Komplett salgsoppgave

Bjønnhueveien 20A+B

16 500 000 kr
143 m²
4 soverom
Hovedboligen (A) fra 1966 går over et plan med kjeller og består av entré, gang, baderom, vaskerom, kjøkken, spisestue, stue, 3 soverom og bod med utvendig adkomst.
Hovedboligen (A) fra 1966 går over et plan med kjeller og består av entré, gang, baderom, vaskerom, kjøkken, spisestue, stue, 3 soverom og bod med utvendig adkomst.
Kart
Del
Nøtterøy/Vrengen
Fantastisk eiendom med flott sjøutsikt til i Vrengensundet med strandlinje og brygge, sidebygning og garasje!

Unngå doble boligrenter

Vi tilbyr gunstig forsikring.
Sjekk estimert lånekostnad

  Pris

 • Prisantydning
  16 500 000 kr
 • Omkostninger
  413 500 kr
 • Totalpris
  16 913 500 kr

  Areal

 • BRUKSAREAL
  150 m²

  Nøkkelinfo

 • Etasje
  1
 • Byggeår
  1966
 • Soverom
  4 soverom
 • Bad
  2 bad
 • Type
  Enebolig - Frittliggende
 • Eierform
  Eiet
 • Fasiliteter
  Garasje/P-plass og Balkong/Terrasse
 • Energimerke
  Rød G

Visning

For å delta på visning, ber vi om at du melder deg på. Da sikrer vi at du får nødvendig informasjon og at det er satt av tilstrekkelig med tid. Kontakt megler dersom annet tidspunkt ønskes. Husk å lese salgsoppgaven før visningen, så du stiller forberedt.
Ønsker du kun å bli holdt orientert, kan du fra eiendommens hjemmeside få varsel om solgtpris, eller kontakte megler.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Velkommen til Bjønnhueveien 20 A + B!
På eiendommen er det to boliger som ligger høyt og fritt med en fantastisk utsikt og nærhet til Vrengensundet.
Hovedboligen (A) går over et plan med grovkjeller og består av entré, gang, kjøkken, spisestue, stue, 3 soverom, baderom, vaskerom og bod med utvendig adkomst.
Kjeller med uinnredet kjeller-/lagerrom, kjølerom og fyrrom (ikke målbart areal).
Sidebygningen (B) går over en etasje med loft og består av entré, kjøkken, stue, baderom, soverom og bod.
Loft med uinnredet lagerrom og soverom (ikke målbart areal).
Frittstående garasje/veksted.
I tillegg er det på eiendommen ett frittstående lekehus og uthus med oljetank.
Eiendommen har strand og brygge med plass til flere båtplasser.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Bjønnhueveien 20A+B, 3143 KJØPMANNSKJÆR
Kommunenummer 3911, gårdsnummer 87, bruksnummer 34, ideell andel 1/1
Kommunenummer 3911, gårdsnummer 87, bruksnummer 280, ideell andel 1/1

Innhold

Totalt bruksareal: 150 kvm
Totalt primærrom: 143 kvm
Bruksareal:
Bolig A 108 kvm
Bolig B 42 kvm
Primærrom:
Bolig A:
1. etasje 104 kvm: Entré, gang, baderom, vaskerom, kjøkken, spisestue, stue og 3 soverom
Bolig B:
1. etasje 39 kvm: Entré, kjøkken, stue, baderom og soverom
Sekundærrom:
Bolig A:
1. etasje 4 kvm: Bod med utvendig adkomst
Bolig B:
1. etasje 3 kvm: Bod
Bolig A har kjeller med uinnredet kjellerrom, kjølerom og fyrrom (ikke målbart areal).
Bolig B har loft med uinnredet lagerrom og soverom (ikke målbart areal).
Frittstående garasje/veksted fra ca. 1976 på 57 kvm.
I tillegg er det på eiendommen ett frittstående lekehus og uthus med oljetank.
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 31.07.2023 utført av Anticimex v/Sverre Alexander Enersen. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.
For bolig A foreligger det byggetegninger fra 1966. Enkelte vinduer har annerledes plassering i dag enn på tegning. Deler av kjeller som på tegning ikke er utgravd er i dag utgravd uten at dette er byggemeldt. Det er laget/etablert en utestue som ikke er byggemeldt. Svalgang på østfasaden til hovedboligen mot sjøen (for vidupusing), fremkommer ikke på byggetegningene.
Takstmann har bemerket at rom benyttet som soverom i loftetasjen på bolig B tilfredsstiller ikke krav til oppholdsrom da det blant annet ikke har godkjent rømningsvei eller har tilstrekkelig takhøyde. Rommet er ikke godkjent til varig opphold. Her foreligger det ingen opprinnelige byggetegninger (kun skisser) , men det foreligger fasadetegninger av et påbygg ved inngangspartiet fra 1985.
Det er gjort en mindre fasadeendring på garasjen i forhold til slik den er byggemeldt på tegning fra 1976. Dette gjelder fasadevegg mot vest.
Det er en lekestue på tomten og et uthus for oljetanken som ikke er byggemeldt kommunen.
Se mer under punktet ferdigattest.

