Prosjekt

Vidsyn Hyttefelt

870 000 kr
1 000 m² (eiet)
Tommy Vatslid
Jøran Flakk
Presenteres av
Tommy Vatslid og Jøran Flakk
Vidsyn hyttefelt - Solrike utsiktstomter
 • Prisantydning
  870 000 kr
 • Omkostninger
  69 092 kr
 • Totalpris
  939 092 kr
 • Tomteareal
  1 000 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - fritid
 • Eierform
  Eiet

Visning

Våre fritidsmeglere bor på Hovden og har mulighet til å gjennomføre privatvisninger både i påsken og i tiden etterpå. Kontakt megler for avtale om tidspunkt, så finner vi gode løsninger. Sammen skal vi sikre trygge visninger og ivareta smittevern. Derfor inviterer vi nå kun til individuelle visninger etter gitte forhåndsregler. Husk å lese salgsoppgaven før visning, da denne ikke lenger deles ut i papirform pga smitterisiko.
Lurer du på noe?

Boliger

Type
Rom
P-Rom
Etasje
Pris
870 000 kr

Beskrivelse

Kort om prosjektet

Området består av 72 byggeklare selveide hyttetomter uten byggeklausul. Her står du som kunde fritt til å realisere akkurat den hyttedrømmen du måtte ønske innenfor reguleringsplanens vilkår. Området har hatt en god salgsrespons hvor det nå er 27 ledige tomter og 45 stykker som er solgt p.t. Skulle du ha ønske om bistand til valg og oppføring av hytte tilbys muligheten til bistand fra Staume Handlaft med eldgamle tradisjoner. SE - www.vidsynhytter.no for til en hver tid oppdatert liste på ledige tomter.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Vidsyn Hyttefelt, 4754 BYKLE
Gårdsnummer 3, bruksnummer 422, kommunenummer 4222

KabelTV/Bredbånd/Telefoni

Det er inngått avtale med Bykle Breiband for fibernettet i feltet. Hver enhet må koble seg på og etablere
abonement for fiber inne en mnd. etter at tomt er kjøpt. Engangssum etableringskostnad på kr. 5.990,- og mnd. pris på kr. 599,- for 12 mnd (bindingstid). Se vedlegg i prospekt for nærmere informasjon.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
Det er registrert en rekke såkalt registreringer av grunn hvor det gjengis hvilken eiendom matrikkelen er opprettet fra. For å lette informasjonsinnhentingen og gjøre prospektet mere oversiktelig er de fleste av disse registreringen utelatt i dette oppsettet. For fullverdig oversikt over heftelser/servitutter bes kontakte mgler.
07.09.2011 - Dokumentnr: 712902 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4222 Gnr:3 Bnr:6

Diverse

Søknad om konsesjon påkrevet: Nei Egenerklæring om konsesjonfrihet påkrevet: Ja
Kjøper plikter å undertegne rød egenerklæring om konsesjonsfrihet (bekrefte at eiendommen skal benyttes som fritidsbolig).

Generell orientering om areal og innhold

Bak prosjektet med å realisere hyttefeltet Vidsyn på Tykkås i Bykle kommune står to velrenomerte selskaper.
HG-BYGG eies og drives av byggmester Helge Gausdal med base i Songdalen, nabokommunen til Kristiansand i vest. Vi står bak både store og små prosjekter, og har bl.a. bidratt til renovering av større næringsbygg i Kristiansandsregionen. Vi tar i tillegg til utvikling av fritidstomter også på oss oppdrag med renovering og nybygging av eneboliger og leilighetskomplekser. HG-Bygg har 15 ansatte.
Straume Handlaft et av de mest velrenoverte laftefirmaene i landet. De er et av få laftefirmaer som viderefører de gamle tradisjonene fra Setesdal. Med høy kompetanse på gamle skikker og utskjæringer bygger de hytter med moderne snitt og tradisjonsrikt utseende. Valget av samarbeidspartner for HG-Bygg var ikke tilfeldig, da vi vet at mye av den nye laften som produserers i dag lages med maskiner. Gjennom Struame Handelaft vil kundene få ekte tradisjonsrikt håndverk. Ønsker du at vi skal bygge hytten for deg kan du velge mellom både tradisjonelle laftehytter og hytter i reisverk med stavkledning eller lignende.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Vidsyn hyttefelt ligger sentralt plassert midt i Sør-Norge, bare 10 kilometer fra Hovden sentrum. Avstanden til Kristiansand er ca 3 timer med bil.
Fra RV9 Ta av vestover inn til Ørnefjell og Ørnefjell golfbane. Følg veien 150 meter og ta deretter av til venstre inn til Vidsyn.
Langs veiene i hyttefeltet ligger tomtene på høyre og venstre side. Tomtene er markert med ett nummerskilt.
Tomtene er solrike, og ligger med utsikt over golfbanen. Like ved feltet går det skiløyper som prepareres i henhold til løypeprogram. Hyttene vil være sør og vestvendte og dette er valgt for å kunne gi de beste solforhold, med vekt på ettermiddagen. Her er det lyst så lenge sola skinner og trivelig hele dagen.
Hovden er populært som aldri før, og etter finanskrisen opplever Bykle kommune stor pågang av mennesker som ønsker å skape sitt drømmested.

