Prosjekt

Otrosåsen Hyttefelt

1 500 000 – 1 750 000 kr
1 000 m² (eiet)
5_ute_7.jpg
5_ute_7.jpg
Tommy Vatslid
Presenteres av
Tommy Vatslid
Otrosåsen Hyttefelt - Store solrike selveiertomter uten byggeklausul
Prosjektets hjemmeside
 • Prisantydning
  1 500 000 – 1 750 000 kr
 • Totalpris
  1 500 000 – 1 750 000 kr
 • Tomteareal
  1 000 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - fritid
 • Eierform
  Eiet

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Boliger

Type
Pris
1,5 MNOK
1,5 MNOK
1,5 MNOK
1,5 MNOK
1,55 MNOK
1,55 MNOK

Beskrivelse

Kort om prosjektet

Store selveiertomter i flotte omgivelser.
Tomtene ligger i Otrosåsen hyttefelt som er et veletablert hytteområde. Tomtene er av meget god størrelse som vil sikre god avstand til nabo og nabohytter.
Det er et solrikt og lunt område. Det er flotte langrennsmuligheter både på dag-og kveldstid rundt feltet, samt rulleskiløype. Kort vei til butikker, spisesteder og badeland.
Elven Otra og Hartevann ligger i utkanten av feltet der det er flotte bade-og fiskeplasser.
Otrosåsen er et godt utgangspunkt for tur og rekreasjon, sommer som vinter
Tomtene leveres med vei, vann, avløp og strøm frem til tomtegrense. Ellers fremstår tomten som naturtomt.
Se prosjektets hjemmeside: www.otrosåsenhyttefelt.no
Her finner du interaktivt kart med til en hver tid oppdatert liste over ledige tomter, samt priser og ca. størrelser.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Otrosåsen Hyttefelt, 4755 HOVDEN I SETESDAL
Kommunenummer 4222, gårdsnummer 2, bruksnummer 1600

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
På eiendommen er det tinglyst heftelser/servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver. Under følger utdrag fra grunnboken som viser heftelser/servitutter/rettigheter.
Det bemerkes at det er en rekke andre eiendommer som også innehar slik veirett, men av henysn til plass og målet om en oversiktlig presentasjon er dette bare et utdrag. De som ønsker, kan henvende seg til megler og få komplett utskrift fra grunnboken.
17.01.1946 - Dokumentnr: 100017 - Utskifting
Overført fra: Knr:4222 Gnr:2 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
07.02.1958 - Dokumentnr: 100148 - Jordskifte
Overført fra: Knr:4222 Gnr:2 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
27.02.1976 - Dokumentnr: 100630 - Elektriske kraftlinjer
Overført fra: Knr:4222 Gnr:2 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
12.10.1978 - Dokumentnr: 103233 - Elektriske kraftlinjer
Overført fra: Knr:4222 Gnr:2 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
11.04.1986 - Dokumentnr: 101460 - Skjønn
Overført fra: Knr:4222 Gnr:2 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
04.05.1990 - Dokumentnr: 101680 - Jordskifte
Grensegangssak
Overført fra: Knr:4222 Gnr:2 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
15.12.1992 - Dokumentnr: 103716 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4222 Gnr:2 Bnr:554
Overført fra: Knr:4222 Gnr:2 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
15.12.1992 - Dokumentnr: 103716 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:4222 Gnr:2 Bnr:554
Overført fra: Knr:4222 Gnr:2 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
27.10.1999 - Dokumentnr: 17005 - Bestemmelse om veg
seg til megler for en fullverdig utskrift av heftrelser/servitutter.
Rettighetshaver: Knr:4222 Gnr:2 Bnr:1 Fnr:256
med flere.
10.12.2018 - Dokumentnr: 1663728 - Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighetshaver: Bykle Kommune
Org.nr: 958 814 968
Bestemmelse om spillvannsledning
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om bebyggelse i nærhet av anlegg
Gjelder denne registerenheten med flere
10.12.2018 - Dokumentnr: 1663765 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4222 Gnr:2 Bnr:2
Bestemmelse om rett til å gjennomføre gjeldende reguleringsplan for Otosåsen hyttefelt
Gjelder denne registerenheten med flere
10.12.2018 - Dokumentnr: 1663765 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4222 Gnr:2 Bnr:2
Ved opparbeidelse av infrastruktur
Gjelder også senere utskilte parseller fra gnr. 2 bnr. 1600
Gjelder denne registerenheten med flere
21.08.2019 - Dokumentnr: 964358 - Bestemmelse om jordkabel/jordkabelanlegg
Rettighetshaver: Agder Energi Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om bebyggelse i nærhet av anlegg
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Gjelder denne registerenheten med flere
14.11.2019 - Dokumentnr: 1361347 - Bestemmelse om jordkabel/jordkabelanlegg
Rettighetshaver: Agder Energi Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om bebyggelse i nærhet av anlegg
Bestemmelse om (begrensning av) endring i terrenget i nærheten av anlegg
Gjelder denne registerenheten med flere
14.11.2019 - Dokumentnr: 1361502 - Bestemmelse om nettstasjon
Rettighetshaver: Agder Energi Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om bebyggelse i nærhet av anlegg
Bestemmelse om (begrensning av) endring i terrenget i nærheten av anlegg
Nettstasjon nr. 04.0361
Gjelder denne registerenheten med flere
04.05.2018 - Dokumentnr: 726562 - Festenummer gitt bruksnummer
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4222 Gnr:2 Bnr:1744
Utgått festenr:
Knr:4222 Gnr:2 Bnr:1600 Fnr:1
04.05.2018 - Dokumentnr: 726704 - Festenummer gitt bruksnummer
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4222 Gnr:2 Bnr:1745
Utgått festenr:
Knr:4222 Gnr:2 Bnr:1600 Fnr:2
04.05.2018 - Dokumentnr: 726758 - Festenummer gitt bruksnummer
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4222 Gnr:2 Bnr:1746
Utgått festenr:
Knr:4222 Gnr:2 Bnr:1600 Fnr:3
03.07.2018 - Dokumentnr: 973457 - Festenummer gitt bruksnummer
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4222 Gnr:2 Bnr:1750
Utgått festenr:
Knr:4222 Gnr:2 Bnr:1600 Fnr:4

