Komplett salgsoppgave

Rønningen 13

9 980 000 kr
63 m²
3 soverom
Med båten liggende i brygga tar man seg også raskt ut i den fantastiske skjærgården.
Med båten liggende i brygga tar man seg også raskt ut i den fantastiske skjærgården.
Kart
Del
Veierland
Fritidseiendom på vakre Veierland, høyt og fritt med fin sjøutsikt, strandlinje, brygger og båtplasser.
Sjekk estimert lånekostnad

  Pris

 • Prisantydning
  9 980 000 kr
 • Omkostninger
  250 500 kr
 • Totalpris
  10 230 500 kr

  Areal

 • BRUKSAREAL
  63 m²

  Nøkkelinfo

 • Etasje
  1
 • Byggeår
  1960
 • Soverom
  3 soverom
 • Type
  Fritidseiendom ved sjøen
 • Eierform
  Eiet
 • Fasiliteter
  Balkong/Terrasse
 • Energimerke
  Oransje G

Visning

Ta kontakt med megler for avtale om privatvisning.
Ønsker du kun å bli holdt orientert, kan du fra eiendommens hjemmeside få varsel om solgtpris, eller kontakte megler.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Rønningen 13 er en hyggelig fritidseiendom på sommerøya Veierland. Fritidseiendommen har bruksnavnet "Fjellbakke" og ligger på 1,9 mål eiet tomt.
Hytta er opprinnelig fra 1960 og tilbygd i 1980 og 1982. I hver del av hytta er det stue/kjøkken, samt at en del har et soverom og den andre delen har to soverom. Sidebygning med snurredo.
Fra bygningene og tomten generelt er det fantastisk sjøutsikt og tomten grenser helt ned i vannkanten med egen strand. Eiendommen eier en halvpart i to brygger med flere båtplasser (4 stk.).
Veierland er en hyggelig og bilfri øy hvor man virkelig kan senke skuldrene og nyte livet. Fine sykkelveier fører frem til hyggelige spisesteder og badeplasser. Med båten liggende i brygga tar man seg også raskt ut i den fantastiske skjærgården.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Rønningen 13, 3144 VEIERLAND
Kommunenummer 3911, gårdsnummer 139, bruksnummer 13, ideell andel 1/1

Innhold

Totalt bruksareal: 63 kvm
Totalt primærrom: 63 kvm
Primærrom:
1. etasje 34 kvm: Stue/kjøkken, 2 soverom
1. etasje 29 kvm: Stue/kjøkken, soverom
Hems er ikke måleverdig i hht. takstbransjens retningslinjer ved arealmåling 2014 - 2. utgave 9.2.2015.
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 18.12.2023 utført av Boligtakst Vestfold AS. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Innsendt/stemplet plantegning avviker fra faktisk planløsning (dels speilvendt). Deler av frittliggende sidebygning er innredet i strid med innsendte byggetegninger (soverom ikke godkjent).
Eier opplyser at lekestue, platting syd for hytta, noe utvidet balkong øst på nyere del og trapp ned fra balkong på nordvegg ikke er omsøkt. Terrasse ved inngangsparti er noe utvidet i forhold til byggemeldt tegning. Bryggen i nord er søkt om revet for å bygge ny, men ble ikke godkjent av kommunen i den lengden den er i dag (ca. 5 meter for lang i dag) .
Se mer under punktet ferdigattest.

Byggemåte

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport, dvs. en teknisk gjennomgang av boligen hvor eventuelle avvik, risiko for kjøper og prisoverslag for hva som bør gjøres av oppgradering, er skissert. Se særskilt TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som viser hva som er avvik fra boligens normale slitasje, alder og type, eller som bør/må utbedres. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.  
Fritidsbolig oppført i tre på pilarer i 1960 og tilbygd mot syd i 1980 og mot nord i 1982. Boligen er oppført i en etasje. Les forøvrig mer om byggemåte og den tekniske tilstanden i rapporten.
Det gjøres spesielt oppmerksom på:
TG3:
- Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
- Mangler rekkverk ved deler av utvendige trapper.
- Målt høydeforskjell/planavvik på ca. 10 mm. innenfor en lengde på 2 meter og ca. 50 mm. i hele rommet i stue/kjøkken syd.
- Elektrisk: Utett kabelgjenomføring må utbedres.
TG2:
- Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
- Dører: det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Mangler beslag under dørterskel.
- Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Selger opplyser at deler av veranda ikke er byggemeldt/omsøkt. Deler av veranda er provisorisk understøttet.
- Målt høydeforskjell/planavvik på ca 10 mm innenfor en lengde på 2 meter og ca. 25 mm. i hele rommet i stue/kjøkken nord. Tilsvarende for soverom nordvest er ca. 10 og 25 mm.
- Setninger/skjevheter ved delevegg/yttervegg.
- Gråvann fra vask/kum går direkte til terreng (ikke byggemeldt/omsøkt/ulovlig).
- Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkkenet.
- Den ene kjøkkeninnredningen er av eldre dato og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. Det er manglende forsert mekanisk avtrekk også her fra kokesone i kjøkkenet.
- Påvist setninger/utvasking av grunn under begrenset del av Lecablokker/pilar.
- Eiendommen ligger i rasfarlig/skredutsatt område iht. kommuneplan.
Det er gitt 3 TG2 pga. slit og elde. Det henvises til tilstandsrapporten for disse forhold.
Fra selgers egenerklæring:
- Telehiv ved fundamenter på nyeste del, jekket opp
- Noe råte i enden av dragerutstikk overbygd terrasse nord
- Noe mus er påvist
- Har vært noe lekkasje rundt røroppsttikk for snurredass i skjulet
Se supplerende tekst i tilstandsrapporten og selgers egenerklæring. 

