Næringsoppgave

Elias Smiths vei 24

957 m²
Kart
Del
Børge Finneid
Presenteres av
Børge Finneid
957 kvm BTA. Moderne kontorlokaler sentralt i Sandvika Sentrum.
 • Etasje
  5
 • Byggeår
  2016
 • Bruttoareal
  957 m²
 • Tomteareal
  2 782 m² (eiet)
 • Type
  Næring Kontor
 • Eierform
  Eiet
 • Fasiliteter
  Heis

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Lokalene i Elias Smiths vei 24 ligger bare en kort spasertur fra drosjeholdeplass, buss og tog/Flytog. Sandvika har et godt utvalg av hyggelige kafeer, restauranter og butikker - med Sandvika Storsenter i nærheten. Sandvika har også et bredt tilbud av kulturelle opplevelser som museer og gallerier - samt Bærum Kulturhus som er ett av Norges mest aktive og varierte kulturhus.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Elias Smiths vei 24, 1337 SANDVIKA
Kommunenummer 3201, gårdsnummer 52, bruksnummer 30, ideell andel 1/1

Innhold

Bygget eies av Sandvika Business Center og de ledige arealene ligger i 5. etasje.
Andre leietakere er blant annet Skatt Øst, familievernkontoret, Certas og På Håret.
Lokalene består av en god miks med åpent landskap, cellekontor, teamrom, stillerom og sosiale soner, samt kjøkkenfasiliteter.
For øvrig kan lokalene tilpasses til ny leietaker etter type virksomhet.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
3024/52/30:
25.03.1960 - Dokumentnr: 1885 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
08.06.1960 - Dokumentnr: 2113 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om vannledning
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
07.01.1961 - Dokumentnr: 85 - Erklæring/avtale
Ang. elektrisk jordkabel over d.eid.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
08.09.1965 - Dokumentnr: 11688 - Erklæring/avtale
Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven vedr. garasje
Feilkonvertert. Korrekt dokumentnr. er 4688,tgl.08.09.1965
23.04.1974 - Dokumentnr: 5721 - Erklæring/avtale
Bestemmelser vedr. spillvanns- og pumpeledning over d.eid.
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
26.10.2015 - Dokumentnr: 988970 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Elvia AS
Org.nr: 980 489 698
Bestemmelse om rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av nettstasjon i bygg, 1. etg. Nettstasjon nr. B0163
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om beplantning
27.10.2016 - Dokumentnr: 989467 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Bærum Kommune
Org.nr: 935 478 715
Bestemmelse om snølagring
Bestemmelse om vedlikehold
Kan ikke avlyses uten etter samtykke fra alle berørte parter
12.01.2017 - Dokumentnr: 38356 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:21
Rettighetshaver: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:165
Rettighetshaver: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:166
Gjelder adkomst til underjordisk garasjeanlegg.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
14.02.2017 - Dokumentnr: 137648 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:166
Gjelder adkomst til tekniske rom og installasjoner
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Gjelder denne registerenheten med flere
14.02.2017 - Dokumentnr: 137672 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:166
Bestemmelse om fjernvarme- og fjernkjølingsanlegg, vannledning og fiber
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Gjelder denne registerenheten med flere
14.02.2017 - Dokumentnr: 137760 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:166
Gjelder også for fremtidige utskilte parseller fra gnr. 52 bnr. 166
Gjelder adkomst til parkeringskjeller
Gjelder denne registerenheten med flere
14.02.2017 - Dokumentnr: 137799 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:166
Gjelder fremtidige utskilte parseller og seksjoner
Rett til adkomst også for utrykningskjøretøy, taxi etc.
14.02.2017 - Dokumentnr: 137848 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:21
Gjelder adkomst til parkeringskjeller
Gjelder denne registerenheten med flere
14.02.2017 - Dokumentnr: 137872 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:166
Avtale om midlertidig adkomstrett etc. under byggeperioden, når gnr. 52 bnr. 166 i 219 Bærum er ferdigstilt, opphører rettighetene og erklæringen kan kreves slettet.
Gjelder denne registerenheten med flere
05.10.2020 - Dokumentnr: 3124154 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:10
Rettighetshaver: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:13
Rettighetshaver: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:14
Bestemmelse om vedlikehold
Gjelder denne registerenheten med flere
29.01.1944 - Dokumentnr: 382 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3024 Gnr:52 Bnr:1
30.03.1953 - Dokumentnr: 2414 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3024 Gnr:52 Bnr:39
01.03.1989 - Dokumentnr: 6665 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3024 Gnr:52 Bnr:122
25.01.2010 - Dokumentnr: 56110 - Målebrev
Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbanegrunn
Areal fradelt til jernbanegrunn Askerbanen gnr 52 bnr 3
Gjelder denne registerenheten med flere
08.01.2016 - Dokumentnr: 19111 - Arealoverføring
Areal overført fra: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:10
Vederlag: NOK 0
Omsetningstype: Annet
08.01.2016 - Dokumentnr: 19127 - Arealoverføring
Areal overført fra: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:14
Vederlag: NOK 0
Omsetningstype: Annet
08.01.2016 - Dokumentnr: 19138 - Arealoverføring
Areal overført fra: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:39
Vederlag: NOK 0
Omsetningstype: Annet
08.01.2016 - Dokumentnr: 19149 - Arealoverføring
Areal overført til: Knr:0219 Gnr:52 Bnr:95
Vederlag: NOK 0
Omsetningstype: Annet
08.01.2016 - Dokumentnr: 19164 - Arealoverføring
Areal overført fra: Knr:0219 Gnr:52 Bnr:95
Vederlag: NOK 0
Omsetningstype: Annet
12.01.2017 - Dokumentnr: 38333 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3024 Gnr:52 Bnr:165
12.01.2017 - Dokumentnr: 38346 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3024 Gnr:52 Bnr:166
01.01.2020 - Dokumentnr: 312407 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0219 Gnr:52 Bnr:30
14.02.2017 - Dokumentnr: 137740 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:166
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:167 Snr:1
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:167 Snr:2
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:167 Snr:3
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:167 Snr:4
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:167 Snr:5
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:167 Snr:6
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:167 Snr:7
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:167 Snr:8
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:167 Snr:9
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:167 Snr:10
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:167 Snr:11
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:167 Snr:12
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:167 Snr:13
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:167 Snr:14
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:167 Snr:15
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:167 Snr:16
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:167 Snr:17
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:167 Snr:18
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:167 Snr:19
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:167 Snr:20
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:1
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:2
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:3
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:4
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:5
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:6
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:7
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:8
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:9
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:10
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:11
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:12
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:13
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:14
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:15
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:16
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:17
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:18
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:19
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:20
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:21
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:22
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:23
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:24
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:25
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:26
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:27
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:28
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:29
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:30
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:31
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:32
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:33
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:34
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:35
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:36
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:37
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:38
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:39
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:40
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:41
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:42
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:43
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:44
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:45
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:46
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:47
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:48
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:49
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:50
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:51
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:52
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:53
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:54
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:55
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:56
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:57
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:58
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:59
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:60
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:61
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:62
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:63
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:64
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:65
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:66
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:67
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:68
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:69
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:70
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:71
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:72
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:73
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:74
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:75
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:76
