og avløp

Det leveres ikke avløp til naustene.
Det leveres 1 stk felles utvendig vannkran til naustene, denne har kun kaldtvann.
Sameiet er ansvarlig for vedlikehold av vannkran og vannmåler.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til Naust.
Reguleringsplan: 146 - Skansen, Herdla. Ikrafttredelse: 04.09.2003.
Reguleringsplan: 146 - Reguleringsendring, veger, tomtegrenser m.m, skansen øst. ikrafttredelse: 16.12.2020.
Utsnitt av reguleringsplan og tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler. Interessenter oppfordres til selv å undersøke reguleringsmessige forhold hos kommunen.
Det er gitt ramme og igangsettingstillatelse for prosjektet den 07.07.2021.

Økonomi

Boligens kostnader

Da bygning ikke er tatt i bruk, foreligger det ingen eksakt oversikt over faste, løpende kostnader.
Når sameiet er etablert, blir det opp til sameiet å vedta om man skal betale fellesutgifter, eller om seksjonene selv betaler sine egne kostnader tilknyttet seksjonen (kommunale avgifter, bygningsforsikring). Hvor store evt. felleskostnader blir, avhenger av hvor mange ytelser sameiet rekvirerer. Alle eiere må representeres i et sameie/styre. Sameie fastsetter når vannmåler leses av og hvem som utfører dette. Hver eier må koste 1/12 av vannutgifter. Estimert vedlikehold av vann er kr 100,- per enhet i året. Forsikring er estimert til kr 900,- per enhet i året.
Dersom sameiet vedtar månedlige felleskostnader, er denne kostnader stipulert til ca. kr. 1.500 pr. år/pr. seksjon. Kostnadene inkluderer kommunale avgifter.
Det tas forbehold om evt. sameiets endelige fastsettelse av felleskostnadene.
I tillegg til fellesutgifter må sameierne dekke egne kostnader til strøm og evt. forsikring.

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er stipulert til kr 2.911,- for 1 stk vannkran som er felles for alle seksjonene. I dette inngår gebyr for vann. Forbruk blir fakturert pr. m3 i tillegg.
Vi har estimert denne kostnaden inn i de årlige felleskostnadene for seksjonene.

Formuesverdi

Da bygning selges som bygg under oppføring er formuesverdien ikke fastsatt på nåværende tidspunkt.
Formuesverdi fastsettes med utgangspunkt i en formel for kvadratmeterpris som fastsettes av SSB. Den estimerte kvadratmeterprisen er fastsatt ut fra flere kriterier (beliggenhet, alder, areal og boligtype) som danner markedsverdien i området. Boligens faktiske markedspris vil derfor ikke være Skatteetatens grunnlag for den første fastsettelsen av formuesverdi.
Det første året boligeiendommen skal formues verdsettes, må skatteyter påse å gi tilstrekkelig med opplysninger om boligen til skattemyndighetene slik at korrekt estimert markedsverdi og formuesverdi kan beregnes. Formuesverdien vil senere automatisk justeres i takt med prisutviklingen på boliger og beregnet formuesverdi vil fremgå av forhåndsutfylt skattemelding.
Formuesverdien for boligeiendommer for inntektsåret 2021 skal ikke overstige 25 % av dokumentert markedsverdi for primærbolig (der man bor fast). Formuesverdien for sekundærboliger (øvrig bruk av eiendommen, f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) skal for inntektsåret 2021 ikke overstige 90% av dokumentert markedsverdi. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Omkostninger

1) Dokumentavgift til staten tilsvarende 2,5 % av andel tomtekostnad. Avgiftsgrunnlaget utgjør kr 115.000 pr. bygning og andel dokumentavgift utgjør således kr 2870 pr. bygning. Det tas forbehold om aksept av avgiftsgrunnlaget fra tinglysingsmyndighetene.
2) Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
3) Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle pantedokumenter, kr 585,- pr. stk.
5) Total kjøpesum for hver bygning inkl. omkostninger fremkommer av prislisten.