Byggemåte

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport, dvs. en teknisk gjennomgang av boligen hvor eventuelle avvik, risiko for kjøper og prisoverslag for hva som bør gjøres av oppgradering, er skissert. Se særskilt TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som viser hva som er avvik fra boligens normale slitasje, alder og type, eller som bør/må utbedres. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.  
Bolig A: Byggeår 1966. Støpt gulv mot grunn og grunnmur/ringmur i betong/murkostruksjoner. Bærende konstruksjoner og etasjeskiller i hovedsak av trekonstruksjoner. Yttervegger med stående trekledning. Tak med saltaksform tekket med takstein. Boligen har profilert ytterdør i tre med sidefelt i glass fra byggeår. Profilerte kjellerdører i tre. Vinduer i 2-lags glass med karmer/rammer i tre fra byggeår.
Bolig B: Byggeår 1886 (usikkert årstall) og tilbygget i 1985. Grunnmur/ringmur i naturstein/murkostruksjoner. Bærende konstruksjoner og etasjeskiller i trekostruksjoner. Yttervegger med stående trekledning. Tak med saltaksform tekket med takstein. Boligen har profilert ytterdør i tre med glassfelt fra ukjent årstall. Ytterdør i tre fra ukjent årstall. Vinduer i 2- lags glass med karmer/rammer av tre fra ukjent årstall.
Frittstående garasje/verksted fra ca. 1976. I tillegg er det på eiendommen ett frittstående lekehus og uthus med oljetank. Les forøvrig mer om byggemåte og den tekniske tilstanden i rapporten.
Det gjøres spesielt oppmerksom på:
Bolig A:
TG3:
- Svalgangen bærer preg av alder og slitasje samt svalgangen har en tilstand/utforming som tilsier at det er risiko for fall.
TG2:
- Baderom: TG 2 er valgt på hele våtrommet på grunn av alder, slitasjegrad og utførelse med tanke på overflater, tettesjikt, fallforhold samt andreinstallasjoner. Det er blant annet registrert følgende avvik:
Motfall på deler av gulvet. Det er registrert bom i gulvflis i dusjsonen noe som indikerer manglende vedheft mellom flis og underlag. Det er i tillegg registrert slitte flisfuger samt riss/sprekker i gulv og veggflis. Vinduets plassering i våtsone er uegnet. Det er ikke praktisk mulig å gjennomføre fuktmåling/hulltaking grunnet våtsonens plassering mot yttervegg.
- Vaskerom: TG 2 er valgt på hele våtrommet på grunn av alder, slitasjegrad og utførelse med tanke på overflater, tettesjikt samt andre installasjoner.
- Kjøkken: Vannrørene er i hovedsak vurdert til å være fra byggeår og har derfor fått TG2. Noe slitasje og svelling er registrert. Avløpsrør er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. Det er ikke etablert komfyrvakt på kjøkkenet.
- Øvrige rom: Ventilasjon vurderes til ikke å være tilfredsstillende. Kun lufting via vinduer.
- Uinnredet grovkjeller fungerer til dagens bruk som lagerrom og fyrrom. Tegn på utilsiktet fukt på grunnmur og fjell er registrert. Krever oppfølging og ettersyn.
- TG2 er valgt på vannrør og avløpsrør i boligen som er fra husets opprinnelige byggeår. Eldre anlegg/element uten påviste skader/lekkasjer.
- Deler av panelet er tydelig aldringspreget, eksempelvis panelet på sydveggen.
- Vinduer er av eldre dato og har behov for oppgraderinger/ overflatebehandling. Det må forventes høyere varmetap fra disse vinduene sammenlignet med vinduer fra nyere dato. Ytterdør og kjellerdører er av eldre dato og har behov for vedlikehold/oppgraderinger. Det må forventes høyere varmetap fra disse dørene sammenlignet med dører fra nyere dato.
- Yttertak: Taktekkingen bærer preg av elde og slitasje. Råteskader registrert på vindski.