Diverse

Egenerklæring om konsesjonfrihet påkrevet: Ja.
Kjøper plikter å undertegne rød egenerklæring om
konsesjonsfrihet (bekrefte at eiendommen skal
benyttes som fritidsbolig).

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Elven Otra og Hartevann ligger i utkanten av feltet der det er flotte bade-og fiskeplasser.
Otrosåsen er et godt utgangspunkt for tur og rekreasjon, sommer som vinter. Tomtene fremstår som naturtomter
Fra Hovden sentrum tar du av fra Rv. 9 vestover inn på Skisentervegen. Denne følger du over broa (Otra). I første kryss tar du så av til venstre, inn på Breivevegen. Følg veien i ca 300 meter over lang slette. Ta så av første vei til venstre inn på Otrosvegen. Tomtefeltet begynner etter ca. 150 meter inn på denne veien. Følg så tomtekart med veinavn og nummer for å finne din drømmetomt.

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Store selveiertomter i flotte omgivelser. Tomtene leveres med vei, vann, avløp og strøm frem til tomtegrense. Ellers fremstår tomten som naturtomt. Tomtene har areal fra ca. 850 - 1420 kvm. Det er tomter med priser fra 1.190.000,- til 1.900.000,-

Garasje/parkering

Det skal minimum opparbeides to biloppstillingplasser på egen tomt per hytte. Se reguleringsbestemmelser for arealer som skal avsettes til parkering.

Vei, vann og avløp

Kommunalt vann og avløp. Privat vei som driftes av Otrosåsen velforening som det er pliktig medlemskap i.
Opparbeidelse av infrastruktur (vei, vann, avløp og strøm) skal i utgangspunktet være ferdig i løpet av gravesesongen 2020. Grunneier/selger skal ha full rett til å grave ned hovedledning for vann, avløp og strøm, over de tomter det måtte være hensiktsmessig og nødvendig. Samt at det i ettertid skal være mulighet for tilkobling, vedlikehold og lignende på nedgravd rør og ledningsnett.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til fritidsformål. Føresegn og reguleringsplan for Otrosåsen hyttefelt datert: 29.06.2021

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 13.817,50,- for 2020 og vil begynne å løpe når det er gitt igangsettelsesløyve. I dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn. (Avgiften er for hytte opp til 150 kvm)
Tilkoblingsavgift for vann og avløp til Bykle kommune tilkommer. Avgift for tilkobling av vann opp til 32 mm kr. 23 125,-. Avgift for tilkobling av avløp opp til 32 mm. kr. 79 875,-
Avgiften faktureres av kommunen når igangsettningsløyve blir gitt. Priser for 2020.
Se www.bykle.kommune.no for oppdaterte priser. og for priser ut over 150 kvm og priser for større inntaksledning enn 32 mm.
Det er pliktig medlemskap i velforeningen Otrosåsen Hyttevel med de økonomiske forpliktelser det måtte gi. Vedlikehold og brøyting av vei ol.

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt.
Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Eiendomsskatt

Det er ikke eiendomskatt i Bykle kommune pt.

Omkostninger

Dokumentavgift til staten 2,5%: kr. 37.500,-
Tinglysning hjemmelsdokument: kr. 585,-
Tinglysning pantedokument: kr. 585,-
Attestgebyr: kr. 172,-
Totalkostnad: kr. 38.842,-
Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum på kr. 1.500.000,-
Infrastrukturfond/Løypebidrag til Bykle kommune på kr. 50.000,- kommer i tillegg til oppgitte tomtepriser.
Totale omkostninger ved kjøp av tomt til kr.1.500.000,- vil utgjøre kr. 88.842,-
Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Betalingsbetingelser

Full oppgjør, det vil si kjøpesum og omkostninger, skal være innbetalt meglers klientkonto senest innen 2 dager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

AS Sætersdalen

Velforening

Det er pliktig medlemskap i velforeningen Otrosåsen Hyttevel med de økonomiske forpliktelser det måtte gi. Vedlikehold og brøyting av vei ol.

Forbehold fra utbygger

Det kan på noen tomter bli gravd ned hovedledning for vann , avløp og strøm. Grunneier skal ha fri tilgang til å legge ned dette på og over de tomter det er hensiktsmessig. Samt at det i ettertid skal være tilgang til dette for vedlikehold og
lignende, samt eventuelle tilkoblinger.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Lovanvendelse

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, eller at eiendommen er i vesentlig dårligere stand.
Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er, eller burde være oppdaget på en befaring, er normalt ikke en mangel.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Opplysninger om oppdraget

Krogsveen avd. Kristiansand AS
NO 924 405 937 MVA
Oppdragets KR-kode KR31.2025

Dato

Sist oppdatert: 07. januar 2022 kl. 14:46

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.