Komplett salgsoppgave

Østveien - Kråkere

2 490 000 kr
3 200 m² (eiet)
Stor eiet tomt på 3,2 mål!
Stor eiet tomt på 3,2 mål!
Kart
Del
Tjøme/Kråkere
Stor tomt på hele 3,2 mål - beliggende i naturskjønne omgivelser med sjøutsikt mot Vrengensundet!
Sjekk estimert lånekostnad

  Pris

 • Prisantydning
  2 490 000 kr
 • Omkostninger
  63 420 kr
 • Totalpris
  2 553 420 kr

  Areal

 • Tomtareal
  3 200 m²

  Nøkkelinfo

 • Type
  Tomt - bolig
 • Eierform
  Eiet

Visning

Ved selvsyn
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Stor, eiet tomt på hele 3,2 mål!
Tomten ligger på Kråkere, sjønært og helt nord på Tjøme. Tomten ligger med utsikt mot deler av Vrengensundet og med en umiddelbar nærhet til sjø og vakker skjærgård. Her er du en gangavstand unna småbåthavnen på Kråkere og den koselige badestranden som ligger der.
Det er også kort vei til sommerrestauranten "8 glass". Herfra er det også kort vei til Kiwi som ligger i Kjøpmannskjær.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Østveien - Kråkere, 3145 TJØME
Kommunenummer 3911, gårdsnummer 211, bruksnummer 117, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
3811/211/117:
09.07.1965 - Dokumentnr: 2432 - Bestemmelse om bebyggelse, gjerde, veg mm.
Kjøpekontrakt for salg av parseller fra gnr. 11, bnr. 82 med følgende betingelser: Grunn til vei opparbeides av kjøperen. Parsellen skal holdes inngjerdet. Det må ikke oppføres mer enn 1 våningshus per eiendom. Det er ikke tillatt for hovedbygning føres opp å sette opp uthus til beboelse. Bygningen må holdes ordentlig malt og vedlikeholdt og tomten må holdes ryddig og ordentlig. På parsellene må det ikke drives håndverksmessig eller industriell bedrift som virker generende for naboer. Parsell må ikke benyttes til annet enn vanlig beboelse. Vannrenner, stikkrenner og kloakkavløp over parsellene forbeholdes uten godtgjørelse, men mot istandsettelse av grunnen.
16.09.2014 - Dokumentnr: 780926 - Best. om vann/kloakkledning
Rettighetshaver: Knr:3811 Gnr:211 Bnr:8
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser
Eier av gnr. 11, bnr. 8 gir rett til å legge stikkledninger for vann med nødvendige kummer gjennom gnr. 11, bnr. 117. Det gis fri adgang til eiendommen for nødvendige vedlikeholds- og reparasjonsarbeider. Grunneier forplikter seg til å ikke utføre arbeider som kan skade eller gjøre eldningene utilgjengelige. Dersom grunneier ønsker å gjennomføre tiltak som gjør det nødvendig å beskytte eller flytte ledningene plikter gruneier i samråd med ledningseier å finne en løsning som fortsatt gir eiendommen tilknytning til hovedledninger.
Eiendommens rettigheter:
09.07.1965 - Dokumentnr: 2432 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:3811 Gnr:211 Bnr:82
Kjøpekontrakt for salg av parseller fra gnr. 11, bnr. 82 med følgende betingelser: Grunn til vei opparbeides av kjøperen.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Tomten ligger på Kråkere, sjønært og helt nord på Tjøme. Her kan du spasere ned til småbåthavnen på Kråkere og den koselige badestranden som ligger der. Eller du kan ta gåturen ned til sommerrestauranten "8 glass". Herfra er det også kort vei til Kiwi som ligger i Kjøpmannskjær.
I sentrum er det blant annet dagligvarebutikkene Spar, Rema 1000 og Extra med post og bank i butikk, vinmonopol, Grand frisør, apotek, Tjøme pizza og Skafferiet- en hyggelig cafe og interiørbutikk mm. På Grand Park er to klesforretninger- Brodersens Handleri og barnebutikken Engler og Pirater, samt Tjøme Kolonial og skjønnhetssalongen Tjøme Cabinet. Gangavstand til barnehagen på Randineborg. Det er busstopp rett i nærheten og her er det avganger både syd og nordover.
Tjøme er spesielt kjent for sin vakre skjærgård på sommerstid. Fra eiendommen er det gangavstand til fine turområder i Kynna og til Herkelås. Herkelås er en kolle og med sin høyde på 80,5 moh. er det Tjømes høyeste punkt, og det mest karakteristiske med sin stupbratte fjellside mot sørvest. På toppen av Herkelås er det flere gravrøyser fra bronsealder eller jernalder
Ellers er det flotte turområder i Moutmarka og ut til Verdens Ende - en del av Færder Nasjonalpark, hyggelige restauranter og isbar på Hvasser, samt mange hyggelige strand- og badeområder. Det er flere muligheter for den aktive med ridesenter på Verdens Ende, Golfbane på Rød, idrettshall på Lindhøy, tennis- og fotballbane på Ormelet, samt volleyballbane, frisbeegolfbane og Skatepark på Haug.

