Komplett salgsoppgave

Hestehavna 24

5 650 000 kr
158 m²
3 soverom
Stedet ligger usjenert i naturskjønt område med landlig atmosfære, men likevel nært til sjøen med bademuligheter fra svaberg og sandstrand.
Stedet ligger usjenert i naturskjønt område med landlig atmosfære, men likevel nært til sjøen med bademuligheter fra svaberg og sandstrand.
Kart
Del
Tjøme/Rød
En naturskjønn eiendom med nydelig beliggenhet ved Tjøme golfbane!

Unngå doble boligrenter

Vi tilbyr gunstig forsikring.
Sjekk estimert lånekostnad

  Pris

 • Prisantydning
  5 650 000 kr
 • Omkostninger
  142 250 kr
 • Totalpris
  5 792 250 kr

  Areal

 • BRUKSAREAL
  172 m²
 • BRA-I (internt bruksareal)
  158 m²
 • BRA-E (externt bruksareal)
  14 m²
 • TBA (terrasse-balkongareal)
  156 m²

  Nøkkelinfo

 • Etasje
  2
 • Byggeår
  1954
 • Soverom
  3 soverom
 • Bad
  1 bad
 • Type
  Enebolig - Frittliggende
 • Eierform
  Eiet
 • Fasiliteter
  Balkong/Terrasse
 • Energimerke
  Oransje G

Visning

For å delta på visning, ber vi om at du melder deg på. Da sikrer vi at du får nødvendig informasjon og at det er satt av tilstrekkelig med tid. Kontakt megler dersom annet tidspunkt ønskes. Husk å lese salgsoppgaven før visningen, så du stiller forberedt. NB. Visning utgår dersom det ikke er noen påmeldte.
Ønsker du kun å bli holdt orientert, kan du fra eiendommens hjemmeside få varsel om solgtpris, eller kontakte megler.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

En velholdt og svært sjarmerende enebolig over 3 plan med en naturskjønn beliggenhet ved Tjøme golfbane. Huset har gjennomgått oppgradering siden 2016 og fremstår med en gjennomgående normalt god standard. Hele boligen er avholdt i smakfulle farge- og materialvalg i god harmoni med husets opprinnelse.
Eiertomten er på ca. 2,1 mål og består av det typiske og vakre Tjømelandskapet med svaberg opp i dagen, hvor huset er integrert i terrenget og tomten omkranset av store vakre eiketrær. Fra hovedplanet går terrassen ut i terrenget, hvor det er plen mellom bergknattene og veletablerte trær lager en beskyttende ramme rundt det vakre stedet. Nær sjø, strand og ypperlige turområder.
Et godt sted å bo for store og små!

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Hestehavna 24, 3145 TJØME
Kommunenummer 3911, gårdsnummer 255, bruksnummer 51, ideell andel 1/1

Innhold

BRA-i:
Enebolig:
Kjeller: 50 kvm: Entré, gang, bod/matbod, lagerbod med krypdel, teknisk rom/vaskerom
1. etasje 86 kvm: Gang, soverom, bad, stue/kjøkken, wc/vaskerom
2. etasje 22 kvm: Gang/trappegang, soverom mot øst, soverom mot vest
BRA-e:
Garasje:
1. etasje 14 kvm: Garasje
Åpent areal:
Enebolig:
1. etasje 156 kvm: Terrasse
I loftsetasjen er det 5 kvm. som ikke er måleverdig areal.
Krypkjeller under deler av boligen. Arealet i denne boligen er vanskelig eller umulig å måle opp helt nøyaktig på grunn av utforming/innredning av rom/bygningskonstruksjoner. Kjelleretasjen har en varierende gulvnivåer og deler bestående av "krypkjeller" hvor nøyaktig måling blir vanskelig. BRA i underetasjen er derfor skjønnsmessig vurdert.
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 26.03.2024 utført av Omega Akerholdt AS v/ Tom Eivind Hansen og Knut Hedlund. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Det foreligger ikke originale byggetegninger, kun fasadetegninger i forbindelse med tilbygg av inngangsparti i 1979. Det foreligger ikke tegninger for garasje. Tidligere eier har utvidet terrassen i sin eiertid uten at dette er byggemeldt kommunen, tiltaket kan være søknadspliktig.
Se mer under punktet ferdigattest.

