Komplett salgsoppgave

Åsgårdstrandsveien 216

25 000 000 kr
747 m²
6 soverom
Velkommen til Åsgårdstrandsveien 216!
Velkommen til Åsgårdstrandsveien 216!
Kart
Del
Tønsberg/Tolvsrød/Åsgårdstrand
Praktfull og unik hesteeiendom med hovedhus, garasje og sidebygning med stall. 6 sov/4bad - Innvendig svømmebasseng!

Unngå doble boligrenter

Vi tilbyr gunstig forsikring.
Sjekk estimert lånekostnad

  Pris

 • Prisantydning
  25 000 000 kr
 • Omkostninger
  626 000 kr
 • Totalpris
  25 626 000 kr

  Areal

 • BRUKSAREAL
  809 m²
 • BRA-I (internt bruksareal)
  747 m²
 • BRA-E (externt bruksareal)
  62 m²
 • TBA (terrasse-balkongareal)
  110 m²

  Nøkkelinfo

 • Etasje
  3
 • Byggeår
  2003
 • Soverom
  6 soverom
 • Bad
  4 bad
 • Type
  Enebolig - Frittliggende
 • Eierform
  Eiet
 • Fasiliteter
  Garasje/P-plass og Balkong/Terrasse
 • Energimerke
  Lysegrønn B

Visning

For å delta på visning, ber vi om at du melder deg på. Da sikrer vi at du får nødvendig informasjon og at det er satt av tilstrekkelig med tid. Kontakt megler dersom annet tidspunkt ønskes. Husk å lese salgsoppgaven før visningen, så du stiller forberedt.
Ønsker du kun å bli holdt orientert, kan du fra eiendommens hjemmeside få varsel om solgtpris, eller kontakte megler.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

En praktfull hesteeiendom med solid og presentabel bygningsmasse oppført i 2003, beliggende på over 9,4 mål tomt.
Eneboligen er romslig og innehar totalt seks soverom og fire bad. Boligen har et herskapelig preg hvor alt er svært gjennomført og tiltalende. Det er totalt tre plan hvor det er kjøkken med grovkjøkken, vaskerom, to stuer, loftstue mm. I tillegg kan du få spafølelsen i en egen fløy med innvendig svømmebasseng. Direkte tilgang mellom vaskerom og garasjeanlegg.
Sidebygningen har stall med 7 stallplasser, vaskespilt, salrom, hvilerom med kjøkken, dusj og toalettrom. I 2. etg. er det stue, kjøkken, bad og to soverom.
En sjelden mulighet med kombinasjonen av flotte, velholdte bygninger på eiendommen som er tilrettelagt for hestehold og den sentrale, men naturskjønne beliggenheten.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Åsgårdstrandsveien 216, 3153 TOLVSRØD
Kommunenummer 3905, gårdsnummer 95, bruksnummer 79

