Komplett salgsoppgave

Storemyra 26

1 185 000 kr
69 m²
2 soverom
Kart
Del
Jøran Flakk
Presenteres av
Jøran Flakk
Oppgradert hytte solrikt og usjenert beliggende på Storemyra
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  1 185 000 kr
 • Omkostninger
  31 295 kr
 • Totalpris
  1 216 295 kr
 • Etasje
  1
 • Byggeår
  2001
 • Soverom
  2 soverom
 • Bad
  1 bad
 • Areal
  69 m²
 • Bruksareal
  77 m²
 • Tomteareal
  298 m² (festet)
 • Type
  Fritidseiendom på fjellet
 • Eierform
  Eiet
 • Fasiliteter
  Balkong/Terrasse
 • Energimerke
  Oransje D

Visning

For å delta på visning, ber vi om at du melder deg på. Da sikrer vi at du får nødvendig informasjon og at det er satt av tilstrekkelig med tid. Kontakt megler dersom annet tidspunkt ønskes. Husk å lese salgsoppgaven før visningen, så du stiller forberedt.Ønsker du kun å bli holdt orientert, velg å få Budvarsel fra eiendommens hjemmeside eller kontakt megler.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Oppgradert og innholdsrik og flott hytte som innfrir de behov storfamilien trenger på fjellhytta. Det er vann fra vannpost like ved hytta, det er innlagt strøm. Det er innredet med tre soverom, men markedsført med to da det ene soverommet ikke er omsøkt i kommunen. Teknisk rom med vanntank. Bad med biotoalett, vannløsning med varmtvannsbereder, baderomsinnredning og dusjkabinett. Hytte er nylig malt utvendig og flere av overflatene innvendig. For mange dreier fjellet seg om aktiviteter, ro, rekreasjon og kvalitetstid for seg og sine.
Når man tar i betrakning eiendommens prisforventning er det utvilsomt en fornuftig investering for mangt og mange.
Ta gjerne kontakt for avtale om visning. Plassen er fin og hytta fremstår tidsriktig og er godt vedlikeholdt i selgers eiertid.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Storemyra 26 , 4540 ÅSERAL
Kommunenummer 4224, gårdsnummer 9, bruksnummer 3, festenummer 66

Innhold

Eiendommen selges møblert med hvitevarer slik den fremstod på visningen. Personlige eiedeler og noe pyntegjenstander medfølger ikke.
Når selger blir spurt om hva de har satt pris på ved eiendommen opplyser de:
Hytta Ligger usjenert til. Rett ved løpetraseen om vinteren, om sommeren er det kort vei opp på fjellet til tur og fiske. Om sommeren kan en kjøre nesten til hytta. Om vinteren kan en følge løypetraseen og da kommer en rett ved hytta. Hvis en ikke vil gå kan Bortelid hytteservice kjøre en inn.
Totalt bruksareal: 77 kvm
Totalt primærrom: 69 kvm
Primærrom:
1. etasje 69 kvm: Følgende rom inngår i P-rom arealet: Gang, bad, vindfang, stue/kjøkken og 2 soverom
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert utført av . Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.
Det bemerkes at selgere ikke har rekvirert tilstandsrapport herunder foretatt noen nøyaktig lasermåling av eiendommen. De arealer som er oppgitt er hentet fra tidligere rapport fra takstmann når selger kjøpte eiendommen. I og med at ytterbod er tillagt eiendommen med tilgang fra gang, vil det faktiske BRA være større enn det som her er gjengitt i salgsoppgaven.
Forøvrig henvises det til viktig informasjon gitt under punktet ferdigattest.

Byggemåte

Hytten er fundamentert på punktfundamenter. Etasjeskille i trekonstruksjon. Yttervegger av trekonstruksjon
med villmarkskledning. Taktekking av takshingel. Elementpipe.
Det bemerkes at selger har ikke tegnet boligselgerforsikring, ei heller rekvirert tilstandsrapport i forbindelse med salget.

Standard

Teknisk rom med vanntank. Bad med biotoalett, vannløsning med varmtvannsvarmer, baderomsinnredning og dusjkabinett. Se forøvrig beskrivelsen under feltet ferdigattest.

Løsøre og tilbehør

Innbo og løsøre medfølger. Det antas at samlet verdi vil utgjøre 200 000 med bakgrunnen i dette anslag vil dokumentavgiftsgrunnlaget for kjøper bli redusert tilsvarende. Dok.avg vedtaket aksepterer at verdien av innbo og løsøre ikke skal medtas i grunnberegningen for avgiften. Opplyst dokumentavgif i salgsoppgaven vil dermed bli redusert med kr 5 000,-.

Oppvarming

Vedfyring og elektrisk. Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning, følger dette heller ikke med. 

