Komplett salgsoppgave

Minkvegen 32B

1 890 000 kr
Velkommen til Minkvegen 32B - En flott boligtomt med barnevennlig beliggenhet i Nannestad
Velkommen til Minkvegen 32B - En flott boligtomt med barnevennlig beliggenhet i Nannestad
Kart
Del
Nannestad
Tomt med flott beliggenhet høyt opp i Minkvegen – Rammetillatelse til å bygge del av tomannsbolig på eiendommen
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  1 890 000 kr
 • Omkostninger
  48 420 kr
 • Totalpris
  1 938 420 kr
 • Type
  Tomt - bolig
 • Eierform
  Eierseksjon

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Flott boligtomt i et barnevennlig og etablert boområde i Nannestad. Fra eiendommen er det kort vei til barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Gangavstand til bussholdestopp samt Nannestad sentrum med avganger til bl.a. Maura, Oslo Lufthavn og Jessheim. Perfekt beliggenhet for barnefamilier med alt i gangavstand!
Det er gitt rammetillatelse til oppføring av ny boenhet i tilknytning til eksisterende bolig, slik at bygget blir en tomannsbolig. Rammetillatelsen er gitt 18.11.2020 og arbeidet må igangsettes innen 3 år. Rammetillatelsen er gitt for enebolig over to plan med integrert dobbelgarasje, med totalt bra på over 200 kvm. Tillatelsen er gitt for bl.a. 3 soverom, 2 bad, vaskerom, stue og kjøkken i åpen løsning, trimrom, badstue, vinterhage, kontor og takterrasse.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Minkvegen 32B, 2030 NANNESTAD
Kommunenummer 3238, gårdsnummer 27, bruksnummer 562, seksjonsnummer 2, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

Tomten overdras fri for pengeheftelser.
Sameiet har legalpant for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet iht. eierseksjonsloven § 31. Pantet er begrenset oppad til 2G, (G = folketrygdens grunnbeløp). 
Det foreligger flere eldre servitutter på eiendommen. Alle servituttene gjelder for gnr. 27, bnr. 1 (og fradelte parseller) som denne eiendommen er skilt ut fra. Det gjelder bl.a. jordskifte, bestemmelse om elektriske kraftlinjer. Servituttene vil likevel følge eiendommen:
Dagboknr 201, tinglyst 04.02.1943, type heftelse: Bestemmelse om veg.
Dagboknr 990240, tinglyst 18.07.1955, type heftelse: Elektriske kraftlinjer.
Dagboknr 4716, tinglyst 08.10.1964, type heftelse: Eldre festekontrakt som ikke er gjeldende pt. Best. om vann/kloakkledn. Elektriske kraftlinjer. Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
Dagboknr 6208, tinglyst 24.11.1967, type heftelse: Erklæring/avtale. Grunneier og fremtidige grunneiere forplikter å varsle Norsk Kollektiv pensjonskasse AS, som har pantelån i eiendommen, hvis det på grunn av misligholdelse av festekontrakten blir begjært tvangsauksjon over eiendommen.
Dagboknr 1698, tinglyst 17.03.1970, type heftelse: Bestemmelse om kloakkledn. Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Med flere bestemmelser.
Dagboknr 5136, tinglyst 28.06.1974, type heftelse: Erklæring/avtale.
Dagboknr 4712, tinglyst 27.05.1987, type heftelse: Elektriske kraftlinjer. Mellom Akershus Energiverk og grunneier er i tilknytning til at Energiverket i henhold til forhåndstillatelse fra grunneier, har igangsatt og utført bygging av en 72,5 kV kraftledning fra Bjerke i Nannestad kommune til Garder transformatorstasjon i Ullensaker kommune som fullt og endelig erstatningsoppgjør for masteplasser i linjetracé, ulemper av enhver art ved utstikking, bygging, drift og vedlikehold av kraftledningen inngått slik avtale. Overenskomst: Kraftlinjens plassering og utførelse, forutsetningene for anlegget av linjen og omfanget av de rettigheter som erverves fremgår av fem bilag.
Dagboknr 8193, tinglyst 28.07.2000, type heftelse: Jordskifte.
Dagboknr 668611, tinglyst 10.09.2009, type heftelse: Erklæring/avtale. Skogrydding - frisiktsone. Statens vegvesen har rett til å avvirke og holde fremtidig vegetasjon nede, samt utføre eventuelle andre siktforbedrende tiltak på denne eiendommen, på et areal med 10 m bredde, regnet fra vegens skulder. Klauseringen er ikke til hinder for etablering av velteplasser etter vanlig prosedyre. Erklæringen kan bare slettes av Statens vegvesen når behovet for frisikt ikke lenger er til stede etter vegvesenets vurdering.
Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter. 