Standard

Hytta er opprinnelig fra 1960 og tilbygd i 1980 og 1982. I hver del av hytta er det stue/kjøkken, samt at en del har et soverom og den andre delen har to soverom. At hytta er delt inn i to soner gjør at den egner seg ypperlig som feriested for flere familier.
Hytta holder en normal hyttestandard hvor det er dels tregulv og dels gulv med belegg. Det er panelte og dels platede vegger og tak. Hytta har tegl-/mursteinspipe og åpen peis. Det er også installert varmepumpe. Det er utgang til hyggelige uteplasser med nydelig utsikt til sjøen og naturskjønne omgivelser. Kjøkkeninnredning i furu utførelse med laminat benkeplate med nedfelt benkebeslag og to kummer. Det andre kjøkkenet er av eldre dato og mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. Det er totalt 3 soverom i tillegg til en hemsløsning som ikke er målbart areal.
Det er snurredo i sidebygning. Her er det også rom for diverse oppbevaring og vedskjul. Det er også et rom hvor det er køyesenger, men bygningen er ikke godkjent for varig opphold. For øvrig har eiendommen sommervann og innlagt strøm.

Løsøre og tilbehør

Vi viser til liste fra Norges Eiendomsmeglerforbund som gjelder fra 01.01.2020 angående løsøre og tilbehør.
Hvitevarer medfølger i den stand det er ved visning. Hytta kan overtas møblert etter nærmere avtale.

Oppvarming

Oppvarming med varmepumpe og ved.
Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning, følger dette heller ikke med. 
Det ble utført feiing og tilsyn med fyringsanlegget 13.08.2020. Det ble under dette tilsynet ikke avdekket avvik, anmerkninger eller andre forhold som har betydning for sikkerheten eller atkomsten for anlegget.

Ferdigattest/brukstillatelse

Eiendommen har vært brukt til fritidsformål siden 1960.
Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen. Det finnes av den grunn ikke dokumentasjon over eiendommens lovlighet.
Det gjøres oppmerksom på at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven § 21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan- og bygningsloven. 
Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning med risiko og ansvaret for eventuelle pålegg fra kommunen og kostnader forbundet med dette. 

