Prosjekt

Dyregrenda Sør - Tomter - 65/66/67/68/69

1 990 000 kr
Kort vei til Hovden Skisenter.
Kort vei til Hovden Skisenter.
Kart
Del
Eivind Bjorå
Tommy Vatslid
Presenteres av
Eivind Bjorå og Tommy Vatslid
HOVDEN - Dyregrenda BFR 1| 5 sentrale og solrike tomter med god utnyttelse
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  1 990 000 kr
 • Totalpris
  1 990 000 kr
 • Type
  Tomt - fritid
 • Eierform
  Eiet

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Boliger

Type
Pris
1,99 MNOK
1,99 MNOK
1,99 MNOK

Beskrivelse

Kort om prosjektet

Solrik og sentral beliggenhet midt mellom skisenteret og sentrum. Kort vei til skiløyper som bringer deg inn i Hovdens rike oppkjørte løypenett. Gåavstand til sentrum og alle Hovdens fasiliteter som matbutikker, sportsbutikker, interiørbutikk, spisesteder, bar og vinmonopol. Badeland med skøytebane rett på andre siden av elven. Ligger i et etablert hyttefelt som har åpnet opp for fortetting. Flotte badeplasser i elven som renner forbi i nærheten av tomtene. Her er det også laget flotte turveier for god rekreasjon.
Etablert hyttefelt med store selveiertomter som blir oppdelt for fortetting. God utnyttelse. Midt mellom skisenter og sentrum. Gåavstand til alle Hovdens fasiliteter. Blanding av eldre og moderne bebyggelse.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Dyregrenda Sør - Tomter BFR1, 4755 HOVDEN I SETESDAL
Kommunenummer 4222, gårdsnummer 2, bruksnummer 2065, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
4222/2/2065:
19.11.2021 - Dokumentnr: 1460995 - Jordskifte
17-016475REN-JAGD/JARD DYREGRENDA
Delvis oppløsning av sameie
Overført fra: Knr:4222 Gnr:2 Bnr:460
Gjelder denne registerenheten med flere
28.10.2022 - Dokumentnr: 1223533 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4222 Gnr:2 Bnr:460
Elektronisk innsendt

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Fra Hovden sentrum, kjør til venstre ved skilt Breive. Over elva og hold rett frem. Kjør gjennom lang høyresving og ta til venstre ved skilt Dyregrenda Sør, like før venstresving. Ta første til høyre og følg denne men hold venstre.
Tomtene er ferdig opparbeidet. Se etter Krogsveen "til salgs" plakat.

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

4 Solrike sentrale tomter, beliggende midt mellom skisenteret og sentrum. Flott utsikt mot Hartevassnutane, Otrosåsen, via Endene mot Hovdenuten og Nos med skisenteret. Selveiet tomter med god utnyttelse. Gåavstand til alle Hovdens fasiliteter. Tomtene er utskilt fra gnr. 2 bnr. 316. Prisantydning er fra kr. 1.990.000,- til kr. 2.090.000,- Se tomtekart.
Tomt 1: kr. 2.090.000,- - gnr. 2, bnr. 2068 - 695 kvm. - SOLGT-
Tomt 2: kr. 1.990.000,- - gnr. 2, bnr. 2067 - 518 kvm.
Tomt 3: kr. 1.990.000,- - gnr. 2, bnr. 2066 - 720 kvm.
Tomt 4: kr. 2.090.000,- - gnr. 2, bnr. 2065 - 910 kvm. - SOLGT -
Tomt 5: kr. 1.990.000,- - gnr. 2, bnr. 2069 - 1210 kvm.
Opparbeidelse kommer som et tillegg på kr. 350.000,- pr. tomt.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via privat vei med felles vedlikeholdsansvar.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.
Vei, vann, kloakk og strøm legges til tomtegrense. Kjøper er ansvarlig for avgifter tilknyttet påkobling for vann og avløp. Tilkoblingsavgift for hytte med opptil 32mm rør, er pr. tiden kr. 35 625,- for vann og kr. 67.375,- for avløp ifølge Bykle kommune. pr. 01.01.21 Selger dekker omkostninger for tilknytning til strøm.
Felles vannledning for nabotomter har varmekabel som er koblet på hytten (2/460). Vannledning er gravd dypt, så det antas at denne ikke trenger å bli benyttet. Men som en sikkerhet finnes oppkoblingen her. Eventuelle kostnader ved strøm deles av brukerene av kabelen.

