Komplett salgsoppgave

Vennerødveien 78

2 490 000 kr
81 m²
3 soverom
Velkommen til Vennerødveien 78
Velkommen til Vennerødveien 78
Kart
Del
Arnadal/Liadammen
Lyst på et fristed med sjel og sjarme i naturskjønne og rolige omgivelser? En nydelig plass i et skogholt ved Liadammen!
Sjekk estimert lånekostnad

  Pris

 • Prisantydning
  2 490 000 kr
 • Omkostninger
  63 250 kr
 • Totalpris
  2 553 250 kr

  Areal

 • BRUKSAREAL
  117 m²
 • BRA-I (internt bruksareal)
  81 m²
 • BRA-E (externt bruksareal)
  36 m²
 • TBA (terrasse-balkongareal)
  15 m²

  Nøkkelinfo

 • Byggeår
  1850
 • Soverom
  3 soverom
 • Bad
  1 bad
 • Type
  Fritidseiendom innlandet
 • Eierform
  Eiet
 • Energimerke
  Oransje G

Visning

For å delta på visning, ber vi om at du melder deg på. Da sikrer vi at du får nødvendig informasjon og at det er satt av tilstrekkelig med tid. Kontakt megler dersom annet tidspunkt ønskes. Husk å lese salgsoppgaven før visningen, så du stiller forberedt. NB. Visning utgår dersom det ikke er noen påmeldte. Ønsker du kun å bli holdt orientert, kan du fra eiendommens hjemmeside få varsel om solgtpris, eller kontakte megler.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Velkommen til "Vestlien", en sjarmerende hytte fra 1850, hvor man virkelig har naturen tett på, et sted man virkelig kan senke skuldrene og føle skogens ro! Med utsikt til skog, vann og fjell på den solrike eiendommen, har man vakker utsikt til alle årstider. Eiendommen har en stor tomt som er opparbeidet med plen, gruset gårdsplass og gruset stikkvei/gangvei. Eiendommen er oppgradert og påkostet vesentlig de senere år med borevann og pumpehus, gravd opp gårdsplass og stikkvei/gangvei og lagt drenering og gruset, montert gråvannskum til bruksvann og gravd og lagt rør til hytta (varmekabel på vannledning fra pumpehus) mm. Nyere utebod er også satt opp. En skjult perle og en sjelden anledning , velkommen til visning!

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Vennerødveien 78, 3158 ANDEBU
Kommunenummer 3907, gårdsnummer 548, bruksnummer 5

Innhold

BRA-i:
Fritidsbolig:
1. etasje 54 kvm: Entré m/trapp, kjøkken, stue og soverom
2. etasje 27 kvm: Trapperom, 2 soverom og et uinnredet rom
BRA-e:
Anneks og garasje:
1. etasje 24 kvm: Bad, garasje og bod
Utebod:
1. etasje 10 kvm: Bod
Utedo:
1. etasje 2 kvm: Toalettrom
Åpent areal:
Anneks og garasje:
1. etasje 6 kvm: Overbygget midtparti
Fritidsbolig:
1. etasje 9 kvm: Overbygget veranda
Loftetasje har takhøyde rundt 1,98 og 2,05 m. i midten og skråtak. Det er ikke søkt bruksendring for soverom i loftetasje.
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 23.04.2024 utført av Stokke Taksering AS. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.
Det foreligger ikke tegninger fra kommunen. Se punkt om ferdigattest for konsekvenser rundt forholdene om manglende dokumentasjon fra kommunen.