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
3811/139/13:
11.09.1951 - Dokumentnr: 403281 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:3811 Gnr:140 Bnr:33
Med flere bestemmelser
----------
Diverse påtegning
Rett til brygge og båtfeste for gnr. 140, bnr. 33 overføres
RETTIGHETSHAVER: GNR. 139, BNR. 12
31.07.1967 - Dokumentnr: 2401 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:3811 Gnr:139 Bnr:17
Bestemmelse om adkomstrett
Skjøte ved salg av "Fjellbakke" gnr. 139, bnr. 117. Selgerens gjenværende eiendom gnr. 139, bnr. 8 har felles brygge med den solgte eiendom. Bryggeretten utøves slik at selgeren disponerer den søndre del og kjøperen den nordre. Fremtidig vedlikehold deles likt mellom partene. Gangstien fra bryggen og opp til hovedveien er felles for de to eiendommene.
11.08.2010 - Dokumentnr: 597646 - Bestemmelse om bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:3811 Gnr:139 Bnr:11
Bestemmelse om fremtidig utvidelse av brygge.
Avtale om eiendomsrett og bruksrett til brygge beliggende i grensen mellom gnr. 139, bnr. 11 og gnr. 139, bnr. 13. Bryggen eies av disse to eiendommer i sameie med en halvpart på hver. Bruksmessig er partene enig om at 139/11 disponerer bryggens sydside mens eier av 139/13 disponerer nordsiden. Retten til fremtidig utvidelse av bryggen tilkommer bryggeeierne i fellesskap. Partene er enige om at bryggen fortløpende skal vedlikeholdes. Bryggeplassrettighetshaverne skal betale sine forholdsmessige andeler av alle drifts- og vedlikeholdsutgifter. Gnr. 139, bnr. 1 har ingen strand- eller bryggerettigheter, men eiendommen har veirett.
14.11.2012 - Dokumentnr: 964225 - Jordskifte
Sak 0700-2012-0027 Oslebakke
Gjelder denne registerenheten med flere
Grensegangssak
13.07.2021 - Dokumentnr: 863684 - Bestemmelse om båtplass/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:3811 Gnr:139 Bnr:18
Gnr 139, bnr. 18 har rett til båtplass nr. 3 på gnr. 139, bnr. 13. Båtplassen er plassert som plass nummer 3 fra enden av brygge på innsiden av brygge beliggende på og tilhørende 139/13. Gjelder bryggen nærmest rettighethavers eiendom.
Rettigheten kan ikke framleies eller overdras, men ligger til eiendommen som realservitutt.
Rettighetshaver er ansvarlig for 25% av kostnader og arbeid knyttet til vedlikehold og eventuell fremtidig rehabilitering av innsiden av bryggen med tilhørende innfestninger, herunder eventuelle moringer, og/eller andre innfestninger. Båt som ligger på båtplass kan ikke være bredere enn 3 meter eller lenger enn 7,05 meter.
Eiendommens rettigheter:
24.02.1899 - Dokumentnr: 900070 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:3811 Gnr:139 Bnr:1
Bestemmelsen er fra 1899 og vanskelig å tyde.
11.08.2010 - Dokumentnr: 597646 - Bestemmelse om bryggeplass og fremtidig utvidelse av brygge
Rettighet hefter i: Knr:3811 Gnr:139 Bnr:11
Avtale om eiendomsrett og bruksrett til brygge beliggende i grensen mellom gnr. 139, bnr. 11 og gnr. 139, bnr. 13. Bryggen eies av disse to eiendommer i sameie med en halvpart på hver. Bruksmessig er partene enig om at 139/11 disponerer bryggens sydside mens eier av 139/13 disponerer nordsiden. Retten til fremtidig utvidelse av bryggen tilkommer bryggeeierne i fellesskap. Partene er enige om at bryggen fortløpende skal vedlikeholdes. Bryggeplassrettighetshaverne skal betale sine forholdsmessige andeler av alle drifts- og vedlikeholdsutgifter. Gnr. 139, bnr. 1 har ingen strand- eller bryggerettigheter, men eiendommen har veirett.

Eventuell adgang til utleie

Fritidseiendommen har ikke separat utleiedel. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold.

Diverse

Eiendommen eier en halvpart i to brygger med flere båtplasser (4 stk) dvs. sørsiden av bryggen mot nord og nordsiden av bryggen mot syd. I tillegg er det 1-2 plasser her som tilhører annen eiendom hvor eier av disse må være med å dekke utgift til vedlikehold og rehabilitering (25%).

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Eiendommen ligger stille og fredelig langs østsiden av Veierland med brygger og egen strandlinje . På øya er det også en rekke offentlige badestrender med bl.a. kort gangavstand til badeplass/strand på Hvervodden. Hvervodden er en av Veierlands beste strender og befinner seg i bukten på sydsiden av øya - et friområde med utsikt mot Pikeskjær, Hui/Hudøy, Lindholmen og Stauper. Krikakilen er bukten øst for stranden og Tangenkilen ligger på vestsiden. Her er også gangavstand til bl.a. "Villa Veierland", "Dagros", Veierland bakeri (sommerbakeri) og post- og velhus. Veierland er en bilfri øy med fine rekreasjonsområder og grusveier hvor du kan ta deg rundt til fots eller på sykkel til øyas attraksjoner. På øya som er 4 km2 stor har en bl.a. golfbane, hvor Veierland golfklubb ligger vakkert til nord på øya. Dette er en 6 hulls golfbane. Tidligere Veierland skole er i dag i bruk som Veierland skole kystledhytte under Oslofjorden friluftsråd som disponerer halve bygningen mens den andre halvdelen er atelier for lokale kunstnere.
På Veierland finner man spennende, flott blandingsskog, overveiende løvskog, med et rikt sammensatt dyre -og planteliv. Især om våren kommer dette klart til uttrykk gjennom vakker og variert fuglesang.
Siden øya er bilfri, utgjør mange grusveier og skogsstier en helt spesiell mulighet for sykkel - og gåturer gjennom både natur og kulturlandskap. I den senere tid har Veierland fått status som økologisk dyrkningsområde.

