Komplett salgsoppgave

Åsenvegen 15

2 150 000 kr
249 m²
2 soverom
Krogsveen Skien v/ Marianne Høimyhr og Sander Stølan har gleden av å presentere Åsenvegen 15!
Krogsveen Skien v/ Marianne Høimyhr og Sander Stølan har gleden av å presentere Åsenvegen 15!
Kart
Del
Lunde
Sjelden anledning i Vassås! Bolig med generasjonsdel. Oppgradering må påberegnes. Dobbelgarasje.

Unngå doble boligrenter

Vi tilbyr gunstig forsikring.
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  2 150 000 kr
 • Omkostninger
  54 920 kr
 • Totalpris
  2 204 920 kr
 • Etasje
  2
 • Byggeår
  1977
 • Soverom
  2 soverom
 • Bad
  2 bad
 • Primærrom
  249 m²
 • Bruksareal
  353 m²
 • Tomteareal
  1 392 m² (eiet)
 • Type
  Enebolig - Frittliggende
 • Eierform
  Eiet
 • Fasiliteter
  Garasje/P-plass og Balkong/Terrasse
 • Energimerke
  Gul E

Visning

Lurer du på noe?

Dette liker selger best ved boligen

Selgerne ønsker å fremheve at både huset og tomten var et godt sted å vokse opp. Mange soverom, stor og frodig hage og ikke minst nærhet til både lekeplass og sentrum. For kjøpere som ønsker god plass til bil og lagring, så vil huset med stor dobbelgarasje samt store bod-arealer fremstå som perfekt. Et hus med masse potensiale og sjeldne egenskaper.

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Velkommen til Åsenvegen 15!
 • Stor, innholdsrik generasjonsbolig med et bruksareal på hele 353 kvm. Stor generasjonsdel med mulighet for utleie. 2 soverom i hovedetg. i tillegg er det 4 rom i kjelleretg. som er innredet som soverom - men disse er ikke omsøkt og godkjent til varig opphold.
 • Stor dobbelgarasje med direkte inngang til bolig, samt svært god lagringsplass i tilstøtende boder.
 • Stor, solrik tomt med frodig hage.
 • Attraktiv og barnevennlig beliggenhet i Lunde med lekeplass og fotballbane like utenfor boligen, og nærhet til Lunde sentrum.
 • Et hus med masse potensiale!
 • Innhold og byggemåte

  Eiendommen

  Åsenvegen 15, 3825 LUNDE
  Kommunenummer 3816, gårdsnummer 101, bruksnummer 519, ideell andel 1/1

  Innhold

  Totalt bruksareal: 353 kvm
  Totalt primærrom: 249 kvm
  Totalt sekundærrom: 104 kvm
  Primærrom:
  Kjeller 74 kvm: Gang, bad, vaskerom, og 4 soverom.
  1. etasje 175 kvm: 2 vindfang, 2 ganger, 2 kjøkken, 2 stuer, spisestue, 2 bad, arbeidsrom, toalettrom og 2 soverom.
  Sekundærrom:
  Kjeller 98 kvm: Garasje, "sluse" og 3 boder.
  1. etasje 6 kvm: Bod.
  Lekestue i hage er ikke oppmålt eller vurdert.
  Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 20.09.2022 utført av Anticimex AS v/Jon Simonsen. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Takstmann gjør oppmerksom på at det ikke er søkt om/godkjent innredning av kjeller under den opprinnelig delen av boligen, og det er heller ikke tatt stilling til om dette lar seg gjøre. Etasjen er av den grunn ikke godkjent til varig opphold. Arealene er medtatt i rapporten etter dagens bruk.
  *Kommentarer areal:
  Det er avvik mellom opprinnelige byggetegninger fra kommunen, og dagens planløsning. Dette gjelder rommene i kjelleretasjen (med unntak av vaskerom), som opprinnelig ble tegnet inn som hobbyrom, bod, klesrom, sportsrom og matrom. Rommene er ikke bruksendret, omsøkt eller godkjent til varig opphold. Se punktet ferdigattest for mer informasjon.