Byggemåte

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport, dvs. en teknisk gjennomgang av boligen hvor eventuelle avvik, risiko for kjøper og prisoverslag for hva som bør gjøres av oppgradering, er skissert. Se særskilt TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som viser hva som er avvik fra boligens normale slitasje, alder og type, eller som bør/må utbedres. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.  
Frittliggende enebolig fra 1954. Boligen er oppgradert i senere tid med blant annet nyere ytterkledningen, vinduer (deler av boligen), nytt yttertak, kjøkken, wc-rom, el-anlegg, røropplegg og bad. mm. Les forøvrig mer om byggemåte og den tekniske tilstanden i rapporten.
Det gjøres spesielt oppmerksom på:
TG3
- Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
- Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
- Utvendige trapper: rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det er ikke montert rekkverk enkelte steder. Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Det er registrert enkelte løse skiferheller i trinn. Det mangler håndløper langs husvegg i trapp.
- Det er målt høydeforskjeller i etasjeskiller/gulv mot grunnen.
- Krypkjeller: Det er registrert saltutslag enkelte steder på gulv og vegger. Det er påvist synlig vann i krypkjeller eller synlige tegn på innsig av vann i krypkjeller. Det er for dårlig terrengfall vekk fra konstruksjonen.
TG2
- Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
- Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
- Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Undertaket er misfarget. Deler av takkonstruksjonen er gjenbygget.
- Rekkverket på terrasse er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
- Rom under terreng: Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur og i kjellergulv.
- Innvendige trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
- Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.
- Baderom: Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet. Det mangler drenering fra innebygget sisterne. Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning.
- WC/Vaskerom: Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det mangler drenering fra innebygget sisterne. Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.
- Drenering: Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje.
- Grunnmur og fundamenter: Det er registrert noe sprekk/riss i grunnmur. Noe avflaking av puss.
- Terrengforhold: det er påvist dårlig eller flatt fall inn mot grunnmur og dermed muligheter for større vannansamlinger.
- Andre tomteforhold: Det er registrert planter som vokser inntil husvegg.
Garasje fra 1954. Bygget har gjennomgående lav standard. Bygget bærer preg av manglende vedlikehold, elde og slitasje. Bygget er ikke tilstandsvurdert utover en utvendig visuell vurdering.
Se supplerende tekst i tilstandsrapporten og selgers egenerklæring.

Moderniseringer og påkostninger

Boligen er noe oppgradert i senere tid med blant annet nyere ytterkledning, vinduer (deler av boligen), nytt yttertak, kjøkken, wc-rom, el-anlegg, røropplegg og bad. mm. Forrige eier monterte ny speilgarderobe i underetasjen, nye benkeplate og komfyr på kjøkken og ny peisovn i stuen.

Standard

En velholdt og svært sjarmerende enebolig over 3 plan med en naturskjønn beliggenhet ved Tjøme golfbane. Huset har blitt noe oppgradert i senere tid og fremstår nå stilfull med en gjennomgående god standard. Huset har en fin planløsning med inngangsparti, gang med trapp til hovedplanet, vaskerom og flere boder i underetasjen. På hovedplanet er det en hyggelig trappegang som binder etasjene sammen. På den ene siden av gangen ligger det et hyggelig hovedsoverom, baderom og separat toalett. På den andre siden ligger vinkelstuen med utgang til en deilig terrasse. Stuen er i åpen løsning til det delikate kjøkkenet. I øvre etasje er det en liten trappegang med 2 soverom, ett på hver side. Hele boligen er avholdt i smakefulle farge- og materialvalg også i god harmoni med husets opprinnelse.

Løsøre og tilbehør

Vi viser til liste fra Norges Eiendomsmeglerforbund som gjelder fra 01.01.2020 angående løsøre og tilbehør.

Oppvarming

Gulvvarme i stue/kjøkken, bad samt i toalettrom. Peisovn/ved. Panelovner for øvrig.
Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.
Det ble utført feiing og tilsyn med fyringsanlegget 07.06.2023. Det ble ikke avdekket avvik på fyringsanlegget.