Adkomst

Fra Tønsberg følg over kanalbroen og ta 2. avkjøring til høyre i rundkjøringen over i Nøtterøyveien og hold høyre felt over i Kirkeveien. Følg Kirkeveien til rundkjøringen i Borgheim sentrum og ta 2. avkjøring til høyre videre på Kirkeveien. Følg denne et lite stykke og ta av Tenvikveien til høyre mot Veierland. Følg denne til enden til Tenvik fergeleie, hvor en tar fergen, M/F Jutøya til Tangen fergeleie på Veierland. Man kan også ta fergen fra Engø på Sandefjordsiden.
Fra Tangen fergeleie er det ca. 20 minutters å gå inn til Rønningen 13. Med egen båt fra Tenvik tar det ca 5 minutter til bryggen rett på nedsiden av hytten.

Barnehager, skoler og fritid

Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør, og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiertomt på 1 907 kvm. Eiendommen har stor hage og består av store gressarealer og egen strandlinje. Fra bygningene og tomten generelt er det fantastisk sjøutsikt og tomten grenser helt ned i vannkanten med egen strand. Eiendommen eier en halvpart i to brygger med flere båtplasser (4 stk.).

Parkering

Veierland er en bilfri Øy.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via privat vei med felles vedlikeholdsansvar.
Eiendommen er tilknyttet sommervann til hyttevegg, men har ingen avløpsløsning. Vi gjør oppmerksom på at innlagt vann utløser krav til godkjent avløp. Det er mulighet for tilknytning til privat avløpsledning (privat vann- og avløpslag). Nærmere informasjon kan fås ved henvendelse til megler.
Selger og rørlegger er i prosess med kommunen for innmelding/søknad om tilknytning til nabo sin sommerledning(vann) da dette p.t. ikke er ferdig registrert hos kommunen.
Eier opplyser at det er en brønn på eiendommen, men pumpe på lokket er ødelagt, vann i brønnen er mest for vanning. I forb.m/vannpost utv., blir vann båret inn i bøtter og tømt ut i utslagsvask m/ rør ut til terreng. I sidebygning er det montert et dusjkabinett m/ innvendig vanntank som må fylles manuelt, med fotpumpe. Vann derfra ledes ut i grøft (rør) sammen med avskilling fra snurredassen. Dette er ikke tegnet inn på plantegning. Snurredassen ble montert for ca. 30 år siden, denne fungerer, men bør kanskje fornyes.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan datert 06.09.2023 avsatt til: LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag - Nåværende og Ras- og skredfare.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 4.186,- for 2023. I dette inngår gebyr for renovasjon (sommer) og feiing.
Nåværende eier har et strømforbruk som tilsvarer ca. 1.200 kwh. pr. år.
Boligen har en årlig forsikringspremie på kr 4.500 hos Trygg forsikringsselskap.
Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk og avtaler. 

Formuesverdi

Formuesverdi for 2022 var kr 166.320,- ifølge skatteetaten.

Eiendomsskatt

Det er p.t ikke vedtatt eiendomsskatt for eiendommer i kommunen.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 500,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 500,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 10.230.500,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos Tryg Forsikring på kr 12.550,-.

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN Bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Jon Lindhjem Nybakke, Elin Lindhjem og Bjørn Solberg

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema og tilstandsrapport. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom Tryg. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha overfor selger. 
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, renteforsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra Tryg. Krogsveen mottar et honorar for denne formidlingen.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver.
Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD-knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt.  
Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr SMS eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i SMS og e-post kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp.
Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak overfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bl.a. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4. Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. 

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.
En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke.  Dette er nærmere beskrevet nedenfor. 
På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er".  Selger kan ikke ta «som den er»- forbehold overfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker. 
Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at mangelskravet ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.
Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 andre ledd, dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon 
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp. 
Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen.
Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning. 
Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. 
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3)

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 1% av salgssummen inkl. mva.
Tilrettelegging kr 15.000,-
Oppgjør: kr 6.000,-
Markedspakke på fritidsbolig: kr 19.200,-
Visninger: kr 3.500,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 2.500,-
 Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 21-0124/23
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Tønsberg
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR21.23124

Dato

Sist oppdatert: 12. juli 2024 kl. 22:26

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Ta kontakt med megler for avtale om privatvisning.
Ønsker du kun å bli holdt orientert, kan du fra eiendommens hjemmeside få varsel om solgtpris, eller kontakte megler.
Lurer du på noe?

Vil du varsles om lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.