  Byggemåte

  Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport, dvs. en teknisk gjennomgang av boligen hvor eventuelle avvik, risiko for kjøper og prisoverslag for hva som bør gjøres av oppgradering, er skissert. Se særskilt TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som viser hva som er avvik fra boligens normale slitasje, alder og type, eller som bør/må utbedres. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.
  Bygningen er iht. tilstandsrapporten oppført med støpt gulv mot grunn. Grunnmur i lettklinkerblokker. Etasjeskillere i trebjelkelag. Yttervegger i trekonstruksjon med utvendig stående trekledning. Vinduer i 2-lags glass fra byggeår. Yttertaket har saltaksform og tekket med takstein. Boligen fremstår med generelt høy slitasje utvendig og innvendig og det må derfor påregnes kostnader for oppgraderinger. Les for øvrig mer om byggemåte og den tekniske tilstanden i rapporten.
  Det gjøres spesielt oppmerksom på følgende forhold som i rapporten har fått TG3:
  Bad - 1.etasje (hoveddel): Overflater vegger: Vinduets plassering i våtsone er uegnet. Fare for fukt i konstruksjon. Vindu må skjermes. Sjablongmessig prisanslag: kr 0 - 10 000.
  Uinnredet kaldtloft: Overflater vegger/undertak: Fuktmerker påvist i stort omfang i området lufteledningen fra kloakk. I tillegg ble det registrert stedvis tildels omfattende fuktmerker i undertaket som kan skyldes utettheter. Tiltak må påregnes. For sjablongmessig prisoverslag vedrørende undertak se pkt. "Yttertak".
  Skorsteiner inne i boligen: Riss/sprekker påvist på skorstein i kjellerstue. Ytterligere undersøkelser og tiltak bør påregnes. Sjablongmessig prisanslag: kr 0 - 10 000.
  Takstmann har foretatt en forenklet vurdering av det elektriske anlegget og kommentert følgende: Det er ikke fremlagt samsvarserklæring på elektrisk arbeid/anlegg montert etter 1999. Det er observert tegn til termiske skader (tegn på varmgang) på skapbelysing på kjøkken i hoveddel. Det er ikke gjennomført vedlikehold på det elektriske anlegget, og det foreligger ingen dokumentasjon. Manglende deksel ved bryterpanel til bad i leilighet. Med bakgrunn i de registrerte avvik, oppfordret takstmann til en utvidet el-kontroll av kvalifisert elektrofaglig person. El-tilsyn ble utført av Føre AS 23.01.2023. I kontroll-rapporten er det følgende merknader: Kabel/ledning i kjeller var ikke skjøtet forskriftsmessig. Stikk manglet jordforbindelse ute ved inngangsdør, wc, kjøkken og i spisestue. Miks av stikk med og uten jord på kontor og soverom i kjeller, og på vaskerommet var kabelen avmantlet utenfor dekselet. Det anmodes om å gjennomgå punktene innen 13.02.2023. Det står i rapporten at huset er for salg og at dette antas å bli totalrenovert, samt at kjøper må ta kontakt med Føre AS for å endre tidsfrist. Da vil renoveringen lukke alle avvikene i rapporten. El-kontrollrapport kan fås ved henvendelse megler.
  Røykvarslere: Det er ikke røykvarsler/-e iht. forskrift i boligen. Er ikke montert tilstrekkelig antall varslere. Tiltak må påregnes. Sjablongmessig prisanslag: kr 0 - 1000.
  Brannslokkingsutstyr er utgått/ikke forskriftsmessig vedlikeholdt. Apparatet må skiftes ut. Sjablongmessig prisanslag: kr 0 - 1000.