Innhold

BRA-i:
Enebolig:
1. etasje 368 kvm: Hall, stue, kjøkken, spisestue, grovkjøkken, vaskerom, gang, to bad, wc, bassengrom, omkledningsrom, garasje, walk-in closet og ett soverom
2. etasje 159 kvm: To ganger, to bad, stue og fem soverom
3. etasje 23 kvm: Loftstue
Sidebygning:
1. etasje 148 kvm: Entre, to ganger, wc, bad/kjøkken, hvilerom, salrom, stall, vaskespilt og teknisk rom
2. etasje 49 kvm: Stue, kjøkken, bad og to soverom
BRA-e:
Sidebygning:
2. etasje 62 kvm: Uinnredet loft og to bodrom
Åpent areal:
Enebolig:
1. etasje 102 kvm: Terrasse- og balkongareal
2. etasje 8 kvm: Terrasse- og balkongareal
Arealet på lagringsloft over vaskerom måles til 25 m2 (ALH), men grunnet lav takhøyde er ingen deler av arealet måleverdig som bruksareal. Deler av arealet i 2.etasje er ikke målverdig med bakgrunn i at det er åpning i etasjeskiller som er større enn nødvendig, og trappeåpning ut over trappens projeksjon. Det gjøres oppmerksom på at arealene på lagringsloft i sidebygningen ikke er vurdert som BRA-i på bakgrunn av at arealet ikke har intern tilkomst, og ikke oppfyller alle hovedfunksjoner slik at arealet kan vurderes som en selvstendig boenhet. Vurdering av romfunksjoner baseres på skjønnsvurderinger gjort på befaringstidspunktet.
Stall, vaskespilt og salrom i sidebygningen er vurdert som P-rom. Med bakgrunn i bruken av rommene vurderes disse rommene som "arbeidsrom" og dermed benyttet til kort eller langt opphold.
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 10.04.2024 utført av Anticimex v/Bjørn Christian Pedersen. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.
Deler av loftet på eneboligen er innredet til loftstue. Dette kan være et søknadspliktig tiltak. Det gjøres spesielt oppmerksom på at det ikke er søkt om/godkjent innredning av loftsetasje og det er heller ikke tatt stilling til om dette lar seg gjøre. Etasjen er av den grunn ikke godkjent til varig opphold. Se også under punktet "Brann" vedrørende rømningsveier.
I sidebygningen er rom inntegnet som "lager" på godkjente byggetegninger, på befaringsdagen benyttet som entre, gang og hvilerom. Dette kan være et søknadspliktig tiltak. Det er etablert en leilighet i 2.etasje. Ifølge selgers opplysninger er tiltaket ikke omsøkt og det er heller ikke tatt stilling til om dette lar seg gjøre. Etasjen er av den grunn ikke godkjent til varig opphold. Søknadspapirer er klargjort og tilgjengelig i selgers arkiv. Innvendig trapp til 2. etasje er endret i forhold til byggetegninger. Det gjøres oppmerksom på at vurderingen baserer seg på skjønnsvurdering vedrørende dagens situasjon.
Det er noen få avvik mht. plassering av vinduer/dør på fasader samt at det er etablert utvendig trappeadkomst med balkong på sidebyggets endevegg mot øst som ikke fremkommer på de godkjente byggetegningene - og således ikke omsøkt.
Arealene er medtatt i rapporten etter dagens bruk. Se mer under punktet ferdigattest.

Byggemåte

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport, dvs. en teknisk gjennomgang av boligen hvor eventuelle avvik, risiko for kjøper og prisoverslag for hva som bør gjøres av oppgradering, er skissert. Se særskilt TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som viser hva som er avvik fra boligens normale slitasje, alder og type, eller som bør/må utbedres. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.  
Bygningene er oppført på støpt betong mot grunn. Yttervegger i betong- og trekonstruksjoner. Fasader med pusset mur og stående trekledning. Etasjeskillere og tak i trekonstruksjoner. Hovedbygningene med valmtak tekket med betongtakstein. Saltak tekket med betongtakstein på sidebygning. Vinduer, balkong- og terrassedører med to-lags glass. Dobbel ytterdør i trekonstruksjon med glassfelt.
 