Byggemåte

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport, dvs. en teknisk gjennomgang av boligen hvor eventuelle avvik, risiko for kjøper og prisoverslag for hva som bør gjøres av oppgradering, er skissert. Se særskilt TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som viser hva som er avvik fra boligens normale slitasje, alder og type, eller som bør/må utbedres. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.  
Bygningen er iht. tilstandsrapporten oppført i grunnmur av tykke steinblokker og tømmer/treverk. Les for øvrig mer om byggemåte og den tekniske tilstanden i rapporten.
Det er flere bygninger på eiendommen av varierende alder. Som det fremkommer i rapporten må det påregnes vedlikehold og påkostninger, som hovedsakelige må ses i sammenheng med alder.
Det gjøres spesielt oppmerksom på:
TG 3 - Store eller alvorlige avvik:
- Takkonstruksjon/loft: Det ble påvist råte i kasse mot syd (ute) og stedvis. Det er noen skjevheter, misfarget undertak og stedvis tørråte på loft. Lufting via naturlige sprekker.
- Utvendige trapper: Det er ikke montert rekkverk. Det er også værslitt og tørr trapp.
- Trebjelkelag mot krypkjeller og mellom etasjene: Skjevheter i eldre bygg er ikke unormalt og det ble målt rundt 60 mm forskjell på et soverom i loftetasje. I stue er det rundt 24 mm forskjell. Stedvis knirk. Det kan være skjult skade.
- Krypkjeller: Det er registrert skader etter aktivitet av skadedyr. Krypkjeller er en utsatt konstruksjon med fare for skade og det ble påvist spor etter borebiller i rom fra soverom og noe tørråte. Rom fra stue har edderkopp kokonger hengende fra taket og det ble påvist fuktig gulv. Det kan være skult skade.
TG 2: Avvik som kan kreve tiltak:
Det er notert 14 stk. avvik som kan kreve tiltak:
Taktekking, Nedløp og beslag, Veggkonstruksjon, Vinduer, Dører, Veranda, Inngangsparti, Alder- og værslitt bod og stedvis slitt pumpehus, Innvendige overflater, Pipe og ildsted, Innvendige dører, Avtrekk på kjøkken, Elektrisk anlegg, Utvendige vann- og avløpsledninger.
TG 2: Avvik som ikke krever umiddelbare tiltak:
Det er notert 9 stk. avvik som ikke krever umiddelbare tiltak;
Radon, Innvendige trapper, Overflater og innredning på kjøkken, Vannledninger, Ventilasjon, Varmtvannstank, Drenering, Grunnmur og fundamenter, Terrengforhold.
Selger informerer i egenerklæring om følgende:
- Feil i våtrom: Dusj i vaskerom, løse fuger.
- 2014: Eier oppdaget løse fuger i dusjen. Fuktskade mot gipsvegg ble utbedret. Tiltak: Litexplater og smøremembran, remontert fliser, fug og silicone.
- Smøremembran på del av vegg oppgradert. Gulv ligger på fjell og har ikke membran. Overgang gulv/ vegg fuget med silicone. Kommentar Eier har fotodokumentasjon.
- 2015: Montert gråvannsanlegg med nye Ø110/Ø75 avløpsrør. Ny tilførsel VL- Ø32 Isotherm.
- Boligen er over 150 år og noe bevegelse registreres. Eks: verandadør er litt trå.
- Det har ikke vært registrert mus i boligrom eller skader inne de siste 10 år. Mus bekjempes med feller på råloft, vedskjul og utedo og der de har tilgang.
- Det har ikke synlige tegn på lekkasje, men: tak på uthus/ garasje har gml takstein mot nord. Her trengs renovering: ny papp, lekter og takstein. Lite tak over inngangsdør er noe skadet av snøras og trenger ettersyn/tiltak.
- 2015: Tilkopling av anlegg for gråvannsrensing. Trekking av kabler. Koblet v.kabel på pumpe. Tilkopling av v.kabel/Isothermsystem på rør for vannpumpe mellom hytte og pumpehus. Koplet alarm tablå på soverom for overvann/ nivå. Målinger og test, ok. (Dokumentasjon: Boligmappa.no).
- Eier: Gravd grøfter, montert Odin gråvannsanlegg, Lagt Ø-32 VL (Isotherm) og Ø110 Isovarm PP avløpsrør fra soverom 1. etg til gråvannsanlegg, pumpekum og mot uthus, der det gjenstår 4 mtr. pga fjell. Rørene er lagt i isolert kasse 50 mm XPS alle 4 sider, bunn grøft 70 cm. Eier har god foto- dokumentasjon.
- Eier har 35 års yrkeserfaring fra anleggsbransjen, og god kunnskap om de arbeidene som er beskrevet utført av "ufaglært".
Se supplerende og utfyllende tekst, herunder konsekvenser/tiltak, i tilstandsrapporten og selgers egenerklæring. Kjøper overtar ansvar og risiko for dette.