  Yttertak: Taktekkingen bærer preg av høy alder og høy slitasje. Se pkt. "Loft/uinnredet" for kommentar vedrørende undertak. Tiltak med totalutskifting må derfor påregnes. Sjablongmessig prisanslag: kr 100 000 - 300 000.
  Balkonger, terrasser, veranda etc - 1.etasje ved stue mot syd. Lysåpninger i rekkverk er for stor i forhold til dagens forskriftskrav. Tiltak må påregnes. Sjablongmessig prisanslag: kr 0 - 10 000.
  Terrasser/platting på terreng - Ved begge inngangspartier i 1.etasje (også trapp og rampe). Platting, trapp, og rampe har generelt betydelig slitasje og stedvise skjevheter. Tiltak må påregnes. Sjablongmessig prisanslag: kr 10 000 - 50 000.
  Terrasser/platting på terreng - Ved lekestue. Terrassen har store skjevheter og høy slitasjegrad og må rives/fjernes. Sjablongmessig prisanslag gjelder kun for riving og fjerning av plattingen. Sjablongmessig prisanslag: kr 0 - 10 000.
  Følgende forhold har i rapporten fått TG2:
  Bad - 1.etasje (leilighet): Manglende mekanisk avtrekk, vannrør med alder som tilsier usikker restlevetid, sluk isolert inne i dusjsonen, riss/sprekker i veggfliser i dusj, registrert bomlyd i enkelte gulvfliser i tillegg til stedvise løse fliser, membran på vegger og gulv har ukjent alder. Utførelsen med bruk av slukmansjett og membran er uoversiktlig - det kan derfor ikke verifiseres at løsningen er fullgod og sikker mot lekkasjer, tettedetaljer ved rørgjennomføring tilknyttet vannrør i gulv ved toalett er usikker, ikke praktisk mulig å gjennomføre fuktmåling/hulltaking, avløpsrør har alder med usikker restlevetid. Selv om det er gjort oppgraderinger på våtrommet er sluket ikke skiftet, erfaringsmessig medfører dette økt fare for lekkasje rundt sluket.
  Bad - 1.etasje (hoveddel): Ventilasjonsspalte dør/terskel er ikke etablert, det registreres bomlyd i enkelte gulvfliser, ikke mulig å verifisere om slukmansjett og klemring er benyttet eller om monteringen er korrekt, fukt i tilliggende konstruksjoner, ikke praktisk mulig å gjennomføre fuktmåling/hulltaking, selv om det er gjort oppgraderinger på våtrommet er sluket ikke skiftet noe som medfører økt fare for lekkasje rundt sluket, slukpotte er løs og bør festes. Ved eventuell oppgradering av våtrommet bør sluk skiftes.
  Bad-/toalettrom 1.etasje (hoveddel): Det registreres bomlyd i enkelte gulvfliser, det hefter usikkerhet om det er benyttet membran på våtrommets gulv-/veggflater, det er ikke mulig å verifisere om slukmansjett og klemring er benyttet eller om monteringen er korrekt, fukt i tilliggende konstruksjoner, ikke praktisk mulig å gjennomføre fuktmåling/hulltaking, fallforhold (gulv) nivåforskjeller er ikke tilfredsstillende med tanke på lekkasjesikkerhet.
  Bad - kjeller: Mekanisk avtrekk må etableres, vannrør er vurdert å ha en alder som tilsier usikker restlevetid, slukets plassering i forhold til at vann utenfor dusjsonen kan nå det, riss/sprekker i veggfliser i dusjhjørne, det registreres bomlyd i enkelte gulvfliser, membran/tettesjikt på vegger og gulv har ukjent alder og restlevetiden er derfor usikker, utførelsen med hensyn til bruk av slukmansjett og membran er uoversiktlig - det kan derfor ikke verifiseres at løsningen er fullgod og sikker mot lekkasjer, fukt i tilliggende konstruksjoner, ikke praktisk mulig å gjennomføre fuktmåling/hulltaking, sluk er vurdert å ha en alder som tilsier usikker restlevetid.