Det gjøres spesielt oppmerksom på:
TG3:
- Det vurderes at alternativ rømningsvei fra loftstue er ikke etablert. Rømning via takvinduer er ikke godkjent. Godkjent rømningsvei må etableres.
TG2:
- Bad i 1 etg.: Trykkslag registrert i vannrør. Kan forkorte vannrørenes levetid. Drenering fra innebygget sisterne er ikke registrert. Eventuell fukt i konstruksjonen vil derfor kunne medføre skader over tid før det oppdages.
- Bad i 1. etg. (ved bassengrom): Drenering fra innebygget sisterne er ikke registrert. Eventuell fukt i konstruksjonen vil derfor kunne medføre skader over tid før det oppdages.. Det er stedvis motfall på gulvflater utenfor dusjsonen. Fare for vannansamling.
- Bad i 2. etg. (syd): Drenering fra innebygget sisterne er ikke registrert. Eventuell fukt i konstruksjonen vil derfor kunne medføre skader over tid før det oppdages. Det registreres bomlyd i enkelte gulvfliser, noe som indikerer manglende vedheft mellom flis og underlag.
- Bad i 2.etg. (nord): Drenering fra innebygget sisterne er ikke registrert. Eventuell fukt i konstruksjonen vil derfor kunne medføre skader over tid før det oppdages. Det er observert sprekk i plateskjøt og i overgang taklist/himling. Årsak antas å være krymp i materialer. Det registreres bomlyd i enkelte gulvfliser, noe som indikerer manglende vedheft mellom flis og underlag. Lokalfall i dusjsonen er mindre enn hva som ideelt anbefales. Fallet er mindre enn 1:50 i en avstand på 80 cm. Det er stedvis motfall på gulvflater utenfor dusjsonen. Fare for vannansamling.
- Bad i 1. etg. (sidebygning): Naturlig ventilasjon og ikke mekanisk avtrekk. Redusert luftutskiftning. Det registreres bomlyd i enkelte gulvfliser, noe som indikerer manglende vedheft mellom flis og underlag.
- Bad i 2.etg.: (sidebygning): Ingen ventilasjon. Overflater har behov for overflatebehandling.
- Vaskerom: Det registreres bomlyd i enkelte gulvfliser, noe som indikerer manglende vedheft mellom flis og underlag. Det er stedvis riss/sprekker i gulvfliser. Kan indikere utettheter i tettesjikt. Nivåforskjell fra døråpning på topp overflate gulv og til hovedsluk er på tilfeldig sted målt til ca. 1 mm. Dette er vurdert til å ikke være tilfredsstillende med tanke på lekkasjesikkerhet. Det er stedvis motfall på gulvflater utenfor dusjsonen. Fare for vannansamling.
- Kjøkken (sidebygning): Overflater har behov for overflatebehandling. Gulvets overflate bærer preg av slitasje. Sprekker mellom laminatbord. Det er observert fuktmerker i området ved oppvaskbenk.
- Toalettrom (sidebygning): Ingen ventilasjon. Innfesting av servant er vurdert mangelfull. Utbedrende tiltak bør påregnes.
- Toalettrom: Drenering fra innebygget sisterne er ikke registrert. Eventuell fukt i konstruksjonen vil derfor kunne medføre skader over tid før det oppdages. Det er observert sprekker i overgang taklist/himling. Årsak antas å være krymp i materialer.
- Det er observert sprekker i hall i eneboligen. Ukjent årsak. Overflater på soverom 6 har behov for overflatebehandling. Det er observert stedvise sprekker i overgang taklist/himling i 2.etasje. Årsak antas å være krymp i materialer. Overflate i eik på sittebenker i bassengrom bærer preg av slitasje og fukt.
- Ventilasjon i leilighet, 2. etasje på sidebygningen vurderes til ikke å være tilfredsstillende. Vegger i 2.etasje har behov for overflatebehandling. Enkelte innerdører bærer preg av slitasje. Dørbladet til innerdør ved bad, samt soverom 1 og 2 har kontakt med dørterskel/dørkarm, noe som gjør at døren henger når den åpnes og lukkes.
- Loft- garasje/vaskerom: Takkonstruksjonen er en lukket konstruksjon, inspeksjon er ikke mulig. Det er risiko for skjulte skader. TG 2 er satt for å belyse risiko ved manglende inspeksjon.
- Loft- bassengrom: Det er observert fuktmerker på takkonstruksjonen ved rør for sentralstøvsuger. Ukjent årsak. Kan skyldes kondens. Dette kan synes å være eldre merker. Skjulte skader kan ikke utelukkes.
- Loft (sidebygning): Det er fuktmerker i taket/undertaket på lagringsloft. Kan skyldes vann/snøinndriv. Deler av takkonstruksjonen er en lukket konstruksjon. Det er risiko for skjulte skader.
- Bassengrom: Det er registrert stedvise sprekker i gulvet. Ifølge selgers opplysninger er forholdet fra kort tid etter byggeåret, og oppleves som stabilt.
- Loftstrapp av typen "sambatrapp": Trappen vurderes til å være for bratt for god funksjonalitet. Trappen har åpninger på mer enn 0,10 meter og stedvis fri ganghøyde lavere enn 2,0 m. Det er kun rekkverk/håndløper på en side i sidebygningen, vaskerom og loftstrapp. Av disse grunnene oppfyller ikke trappeløpene dagens krav.
- Etasjeskiller: Forskjellen mellom høyeste og laveste punkt er målt til 40 mm. i spisestue; 30 mm. i stue, 1.etasje; 30 mm. i stue, 2.etasje og 18 mm. i loftstue. Målingene er foretatt i store rom, og det vurderes at de målte avvik ikke har negative konsekvenser for bruken av rommene.
- Varmtvannsbereder for leilighet i sidebygning er plassert i tørt rom men har ikke automatisk lekkasjestopper. En eventuell lekkasje vil kunne føre til store følgeskader. Automatisk lekkasjestopper eller avrenning til sluk bør etableres.
- Det er ikke foretatt radonmålinger i boligen.
- Murfasaden har stedvis mindre sprekker/riss. Det er observert stedvise råteskader på kledning. Fortinnsvis på sydvegg. Vindskier har en uheldig løsning ved entré. Fare for fukt i konstruksjonen.
- Takvinduer bærer preg av slitasje og elde. Det er ikke observert synlige skader av større betydning, men basert på tilstanden er restlevetiden usikker. Det er observert stedvise råteskader.
- Takvinduer bærer preg av slitasje og elde. Det er ikke observert synlige skader av større betydning, men basert på tilstanden er restlevetiden usikker. Fuktmerker påvist ved takvindu.
- Yttertak (sidebygning): Det er observert skade på vannbrett ved entré.
- Terrasser/platting: Rekkverkshøyden er under 1,0 meter. Dette er å anse som et avvik fra dagens byggteknisk forskrift. Overflatebehandlingen er slitt og trenger fornying. Rekkverkskonstruksjonen bærer preg av alder/slitasje og vurderes å ha behov for utbedringer.
- Utvendige trapper: Rekkverkets tilstand vurderes å ha behov for utbedringer med tanke på sikkerheten. Overflatebehandlingen er slitt. Stedvise råteskader er observert.
- Drenering: Det er observert fuktmerker ved takutkast. Bortledning av takvann anbefales.
Det er gitt ni TG2 på grunn av slit og elde. Det henvises til tilstandsrapporten for disse forhold. Det er også noen tilstandsgrader ikke undersøkt. Se rapporten for disse forhold.
Se supplerende tekst i tilstandsrapporten og selgers egenerklæring.