- Dreneringens tilstand har påvirkning på kjellerens bruksområder og bygningstekniske tilstand. Alder samt symptomer på utilsiktet fuktighet tilsier at forventet gjenværende brukstid er kort/utløpt.
Bolig B:
TG2:
- Baderom: TG 2 er valgt på hele våtrommet på grunn av alder, slitasjegrad og utførelse med tanke på overflater, tettesjikt, ventilasjon, røropplegg samt andre installasjoner. Det er blant annet registrert følgende avvik: Det er hull etter tidligere innfestinger i dusjsonen. Det er ukjent om hvorvidt hullene er tilfredsstillende tettet. Det kan ikke verifiseres om det er benyttet tilstrekkelig tettesjikt på våtrommets gulvflater/veggflater. Sluket er isolert inne i dusjsonen. Vannsøl eller lekkasjevann utenfor denne sonen har ingen/redusert mulighet til å nå sluket.
- Kjøkken: Vannrør og avløpsrør har en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. Det er ikke montert automatisk lekkasjestopper for å begrense eventuelle lekkasjer fra vanninstallasjoner.
- Øvrige rom: Dørbladet til innerdør ved soverommet har kontakt med dørterskel/dørkarm, noe som gjør at døren henger når den åpnes og lukkes. Krever justering av dørblad/dørkarm.
- Krypekjelleren har ingen inspeksjonsmulighet. Konstruksjonen har erfaringsmessig vist seg skadeutsatt og derfor med høy risiko. Det anbefales sterkt å etablere inspeksjonsmulighet for å kunne besiktige arealet.
- Loft: Stedvise/enkelte fuktskjolder/fuktskader observert i tak/undertak og på gulvet, eksempelvis ved pipe og varmtvannsbereder. Luftespaltene mellom taksperrene ved gesims er i hovedsak tettet med isolasjon, noe som fører til redusert ventilering av kaldtloftet.
- TG2 er valgt på vannrør og avløpsrør i boligen som er fra husets opprinnelige byggeår.
- Panel er stedvis råteskadet. Eksempelvis ved dør til boden på nordveggen. Årsak bør undersøkes ytterliggere og råteskader må utbedres.
- Yttertak: Taktekkingen bærer preg av elde og slitasje. Det er i tillegg ved innvendig inspeksjon registrert fuktmerker/skader på undertaket samt knekt mønestein over inngangspartiet.
- Eldre grunnmur i naturstein med sprekker og løse fuger. Det er ikke registrert skader eller svekkelser av betydning, men på grunnlag av alder, oppbygging og begrenset inspeksjonsmulighet anbefales det oppfølging og ettersyn.
- Dreneringens tilstand har påvirkning på krypkjellerens bygningstekniske tilstand. Drenering er nedgravd og skjult, og krypkjelleren er ikke tilgjengelig for inspeksjon.
- Rekkverkets tilstand og/eller utforming vurderes å ha behov for utbedringer med tanke på sikkerheten.
Generelt:
Elektrisk: Det er kun fremlagt samsvarserklæring/dokumentasjon på deler av det elektriske anlegget. Se sjekkliste dokumentasjon. Med bakgrunn av anleggets alder samt manglende dokumetasjon bør det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person.
Vann- og avløpsledninger: Alder og materialvalg er vurdert til å tilsi at anbefalt brukstid og restlevetid på vann og avløpsrør med tilliggende utstyr bør vies spesiell oppmerksomhet.
Selger opplyser:
- Har hatt et tilfelle av tilbakeslag i badekar.
- Har hatt lekkasje av vann i fyrrom/kjeller (ved kraftig nedbør).
- Stokkmaur i garasjen i 2014 - utbedret ved skiftning av bord og fulgt opp av skadedyrkontrollen.
- Det har blitt utført endel arbeider ved egeninnsats opp gjennom årene.
Se supplerende tekst i tilstandsrapporten og selgers egenerklæring.

Moderniseringer og påkostninger

Selger har utført følgende i sin eiertid:
- Installert ny septiktank fra Wallax i 2016.
- Ny platting på nordsiden og nye trapper på sørsiden ca. 4 år siden. Ny vegg under vinduer i utestuen i 2017.