Ferdigattest/brukstillatelse

Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen. Den 06.04.2011 etterlyste kommunen ferdigattesten som først etterspurt i 2004. Kommunen gjør i sitt brev "merksam på at jfr. pbl § 110 kan kommunen straffe med bøter den som forsettelig eller uaktsomt: pkt 5. bruker eller lar bruke byggverk m.v. som nevnt i § 99 uten at det foreligger ferdigattest, midlertidig brukstillatelse eller nødvendig driftstillatelse.
Megler har i skrivende stund rettet en henvendelse til kommunen med anmodning om å få opplysninger hvor saken står pt.
Megler har spesielt sett på om det er avvik mellom dagens innredning og bruk og de tegninger som kommunen har sendt som godkjente byggetegninger. Det bemerkes at hytte er påbygd med et inngangsparti som fører til bod/sov og vedbod. Dette tilbygget er ikke omsøkt i kommunen. Som følge av dette har megler ikke markedsført det som lovlig soverom. Hytta var opprinnelig innredet og godkjent med tre soverom, men grunnet omgjøringen som er foretatt er det nå to kommunale godkjente soverom i hytta. De opprinnelige godkjente tegningene er vedlagt prospektet.
Det er tillatelse til vann fra vannpost. Det å etablere vannpost/større sisterne i hytta hvor mengden vann brukt til f.eks dusjing etc fort bli i større omfang enn man forventer med vann fra vannpost vil spørsmålet fort bli om kommunen vil kreve filtreringsanlegg/renseanlegg eller andre installasjoner som sikrer miljøet. Avløp fra dusj, blandebatteri dreneres i dag under hytta og ut i terreng.
Kjøper overtar alt ansvar, kostnad og risiko for dette videre. 
Selger har fyllt ut en egenerklæring som følger vedlagt. Egenerklæringen oppfordres til å leses i sin helhet. De forhold megler har spesielt fremhevet av erklæringen er følgende:
* Bod delvis innredet som soverom
* Ny kurs lagt opp til kjøkken fra sikringsskap av elektriker. (Thorsland Elektro as)
* Selger ønsker ikke å tegne boligselgerforsikring
 

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
For opplysninger om festeforholdene henvises det til den informasjonen som fremkommer under punktet: Regulering av festeavgiften
4224/9/3/66:
24.03.1998 - Dokumentnr: 1035 - Festekontrakt - vilkår
Gjelder feste
Festetid: 80 år
Årlig festeavgift: NOK 1 500
Tomteverdi: NOK 15 000
Leien er reg.bar
Bortfesteren har panterett i festeretten mm for inntil 5 års
festeavgift
Bortfester må samtykke i overdragelse
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere
26.02.1988 - Dokumentnr: 1031 - Fradelingsdokument
MÅLEBREV SOM OPPRETTER FESTENUMMER
01.01.2020 - Dokumentnr: 1547248 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1026 Gnr:9 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere

Eventuell adgang til utleie

Fritidseiendommen har ikke separat utleiedel. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold.

Energimerking

Energimerkingen er gjenbrukt fra selgers kjøpstidspunkt. Energimerkingen er oppgitt som orange D

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Hytte ligger i et etablert eldre hyttefelt i skogkledd og lunt område med utsikt ut kulturlandskapet flatt myrterreng.

Adkomst

Fra Kristiansand: følg RV 9 mot Evje, ta av til venstre i rundkjøring ved bensintasjonen på Hornnes. Følg
skilting mot Bortelid. Før siste bakken opp til Bortelid får du parkeringsplass på begge sider av veien, hvorav
vinterparkering for hytten er på venstre side av veien. Følg skiløypen. Når du får et uthus på høyre side er det
kun 150 meter igjen og hytten ligger opp til høyre . Sommerstid tar du til venstre før parkeringsplassen over liten bru. Følg veien noen hundre meter og parker her. Følg veien
mellom jordet og noen hytter som ligger på venstre side etter ca. 150 meter.

Beskrivelse av tomt

298 kvm. Punktfestetomt.

Regulering av feste

Festeavgiften er kr 2646 pr. år. Festeavtalen løper i 80 år fra 01.01.1998
Bortfesters samtykke til transport av festekontrakten kreves, og det er en forutsetning for salget at bortfester godkjenner kjøper som ny fester. Det foreligger forkjøpsrett for bortfester, og det er en forutsetning for
salget at bortfester ikke benytter seg av forkjøpsretten.
Frist for å benytte forkjøpsretten er senest 2 måneder etter at grunneier har mottatt skriftlig beskjed om at eiendommen er solgt. Melding vil bli sendt til grunneier straks etter salget. Samtykke til overdragelse fra grunneier kreves. Erfaringsvis er grunneier i stand til å svare på forkjøpsretten samme dag som bud aksepters.
Kopi av lov om tomtefeste kan fåes ved henvendelse til megler.
Når festeavtalen utløper kan avtalen kreves forlenget. Fester kan alternativt kreve tomten innløst dersom vilkårene for innløsning i tomtefesteloven er oppfylt (finnes unntak fra innløsningsretten). Ved en evt. forlengelse løper festeforholdet videre på samme vilkår, men bortfester har rett til å kreve et "engangsløft" av festeavgift regulert til 2 % av råtomteverdien, maksimalt på kr. 14.550,- i år 2023 pr. dekar tomt. Beløpet reguleres årlig iht. KPI.  Det er ikke foretatt noe engangsløft ihht til bortfesters forttetningsfører.
Kontakt megler for nærmere informasjon.
 