Standard

En praktfull hesteeiendom med en meget solid og presentabel bygningsmasse, alt oppført i 2003, beliggende på en tomt på over 9,4 mål. Stedet ligger sentralt til, til tross for den tilbaketrukne beliggenheten inntil skogbrynet. Fra Åsgårdstrandsveien har man en sjarmerende oppkjøringen i alléen hvor både paddock og ridebane passeres før man ender opp på en stor, gruslagt gårdsplass med en rundkjøring. Her ligger en gedigen enebolig over to plan i tilknytning til en fløy med garasjeanlegg i den ene enden og et fantastisk spa anlegget med bla. stort svømmebasseng i den andre enden. En nydelig uteplass med en overbygget skifer terrasse ligger i en usjenert og naturskjønn atriums løsning mellom hovedhuset og spaavdelingen.
Den vakre eneboligen, er svært innholdsrik med en meget god planløsning. Gjennomtenkte løsninger, en meget høy standard og tekniske finesser i harmoni med en meget smakfull og tidløs innredning bidrar til at villaen oppleves moderne og lekker. Alle hovedfunksjoner har man i boligens første etasje. En herskapelig velkomst i en trappehall som knytter etasjene sammen hvor det også er tilkomst til garasjeanlegget. Garasjeanlegget er oppgradert fullstendig innvendig siste år med nye overflater. Hovedplanet byr bla. stor hall med egen garderobe og gjestetoalett, et stort spisekjøkken med plassbygget kjøkken, grovkjøkken, spisestue, stor stue, og en mellomgang som går til bassengområdet, her er det også dusjbad og toalett. Videre egen avdeling med hovedsoverom, garderoberom, bad og vaskerom. På øvre plan er det stue, med utgang til balkong, to store bad og fem soverom. Rommene oppleves luftig og romslige. I loftsetasje er det loftstue. Det er uinnredet kaldtloft med adkomst via luke i loftstuen.
Sidebygningen som ligger til hesteanlegget har bla. 7 hestebokser og vaskespilt, salrom, spiserom/hvilerom, dusj og toalett med en innredet del i øvre del av bygningen. Innredet del i andre etasje med stue, kjøkken, bad, to soverom, uinnredet loft og to bodrom. Loftet består både av en innredet del og en uinnredet del. Det er uinnredet kaldtloft med adkomst via utvendig trapp.
Eneboligen har gulvflater i 1. etasje belagt med marmorfliser og en-stavs, heltre eikeparkett. Gulvflater i 2. etasje med tre-stavs eikeparkett. Belegg i loftstue. Det er vannbåren gulvvarme i alle rom i 1. - og 2. etasje. Vegger med tapet, malt trepanel og malte, slette flater. Himlinger med malte, slette flater. Innfelte downlights i 1. - og 2. etasje. Profilerte innerdører. Skyvedørsgarderobe i omkledningsrom og på de fleste soverom.
Kjøkken med tilliggende grovkjøkken: Flislagt gulv med marmorfliser og vannbåren varme. Vegger med malte, slette flater. Fliser av merket Fired Earth mellom benkeplate og overskap. Himling med malt, slett flate og innfelte downlights. Innredning av merket Newcastle Furniture fra Fired Earth, med profilerte fronter og benkeplater i lavastein og eik. Nedsenket oppvaskkum i porselensmateriale og ett-greps armatur. Integrert oppvaskmaskin. Nisje med AGA gass/el komfyr. Dobbelt kjøleskap med fryseskuff og isbitmaskin. Avtrekksvifte integrert i overskap.
Baderom i 1. etg.: (til hovedsoverom) Bad fra 2003 med flislagt gulv med vannbåren gulvvarme, flislagte vegger og himling med malt, slett flate og innfelte downlights. Innredning av merket Willeroy & Bosch i metall med heldekkende servant og ett-greps armatur. Speil, overlys og stikkontakt. Dusjhjørne med dusjvegger av glass, to-greps armatur og hånddusj. Vegghengt toalett og bidet.
