logo

Otrosåsen Hyttefelt

Prisantydning

1 500 000 – 1 890 000 kr

Totalpris: 1 500 000 – 1 890 000 kr
Tomteareal
1 000 m²
Type
Tomt - fritid
Eierform
Eiet

Otrosåsen Hyttefelt - Store solrike selveiertomter uten byggeklausul

Visning

Vi i Krogsveen ønsker trygge visninger for alle våre kunder og ansatte, og har innført tiltak som sikrer visninger med lav smittefare. Meld deg derfor på visning i god tid innenfor annonsert tidspunkt eller ta kontakt med megler for privatvisning.
Eiendomsmegler

Tommy Vatslid

Hovden
mobil 41505123
telefon 37939381

Send e-post
Bestill verdivurdering
Ansvarlig megler: Jøran Flakk

Komplett salgsoppgave

Kort om prosjektet

Store selveiertomter i flotte omgivelser. 

Tomtene ligger i Otrosåsen hyttefelt som er et veletablert hytteområde. Tomtene er av meget god størrelse som vil sikre god avstand til nabo og nabohytter. 
Det er et solrikt og lunt område. Det er flotte langrennsmuligheter både på dag-og kveldstid rundt feltet, samt rulleskiløype. Kort vei til butikker, spisesteder og badeland. 
Elven Otra og Hartevann ligger i utkanten av feltet der det er flotte bade-og fiskeplasser. 
Otrosåsen er et godt utgangspunkt for tur og rekreasjon, sommer som vinter

Tomtene leveres med vei, vann, avløp og strøm frem til tomtegrense. Ellers fremstår tomten som naturtomt.

Se prosjektets hjemmeside: www.otrosåsenhyttefelt.no
Her finner du interaktivt kart med til en hver tid oppdatert liste over ledige tomter, samt priser og ca. størrelser. 

Eiendommen

Otrosåsen Hyttefelt, 4755 HOVDEN I SETESDAL
Gårdsnummer 2, bruksnummer 1600, kommunenummer 4222

Eier

Sætersdalen AS

Beliggenhet

Elven Otra og Hartevann ligger i utkanten av feltet der det er flotte bade-og fiskeplasser. 
Otrosåsen er et godt utgangspunkt for tur og rekreasjon, sommer som vinter. Tomtene fremstår som naturtomter

Fra Hovden sentrum tar du av fra Rv. 9 vestover inn på Skisentervegen. Denne følger du over broa (Otra). I første kryss tar du så av til venstre, inn på Breivevegen. Følg veien i ca 300 meter over lang slette. Ta så av første vei til venstre inn på Otrosvegen. Tomtefeltet begynner etter ca. 150 meter inn på denne veien. Følg så tomtekart med veinavn og nummer for å finne din drømmetomt.

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Store selveiertomter i flotte omgivelser. Tomtene leveres med vei, vann, avløp og strøm frem til tomtegrense. Ellers fremstår tomten som naturtomt. Tomtene har areal fra ca. 850 - 1420 kvm. Det er tomter med priser fra 1.500.000,- til 1.900.000,-

Garasje/parkering

Det skal minimum opparbeides to biloppstillingplasser på egen tomt per hytte. Se reguleringsbestemmelser for arealer som skal avsettes til parkering.

Vei, vann og avløp

Kommunalt vann og avløp. Privat vei som driftes av Otrosåsen velforening som det er pliktig medlemskap i.

Opparbeidelse av infrastruktur (vei, vann, avløp og strøm) skal i utgangspunktet være ferdig i løpet av gravesesongen 2020. Grunneier/selger skal ha full rett til å grave ned hovedledning for vann, avløp og strøm, over de tomter det måtte være hensiktsmessig og nødvendig. Samt at det i ettertid skal være mulighet for tilkobling, vedlikehold og lignende på nedgravd rør og ledningsnett.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

På eiendommen er det tinglyst heftelser/servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver. Under følger utdrag fra grunnboken som viser heftelser/servitutter/rettigheter.
Det bemerkes at det er en rekke andre eiendommer som også innehar slik veirett, men av henysn til plass og målet om en oversiktlig presentasjon er dette bare et utdrag. De som ønsker, kan henvende seg til megler og få komplett utskrift fra grunnboken.

17.01.1946 - Dokumentnr: 100017 - Utskifting 
Overført fra: Knr:4222 Gnr:2 Bnr:2 
Gjelder denne registerenheten med flere 

07.02.1958 - Dokumentnr: 100148 - Jordskifte
Overført fra: Knr:4222 Gnr:2 Bnr:2 
Gjelder denne registerenheten med flere 

27.02.1976 - Dokumentnr: 100630 - Elektriske kraftlinjer
Overført fra: Knr:4222 Gnr:2 Bnr:2 
Gjelder denne registerenheten med flere 

12.10.1978 - Dokumentnr: 103233 - Elektriske kraftlinjer
Overført fra: Knr:4222 Gnr:2 Bnr:2 
Gjelder denne registerenheten med flere 

11.04.1986 - Dokumentnr: 101460 - Skjønn
Overført fra: Knr:4222 Gnr:2 Bnr:2 
Gjelder denne registerenheten med flere 