Standard

På eiendommen er det to boliger (A+B) som ligger med en fantastisk sjøutsikt og nærhet til Vrengensundet.
Hovedboligen (A) fra 1966 går over et plan med kjeller og består av entré, gang, baderom, vaskerom, kjøkken, spisestue, stue, 3 soverom og bod med utvendig adkomst.
Kjeller med utvendig adkomst hvor det er et uinnredet kjellerrom, kjølerom og fyrrom (ikke målbart areal). Uinnredet kaldtloft med adkomst via loftsluke med stige.
Generelt i boligen er det gulvflater belagt med fliser, tepper og parkett og slette innerdører.
Kjøkkeninnredningen er fra omkring 1985 med profilerte fronter og benkeplate med laminert flate. Det er fliser på vegg mellom benkeplate og overskap. Benkeskapsbelysning og stikkontakter under overskap. Integrert komfyr og nedfelt platetopp fra 2010. Ventilator i overskap. Integrert oppvaskmaskin. Ellers er det gulvflater med gulvbelegg, veggflater med malt tapet og himling med takplater.
Baderommet er fra byggeår, men oppgradert omkring 2010 med nye overflater og innredning. Det er flislagt gulv med varme og flislagte vegger. Himling med takplater og downlights. Vegghengt servantskap med slette fronter, ovenpåliggende servant med ett-greps armatur, skap, samt speil med overlys og stikkontakter på vegg over servant. Nedfelt plassbygget badekar og veggmontert dusjbatteri tilkoblet hånddusj og tappekran. Det er dusj på gulv i dusjnisje med veggmontert dusjbatteri tilkoblet hånddusj og regndusj.
Vaskerommet er fra byggeår. Det er flislagt gulv, veggflater med malt tapet og himling med malt slett flate. Vegghengt utslagsvask med to-greps armatur, vegghengt servant med to-greps armatur og opplegg for vaskemaskin.
Sidebygningen (B) er fra ca 1886 og tilbygget/rehabilitert i 1985. Her er alt på en etasje med loft og består av entré, kjøkken, stue, baderom, soverom og bod.
Loft med uinnredet lagerrom og soverom (ikke målbart areal). Adkomst via trapp og luke på kjøkkenet.
Generelt er det gulvflater belagt med fliser, tepper og skipsgulv, veggflater med panel, himling med panel og profilerte innerdører.
Kjøkkeninnredning med slette fronter fra 1985 og benkeplate med laminert flate. Det er nedfelt oppvaskkum med ett-greps armatur. Benkeskapsbelysning og stikkontakter under overskap. Integrert komfyr, nedfelt platetopp og ventilator i overskap. Kjøleskap under benkeplate. Ellers er det gulvflate med fliser, veggflater med panel og himling med panel.
Baderommet er fra 1985. Det er flislagt gulv og flislagte vegger, samt himling med takplater. Vegghengt servantskap med profilerte fronter og benkeplate med laminert flate. Nedfelt servant med ett-greps armatur, peil, skap og overlys med stikkontakt på vegg over servant. Dusj på gulv i hjørnet med skyvedører. Dusjbatteri med integrert regndusj i vegg. Gulvstående toalett.
Frittstående garasje/veksted.
I tillegg er det på eiendommen ett frittstående lekehus og uthus med oljetank.
Eiendommen har strand og brygge med plass til flere båtplasser.

Løsøre og tilbehør

Vi viser til liste fra Norges Eiendomsmeglerforbund som gjelder fra 01.01.2020 angående løsøre og tilbehør.

Oppvarming

Bolig A: Oppvarming med elektrisitet (luft til luft varmepumpe), oljefyring (vannbåren varme til radiatorer tilkoblet oljefyr i kjelleren med nyere brenner for BIO-brensel/olje ) og vedfyring. Elektriske varmekabler på baderomsgulv. Naturlig ventilasjon.
Bolig B: Oppvarming med elektrisitet (panelovn) og vedfyring. Elektriske varmekabler på baderomsgulv. Naturlig ventilasjon.
Det ble utført tilsyn med fyringsanleggene den 20.07.2023. Det ble ikke avdekket avvik på fyringsanlegget. Siste feiebesøk var 05.02.2013.