Baderom i 1. etg. (ved bassengrom): Bad fra 2003 med flislagt gulv med vannbåren gulvvarme, flislagte vegger og himling med malt, slett flate. Vegghengt servant av merket Willeroy & Bosch, og ett-greps armatur. Speil. Dusjhjørne med dusjvegger av glass, to-greps armatur, hånddusj og regnfallsdusj. Vegghengt toalett.
Baderom i 2. etg. (syd): Bad fra 2003 med flislagt gulv med vannbåren gulvvarme, flislagte vegger og himling med malt, slett flate og innfelte downlights. Innredning fra Willeroy & Bosch med slette fronter, flislagt benkeplate, toppmontert servant og to-greps armatur. Speil. Dusjhjørne med dusjvegger av glass, to-greps armatur og hånddusj. Vegghengt toalett og bidet.
Baderom i 2. etg. (nord): Bad fra 2003 med flislagt gulv med vannbåren gulvvarme, flislagte vegger og himling med malt, slett flate og innfelte downlights. Innredning av merket Willeroy & Bosch, med slette fronter, flislagt benkeplate, toppmontert servant og to-greps armatur. Speil. Dusjhjørne med dusjvegger av glass, to-greps armatur og hånddusj. Vegghengt toalett og bidet.
Vaskerom fra 2003. Flislagt gulv med oppkantfliser og vannbåren gulvvarme. Vegger med malt tre-panel og himling med malt, slett flate. Innredning med slette fronter, laminert benkeplate, nedsenket oppvaskkum i metall og ett-greps armatur. Opplegg for vaskemaskin og tørketrommel. Fra vaskerommet er det også direkte utgang til gårdsplass samt innvendig tilkomst til garasjen og oppgang til isolert loftsrom.
Toalettrom: Gulv med marmorfliser og vannbåren gulvvarme. Vegger med tapet. Himling med malt, slett flate og innfelte downlights. Vegghengt servant av merket Willeroy & Bosch, og ett-greps armatur. Speil. Vegghengt toalett.
Bassengrom med gulvflater med marmorfliser og vannbåren gulvvarme. Vegger og himling med malte, slette flater. Svømmebasseng på 4x9 meter. Innfelte downlights og høyttalere. Ifølge selgers opplysninger er vegger og himling malt med Nordsjø våtromsmaling. Ventilasjonsspalter i gulv og sittebenker.
Sidebygningen har gulvflater med fliser, laminat og tre-stavs eikeparkett. Ubehandlet betong i stall. Det er vannbåren gulvvarme i 1. etasje, unntatt i området for båser. Vegger med malt trepanel, malt tapet og malte, slette flater. Malt betong i stall. Himlinger/skråtak med malt trepanel. Plastplater i stall. Det er profilerte innerdører. Garderobeskap på det ene soverommet.
Kjøkken (sidebygning): Gulv med laminat, vegger og himling/skråtak med malt trepanel. Innredning med slette fronter, laminert benkeplate, nedsenket oppvaskkum i metall og ett-greps armatur. Nisje for oppvaskmaskin og komfyr. Avtrekksvifte integrert i overskap.
Baderom i 1.etg. (sidebygning): Bad fra 2003 med flislagt gulv (dette er gjort klart for vannbåren varme, men ikke tilkoblet), flislagte vegger og himling med malt, slett flate. Det er montert kjøkkenløsning på badet. Innredningen er av typen "hybelkjøkken" med benkeplate i metall, integrert oppvaskkum, ett-greps armatur, stekeplater og kjøleskap. Overskap med slette fronter. Dusjhjørne med nedsenket gulv, dusjvegger av glass, to-greps armatur og hånddusj.
Baderom i 2. etg. (sidebygning): Bad fra 2003 med gulv med belegg, vegger og himling med malt trepanel. Innredning med profilerte fronter, heldekkende servant og ett-greps armatur. Speil, overlys og stikkontakt. Dusjkabinett med dusjvegger av plastmateriale, to-greps armatur og hånddusj. Gulvstående toalett. Opplegg for vaskemaskin.
Toalettrom (sidebygning): Flislagt gulv med vegger med malt trepanel og himling med malt, slett flate. Vegghengt servant og ett-greps armatur. Speil, overlys og stikkontakt. Gulvstående toalett.