04.05.1990 - Dokumentnr: 101680 - Jordskifte
Grensegangssak  
Overført fra: Knr:4222 Gnr:2 Bnr:2 
Gjelder denne registerenheten med flere 

15.12.1992 - Dokumentnr: 103716 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver:  Knr:4222 Gnr:2 Bnr:554 
Overført fra: Knr:4222 Gnr:2 Bnr:2 
Gjelder denne registerenheten med flere 

15.12.1992 - Dokumentnr: 103716 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver:  Knr:4222 Gnr:2 Bnr:554 
Overført fra: Knr:4222 Gnr:2 Bnr:2 
Gjelder denne registerenheten med flere 

27.10.1999 - Dokumentnr: 17005 - Bestemmelse om veg
seg til megler for en fullverdig utskrift av heftrelser/servitutter.
Rettighetshaver:  Knr:4222 Gnr:2 Bnr:1 Fnr:256 
med flere. 

10.12.2018 - Dokumentnr: 1663728 - Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighetshaver:  Bykle Kommune 
Org.nr: 958 814 968 
Bestemmelse om spillvannsledning 
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger 
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler 
Bestemmelse om bebyggelse i nærhet av anlegg 
Gjelder denne registerenheten med flere 

10.12.2018 - Dokumentnr: 1663765 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver:  Knr:4222 Gnr:2 Bnr:2 
Bestemmelse om rett til å gjennomføre gjeldende reguleringsplan for Otosåsen hyttefelt 
Gjelder denne registerenheten med flere 

10.12.2018 - Dokumentnr: 1663765 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighetshaver:  Knr:4222 Gnr:2 Bnr:2 
Ved opparbeidelse av infrastruktur 
Gjelder også senere utskilte parseller fra gnr. 2 bnr. 1600 
Gjelder denne registerenheten med flere 

21.08.2019 - Dokumentnr: 964358 - Bestemmelse om jordkabel/jordkabelanlegg
Rettighetshaver:  Agder Energi Nett AS 
Org.nr: 982 974 011 
Bestemmelse om bebyggelse i nærhet av anlegg 
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler 
Gjelder denne registerenheten med flere 

14.11.2019 - Dokumentnr: 1361347 - Bestemmelse om jordkabel/jordkabelanlegg
Rettighetshaver:  Agder Energi Nett AS 
Org.nr: 982 974 011 
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler 
Bestemmelse om bebyggelse i nærhet av anlegg 
Bestemmelse om (begrensning av) endring i terrenget i nærheten av anlegg 
Gjelder denne registerenheten med flere 

14.11.2019 - Dokumentnr: 1361502 - Bestemmelse om nettstasjon
Rettighetshaver:  Agder Energi Nett AS 
Org.nr: 982 974 011 
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler 
Bestemmelse om bebyggelse i nærhet av anlegg 
Bestemmelse om (begrensning av) endring i terrenget i nærheten av anlegg 
Nettstasjon nr. 04.0361 
Gjelder denne registerenheten med flere 

04.05.2018 - Dokumentnr: 726562 - Festenummer gitt bruksnummer
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:4222 Gnr:2 Bnr:1744 
Utgått festenr: 
Knr:4222 Gnr:2 Bnr:1600 Fnr:1 

04.05.2018 - Dokumentnr: 726704 - Festenummer gitt bruksnummer
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:4222 Gnr:2 Bnr:1745 
Utgått festenr: 
Knr:4222 Gnr:2 Bnr:1600 Fnr:2 

04.05.2018 - Dokumentnr: 726758 - Festenummer gitt bruksnummer
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:4222 Gnr:2 Bnr:1746 
Utgått festenr: 
Knr:4222 Gnr:2 Bnr:1600 Fnr:3 

03.07.2018 - Dokumentnr: 973457 - Festenummer gitt bruksnummer
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:4222 Gnr:2 Bnr:1750 
Utgått festenr: 
Knr:4222 Gnr:2 Bnr:1600 Fnr:4 

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til fritidsformål. Føresegn og reguleringsplan for Otrosåsen hyttefelt datert: 31.08.2017 

Velforening

Det er pliktig medlemskap i velforeningen Otrosåsen Hyttevel med de økonomiske forpliktelser det måtte gi. Vedlikehold og brøyting av vei ol.

Forbehold fra utbygger

Det kan på noen tomter bli gravd ned hovedledning for vann , avløp og strøm. Grunneier skal ha fri tilgang til å legge ned dette på og over de tomter det er hensiktsmessig. Samt at det i ettertid skal være tilgang til dette for vedlikehold og
lignende, samt eventuelle tilkoblinger.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer undefined
Krogsveen avd. Kristiansand AS
NO 924 405 937 MVA
Oppdragets KR-kode KR31.2025

Dato

Sist oppdatert: 17. desember 2020 kl. 13:56

Økonomi

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter er kr 13.817,50,- for 2020 og vil begynne å løpe når det er gitt igangsettelsesløyve. I dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn. (Avgiften er for hytte opp til 150 kvm)

Tilkoblingsavgift for vann og avløp til Bykle kommune tilkommer. Avgift for tilkobling av vann opp til 32 mm kr. 23 125,-. Avgift for tilkobling av avløp opp til 32 mm. kr. 79 875,-
Avgiften faktureres av kommunen når igangsettningsløyve blir gitt. Priser for 2020. 
Se www.bykle.kommune.no for oppdaterte priser. og for priser ut over 150 kvm og priser for større inntaksledning enn 32 mm. 