Diverse

Selger har ikke forsøkt å bebygge eiendommen og har derfor ikke kunnskap om eiendommens tilstand. Kjøper må derfor kunne påregne at det kan være flere feil og mangler som normalt ville vært oppdaget ved grave-, og bygningsarbeider, men som selger ikke har mulighet å vite.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Boligtomten har en rolig og tilbaketrukket beliggenhet med en god intern beliggenhet på feltet. Preståsen er et attraktiv og barnevennlig boområde med kort vei inn til Nannestad sentrum med ulike butikker, spisesteder, vinmonopol, offentlig kommunikasjon og idrettsanlegg. Skulle man ha behov for ytterligere servicetilbud, er det kort vei til Jessheim med alt av bymessige fasiliteter. Videre er det gangavstand til barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående. Perfekt beliggenhet for barnefamilier med alt i gangavstand!
Nærmeste bussholdeplass ligger en kort gåtur unna, med avganger til blant annet Gjerdrum, Maura og Jessheim. Det er også svært gode pendlermuligheter inn til Oslo. Gode bussforbindelser hver halvtime til Oslo Lufthavn, hvor det hyppig går tog videre til Oslo. Med ekspressbuss og høyhastighetstog er reisen gjort på under timen, dør til dør.
Nannestad ligger i den nordvestre delen av Øvre Romerike og har meget gode tur- og rekreasjonsmuligheter sommer og vinter. Skiløyper i umiddelbar nærhet og kort vei til Nordåsen og Sjonken. Fra boligen er det kort vei til Romeriksåsen med et av Romerikes mest varierte friluftsområder; som byr på alt fra tur- og sykkelstier, oppkjørte skiløyper, badeplasser og skianlegg. Åsen ligger langs hele vestsiden av Nannestad kommune. Her finnes et rolig skogsområde med bølgende åser og mange innsjøer med gode fiskevann og jaktmuligheter.
Hurdalsjøen er en kort kjøretur unna med mange flotte badesteder med langgrunne strenger og muligheter for båt.
Med bil:
Nannestad sentrum - ca. 3 min.
Gardermoen - ca. 10 min.
Jessheim - ca. 18 min.
Lillestrøm - ca. 30 min.
Oslo - ca. 45 min.

Adkomst

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager, skoler og fritid

Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiertomt på 998 kvm som tilhører sameiet. Tomten er fellesareal for begge seksjoner, men det er avsatt felles adkomst/kjøreareal på gårdsplass, iht. til seksjoneringsbegjæringen som er vedlagt i prospekt. Det er støpt en plate til garasje på tomten.
Arealet er beregnet og avvik kan forekomme.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.
Eiendommen kan tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse frem til kommunalt nett. For avstand til kommunalt nett, se vann- og avløpskart vedlagt i prospekt.  
Ved tilkobling til ledningsnettet for vann påløper tilknytningsavgift på kr 229,- pr. kvm.
Ved tilkobling til ledningsnett for avløp påløper tilknytningsavgift på kr 454,- pr. kvm.
Det er pålagt med vannmåler for alle nye bygg i Nannestad kommune. Kostnad på kr. 365,- for årlig leie av vannmåler fra kommunen.
Kostnadene er innhentet fra Nannestad kommune sine hjemmesider. Ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om øvrige kostnader.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplanen vedtatt 14.05.2019 avsatt til boligbebyggelse - nåværende.
Det er en eldre reguleringsplan for området med navn "G-02" som er vedtatt 16.12.1968. Denne eiendommen er ikke omfattet i reguleringsplanen.
Det er en boligtomt vest for eiendommen som pt ikke er bebygd. Det må påregnes at denne skal bygges og byggestøy må påregnes.
RAMMETILLATELSE:
- Det er gitt rammetillatelse for denne eiendommen datert 18.11.2020. Rammetillatelsen gjelder ny boenhet i tilknytning til eksisterende bolig. Samlet sett blir bygget en tomannsbolig. Omsøkte tiltak plasseres lenger mot øst i motsetning til eksisterende. Boligen er utført med pultak hvor høyeste gesims peker i retning vest mens eksisterende peker mot øst. Fasaden kles med stående kledning, akkurat som eksisterende bygg, men med litt variasjon i fargevalg.
Vilkår i rammetillatelsen:
- Det tillates ikke to innkjørsler på eiendommen. Avkjørselen skal utføres iht. vegnorm.
Gyldighet:
- Rammetillatelsen taper sin gyldighet hvis ikke arbeidet er igangsatt innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jr. pbl § 21-9.
Rammetillatelsen og byggetegninger er vedlagt i prospekt.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Eiendommen er ikke registrert med kommunale avgifter pt.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2021 var kr 1 760 000,- ifølge skatteetaten.

Eiendomsskatt

Det er p.t ikke vedtatt eiendomsskatt for eiendommer i kommunen.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 1.938.420,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 12.650,-.

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Hogne Beute

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema og tilstandsrapport. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperforsikring gjennom If. Forsikringen er en fri rettshjelpsdekning i 5 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha overfor selger. 
Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperforsikringen da kostnaden legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If. Krogsveen mottar et honorar for denne formidlingen.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver.
Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD-knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt.  
Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr SMS eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i SMS og e-post kan forekomme.
 
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp.
Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak overfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bl.a. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4. Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. 

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.
En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke.  Dette er nærmere beskrevet nedenfor. 
På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er".  Selger kan ikke ta «som den er»- forbehold overfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker. 
Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at mangelskravet ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.
Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon 
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp. 
Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen.
Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning. 
Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. 
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3)

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: kr. 25.000,- av salgssummen.
Tilrettelegging kr 15.000,-
Oppgjør: kr 6.000,-
Markedspakke: kr 23.900,-
Oppslag eiendomsregister: kr 2.500,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 63-0018/23
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Jessheim
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR63.2318

Dato

Sist oppdatert: 29. januar 2024 kl. 11:31

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Vil du varsles om lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.