  Vaskerom i kjeller: TG 2 pga. rommets alder mtp. tettesjikt på gulv, manglende tettesjikt på vegger i rommets våtsoner, røropplegg, sluk samt andre installasjoner. Kun naturlig ventilasjon. Ikke praktisk mulig å gjennomføre fuktmåling/hulltaking.
  Kjøkken - hoveddel: Vannrørene er ikke plugget mot varerør dermed kan evt. lekkasjevann fra rør-i-rør system forårsake følgeskader. Veggoverflater er slitt/aldringspreget, gulvet bærer preg av alder/slitasje, kjøkkeninnredningen bærer preg av alder/slitasje.
  Kjøkken - 1.etasje (leilighet): Vannrør har en alder som tilsier usikker restlevetid, veggoverflater og gulv er slitt/aldringspreget, kjøkkeninnredningen bærer preg av alder/slitasje. Avløpsrør har en alder som tilsier usikker restlevetid.
  Øvrige rom - 1.etasje: Innvendige flater bærer generelt preg av alder/høy slitasje, overflater må fornyes.
  Kjeller: TG2 valgt pga. høy slitasjegrad på overflater. Overflater må fornyes. Stedvise sprekker i bod bak garasje og på vaskerom. Symtomer på utilsiktet fukt observert bl.a. i boder bak garasje, på vaskerom og i innvendig bod. Skjulte skader kan ikke utelukkes. Underetasjen har vegger og enkelte gulv under bakkenivå som er utlektet fra grunnmuren, anses som en risikokonstruksjon med hensyn til fukt. Med tanke på dreneringens alder kan ikke skjulte skader utelukkes. Ytterligere
  undersøkelser anbefales. Informasjon: Det er foretatt hulltaking og utført fuktmåling med egnet instrument, i utlektet kjellervegg i gang under trapp. Det ble ikke registrert forhøyede verdier eller andre avvik.
  Uinnredet loft: Luke er i dårlig stand og bør skiftes ut. Ekskrementer etter gnagere registrert. Eventuelt aktivitetsnivå/omfang er ikke kjent. Kanal fra ventilator i kjøkken i leilighet er avsluttet på loft og ikke ført ut i det fri. Fare for kondens.
  Innvendige trapper: TG2 er satt iht NS3600 (som henviser til dagens forsikriftskrav) grunnet sikkerhet. For stor lysåpning mellom trinn. Åpninger i rekkverket på mer enn 10 cm, inntrinn er mindre enn 0,25 meter. I tillegg er trappen generelt slitt. Trappeheis er ikke funksjonstestet eller vurdert.
  Etasjeskiller - kjeller: Målbare skjevheter registrert. Det ble målt en en høydeforskjell mellom høyeste og laveste målepunkt på ca 21 mm.
  Tekniske anlegg:
  Varmtvannsbereder i bod bak garasje: TG2 valgt pga. alder og usikker restlevetid. Det kan ikke utelukkes behov for reparasjoner/utskiftning innen rimelig tid. TG2 er valgt på vannrør i boligen som er fra husets opprinnelige byggeår. Tilstandsgrad er satt ut fra alder, materialvalg og usikker restlevetid. Hovedstoppekran av eldre type. Anbefalt brukstid er vurdert til å være passert. Stoppekran er ikke funksjonstestet grunnet høy alder/tilstand. TG2 valgt på avløpsrør i boligen som er fra husets opprinnelige byggeår. Tilstandsgrad satt ut fra alder og materialvalg. Restlevetiden er derfor usikker. Lufteledningene for avløpssystemet er ikke ført til det fri men avsluttet på loft. Tiltak med å føre de ut i det fra må påregnes.