Løsøre og tilbehør

Vi viser til liste fra Norges Eiendomsmeglerforbund som gjelder fra 01.01.2020 angående løsøre og tilbehør.
Følgende medfølger handelen i den stand det er ved visning: AGA gass komfyr, utvendig gass skap og flasker, oppvaskmaskin og kjøleskap med fryser og isbiter maskin.

Oppvarming

Vannbåren gulvvarme, varmepumpe med jordvarmeanlegg, samt 2 gasspeiser.
Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning, følger dette heller ikke med. 
Nyinstallert solfangesystem som gir god besparelse/energiøkonomi til varmepumpen.
Balansert ventilasjon med ventilasjonsaggregat fra byggeår plassert på kaldtloft hovedbygning og på loft over vaskerom.
Ventilasjonsanlegg av merket Dantherm CDP 125, med avfuktersystem for svømmebasseng, plassert i teknisk rom under bassengrommet. Oppvarming av svømmebasseng er tilknyttet varmepumpeanlegg.
Det ble utført tilsyn med fyringsanlegget den 27.08.2020. Vib informerer at de ikke har mottatt tilbakemelding på fremdriftsplan på når og hvordan avvik skal utbedres. Følgende avvik ble konstatert: Det mangler dokumentasjon på service og vedlikeholdsavtale på gassanlegget. Drift og vedlikehold av fyringsanlegg skal utføres av personell med nødvendig kunnskap om bygningens fyringsanlegg og de farlige stoffer som er involvert. Vedlikehold bør utføres før hver fyringssesong. Kvalifisert vedlikehold skal kunne dokumenteres, f.eks. i form av en vedlikeholdsrapport. Arbeidet skal utføres iht. produsentens vedlikeholdsveiledning og gjeldende bestemmelser. For større anlegg bør det utarbeides en vedlikeholdsplan. For anlegg med gassformig brensel må omfang og hyppighet av kontroll, ettersyn og vedlikehold ses i forhold til produktets og anleggets risikopotensial, og tilpasses produsentens anbefalinger og egne erfaringer med tilsvarende produkt og anlegg.
Siste feiebesøk var 15.06.2022. Selger opplyser at manglende dokumentasjon på service og vedlikeholdsavtale på gassanlegget vil bli ordnet/etablert slik at avviket kan lukkes.