Standard

Fritidseiendom som ligger meget idyllisk og fint til. Skjermet eiendom. Stor tomt som er opparbeidet med plen, gruset gårdsplass og gruset stikkvei/gangvei. Flere bygninger på eiendommen av varierende alder. Eier har oppgradert og påkostet vesentlig de senere år med borevann og pumpehus, gravd opp gårdsplass og stikkvei/gangvei og lagt drenering og gruset, montert gråvannskum til bruksvann og gravd og lagt rør til hytta (varmekabel på vannledning fra pumpehus) mm. Nyere utebod er satt opp. Som det fremkommer i rapporten må det påregnes vedlikehold og påkostninger, som hovedsakelige må ses i sammenheng med alder.
Vi viser for øvrig til selgers egenerklæringsskjema og tilstandsrapport fra takstmann hva angår eiendommens standard og tilstand.

Oppvarming

Vedfyring. Elektrisk oppvarming.
Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning, følger dette heller ikke med. 

Ferdigattest/brukstillatelse

Eiendommen har vært brukt til boligformål siden 1850.
Kommunen opplyser at det ikke foreligger tegninger, ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen. Det finnes av den grunn ikke dokumentasjon over eiendommens lovlighet.
Det gjøres oppmerksom på at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven § 21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan- og bygningsloven. 
Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning med risiko og ansvaret for eventuelle pålegg fra kommunen og kostnader forbundet med dette. 

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen.
- Dagboknr 9000032, tinglyst 02.06.1919, type heftelse: Bestemmelse om vannledning. Rettighetshaver: Fosnes landbruksskole. Opprinnelig dok. nr. 900288/1919 fra Tønsberg Tingrett, Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
- Dagboknr 9000036, tinglyst 14.10.1940, type heftelse: Bestemmelse om veg. Rettighetshaver: gnr. 148 bnr. 2 i 0720 (gamle Stokke kommune, nå innunder Sandefjord kommune). Rettighetshaver: gnr. 548, bnr. 1. Overført fra gnr. 148, bnr. 11. Opprinnelig dok. nr. 2276/1940 fra Tønsberg Tingrett.
Dagboknr 9000246, tinglyst 08.05.1956, type heftelse: Jordskifte. Grensegangssak. Opprinnelig dok. nr. 500880/1956 fra Tønsberg Tingrett. Gjelder denne registerenheten med flere.
Dagboknr 9002422, tinglyst 19.11.1996, type heftelse: Jordskifte. Opprinnelig dok. nr. 14778/1996 fra Tønsberg Tingrett. Gjelder denne registerenheten med flere.
Dagboknr 953739, tinglyst 04.11.2014, type heftelse: Bruksrett. Rettighetshaver: Mari Aagot Wagle, født 27.01.1929.
Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