  Radon: Det er ukjent om radonmåling er gjennomført i boligen. Dette er anbefalt jf. Statens Strålevern.
  Yttervegger inkl. fasader og konstruksjon:
  Yttervegger i sin helhet har etterslep på vedlikehold og stedvise råteskader. Ytterligere undersøkelser anbefales. Utvendige fasader er kun vurdert fra bakkeplan.
  Vinduer er av eldre dato og har behov for oppgraderinger/overflatebehandling. Det må forventes høyere varmetap fra disse vinduene sammenlignet med vinduer fra
  nyere dato. Dører TG2: Entredører er av eldre dato, og det må forventes høyere varmetap fra denne døren sammenlignet med dører fra nyere dato. Til informasjon ble det utført stikkprøvekontroll på dør hvor åpne/lukkefunksjon fungerte som forventet. Dørene bærer i tillegg preg av alder og har behov for utskifting. Informasjon: Balkongdører av eldre dato og det må forventes høyere varmetap fra disse dørene sammenlignet med dører fra nyere dato. Det ble utført stikkprøvekontroll på dørene hvor åpne/lukkefunksjon fungerte som forventet. Garasjeporter bærer stedvis preg av alder/slitasje.
  Yttertak: Takgjennomføringer med tettedetaljer vurderes å være slik at lekkasjer ikke kan utelukkes. Ytterligere undersøkelser anbefales. Renner, nedløp og beslag bærer preg av alder/slitasje, og funksjonaliteten er derfor lav.
  Balkong 1.etasje ved stue mot syd: Rekkverkshøyden er under 1,0 meter. Avvik fra gjeldende forskrift. Stedvis svikt i balkonggulv samt stedvise skjevheter. Balkongen og markisen har generelt høy slitasjegrad. Rekkverk og rammeverk i front for opplag av markise er skjevt og ustabilt.
  Balkong 1.etasje ved stue mot nord: Rekkverkshøyden er under 1,0 meter. Avvik fra gjeldende forskrift. Overflatebehandlingen er generelt slitt og trenger fornying.
  Rekkverk er stedvis ustabilt.
  Markterrasse i hage: Overflatebehandlingen er slitt og trenger fornying.
  Grunnmur: Det registreres sprekker på grunnmur ved ett innvendig hjørne mot vei. Årsak er ikke vurdert. Ytterligere undersøkelser anbefales.
  Drenering: Det er høyst usikkert om grunnmuren er fuktsikret med grunnmursplater eller tilsvarende. Utvendig terrengfall er stedvis feil og heller inn mot grunnmur.
  Se pkt. "Rom under terreng" for kommentar. Dreneringens tilstand har påvirkning på underetasjens bruksområder og bygningstekniske tilstand. Drenering er nedgravd og skjult, og av den grunn må estimert tilstand vurderes ut i fra alder. Estimert teknisk levetid på drenssystem har et betydelig sprang, og er mellom 20 - 60 år. Av nevnte grunner er det vanskelig å angi noen eksakt tilstand, TG2 settes for å belyse risiko.
  Stikkledninger og tanker: Alder og materialvalg tilsier at anbefalt brukstid og restlevetid på vann- og avløpsrør med tilliggende utstyr bør vies spesiell oppmerksomhet. Materialene er skjulte i grunnen og dermed er det kun alder som kan gi indikasjon på tilstand. TG2 settes for å belyse risiko. Oljetank er nedgravd. Ingen dokumentasjon som viser materiale, type, alder og om kontroll er foretatt.
  Se supplerende tekst i tilstandsrapporten om de ovennevnte forhold og anbefalte tiltak. Kjøper overtar ansvar og risiko for dette.