Parkering

Mulig å parkere ca. 150 meter fra hytten sommerstid. Ellers hører det med 2 parkeringsbevis med rett til å stå på felles parkering ca. 600 meter fra hytten.

Vei, vann og avløp

Vei er privat, vann er privat via vannpost, avløp/kloakk er privat. Kloakk via biologisk toalett med kammer. Det foreligger en rett til parkering som organiseres ved at hytta er utstyrt med to stk. parkeringstillatelser. Det er installert enklere opplegg vann/avløp. Dette er ikke omsøkt/godkjent i Åseral kommune.
I kommuneplan som ble vedtatt 08.09.11 står det at det kan gis pålegg om at eksisterende fritidsboliger skal
knytte seg til offentlig vann og avløpsnett. Se vedlagte orientering fra Åseral kommune. Kjøper overtar evt. risikoen knyttet til dette.
På strømforbruk opplyser selger:
Kostanden for strøm er kr 6000-12000 avhengig av dagens strømpriser. Opplyst beløp er inkludert nettleie.
Eiendommen er forsikret hos Watercirkles. Selger betaler for sin polise kr 2 500 årlig.
Tv signal fra satelitt/parabol. Selger benytter Allente. Derkoder for parabol følger ikke med.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i område med formål: Hytteområde med høve til fortetting, E12 under reguleringsplan for Bortelid, 28.01.1998 med tilhørende bestemmelser.
Selger opplyser at det har vært planer om grunneriersamarbeid om anleggelse av vei over til neste fjellområde. En mulig fremtidig vei har vært planlagt på vestre del av Storemyr. Det er uvisst hvor konkret disse planene er pt. Kommunen peker ikke på dette i det materiell som megler har fått tilsendt, men for de hvor evt. slike planer antas å ha en betydning bes om at kommunen kontaktes for spørsmål.

Økonomi

Kommunale utgifter

Feie kontrollavgift for ett pipeløp.
I tillegg påløper hytterenovasjon fra HÅR, (Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap). Gebyret for 2023 oppgis å være Kr. 1 536,25
Selger betaler løypeavgift med kr 1 518 årlig
Det er frivillig velforening kontingent med kr 500 årlig
For retten vann, parkering og brøyting betales kr 4 245 årlig.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2021 var kr 307 144,- ifølge selger/skatteetaten.

Eiendomsskatt

Det er p.t ikke vedtatt eiendomsskatt for eiendommer i kommunen.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen og leilighetens andel av eventuell fellesgjeld,
samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 540
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 540,- pr. stk. Forutsetter elektronisk tinglysing.
- Transport av festekontrakten kr 500,- 
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 1 216 295
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 7.650,- for boliger/hytter med
seksjonsnummer. 

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner Spareskillingsbanken. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad.
Krogsveen mottar et honorar for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Johnny Andersson og Arne Myklebost

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Det foreligger ikke en godkjent tilstandsrapport med innhold fra takstforskriften som trådte i kraft 1.1.22. Selger har derfor heller ikke tegnet boligselgerforsikring. Likevel foreligger det en tilstandsrapport og selgers egenerklæring, i tillegg til salgsoppgaven, og som interessenter må sette seg inn i før bud inngis. Eventuelle reklamasjoner må rettes direkte til selger.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom If.  I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha overfor selger. 
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel renteforsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If. Krogsveen mottar et honorar for denne formidlingen.
 

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver.
Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD-knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt.  
Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr SMS eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i SMS og e-post kan forekomme.
 For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp.
Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak overfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bl.a. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4. Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. 

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.
En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke.  Dette er nærmere beskrevet nedenfor. 
På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er".  Selger kan ikke ta «som den er»- forbehold overfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker. 
Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at mangelskravet ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.
Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon 
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp. 
Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen.
Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning. 
Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. 
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3)

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 45 000 av salgssummen
Tilrettelegging kr 15.000,-
Oppgjør: kr 6.000,-
Markedspakke: kr 19 200
Visninger: kr 3 000 pr. stykk
Oppslag eiendomsregister: kr 2.500,-
Rabatt storkunde - 6 000
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 31-0049/23
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Kristiansand
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR31.2349

Dato

Sist oppdatert: 22. april 2024 kl. 12:53

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

For å delta på visning, ber vi om at du melder deg på. Da sikrer vi at du får nødvendig informasjon og at det er satt av tilstrekkelig med tid. Kontakt megler dersom annet tidspunkt ønskes. Husk å lese salgsoppgaven før visningen, så du stiller forberedt.Ønsker du kun å bli holdt orientert, velg å få Budvarsel fra eiendommens hjemmeside eller kontakt megler.
Lurer du på noe?

Vil du varsles om lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.