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:77
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:78
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:79
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:80
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:81
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:82
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:83
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:84
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:85
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:86
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:87
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:88
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:89
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:90
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:91
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:92
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:93
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:94
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:95
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:96
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:97
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:98
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:99
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:100
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:101
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:102
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:103
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:104
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:105
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:106
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:107
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:108
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:109
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:110
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:111
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:112
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:113
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:114
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:115
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:116
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:117
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:118
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:119
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:120
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:121
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:170
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:171
Avtale om plassering, bruk av og tilgang til hovedtavlerom og rømningsveier
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Bestemmelse om adkomstrett
Gjelder denne registerenheten med flere
14.02.2017 - Dokumentnr: 137799 - Best. om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:166
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:167 Snr:1
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:167 Snr:2
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:167 Snr:3
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:167 Snr:4
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:167 Snr:5
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:167 Snr:6
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:167 Snr:7
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:167 Snr:8
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:167 Snr:9
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:167 Snr:10
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:167 Snr:11
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:167 Snr:12
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:167 Snr:13
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:167 Snr:14
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:167 Snr:15
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:167 Snr:16
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:167 Snr:17
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:167 Snr:18
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:167 Snr:19
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:167 Snr:20
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:1
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:2
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:3
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:4
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:5
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:6
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:7
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:8
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:9
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:10
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:11
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:12
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:13
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:14
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:15
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:16
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:17
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:18
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:19
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:20
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:21
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:22
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:23
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:24
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:25
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:26
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:27
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:28
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:29
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:30
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:31
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:32
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:33
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:34
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:35
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:36
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:37
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:38
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:39
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:40
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:41
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:42
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:43
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:44
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:45
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:46
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:47
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:48
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:49
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:50
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:51
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:52
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:53
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:54
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:55
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:56
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:57
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:58
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:59
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:60
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:61
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:62
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:63
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:64
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:65
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:66
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:67
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:68
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:69
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:70
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:71
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:72
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:73
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:74
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:75
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:76
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:77
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:78
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:79
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:80
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:81
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:82
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:83
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:84
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:85
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:86
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:87
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:88
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:89
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:90
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:91
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:92
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:93
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:94
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:95
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:96
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:97
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:98
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:99
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:100
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:101
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:102
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:103
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:104
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:105
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:106
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:107
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:108
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:109
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:110
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:111
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:112
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:113
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:114
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:115
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:116
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:117
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:118
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:119
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:120
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:168 Snr:121
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:170
Rettighet hefter i: Knr:3024 Gnr:52 Bnr:171
Gjelder fremtidige utskilte parseller og seksjoner
Gjelder også for utrykningskjøretøy, taxi etc.
Gjelder denne registerenheten med flere

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Sandvika Sentrum med kort vei til alle byfasiliteter

Annen viktig informasjon

Utleier

Sandvika Business Center AS

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 25-0012/22
Krogsveen Næring, LINK Næringsmegling AS
NO 986 746 358 MVA
Oppdragets KR-kode KR25.2212

Dato

Sist oppdatert: 17. januar 2024 kl. 09:01

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?