  Standard

  En romslig og innholdsrik bolig som fremstår med generelt høy slitasje utvendig og innvendig. Det må derfor påregnes kostnader for oppgraderinger. Boligen inneholder bl.a. følgende:
  Kjøkken i hoveddel med IKEA-innredning av ukjent alder med hvite profilerte fronter. Benkeplater i heltre med nedfelt oppvaskkum i stål med ett-greps blandebatteri.
  Nisjer for frittstående komfyr, frittstående kjøleskap og oppvaskmaskin. Ventilator med avtrekk. Gulvflater belagt med gulvbelegg. Veggflater med tapetserte og malte flater. Fliser på vegg mellom benk og overskap. Himlingsflater med hvite takplater.
  Kjøkken 1.etasje (leilighet) har innredning av ukjent alder med mørke slette fronter. Benkeplater i laminat med nedfelt oppvaskkum i stål med ett-greps blandebatteri.
  Integrert stekeovn. Plass for frittstående oppvaskmaskin. Ventilator med avtrekk. Gulvflater belagt med gulvbelegg. Veggflater med malte flater. Fliser på vegg mellom benk og overskap. Himlingsflater med hvite takplater.
  Flislagt bad i 1.etasje (hoveddel) fra ca 2007. Badet har gulvvarme, vegghengt servant med to-greps blandebatteri, frittstående badekar med veggmontert to-greps
  blandebatteri tilkoblet hånddusj. Himlingsflater med hvite takplater. Elektrisk avtrekksvifte.
  Flislagt bad i 1.etasje (leilighet) med ukjent alder utstyrt med dusjhjørne med dusjvegger i glass og veggmontert to-greps blandebatteri tilkoblet hånddusj. Vegghengt servant med ett-greps blandebatteri. Vegghengt skyllekum i stål med veggmontert ett-greps blandebatteri. Gulvmontert toalett. Himlingsflater med hvite takplater.
  Flislagt toalettrom 1.etasje (hoveddel) fra ca 2011. Rommet har gulvvarme, gulvmontert toalett, servant i glass med ett-greps blandebatteri toppmontert på søyle i stål, integrert speil i vegg over servant. Himlingsflater med hvite takplater. Avtrekk via elektrisk avtrekksvifte i yttervegg. Veggmontert to-greps blandebatteri tilkoblet slange med bidehåndtak.
  Flislagt bad i kjeller av ukjent alder. Badet har gulvvarme, dusjhjørne med dusjvegger i glass og veggmontert to-greps blandebatteri tilkoblet hånddusj. Gulvmontert
  toalett. Vegghengt servant med to-greps blandebatteri. Avtrekk via ventil i yttervegg. Himlingsflater med malt panel.
  Vaskerom i kjeller fra byggeår. Gulvflater med gulvbelegg, veggflater med malte flater og himlingsflater med panel. Innredning med mørke slette fronter og
  benkeplate i laminat med nedfelt servant med to-greps blandebatteri. Vegghengt skyllekum i plastmateriale med veggmontert to-greps blandebatteri. Avtrekk via ventil i yttervegg.
  Øvrige rom i 1.etasje har gulvflater belagt med parkett og vegg til vegg tepper. Veggflater med tapet, malte flater, panelplater og brystningspanel. Himlingsflater med hvite takplater. Slette innerdører. Garderobeskap på begge soverom og i gang.
  Kjelleren ligger delvis under terreng og har gulvflater med vegg til vegg teppe, parkett og synlige betongflater. Veggflater med synlige murflater, brystningspanel og tapetserte og malte flater. Himlingsflater med panel og plater. Slette innerdører. Garderobeskap i "sluse" og på to soverom.
  Uinnredet kaldtloft med adkomst via luke med stige. Loftet er delvis gulvet.
  Det er kun de hvitevarer som fer listet opp som følger med.
  Det gjøres oppmerksom på at de fleste hvitevarene er kjøpt for noen år tilbake, og kjøper må forvente slitasje som følge alder og normal bruk.

  Løsøre og tilbehør

  Vi viser til liste fra Norges Eiendomsmeglerforbund som gjelder fra 01.01.2020 angående løsøre og tilbehør.

  Oppvarming

  Oppvarming via elektrisitet og vedfyring. Luft til luft varmepumpe. Kombinert ved og oljebrenner i stue mot syd. Vedovn i kjellerstue. Oljebrenner i stue mot nord med oljeløfter/dagtank i gang. Nedgravd oljetank.
  Det er innført forbud mot oppvarming av boliger med fossil olje eller parafin fra 2020. Vi gjør derfor oppmerksom på at det kan komme pålegg for eiendommer med nedgravd oljetank/parafintank om at tanken må fjernes og erstattes med miljøvennlige alternativ, alternativt tømmes/spyles/plomberes. Kjøper overtar ansvaret og evt. økonomiske følger av dette. For utfyllende informasjon, se www.oljefri.no.»
  Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning, følger dette heller ikke med.