Ferdigattest/brukstillatelse

Eiendommen har vært brukt til boligformål siden 1886.
Det foreligger ferdigattest for bolig A datert 29.11.1967.  
Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for bolig B. Det finnes av den grunn ikke dokumentasjon over eiendommens lovlighet.
Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven § 21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan- og bygningsloven. 
Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning med risiko og ansvaret for eventuelle pålegg fra kommunen og kostnader forbundet med dette. 
Det er en pågående, for tiden hvilende sak på gbnr 87/34/Færder kommune (Bjønnhueveien 20 ) vedrørende lovligheten av bryggeplatting i forhold til plan- og bygningsloven. Kontakt megler for ytterligere informasjon.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
3811/87/34:
03.12.1966 - Dokumentnr: 4533 - Bestemmelse om vannrett
Rettighetshaver: Knr:3811 Gnr:87 Bnr:123
Eier av parsell under gnr. 87, bnr. 34 skal ha rett vannforsyning fra borehull beliggende på gnr. 87, bnr. 34.
29.09.1972 - Dokumentnr: 5115 - Jordskifte
Grensegangssak
Gjelder denne registerenheten med flere
12.10.1981 - Dokumentnr: 6854 - Bestemmelse om vannledning
Rettighetshaver: Knr:3811 Gnr:87 Bnr:175
Gjelder denne registerenheten med flere
Eier av gnr. 87, bnr. 34 er eier av privat sommervannledning i Bjørnehodet, Kjøpmannskjær (østre side). Gnr. 87, bnr. 175 får tilknyttet seg denne ledningen.
16.07.2013 - Dokumentnr: 599096 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:3811 Gnr:87 Bnr:123
Eier av bnr. 123 har vederlagsfri rett til adkomst til sjøen over bnr. 34. Arealet er markert på kart. Eier av bnr. 123 har trapp beliggende på bnr. 34 og er ansvarlig for vedlikehold av trappen.
16.07.2013 - Dokumentnr: 599096 - Rett til utskilt tomt
Rettighetshaver: Knr:3811 Gnr:87 Bnr:123
Eier av bnr. 123 har rett til å kjøpe arealet trappen ligger på vederlagsfritt. Dersom bnr. 123 benytter denne retten må eier av bnr. 123 selv bære alle kostnader, herunder kostnader til grensejustering.
31.10.2016 - Dokumentnr: 996408 - Borett
Rettighetshaver: Bøe Jenny Margrete
Gjelder denne registerenheten med flere
Rettigheter:
09.03.1976 - Dokumentnr: 1486 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighet hefter i: Knr:3811 Gnr:87 Bnr:123
Rett til å bygge inntil felles grense i en avstand på 1 m
Eier av gnr. 87, bnr. 123 gir nabo, eier av gnr. 87, bnr. 34 tillatelse til å føre opp garasje i en avstand av 1 meter fra felles eiendomsgrense, idet selger og senere eiere forplikter seg til å ikke bebygge sin eiendom nærmere enn bygningslovens bestemmelser om avstand mellom bygninger.
3811/87/280:
31.10.2016 - Dokumentnr: 996408 - Borett
Rettighetshaver: Bøe Jenny Margrete
Gjelder denne registerenheten med flere

Eventuell adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer. 

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Dette er en meget attraktiv eiendom med kjørevei helt frem, parkering, samt egen brygge og bademuligheter på stedet. I tillegg er det kort vei til mange tilbud med bla. dagligvareforretning på Kjøpmannskjær, Nøtterøy golfbane og hyggelige handelssteder både på Borgheim og Teie Torv. Med båt er man rett ute i den fantastiske skjærgården området byr på.
Med båt fra egen brygge kan man enkelt ta seg til Kjøpmannskjær for å handle dagligvarer, eller la turen gå til den sommeråpne restauranten 8 glass, for en lunsj eller en middag.
Eiendommen har en ypperlig beliggenhet, ca. 1 ½ times kjøring fra Oslo og med båt fra eiendommen er man straks ute i Nøtterøys og Tjømes attraktive og vakre skjærgård - med populære utfartssteder som Veierland, Lindholmen og Stauper og Østre skjærgård med Mostein, Bustein, Ildverket, Bolærne, og Sandø mm.