Eventuell adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Stedet ligger usjenert og idyllisk til på en liten plett i skogen med Liadammen på nedsiden. Eiendommen omgis av en flott turterreng i skog og mark, det går turstier på kryss og tvers, på sommerstid er det merket skogløype i området "Plankestillingen, «Lovise i Gata, Liadammen" i regi av de grønne turene i Sandefjord kommune.
På eiendommen har man naturen tett på, et sted man virkelig kan senke skuldrene og føle skogens ro. Omgitt av et mangfold av trær, planter og dyr - gjør dette til en oase for menneskene som tilbringer ferie og fritids på denne plassen. Med utsikt til skog, vann og fjell på den solrike eiendommen, har man vakker utsikt til alle årstider. I Liadammen er det observert andunger om våren og hegren er på besøk om sommeren, her trives også beveren og oteren seg godt. På vinterstid trasker dyrene over på isen. Når det er mye regn kan man høre bruset fra fossen. På jordet nord for eiendommen går det hest på somrene. Tenk å sovne til lyden av vinden som suser i trekronene på denne fredfulle og naturskjønne fritidseiendommen - kun en kort biltur fra det aller meste.
Det er kort kjørevei til Andebu sentrum og til Semsbyen, begge sentrum med dagligvarebutikker og flere forretningstilbud. Det er kun ca. 15 minutters kjøring til Tønsberg sentrum og jernbanestasjon.
I Andebu sentrum er det bla. dagligvarebutikker, frisør, treningssenter, Andebu sparebank, vinmonopol, apotek og bensinstasjon. I Semsbyen finnes det meste av sentrale servicefunksjoner som blomsterbutikk, optiker, klesbutikk, Nøtterø bakeri, flere spisesteder og apotek. For barna er det trampolinepark og lekeland på Sem. Ønsker man et større utvalg av butikker og utvalg ligger Tønsberg kun ca. 18 minutters kjøretur unna.
Torp flyplass ligger ca. 20 minutter unna med bil og det er påkjøring til E-18 ca. 10 minutters kjøring fra parkeringen til eiendommen.

Adkomst

Veibeskrivelse Se Google maps - det er enkelt å finne frem i kartet.
Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Beskrivelse av tomt

En usjenert eiet tomt på 3424 kvm, her ligger hytta sentralt plassert på den skrånende eiendommen som ligger på en åpent plett i skogen omgitt av skogsterreng. På nedsiden av den eiendommen mot vest ligger Liadammen. Det er kjørevei helt frem og parkering på egen grunn. Det er merket opp turstier på langs/på eiendommen på kart.