Ferdigattest/brukstillatelse

Eiendommen har vært brukt til boligformål siden ca. 1950.
Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen. Det er kun ferdigattest for tilbygg datert 19.02.1979 og kommunen opplyser at det er svært begrenset tegningsmateriale i kommunens arkiv.
Det gjøres oppmerksom på at kommunen nå ikke utsteder ferdigattest på tiltak omsøkt før 1998.
Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
3811/255/51:
07.06.1952 - Dokumentnr: 2017 - Erklæring/avtale
Forbud mot forandring av naturen uten samtykke av eieren av gnr. 1, bnr. 4
Overført fra: Knr:3811 Gnr:201 Bnr:79
Salg av en parsell av eiendommen gnr. 1, bnr. 4 og 7 som fikk gnr. 1, bnr. 79. For salget ble følgende vilkår avtalt: Parsellen som er et trebevokst fjellstykke skal ikke kunne bebygges eller naturen forandres unntatt med samtykke av eieren av hovedbølet, bnr. 4 og 7. Til gjengjeld skal trærne på vestsiden av hele fjellpartiet, hvorfra det omhandlede stykket er frasolgt, ikke kunne hugges uten tillatelse fra eier av gnr. 1, bnr. 79. (Gnr. 201, bnr. 79 lå tidligere under denne eiendommen og ble sammenslått med nåværende gårds- og bruksnummer).
25.02.1977 - Dokumentnr: 1148 - Jordskifte
Grensegangssak mellom flere eiendommer hvor nye grensemerker ble satt.
Gjelder denne registerenheten med flere
23.05.2016 - Dokumentnr: 450363 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:3811 Gnr:255 Bnr:1
Rett til bruk av privat vei mot felles vedlikeholdsansvar.

Eventuell adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer. 

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Fra eiendommen er det kort avstand til Tjøme sentrum. På Tjøme finner du hotell, Dobbel 9-hulls golfbane, bondegårder for besøkende, marinaer, leger, post i butikk, dagligvare, bensinstasjon, frisør, blomsterbutikker, vinmonopol og byggevareforretning. I sentrum er det også vinbar, restaurant og streetfood/takeaway. Det er gangavstand til skole og barnehage på Lindhøy. Tjøme har flere ganger blitt kåret til Vestfolds beste bostedskommune og er også et av Norges mest besøkte sommerparadiser. Båtplass kan leies eller kjøpes i nærheten. Mange gode badeplasser for små og store i gang- og sykkelavstand.
Høsten er også fin på Tjøme med naturens fargespill og den klare friske sjøluften! Fisken biter villig hele året. Turstiene ligger på rad for deg som ønsker å bevege deg ute. Tjøme består av øyene Tjøme med Verdens Ende, Brøtsø og Hvasser – i tillegg til de mange øyene som utgjør kanskje Norges vakreste skjærgård og en del av denne utgjør Nasjonalparken.

Adkomst

Fra Tønsberg kjører du over kanalbroa til Nøtterøy. Kjør videre mot Tjøme, følg Vestveien til Tjøme sentrum. Sving inn til høyre ved golfbanen, før kommunehuset. Følg grusveien ut på golfbanen, eiendommen ligger så ca. 200 meter videre, på høyre side. Hestehavna 24 er det eneste huset som faktisk ligger på golfbanen. Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager, skoler og fritid

Eiendommen sogner til Lindhøy skole. Det er også barnehage på Lindhøy i tillegg til privat barnehage på Mølledammen. Ungdomsskolen ligger på Haug.
Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiertomten er på ca. 2,1 mål og består av det typiske og vakre Tjømelandskapet med svaberg opp i dagen, hvor huset er integrert i terrenget og tomten omkranset av store vakre eiketrær. Fra hovedplanet går terrassen ut i terrenget, hvor det er plen mellom bergknattene og veletablerte trær som lager en beskyttende ramme rundt det vakre stedet. Her finner man bærbusker og frukttrær og gamle roser, løkblomster og stauder som blomstrer fra tidlig vår til sen høst. En spennende naturtomt som krever et minimum av stell. Ypperlig for hunden med en egen inngjerdet del på eiendommen. Stedet ligger usjenert i naturskjønt område med landlig atmosfære, men likevel nært til sjøen med bademuligheter fra svaberg og sandstrand. Turområdene er en opplevelse i seg selv. Et godt sted å bo for store og små!