Ferdigattest/brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på eiendommen datert 28.07.2003.  Denne kan fås ved henvendelse til megler.
Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven § 21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan- og bygningsloven.
Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning. 
Avvik:
I sidebygningen er rom inntegnet som "lager" på godkjente byggetegninger benyttet som entré, gang og hvilerom. Tilsvarende for vaskerom som nå også benyttes som dusjbad med liten kjøkkenløsning.
I2. etasjen er rom inntegnet som "loft" på godkjente byggetegninger benyttet som som stue/kjøkken, bad og 2 soverom. Innvendig trapp ti. 2. etasje er endret i forhold til byggetegninger. Det er et lagringsloft over vaskerommet.
Deler av loftet på hovedbygning er innredet og benyttet uten forskriftsmessig rømningsvei, hvor trappeadkomst til loftsrom er etablert men ikke inntegnet på godkjente byggetegninger.
Det er for øvrig noen avvik mht plassering av vinduer/dør på fasader samt at det er etablert utvendig trappeadkomst med balkong på sidebyggets endevegg mot øst som ikke fremkommer på de godkjente byggetegningene og således ikke omsøkt.
Ovennevnte forhold og angitte rom/etasjer er ikke godkjent til varig opphold. Innredning av rommene til bruk for varig opphold er ikke bruksendret/omsøkt og er heller ikke godkjent av kommunen.
Konsekvensen ved søknad kan være at rommet ikke godkjennes som varig opphold og at rommet da må brukes ihht opprinnelig godkjente byggetegninger.
Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning, med alt ansvar, kostnad og risiko for dette videre.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
3803/95/79:
06.07.1946 - Dokumentnr: 2072 - Best. om adkomstrett
Vegvesenets betingelser vedtatt for tillatelse til å anbringe avkjørsel fra Riksvei nr. 294 til sin eiendom gnr. 95, bnr. 80 i Sem.
Overført fra: Knr:0704 Gnr:95 Bnr:80
24.08.1957 - Dokumentnr: 501924 - Erklæring/avtale
Vedtak av det offentliges vilkår for statstilskudd i forbindelse med senking/lukking av grøft/bekk/kanal/elv
Gjelder denne registerenheten med flere
I forbindelse med statstilskudd til Storemyrbekken forplikter eier seg til å holde anlegget vedlike i planmessig stand i samsvar med offentlige forskrifter. Vedtar i tillegg å ta del i vedlikeholdet etter samme andel som hver eiendom har bidratt med i anleggsomkostningene.
02.04.1958 - Dokumentnr: 500638 - Erklæring/avtale
Vedtak av det offentliges vilkår for statstilskudd i forbindelse med senking/lukking av grøft/bekk/kanal/elv
I forbindelse med statstilskudd til senkning av sidearm til Skallevoldbekken forplikter man seg til å holde anlegget vedlike i planmessig stand i samsvar med offentlige forskrifter. Vedtar i tillegg å ta del i vedlikeholdet av Skallevoldbekken og sidearmen, og utgiftene til vedlikeholdet påtar man seg i samme forhold som tinglyste vedlikehold i Skallevoldbekken.
09.09.1970 - Dokumentnr: 504263 - Bestemmelse om vannledning.
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Vegvesenets betingelser vedtatt
Eier av gnr. 95, bnr. 79 og 80 i Sem har godtatt visse betingelser for å kunne anlegge vannledning under Riksvei 311 til sin eiendom.
Eiendommens rettigheter:
19.12.1960- Dokumentnr: 504152- Bestemmelse om gjerde
Rett til å føre dreneringsgrøfter over denne eiendom
Skjøte ved salg av gnr. 95, bnr. 100 i Sem. Gjerdeplikt påhviler kjøperen. Selgeren forbeholder seg rett til å føre sine dreneriingsgrøfter over den solgte parsell.