Betalingsbetingelser

Kjøpesummen betales på følgende tidspunkt: Hele kjøpesummen samt omkostninger og evt. tilvalg-/ endringssbestillinger betales uoppfordret og må være disponibel på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtagelse. Innbetalt beløp sikres på meglers klientkonto eller mot bankgaranti. Kjøper er ikke forpliktet til å betale noen del av kontraktssummen eller tilvalgs-/ endringssbestillinger før selger har stilt sikkerhet, jf. Bustadoppføringsloven § 12. Påløpte renter tilfaller kjøper frem til skjøtet er tinglyst på kjøper, med mindre selger får disposisjonsretten over beløpet som en følge av at det stilles garanti iht. Bustadoppføringsloven § 47. Kjøper bærer risiko for eventuelle endringer i offentlige avgifter/ gebyrer.

Annen viktig informasjon

Eier

Sandøy Byggservice AS

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Naustene 7-12 er klar for overtakelse. Naustene 1-6 er ikke påbegynt enda.
Kaifront og kran blir påbegynt når 50% er solgt.
Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, se eget punkt om ferdigattest.

Forbehold fra utbygger

Kun midlertidig brukstillatelse frem til alle 12 naust er ferdigstilt.
Uteomhusareal blir ferdigstilt når neste rekke i prosjektet påbegynnes.

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Eiendommen(e) selges ved ordinær budgivning og evt. budrunde. Selger forbeholder seg retten til fritt å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse.
Forbrukerinformasjon om budgivning er beskrevet i vårt budskjema som følger vedlagt i denne salgsoppgaven.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert og legitimasjon må være fremlagt. Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr. sms eller på e-post.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor være gyldig i minimum 30 minutter.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.
Kjøper plikter å ha gjort seg kjent med komplett salgsinformasjon før bud inngis.
Etter at bindende avtale om kjøp er inngått, er salgsprisene faste og kan ikke justeres for prisstigning.
Ved kjøp må det fremlegges finansieringsbekreftelse.
Det gjøres oppmerksom på at selger kan kreve erstatning for sitt økonomiske tap i henhold til bustadoppføringslova kapittel VI. Dette gjelder uavhengig av om byggestart er besluttet eller ikke.
Kjøper har rett til å avbestille leveransen før overtakelse har funnet sted, jf. buofl. §§ 52-54. Avbestilling før bygging er besluttet igangsatt vil medføre et avbestillingsgebyr en prosentsats 5% av kjøpesum. Ved avbestilling etter at bygging er besluttet igangsatt, vil selger ha krav på full erstatning for sitt økonomiske tap i henhold til bustadoppføringslova kapittel VI. Kontakt gjerne megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes.
Det gjøre spesielt oppmerksom på at det ikke er anledning til å erverve mer enn to boligseksjoner i samme sameie jmf. eierseksjonsloven § 23. Bestemmelsen gjelder både fysiske og juridiske personer.

Organisasjonsform

Eiendommene selges som eierseksjoner.
Når alle seksjonene er solgt må det utnevnes et nytt styre, Sandøy Byggservice AS med representanter trer da ut av sitt styreverv og overlater styrearbeidet til nytt styre i sameiet.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Lovanvendelse

Eiendommen er en nyoppført bygning som selges innen 6 måneder etter fullføring. Bygning selges etter avhendingslovens bestemmelser. Dersom bygning selges til forbruker stiller selger garanti jf. avhendingslova §2-11 jf. buofl. §12.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bygning som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Bygningen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæring og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres Interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Provisjon: Kr. 45.000- pr. enhet.
Fotopakke: Kr. 6.900,-
Grunnhonorar: kr 5.000,- pr. enhet
Oppgjørshonorar: kr 5.550,- pr. enhet
Smart Annonsepakke: kr 21.750,-
Oppslag eiendomsregister + kommunale opplysninger pr. enhet: kr 1.250,-
Markedsføring avis kr. 7.900,- pr. innrykk.
Visninger kr. 2.500,- pr. stk.

Opplysninger om oppdraget

Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Askøy
950007613
Oppdragets KR-kode KR75.2279

Dato

Sist oppdatert: 08. april 2024 kl. 10:04

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.