  Ferdigattest/brukstillatelse

  Det foreligger ikke ferdigattest på eiendommen, men midlertidig brukstillatelse på boligen ble gitt 09.09.1977. Tillatelsen er gitt på følgende vilkår:
  - Håndlist/rekkverk i begge sider av kjellertrappen monteres.
  - Isolasjon av bunnsvill ved kjellertrapp.
  - Vaskerom i kjeller innredes og ventileres med vifte i yttervegg.
  - Utvendig puss av grunnmur.
  - Innvendig puss av gulv samt vegger i kjeller.
  - Montasje av lufteventiler.
  - Permanent inngangstrapp.
  Selger opplyser at alle punkter er utført med unntak av:
  - Håndlist/rekkverk i begge sider av kjellertrappen monteres - Kun på den ene siden.
  - Vaskerom i kjeller innredes og ventileres med vifte i yttervegg - Ikke vifte på yttervegg.
  Arvingene har ikke bebodd eiendommen og har dermed ikke kunnskap om isolasjon av bunnsvill ved kjellertrapp er utført. Kjøper overtar ansvaret for dette.
  Kommunen opplyser om følgende byggetillatelser etter oppføring:
  Den 10.07.1980 ble det gitt byggetillatelse for oppføring av tilbygg til bolig mot nord med grunnflate på 99 kvm inkludert overbygd veranda. Tilbygget ble oppført som egen leilighet (generasjonsbolig). I matrikkelen er bygget bare registrert med en bruksenhet.
  Opplysningene er hentet fra Matrikkelen og bygningsarkivet. Bygningen kan bare benyttes til det formål og i det omfang som framgår av godkjente byggetegninger og Matrikkelen. Rom i eksempelvis kjellere/underetasjer i boliger (som ikke tidligere er godkjent som oppholdsrom) kan ikke tas i bruk til oppholdsrom uten kommunens godkjenning.
  Det foreligger midlertidig brukstillatelse på tilbygget datert 10.07.1981. Tillatelsen er gitt på følgende vilkår:
  - Skillekonstruksjon mellom bolig og underliggende garasje iht. byggforskrift kap. 38:33.
  - Branndører B-15 mellom garasje og tilstøtende rom monteres.
  - Takstein legges.
  - Innfylling til murer.
  - Planering og opprydding utvendig.
  Garasje må ikke tas i bruk før byggeforskriftenes krav til konstruksjonene er oppfylt.
  Arvingene har ikke bebodd eiendommen og har dermed ikke kunnskap om skillekonstruksjon mellom bolig og underliggende garasje iht. byggforskrift kap. 38:33 er utført. Kjøper overtar ansvaret for dette.
  Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven.
  Det er følgende avvik mellom mottatte byggetegninger og dagens planløsning: Kjelleretasjen er innredet med fire soverom, gang og bad som opprinnelig ble byggemeldt som hobbyrom, bod, klesrom, sportsrom og matrom jf. byggetegninger, og innredning av disse rommene til bruk for varig opphold er ikke bruksendret/omsøkt og heller ikke godkjent for denne bruk av kommunen. Kjøper overtar ansvar for dette videre. Konsekvensen ved søknad kan være at rommene ikke godkjennes som varig opphold og at rommet da må brukes som bod/midlertidig oppbevaring.
  Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning.

  Tinglyste heftelser og rettigheter

  Eiendommen overdras fri for pengeheftelser. Det er ingen tinglyste servitutter på eiendommen.

  Eventuell adgang til utleie

  Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer.

  Diverse

  Eiendommen inngår i et dødsbo hvor arvingene er selgere. Arvingene har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke kunnskap om eiendommens tilstand. Kjøper må derfor kunne påregne at det kan være flere feil og mangler som normalt oppdages ved bruk av boligen, men som selger av dødsbo ikke har mulighet å vite.

  Beliggenhet og tomteforhold

  Beliggenhet

  Lunde er et tettsted beliggende ca 15 km fra Bø sentrum og 40 km til Skien sentrum. I sentrum finnes det forskjellige typer servicetilbud og en handlegate med bl.a. matbutikker, bokhandel, blomsterbutikk, klesbutikker, frisør, kafé, fargehandel, bensinstasjon og bank.
  Lunde Slusepark er et parkområde med kunstverk, huskestativ, sitteplasser, grillplasser, gangsti for en liten rusletur og gjestehavn. På området ligger Lunde slusekro med restaurant og servering hele sesongen. Telemark kanalcamping er nærmeste nabo og området ligger i gangavstand til Lunde sentrum.
  Lunde sluser er en del av Telemarkskanalen, og sommerstid muliggjør dette eksponering mot turister som kommer til stedet. Flotte severdige kanalbåter i rutetrafikk er en del av tilbudet. Det arrangeres også konserter ved slusen i Lunde.

