Komplett salgsoppgave

Dyregrenda Sør 116

6 490 000 kr
133 m²
4 soverom
Nærheten til skisenteret. Hytten til høyre i midten.
Nærheten til skisenteret. Hytten til høyre i midten.
Kart
Del
Eivind Bjorå
Tommy Vatslid
Presenteres av
Eivind Bjorå og Tommy Vatslid
Ny stor ferdigstilt familiehytte. Solrikt og sentralt plassert, god standard og god planløsning.
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  6 490 000 kr
 • Omkostninger
  44 717 kr
 • Totalpris
  6 534 717 kr
 • Etasje
  2
 • Byggeår
  2023
 • Soverom
  4 soverom
 • Bad
  2 bad
 • Areal
  133 m²
 • Bruksareal
  149 m²
 • Type
  Fritidseiendom på fjellet
 • Eierform
  Eiet

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Vi har gleden av å presentere en ny hytte på solrik tomt beliggende midt i "smørøyet" mellom skisenteret og sentrum. Koselig beliggenhet med en liten bekk like ved. Tomtene ligger i et etablert hyttefelt som har åpnet opp for fortetting. Her har du umiddelbar nærhet til til skiløyper som bringer deg inn i Hovdens rike oppkjørte løypenett. Kort gåavstand til alpinsenter og sentrum med alle Hovdens fasiliteter som matbutikker, sportsbutikker, interiørbutikk, spisesteder, bar og vinmonopol. Badeland med skøytebane rett på andre siden av elven. Flotte badeplasser i elven som renner forbi i nærheten av hyttefeltet. Her er det også laget flotte turveier for god rekreasjon.
Hytte er innholdsrik med 4 sov + alkove holder en gjennomgående god standard.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Dyregrenda Sør 116, 4755 HOVDEN I SETESDAL
Kommunenummer 4222, gårdsnummer 2, bruksnummer 1979

Innhold

Prosjektets arealer:
Bruksareal fra-til: 149
P-rom 133
Følgende rom vil inngå i prosjektets primærrom: Megler har gjengitt arealene utelukkende fra vedlagte tegninger. Der fremgår ikke p-rom men kun BRA. For enkelhets del har megler gjengitt P-rom likt BRA, men med fratrekk av arealet av innvendig bod. For en 100% korrekt gjengivelse skal arealangivelsen av P-rom være BRA av leiligheten med fratrekk av sekundærrom og veggtykkelsen rundt disse.
Arealene er beregnet etter Norsk Standard 3940. BRA-arealet angir boarealet inklusive innvendig bod. P-rom arealet angir leilighetens bruksareal av primærdel. De oppgitte arealene i markedsføringen er å betrakte som ca. areal. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal.

Byggemåte

Hytten selges som nøkkelferdig hytte. For innsyn i leveranse henvises det til vedlagte romskjema.

Oppvarming

Elektrisk, varmekabler og vedfyring

Ferdigattest/brukstillatelse

Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest. Kjøper aksepterer imidlertid at dersom overtagelse gjennomføres i vinterhalvåret, slik at utomhusarbeider ikke kan ferdigstilles, kan utbygger kreve at overtagelse skjer på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse. Dette forutsetter at kommunen har utstedt slik midlertidig brukstillatelse og at det kun gjenstår utomhusarbeider.
Ferdigattest vil i disse tilfeller bli rekvirert av utbygger når alle arbeider er fullført. Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeid.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Det er tinglyst bestemmelse om veg.
Eiendommen har også rettigheter i vei / veirett

Eventuell adgang til utleie

Fritidseiendommen har ikke separat utleiedel. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Solrik og sentral beliggenhet midt mellom skisenteret og sentrum. Ligger i et etablert hyttefelt som har åpnet opp for fortetting. Fra eiendommene har man gangavstand til alle hovdens fasiliteter som alpintsenter, langrennsløyper, badeland, sentrum og flotte turmuligheter! Sjekk ut nettsiden www.Hovden.com for mer informasjon om hva Hovden har å tilby!

Adkomst

Dersom du kommer fra Kristiansand/Setesdal: Fra Hovden sentrum, kjør til venstre ved skilt til Breive. Kjør over broa og hold høyre opp Skisentervegen i retning mot Hovden skisenter. Kjør inn første vei til
venstre til Dyregrenda Sør - etter at du har passert Fjellparkveien. Hold venstre innover og kjørt helt til endes av veien. Tomtene ligger innerst til høyre mot bekken.