Adkomst

Følg FV308 utover mot TJøme og ta til venstre inn Østveien rett etter Vrengenbru. Etter svingen hvor området med båthavnen ligger finner du tomten på venstre hånd (noen hus etter innkjøringen til Bustangen).

Barnehager, skoler og fritid

Det er barnehage og barneskole på Lindhøy. Privat barnehage på Mølledammen. Ungdomsskolen ligger på Haug.
Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiertomt på ca. 3 200 kvm.
Stor og flott tomt, beliggende i naturskjønne omgivelser med utsikt til deler av Vrengensundet. Fra tomten er det kun ca 350 meter ned til sjøen hvor det er kommunal badeplass. Her nede er det også bryggeanlegg.
Tomten er ikke oppmålt i nyere tid og har usikre grenser. Kjøper overtar risiko for eventuelt avvik ved endelig oppmåling. 

Vei, vann og avløp

Det er pr.d.d ikke adkomst til eiendommen. Selger har hatt dialog med Statens Vegvesen vedrøende løsning. Det er skissert en muntlig løsning på å opparbeide adkomst til hovedvei så lende det blir justert 90 grader på og i samme plan som Østveien.
Offentlig vann i kum ved tomtegrense. Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse frem til kommunalt nett.
Det er ikke kommunalt avløp i området. Avløp må lages privat.
Ved tilkobling til ledningsnettet påløper tilkoblingsavgift på kr 15.000,- i engangsgebyr for 2023.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er i kommuneplan vedtatt 06.09.2023 avsatt til Boligbebyggelse- Nåværende med hensynssone for ras- og skredfare.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser følger vedlagt denne salgsoppgaven.
Kjøper er selv ansvarlig for å skaffe alle nødvendige tillatelser fra kommunen for å bebygge eiendommen, og må selv avklare med kommunen hva som eventuelt vil bli godkjent på eiendommen.

Økonomi

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt.
Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Eiendomsskatt

Det er p.t ikke vedtatt eiendomsskatt for eiendommer i kommunen.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 2.553.420,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos Tryg Forsikring på kr. 15.050,-.

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Jens Langemyr

Konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt. For at eiendommen skal kunne overskjøtes, må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet.
Erklæringen må godkjennes av kommunen før eiendommen kan overskjøtes til kjøper.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Kjøper må sette seg inn i selgers egenerklæring samt salgsoppgaven før bud inngis. Eventuelle reklamasjoner må rettes direkte til selger

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperforsikring gjennom Tryg. Forsikringen er en fri rettshjelpsdekning i 5 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha overfor selger. 
Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperforsikringen da kostnaden legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra Tryg. Krogsveen mottar et honorar for denne formidlingen.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver.
Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD-knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt.  
Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr SMS eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i SMS og e-post kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp.
Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak overfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bl.a. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4. Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. 

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.
En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke.  Dette er nærmere beskrevet nedenfor. 
På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er".  Selger kan ikke ta «som den er»- forbehold overfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker. 
Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at mangelskravet ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.
Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon 
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp. 
Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen.
Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning. 
Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. 
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3)

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 1,2% av salgssummen inkl. mva.
Tilrettelegging kr 15.000,-
Oppgjør: kr 6.000,-
Markedspakke på fritidsbolig: kr 19.200,-
Oppslag eiendomsregister: kr 2.500,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 21-0062/23
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Tønsberg
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR21.2362

Dato

Sist oppdatert: 02. juni 2024 kl. 10:56

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Ved selvsyn
Lurer du på noe?

Vil du varsles om lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.