  Adkomst

  Veibeskrivelse: Se google maps - det er enkelt å finne frem i kartet.
  Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

  Barnehager, skoler og fritid

  Barnehager
  Sluseparken barnehage (0-6 år)
  84 barn, 3 avdelinger 1.6 km
  Skoemyra barnehage (0-5 år)
  44 barn 1.6 km
  Svenseid skule og barnehage
  27 barn, 2 avdelinger 6.9 km
  Skoler
  Lunde 10-årige skole (1-10 kl.)
  301 elever, 14 klasser 2.6 km
  Nome vgs - avd. Lunde
  350 elever, 29 klasser 1.4 km
  Det tar ca 12 minutter å gå til Coop Extra Brugata, og ca 16 min med bil til Ulefoss-senteret og 18 min med bil til Bø-senteret.
  Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

  Beskrivelse av tomt

  Eiet tomt på 1392,1 kvm. Skrånende tomt med diverse beplantning. Vestvendte balkonger. Terrasse mot øst. Frittliggende terrasse og lekestue i hage. Gruslagt gårdsplass med biloppstillingsplasser.

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen har adkomst via kommunal vei.
  Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

  Regulerings-og arealplaner

  Eiendommen er regulert til område for boliger med tilhørende anlegg i henhold til reguleringsplan Vassås datert 02.05.1967 med tilhørende reguleringsbestemmelser.
  Deler av eiendommen er regulert til offentlig trafikkområde, kjørevei og område for jord- og skogbruk. Etter opplysninger fra selger gikk det en vei på oppsiden av huset på 70-tallet, og at det er grunn til å anta at det er derfor deler av eiendommen er regulert slik i dag.
  Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

  Økonomi

  Kommunale utgifter

  Kommunale avgifter er kr 22 152,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for eiendomsskatt, vann, avløp, renovasjon og feiing.
  Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk og avtaler. Selger har ikke bebodd eiendommen og har således ikke kjennskap til øvrige løpende utgifter for eiendommen.

  Formuesverdi

  Formuesverdi for 2020 var kr 669 876,- ifølge skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
  Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil formuesverdien for 2020 bli kr 2 411 552,-
  Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

  Omkostninger

  I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
  - Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
  - Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
  - Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
  Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 2 204 920,-
  I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr.14.650,- for eneboliger større enn 230 kvm.

  Betalingsbetingelser

  Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

  Annen viktig informasjon

  Eier

  Robert Hopen Sagaas, Ragnhild Sagaas Buverud, Tone Sagaas Buverud og Gunhild Sagaas Hovden

  Overtakelse

  Etter nærmere avtale.

  Boligselgerforsikring

  Selger har i forbindelse med salget tegnet Boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema og tilstandsrapport. Skjemaet er fylt ut av arvingene iht deres kjennskap om eiendommen. Da de ikke har bebodd eiendommen kan kjennskapen være mangelfull. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.
  Boligselgerforsikring dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

  Boligkjøperforsikring

  Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
  For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
  Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

  Budgivning

  Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
  Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
  For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

  Hvitvaskingsreglene

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
  Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
  Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
  Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
  Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
  Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

  Personopplysningsloven

  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

  Lovanvendelse

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
  Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
  Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
  Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Meglers vederlag

  Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
  Vederlag: Fastpris kr 50.000,-
  Tilrettelegging kr 12.500,-
  Oppgjør: kr 5.550,-
  Markedspakke: kr 18.400,-
  Visninger: kr 1.875,- pr. visning fra visning nr. 3
  Oppslag eiendomsregister: kr 1.350,-
  Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

  Opplysninger om oppdraget

  Oppdragsnummer 26-0064/22
  Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Skien
  NO 950 007 613 MVA
  Oppdragets KR-kode KR26.2264

  Dato

  Sist oppdatert: 25. januar 2023 kl. 11:13

  Dokumenter

  Utskriftsvennlig salgsoppgave

  Område

  Legg til steder som er viktige for deg

  Prisutvikling for området

  Kvadratmeterpris
  0 kr/m²
  Endring
  ↘︎ % ()

  Visning

  Lurer du på noe?

  Lignende boliger

  ████

  ██ █████ █

  ████ ██
  ████

  █ █████ █

  ████ ██
  ████

  █ █████ █

  ████ ██

  Vil du varsles om lignende boliger?

  Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

  På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

  Skreddersydd flyttepakke

  Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

  Hjelp med både kjøp og salg

  Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

  Hjelp til finansiering

  Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.