Eventuell adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Til tross for den naturskjønne og landlige følelsen man får på eiendommen er det kort vei til både Tønsberg og Horten. Det er en fin rusletur til sjø og strand, langs veien til Åsgårdstrand og i Essoskogen og flotte turområder med blant annet lysløpe ligger i skogen grensende til eiendommen.

Adkomst

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager, skoler og fritid

Eiendommen sogner til Volden skolekrets. Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør, og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiertomt på 9.463,9 kvm. Egen oppkjørsel med innkjøring til gruset gårdsplass med rundkjøring. Tomten er usjenert og tilbaketrukket med plen og diverse beplantning. Fine uteplasser med overbygd terrasse, skiferbelagt med egne utganger fra bolig og innendørs svømmebasseng. Eiendommen er ypperlig for hestehold med ridebane, og til dels inngjerdet med luftegårder for hest.
Tomten er ikke oppmålt i nyere tid og deler av den har usikre grenser.

Parkering

Parkering på eiendommen og i integrert dobbelgarasje. Det er montert lader for elbil i dobbelgarasje.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst fra offentlig vei.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan datert 22.05.2023 avsatt til: LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag - Nåværende
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 18.349,- for 2023. I dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn.
Nåværende eier har et strømforbruk som tilsvarer ca. 50.000 kwh. pr. år. 
Boligen har en årlig forsikringspremie på kr 36.000,-.
Boligen er tilknyttet NextGenTel som leverandør av tv/internett.
Boligen er tilknyttet Sector alarmselskap.
Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk og avtaler.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2022 var kr 4.374.242,- ifølge skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) var formuesverdien for 2022 kr 13.061.060,-.
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Eiendomsskatt

Det er p.t ikke vedtatt eiendomsskatt for eiendommer i kommunen.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 500,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 500,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 25.626.000,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos Tryg Forsikring på kr17.550,- for eneboliger større enn 230 kvm.

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Jens Petter Zetlitz og Vivi-Ann Novsjø Zetlitz

Konsesjon

Da eiendommen er over 2 mål er den i utgangspunktet underlagt konsesjonslovgivning, og kjøper må ved kontrakt undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet. Denne erklæringen må godkjennes fra kommunen før eiendommen kan overskjøtes til kjøper. 

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet Boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema og tilstandsrapport. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar for mangler ved eiendommen slik dette ansvaret er fastlagt i avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkårene kan fås ved henvendelse til megler. 
Boligselgerforsikring omfatter våningshuset og/eller kårboligen med tilhørende garasje/den delen av eiendommen som er regulert til boligformål.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom Tryg. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha overfor selger. 
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, renteforsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra Tryg. Krogsveen mottar et honorar for denne formidlingen.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver.
Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD-knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt.  
Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr SMS eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i SMS og e-post kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp.
Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak overfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bl.a. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4. Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. 

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.
En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke.  Dette er nærmere beskrevet nedenfor. 
På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er".  Selger kan ikke ta «som den er»- forbehold overfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker. 
Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at mangelskravet ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.
Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon 
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp. 
Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen.
Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning. 
Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. 
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3)

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 0,875% av salgssummen inkl. mva.
Tilrettelegging kr 15.000,-
Oppgjør: kr 6.000,-
Markedspakke: kr 21.000,-
Visninger: kr 3.500,- pr. visning (4 er inkludert i meglerprovisjonen)
Oppslag eiendomsregister: kr 2.500,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 21-0010/23
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Tønsberg
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR21.2310

Dato

Sist oppdatert: 05. juli 2024 kl. 12:00

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

For å delta på visning, ber vi om at du melder deg på. Da sikrer vi at du får nødvendig informasjon og at det er satt av tilstrekkelig med tid. Kontakt megler dersom annet tidspunkt ønskes. Husk å lese salgsoppgaven før visningen, så du stiller forberedt.
Ønsker du kun å bli holdt orientert, kan du fra eiendommens hjemmeside få varsel om solgtpris, eller kontakte megler.
Lurer du på noe?

Vil du varsles om lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.