Komplett salgsoppgave

Slevika

1 300 000 kr
Krogsveen Sunnmøre v/Eiendomsmegler Christian Nogva Aarseth har gleden av å presentere et flott nyere naust i Skråvika
Krogsveen Sunnmøre v/Eiendomsmegler Christian Nogva Aarseth har gleden av å presentere et flott nyere naust i Skråvika
Kart
Bogneset / Hatlane
Nyere naust med idyllisk beliggenhet ved Borgundfjorden | Sjelden mulighet
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  1 300 000 kr
 • Omkostninger
  33 842 kr
 • Totalpris
  1 333 842 kr
 • Etasje
  2
 • Byggeår
  2019
 • Type
  Fritidseiendom ved sjøen
 • Eierform
  Eierseksjon

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Krogsveen Sunnmøre v/Eiendomsmegler Christian Nogva Aarseth har gleden av å presentere et nyere naust med en idyllisk beliggenhet i Slevika på Bogneset/Haatlane med flott utsyn over Borgundfjorden. Dette er en sjelden mulighet til å skaffe seg et naust i området med gode solforhold og skjermet beliggenhet.
Naustet har en attraktiv beliggenhet ved sjøen i populært boligområde på Bogneset/Hatlane. Ca 5 k m øst til Moa og ca 7 km vest til Ålesund sentrum. Rett bak eiendommen går den flotte fjordstien som strekker seg fra Bogneset og inn til Åse rett utenfor. Vel verdt en tur!

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Slevika, 6016 ÅLESUND
Kommunenummer 1507, gårdsnummer 47, bruksnummer 12, seksjonsnummer 2, ideell andel 1/1

Innhold

Naust med stort åpent naustrom på ca 25 kvm med port på ca 3,2 meter høyde og ca. 2,75 meter bred. Egen inngang på siden av bygget og loftsetasjen har tilgang via trapp fra nordsiden. Begge inngangsdørene til naustet har elektronisk dørlås. Stort åpent lagringsrom på ca 25 gulvareal. Vindu mot sjøsiden.
Det er innlagt vann og strøm til naustet i 2021.

Byggemåte

Naustet har støpt dekke og stø. Grunnmur er støpt. Vegger er av bindingsverk med liggende panel. Tak har metallplater. Bygning er uisolert. Stor port med ca 3,2 meter høyde - 2,75 m bred.

Moderniseringer og påkostninger

Innlagt strøm og vatn til bygget i 2021.

Standard

Naustet ble bygget i 2019 og fremstår i meget god stand.

Løsøre og tilbehør

Vi viser til liste fra Norges Eiendomsmeglerforbund som gjelder fra 01.01.2020 angående løsøre og tilbehør.

Oppvarming

Elektrisk. Naustet er ikke tatt i bruk og det har derfor ikke vært noe forbruk av strøm ennå.

Ferdigattest/brukstillatelse

Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen.
Det foreligger godkjent igangsettingstillatelse fra kommunen men det er ikke sendt inn ferdigmelding til kommunen - iflg. selger er tidligere eier på saken og vil ordne dette - kfr. megler.
Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning med risiko og ansvaret for eventuelle pålegg fra kommunen og kostnader forbundet med dette.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
10.03.2020 - Dokumentnr: 2208815 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 2
Formål: Næring
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 1/2

Eventuell adgang til utleie

Fritidseiendommen har ikke separat utleiedel. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Naustet har en attraktiv beliggenhet ved sjøen i populært boligområde på Bogneset/Hatlane. Ca 5 k m øst til Moa og ca 7 km vest til Ålesund sentrum. Rett bak eiendommen går den flotte fjordstien som strekker seg fra Bogneset og inn til Åse rett utenfor. Vel verdt en tur!

Adkomst

Følg Borgundvegen innover fra Ålesund sentrum og ta til høyre i Hatlasvingen og inn på Bognesvegen. I krysset ved Sanitetshjemmet svinger vegen mot venstre, fortsett denne rett frem og du har så avkjørsel til Bognesvegen på din høyre hånd, i neste kryss holder du til venstre og ned Slevika, følg vegen til endes. Fra bommen på Fjordstien er det ca. 25 meter til naustet. Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 135 kvm som tilhører sameiet. Tomten er fellesareal og er opparbeidet med støpt stø for opptrekk av båt.

Parkering

Naustet ligger rett innenfor Fjordstien. Ingen parkeringsplass ved naustet, men bil kan plasseres ca 25 meter unna.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal gangvei.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Sameiet er ansvarlig for private stikkledninger til bygningen.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til naust i henhold til reguleringsplan for Strandsonen Bogneset- Svartskjære med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 11.11.1999
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Boligens kostnader

Det er ingen faste fellesutgifter.
Strøm deles 50/50 med nabonaustet.
I tillegg betales det bygningsforsikring med kr 800,- pr. år.

Kommunale utgifter

Det er bare gitt igangsettingsløyve på eiendommen og det er derfor ikke beregnet noen kommunale gebyrer ennå.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 1.333.842,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på If fritidsbolig/hyttepakke kr 9.900,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Thomas Lupke

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Kjøper må sette seg inn i selgers egenerklæring samt salgsoppgaven før bud inngis. Eventuelle reklamasjoner må rettes direkte til selger.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 76-0156/22
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Ålesund
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR76.22156

Dato

Sist oppdatert: 01. august 2022 kl. 10:45

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Ser du etter lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.