Parkering

Parkering på egen grunn via skogsvei

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via privat vei fra Vennerødveien, med felles drifts -og vedlikeholdsansvar for eiendommen gnr. 548/5, 548/45 o g 545/47, for en del av veien frem til gnr. 548/45. Den resterende del av veien frem til Vennerødveien 78, besørges kun av denne eiendommen. Veien går fra Vennerødveien over gnr 548, bnr. 47 (tidligere 148/47) og forbi gnr. 548, bnr. 45 (tidligere 148/45) og videre inn til denne eiendommen, gnr. 548, bnr. 5 (tidligere 148/5). Forholdet er beskrevet i Dagboknr 9002422, tinglyst 19.11.1996, side 38 i dokumentet "Jordskifte".
Selger informerer om at det er innlagt privat borevann i hytte og uthus/anneks. Det er ikke tatt vannprøver selger bekjent. Det tas forbehold om vannkvalitet. Eiendommen har i dag utedo, men det er rom i annekset der det kan installeres forbrenningstoalett. Egen strømkurs må da monteres. 
Gråvannet ledes til gråvannsanlegg. Selger er i en søknadsprosess med Sandefjord kommune om å få godkjent avløpsanlegget og få utslippstillatelse for avløpsløsningen. Selger påtar seg ansvar å få anlegget godkjent. Ny kjøper må forvente en årlig serviceavgift på anlegget.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan datert 21.09.2023 er avsatt til: LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet
basert på gårdens ressursgrunnlag, Nåværende. 3 424 kvm.
I gjeldende kommuneplan er det vist hensynssone:
- Flomfare med delareal 493 kvm - Hensynsonenavn H320
- Bevaring naturmiljø 199 kvm - HensynsonenavnH560
- Ras- og skredfare 3424 kvm - KPHensynsonenavnH310
Bygningen er SEFRAK-registrert og kan være verneverdig. Dette kan medføre at større endringer av bygningen må godkjennes av kommunen eller fylket før igangsetting. Kontakt megler for mer informasjon.
Eiendommen ligger i område avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR). I LNFR-områder er det generelt bygge- og deleforbud. Se kapittel 3 i utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel for eventuelle muligheter til utvikling av eiendommen.
I gjeldende kommuneplan er det vist hensynssone (flomfare og bevaring naturmiljø) over deler av eiendommen. I kommuneplanen er det knyttet bestemmelser/retningslinjer til hensynssonene, se utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel.
I gjeldende kommuneplan er det vist hensynssone «ras og skredfare, kvikkleire» over eiendommen. Det må påregnes krav om geotekniske vurderinger før iverksetting av byggetiltak i disse områdene, jf. kommuneplanbestemmelse 5.1.2.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 1 935,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for renovasjon og feiing/tilsyn.
Brannvesenet er pålagt å føre tilsyn med, og å feie pipeløp i alle fritidseiendommer. Det vil kunne medføre kostnader for kjøper til utbedring av evt. fremtidige pålegg og anmerkninger.
Nåværende eier har et strømforbruk på ca. 2-3000 kWh pr. år.
Boligen har en årlig forsikringspremie på kr 6.277,-.
Boligen har parabolantenne. Tv-tuner/dekoder medfølger ikke.
Boligen er tilknyttet Verisure alarmselskap som koster kr 12.744,- pr. år for hytte og uthus.
Utgifter til vedlikehold av adkomstvei fra Vennerødveien og inn til nr. 76 er avtalen mellom eierne av nr. 76 og 78 som følger:
Inn til nr. 76:
Fossnes Gård - 148/47 - betaler 15%
Nr. 76 - 148/45 - betaler 70%
Nr. 78 - 148/5 - betaler 15%
Fra nr. 76 og inn til nr. 78 betaler nr. 78 100%.
Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk og avtaler.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2022 var kr 249 484,- ifølge skatteetaten.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 500,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 500,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 2.553.250,-
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos Tryg Forsikring. For hytter er prisen på Hyttepakke Tryg kr 12.550,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Morten Wagle

Konsesjon

Da eiendommen er over 2 mål er den i utgangspunktet underlagt konsesjonslovgivning, og kjøper må ved kontrakt undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet. Denne erklæringen må godkjennes fra kommunen før eiendommen kan overskjøtes til kjøper.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema og tilstandsrapport. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom Tryg. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha overfor selger. 
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, renteforsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra Tryg. Krogsveen mottar et honorar for denne formidlingen.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver.
Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD-knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt.  
Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr SMS eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i SMS og e-post kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp.
Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak overfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bl.a. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4. Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. 

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.
En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke.  Dette er nærmere beskrevet nedenfor. 
På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er".  Selger kan ikke ta «som den er»- forbehold overfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker. 
Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at mangelskravet ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.
Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 andre ledd, dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon 
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp. 
Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen.
Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning. 
Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. 
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3)

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 1,5% av salgssummen.
Tilrettelegging fra kr 17.000,-
Oppgjør: kr 7.500,-
Markedspakke: kr 23 250,-
Visninger: kr 3.890,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 2.900,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 21-0036/24
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Tønsberg
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR21.2436

Dato

Sist oppdatert: 10. juli 2024 kl. 12:38

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

For å delta på visning, ber vi om at du melder deg på. Da sikrer vi at du får nødvendig informasjon og at det er satt av tilstrekkelig med tid. Kontakt megler dersom annet tidspunkt ønskes. Husk å lese salgsoppgaven før visningen, så du stiller forberedt. NB. Visning utgår dersom det ikke er noen påmeldte. Ønsker du kun å bli holdt orientert, kan du fra eiendommens hjemmeside få varsel om solgtpris, eller kontakte megler.
Lurer du på noe?

Vil du varsles om lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.