Adkomst

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager, skoler og fritid

Eiensommen sogner til Brattås skolekrets. Det er barneskole og barnehage på Brattås. Ungdomsskolen ligger på Borgheim. Det er også en privat barnehage på Mølledammen.
Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør, og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiertomt på 4996.7 kvm.
Eiendommen består av gnr. 87, bnr. 34 og 280 hvor bnr. 87 har et areal på ca. 4.811,9 kvm. og bnr. 280 er ca. 184,7 kvm.
Skrånede tomt opparbeidet med asfaltert innkjøring og gårdsplass, heller/brostein på mark, forstøttningsmurer, trapper, blottlagt fjell, overbygget oljetank, lekestue, utestue med overbygg og utepeis, brygge, plenarealer og diverse beplantning.
Litt historikk: fra okkupasjonstiden 1940-45 ble det bygget omfattende forsvarsverk i nærområdet. Et av disse bunkeranleggene i Vrengensundet, med løpegraver og beskyttelsesmurer, befinner seg på denne eiendom og kan ennå sees i terrenget.

Parkering

Parkering på egen tomt, samt garasje.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via privat vei med felles vedlikeholdsansvar/brøyting.
Eiendommen er tilknyttet kommunal vannledning (sommervann) via private stikkledninger. Forøvrig benyttes egen brønn m/pumpe for vintervann. Det er registrert noe varierende trykk og vannkvalitet. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.
Eiendommen har privat minirenseanlegg/septiktank fra Wallax med kommunal slamtømming. Kontakt megler for ytterligere informasjon. 

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan datert 06.09.2023 avsatt til: LNF Landbruk, natur og frilufts formål - Nåværende.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.
Eiendommen 20 B er verneverdig/SEFRAK-registrert. Dette kan medføre at større endringer av bygningen må godkjennes av kommunen eller fylket før igangsetting.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 21.600,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for vann, slamtømming, miljøgebyr, sommerrenovasjon og feiing/tilsyn.
Nåværende eier har et strømforbruk i 2023 som tilsvarer for bolig A, ca. kr 16.000,- og for bolig B, ca. kr 8.000,- pr. år.
Boligen har en årlig forsikringspremie på ca kr 10.000,-.
Boligen er tilknyttet Alente som leverandør av parabol- tv og har avgift på kr 465,- pr. mnd. Tv-tuner/dekoder medfølger ikke.
Brøyteutgifter ca kr 1.000,- / 1.200,- pr år.
Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk og avtaler.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2022 var kr 970 147,- ifølge skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) var formuesverdien for 2022 kr 3 686 559,-.
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Eiendomsskatt

Det er p.t ikke vedtatt eiendomsskatt for eiendommer i kommunen.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 500,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 500,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 16.913.500,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos Tryg Forsikring på kr 15.050,- for eneboliger mindre enn 230 kvm.

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Trude Bøe

Konsesjon

Da eiendommen er over 2 mål er den i utgangspunktet underlagt konsesjonslovgivning, og kjøper må ved kontrakt undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet. Denne erklæringen må godkjennes fra kommunen før eiendommen kan overskjøtes til kjøper. 

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema og tilstandsrapport. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom Tryg. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha overfor selger. 
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, renteforsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra Tryg. Krogsveen mottar et honorar for denne formidlingen.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver.
Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD-knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt.  
Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr SMS eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i SMS og e-post kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp.
Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak overfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bl.a. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4. Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. 

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.
En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke.  Dette er nærmere beskrevet nedenfor. 
På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er".  Selger kan ikke ta «som den er»- forbehold overfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker. 
Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at mangelskravet ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.
Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon 
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp. 
Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen.
Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning. 
Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. 
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3)

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 0,875% av salgssummen inkl. mva.
Tilrettelegging kr 15.000,-
Oppgjør: kr 6.000,-
Markedspakke på fritidsbolig: kr 19.200,-
Visninger: kr 3.500,- pr. visning (2 stk. er inkludert i meglerprovisjonen)
Oppslag eiendomsregister: kr 2.500,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 21-0060/23
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Tønsberg
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR21.2360

Dato

Sist oppdatert: 12. juli 2024 kl. 22:25

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

For å delta på visning, ber vi om at du melder deg på. Da sikrer vi at du får nødvendig informasjon og at det er satt av tilstrekkelig med tid. Kontakt megler dersom annet tidspunkt ønskes. Husk å lese salgsoppgaven før visningen, så du stiller forberedt.
Ønsker du kun å bli holdt orientert, kan du fra eiendommens hjemmeside få varsel om solgtpris, eller kontakte megler.
Lurer du på noe?

Vil du varsles om lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.