Beskrivelse av tomt

Solrik tomt med flott utsikt mot Hartevassnutane, Otrosåsen, via Endene mot Hovdenuten og Nos med skisenteret. Selveiet tomt med god utnyttelsesgrad. Gåavstand til alle Hovdens fasiliteter

Parkering

På egen tomt

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via privat vei med felles vedlikeholdsansvar.
Veien til hver enkelt tomt opparbeides underveis i salgsprosessen.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

Regulerings-og arealplaner

Området er regulert til fritidsformål i Plan id 201611 «Detaljregulering for del av Dyregrenda (nord), REGULERINGSBESTEMMELSER Hovden i Bykle kommune». Reguleringsbestemmelser med kart kan fås ved henvendelse til megler.
Utdrag fra Reguleringsplan:
Reguleringsområde BFR 15B og BFR 15A.
3.2.1 Innenfor områdene BFR kan det oppføres fritidsboliger med en eller to bruksenheter. Maks BRA (TEK10 med veileder "Grad av utnytting" H-2300B) for frittliggende fritidsbolig med en bruksenhet er 250m2. For fritidsboliger med to bruksenheter er maks BRA = 350m2.
3.2.2 Det kan oppføres anneks, uthus eller frittliggende garasje. Anneks/uthus kan ha maks BRA = 20m2. Frittliggende carport/garasje kan ha maks BRA= 40m2. Det kan oppføres, inkludert fritidsbolig, til sammen to bygninger per eiendom.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er stipulert til kr 12.500,- for 2022 i dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn.

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt.
Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Eiendomsskatt

Det er ikke eiendomskatt i kommunen.

Omkostninger

1)Dokumentavgift til staten tilsvarende 2,5 % av andel tomtekostnad. Avgiftsgrunnlaget utgjør kr 1 735 000 og dokumentavgift utgjør således kr 43 375 pr. bolig. Det tas forbehold om aksept av avgiftsgrunnlaget fra tinglysingsmyndighetene.
2)Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
3)Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle pantedokumenter med attest, kr 757,- pr. stk.
5)Total kjøpesum for hver bolig inkl. omkostninger utgjør kr 6 434 714,-

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner Spareskillingsbanken. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Leif Martin Kvamen

Konsesjon

Eiendommen er ikke konsesjonspliktig, men det er boplikt i Bykle kommune. For at eiendommen skal kunne overskjøtes må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet om at boplikten ikke gjelder for denne eiendommen.

Overtakelse

Etter nærmere avtale. Byggetid anslås til åtte måneder.

Velforening

Det er pliktig medlemskap i velforeningen det vil bli tinglyst erklæring på eiendommen om dette.
Velforeningens oppgaver er drift og vedlikehold av felles veier samt veibom opp til feltet.
Velavgiften kan variere og er for tiden ca. kr. 1500,- Brøyting av interne veier og eget tun tilkommer. Dette beløper seg på ca. kr. 5000,- per år.

Boligselgerforsikring

Det foreligger ikke en godkjent tilstandsrapport med innhold fra takstforskriften som trådte i kraft 1.1.22. Selger har derfor heller ikke tegnet boligselgerforsikring. Likevel foreligger det en tilstandsrapport og selgers egenerklæring, i tillegg til salgsoppgaven, og som interessenter må sette seg inn i før bud inngis. Eventuelle reklamasjoner må rettes direkte til selger.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Det bemerkes spesielt at normalt vil hytter under oppføring bli solgt fra profesjonell utbygger. Hvis utbygger/selger er profesjonell er det lovkrav om at salget skal skje etter Bustadoppføringslovas bestemmelser. Det innebærer langt på vei et sterkere forbrukervern enn salg etter avhendingsloven hvor selger er privatperson. I dette tilfelle er selger å betrakte som privtperson. Det er med den begrunnelsen at lovanvendelsen er avhendingslova. Det vil derfor ikke bli stilt garantier tilsvarende tilsvarende 5% av kjøpesummen i fem år etter overtagelsen.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Meglers vederlag

Selgers/oppdragsgivers vederlag til megler er avtalt til:
Vederlag: 40 000
Oppgjør kr 5 900-
Markedspakke kr 18 900
Oppslag eiendomsregister kr 1 350
Tilrettelegging kr 16 250
Pr. visninge kr 3 750

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 31-0228/22
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Kristiansand
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR31.22228

Dato

Sist oppdatert: 10. mai 2024 kl. 11:53

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Vil du varsles om lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.