Parkering

Parkering på egen grunn. For El-bilen er det installert El-bil lader på eiendommen. Øvrig parkering etter områdets bestemmelser.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via privat vei med felles vedlikeholdsansvar/brøyting.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.
Merknad: Kommunen har ikke informasjon om trase for stikkledninger, og ikke oversikt over om stikkledningene deles med andre eiendommer.

Regulerings-og arealplaner

En liten del av eiendommen er regulert til golfbane og fellesadkomst, ref. reguleringsplan T75 - Rød Golf datert 02.05.2005.
Eiendommen er i kommuneplan datert 06.09.2023 avsatt til: Boligbebyggelse - nåværende, Idrettsanlegg - nåværende, Byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav, Ras- og skredfare.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 20.437,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn.
Eier har ikke bebodd eiendommen og har dermed ikke kjennskap til andre løpende utgifter på eiendommen.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2022 var kr 964.329,- ifølge skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) var formuesverdien for 2022 kr 3.664.448,-.
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Eiendomsskatt

Det er p.t ikke vedtatt eiendomsskatt for eiendommer i kommunen.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 500,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 500,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 5.792.250,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos Tryg Forsikring på kr 15.050,- for eneboliger mindre enn 230 kvm.

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN Bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.
Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Nikolai Toverud og Sunniva Leilani Tvedten

Konsesjon

Eiendommen er ikke konsesjonspliktig, men det er boplikt på Tjøme i Færder kommune. For at eiendommen skal kunne overskjøtes må kjøper derfor signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema og tilstandsrapport. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.
Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema og tilstandsrapport. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom Tryg. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha overfor selger. 
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, renteforsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra Tryg. Krogsveen mottar et honorar for denne formidlingen.
Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom Tryg. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha overfor selger. 
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, renteforsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra Tryg. Krogsveen mottar et honorar for denne formidlingen.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver.
Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD-knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt.  
Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr SMS eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i SMS og e-post kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp.
Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.
Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver.
Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD-knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt.  
Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr SMS eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i SMS og e-post kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp.
Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak overfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bl.a. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4. Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. 
I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak overfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bl.a. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4. Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. 

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.
I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.
En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke.  Dette er nærmere beskrevet nedenfor. 
På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er".  Selger kan ikke ta «som den er»- forbehold overfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker. 
Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at mangelskravet ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.
Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 andre ledd, dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon 
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp. 
Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen.
Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning. 
Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. 
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3)
Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.
En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke.  Dette er nærmere beskrevet nedenfor. 
På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er".  Selger kan ikke ta «som den er»- forbehold overfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker. 
Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at mangelskravet ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.
Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 andre ledd, dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon 
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp. 
Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen.
Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning. 
Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. 
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3)

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Fastpris: 37.500,- inkl. mva.
Tilrettelegging fra kr 17.000,-
Oppgjør: kr 7.500,-
Markedspakke: kr 17.750,-
Visninger: kr 3.000,- pr. visning (4 stk. er inkludert)
Oppslag eiendomsregister: kr 2.900,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 21-0041/24
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Tønsberg
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR21.2441

Dato

Sist oppdatert: 12. juli 2024 kl. 22:27

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

For å delta på visning, ber vi om at du melder deg på. Da sikrer vi at du får nødvendig informasjon og at det er satt av tilstrekkelig med tid. Kontakt megler dersom annet tidspunkt ønskes. Husk å lese salgsoppgaven før visningen, så du stiller forberedt. NB. Visning utgår dersom det ikke er noen påmeldte.
Ønsker du kun å bli holdt orientert, kan du fra eiendommens hjemmeside få varsel om solgtpris, eller kontakte megler.
Lurer du på noe?

Vil du varsles om lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.