Garasje/parkering

Se reguleringsplan/reguleringsbestemmelser. Hver boenhet skal ha minimum to biloppstillingsplasser på tomten. Hver boenhet kan være carport eller garasje på inntil 30 kvm.

Vei, vann og avløp

Tomtene selges med adkomstvei, det ligger også vann, kloakk og strøm til tomtegrense. Trekkerør til fiber er også lagt frem, det er Bykle Breiband som er leverandør og plikt til og koble seg på og 12 mnd. binding. Med moderne standard vil hyttene kunne gi en helt unik mulighet for kombinasjon av rekreasjon og fritidsaktiviteter.

Regulerings-og arealplaner

Reguleringsplanen for området Vidsyn er en del av Tykkåsområdet i Bykle kommune. Planen er vedtatt i planutvalget i kommunen 23. august 2010 og omhandler bl.a. rekkefølgebestemmelser, utforming av hytter og fargevalg, samt standardisterte regler for regulering i kommunen. Oppdatert 13. april 2016.

Økonomi

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter er kr 13 817,50,- for inneværende år og vil begynne og løpe når det er gitt igangsettelsesløyve. I dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn.
Tilkoblingsavgift for vann og avløp til Bykle kommune tilkommer - Avgift for tilkobling av vann opp til 32 mm kr. 23 125,- - Avgift for tilkobling av avløp opp til 32 mm. kr. 79 875,-
Avgiften faktureres av kommunen sammen med når igangsettningsløyve blir gitt.
Se www.bykle.kommune.no for oppdaterte priser. og for priser ut over 150 kvm og priser for større inntaksledningenn 32 mm.

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt.
Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Eiendomsskatt

Bykle kommune har pt. ikke eiendomskatt

Omkostninger

Dokumentavgift til staten 2,5%: 17.250,-
Tinglysning hjemmelsdokument: 585,-
Tinglysning pantedokument: 585,-
Attestgebyr: 172,-
Totalkostnad: 18.592,-
Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum på kr. 690.000,-
Oppmålingsgebyret på kr. 16.000,- kommer i tillegg til oppgitte tomtepriser! Infrastrukturfond/Løypebidrag til Bykle kommune på kr. 30.000,- kommer i tillegg til oppgitte tomtepriser.
Totale omkostninger ved kjøp av tomt til kr. 690.000,- vil utgjøre kr. 64.592,-
Det tas forbehold om økning i gebyrer

Betalingsbetingelser

Full oppgjør, det vil si kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt meglers klientkonto senest innen 2 dager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Tykkås AS

Velforening

Pliktig medlemskap i Vidsynvelforening. For 2019 var prisen kr. 6000,- dette går for å dekke vedlikehold og drift av felles veier, drift av gatelys og pumpekum for avløp. Vedtekter for velforening ligger vedlagt dette prospekt.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Lovanvendelse

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand.
Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en befaring, er normalt ikke en mangel.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Opplysninger om oppdraget

Krogsveen avd. Kristiansand AS
NO 924 405 937 MVA
Oppdragets KR-kode KR31.2036

Dato

Sist oppdatert: 27. mars 2021 kl. 10:40

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Visning

Våre fritidsmeglere bor på Hovden og har mulighet til å gjennomføre privatvisninger både i påsken og i tiden etterpå. Kontakt megler for avtale om tidspunkt, så finner vi gode løsninger. Sammen skal vi sikre trygge visninger og ivareta smittevern. Derfor inviterer vi nå kun til individuelle visninger etter gitte forhåndsregler. Husk å lese salgsoppgaven før visning, da denne ikke lenger deles ut i papirform pga smitterisiko.
Lurer du på noe?
Flyttehjelp

La oss ta jobben for deg

Ikke stress med flyttevask, pakking, lagring og transport. Vi fikser alt for deg! Helt enkelt.
Finn ut mer

Sjekk din boligverdi!

Bare tast inn adressen din og få svaret med en gang! Enkelt, raskt og helt gratis.