Det er pliktig medlemskap i velforeningen Otrosåsen Hyttevel med de økonomiske forpliktelser det måtte gi. Vedlikehold og brøyting av vei ol.

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt.
Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Eiendomsskatt

Det er ikke eiendomskatt i Bykle kommune pt.

Omkostninger

Dokumentavgift til staten 2,5%: kr. 37.500,-
Tinglysning hjemmelsdokument: kr. 585,-
Tinglysning pantedokument: kr. 585,-
Attestgebyr: kr. 172,-
Totalkostnad: kr. 38.842,-

Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum på kr. 1.500.000,- 

Infrastrukturfond/Løypebidrag til Bykle kommune på kr. 50.000,- kommer i tillegg til oppgitte tomtepriser.

Totale omkostninger ved kjøp av tomt til kr.1.500.000,- vil utgjøre kr. 88.842,-
Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Visning

Vi i Krogsveen ønsker trygge visninger for alle våre kunder og ansatte, og har innført tiltak som sikrer visninger med lav smittefare. Meld deg derfor på visning i god tid innenfor annonsert tidspunkt eller ta kontakt med megler for privatvisning.
Ansvarlig megler: Jøran Flakk
minusVis mindre

Boliger

P-romEtgRomPris
0 m²0 kr
0 m²1 500 000 kr
0 m²1 625 000 kr
0 m²1 550 000 kr
0 m²1 650 000 kr
0 m²1 625 000 kr
0 m²1 625 000 kr
0 m²1 625 000 kr
0 m²1 625 000 kr
0 m²1 675 000 kr
0 m²1 675 000 kr
0 m²1 550 000 kr
0 m²1 550 000 kr
0 m²1 575 000 kr
0 m²1 890 000 kr
0 m²1 850 000 kr
0 m²1 800 000 kr
0 m²1 690 000 kr
0 m²1 700 000 kr
0 m²1 675 000 kr
0 m²1 600 000 kr
0 m²1 600 000 kr
0 m²1 600 000 kr
0 m²1 500 000 kr
0 m²1 500 000 kr
0 m²1 700 000 kr
0 m²1 500 000 kr
0 m²1 550 000 kr
0 m²1 550 000 kr
0 m²1 625 000 kr
0 m²1 625 000 kr
0 m²1 650 000 kr
0 m²1 700 000 kr
0 m²1 700 000 kr
0 m²1 750 000 kr
0 m²1 750 000 kr
0 m²1 750 000 kr
0 m²1 725 000 kr
0 m²1 600 000 kr
0 m²1 650 000 kr
0 m²1 675 000 kr
0 m²1 675 000 kr
0 m²1 675 000 kr
0 m²1 700 000 kr
0 m²1 750 000 kr
0 m²1 750 000 kr
0 m²1 650 000 kr
0 m²1 775 000 kr
0 m²1 750 000 kr
0 m²1 700 000 kr
0 m²1 700 000 kr
0 m²1 675 000 kr
0 m²1 850 000 kr
0 m²1 590 000 kr
0 m²1 690 000 kr
0 m²1 650 000 kr
0 m²1 650 000 kr
0 m²1 650 000 kr
0 m²1 700 000 kr
0 m²1 650 000 kr
0 m²1 650 000 kr
0 m²1 500 000 kr
0 m²0 kr
0 m²0 kr
0 m²0 kr
0 m²0 kr
0 m²0 kr
0 m²0 kr
0 m²0 kr
0 m²0 kr
0 m²0 kr
0 m²0 kr
Se alle bilder i galleriet

Viktig informasjon

Betalingsbetingelser

Full oppgjør, det vil si kjøpesum og omkostninger, skal være innbetalt meglers klientkonto senest innen 2 dager før overtagelsen.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Lovanvendelse

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, eller at eiendommen er i vesentlig dårligere stand. 
Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er, eller burde være oppdaget på en befaring, er normalt ikke en mangel. 

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
minusVis mindre

Vedlegg til salgsoppgaven (pdf)

Tommy Vatslid
Eiendomsmegler

Tommy Vatslid

Telefon
Mobil 41505123
Send epost

Lurer du på noe

Tommy svarer gjerne på spørsmål som dreier seg om kjøp, salg eller utleie. Du vil normalt få svar på e-post innen én virkedag.

Sjekk din boligverdi!

logo

Martin Linges vei 17, 1364 Fornebu

Sentralbord: 67 52 95 50

Følg oss på FacebookMeld deg på nyhetsbrev

© 2021 Krogsveen AS

logo

Martin Linges vei 17, 1364 Fornebu
Sentralbord: 67 52 95 50

© 2021 Krogsveen AS 2018

PersonopplysningerBruk av cookies