Regulerings-og arealplaner

Tomtene er regulert til fritidsformål i Plan id 201611 «Detaljregulering for del av Dyregrenda (nord), Hovden i Bykle kommune». Reguleringsbestemmelser med kart kan fås ved henvendelse til megler.
Meget sentralt for handelen er reguleringsbestemmelsene for området. Arealplanen og reguleringsbestemmelsen følger vedlagt i prospektet. Kjøper må spesielt gjøre seg kjent med disse, da selger forutsetter at de er gjennomgått før kjøp finner sted. I reguleringsbestemmelsene fremgår det sentral informasjon, være seg hvilket bebygd areal som tillates, mønehøyder og planeringshøyder etc.
Disse tomene ligger i reguleringsområde BFR 1 i plan og bestemmelser.

Økonomi

Kommunale utgifter

Når igangsettingsløyve for bygging er gitt starter faktureringen av kommunale avgifter.
Kommunale avgifter er stipulert til kr 12.500,- for 2022 i dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn. Avgiften er avhengig av størrelse på hytte og dimensjon på inntaksledning for vann. Avgiften kan og vil bli regulert.
Tilkoblingsavgift for vann og avløp. Når igangsettingsløyve blir gitt av kommunen vil kommunen fakturere for tilkoblingsavgift for vann og avløp.
For inntaksdimensjon på vannrør opp til 32 mm vil tilkobling for vann være kr. 35.625,- inkl. mva. og for avløp kr. 67.375,- inkl. mva.
For mer informasjon og priser for andre dimensjoner se kommunens egen hjemmeside: www.bykle.kommune.no
Forsikring anslås til ca 8000,- årlig. Merke at dette vil kunne variere avhengig av dekningsgrad på forsikringen og verdien av kjøpers innbo.
Strømforbruk og kostnad er meget vanskelig å anta da det er høyst individuelt hvilket forbruk husholdninger benytter.
Gjennomsnittlig strømforbruk per husstand i Norge er ca. 16 000 kWh i året, ifølge måling gjort av SSB i 2016. Det må forventes at forbruket på en hytte er noe lavere enn dette. Megler anslår 8 til 10 000 kwt årlig.

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt.
Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Eiendomsskatt

Det er p.t ikke vedtatt eiendomsskatt for eiendommer i kommunen.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Opparbeidelse av tomten slik den er i dag kr. 350.000,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning på tomt til kr. 1.990.000,- vil da utgjøre:
kr 2.390.920,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 12.650,-/kr.14.650,- for eneboliger mindre/større enn 230 kvm. For hytter er prisen på If Hyttepakke kr 9.900,-

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Knut Axel Ugland

Velforening

Det er pliktig medlemskap i områdets velforening. P.t. er årlig kontingentkr.1000,- per år. Alle eiendommene i området er tilknyttet et fellesområde som realsameie, herunder veiarealet i området. Alle sameierne har, i fellesskap, ansvar for vedlikehold og brøyting av veien. Brøyteutgifter som kommer i tillegg velforeningsavgift beløper seg til kr. 4 720,- pr. år. på salgstidspunktet.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver.
Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD-knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt.  
Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr SMS eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i SMS og e-post kan forekomme.
 
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp.
Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak overfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bl.a. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4. Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. 

Lovanvendelse

Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.
En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke.  Dette er nærmere beskrevet nedenfor. 
På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er".  Selger kan ikke ta «som den er»- forbehold overfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker. 
Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at mangelskravet ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.
Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon 
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp. 
Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen.
Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning. 
Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. 
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3)

Opplysninger om oppdraget

Krogsveen avd. Hovden AS
NO 924 405 937 MVA
Oppdragets KR-kode KR32.236

Dato

Sist oppdatert: 15. april 2023 kl. 13:01

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Vil du varsles om lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.