Komplett salgsoppgave

Liveien 126

3 850 000 kr
248 m²
Nydelige detaljer
Nydelige detaljer
Kart
Del
Svarstad/Herland Søndre
Sjarmerende landbrukseiendom - sentral bel. midt i Vestfold - 269 dekar derav 5 mål beite - solrikt

Unngå doble boligrenter

Vi tilbyr gunstig forsikring.
Sjekk estimert lånekostnad

  Pris

 • Prisantydning
  3 850 000 kr
 • Omkostninger
  97 420 kr
 • Totalpris
  3 947 420 kr

  Areal

 • BRUKSAREAL
  294 m²

  Nøkkelinfo

 • Byggeår
  1910
 • Bad
  1 bad
 • Type
  Landbrukseiendom
 • Eierform
  Eiet
 • Energimerke
  Rød G

Visning

For å delta på visning, ber vi om at du melder deg på. Da sikrer vi at du får nødvendig informasjon og at det er satt av tilstrekkelig med tid. Husk å lese salgsoppgaven før visningen, så du stiller forberedt.
Ønsker du kun å bli holdt orientert, kan du fra eiendommens hjemmeside få varsel om solgtpris, eller kontakte megler.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Velkommen til Herland Søndre!
Dette er en gård med idyllisk beliggenhet midt i Vestfold! Bebyggelsen består av våningshus og stabbur. Jordarealet på 55 dekar, hvorav 53 dekar er fulldyrket - er fordelt på flere skifter - stort sett beliggende ved tunet. Skogarealet på 219 dekar, hvorav 209 dekar er produktivt - er hovedsakelig knyttet til to større teiger. Eiendommen er perfekt for f.eks. hestehold da det er ca. 5 mål beite med strømgjerde. Stallboks med plass til en hest.
Sjarmerende hovedhus i sveitserstil med utskjæringer og nydelige detaljer.
Meget gode sol- og utsiktsforhold!
Boligen har behov for modernisering.
Velkommen til hyggelig visning!

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Liveien 126, 3275 SVARSTAD
Kommunenummer 3909, gårdsnummer 13, bruksnummer 12, ideell andel 1/1
Kommunenummer 3909, gårdsnummer 12, bruksnummer 7, ideell andel 1/1

Innhold

Totalt bruksareal: 294 kvm
Totalt primærrom: 248 kvm
Bruksareal:
Enebolig 294 kvm
Primærrom:
Enebolig:
1. etasje 131 kvm: Stue/kjøkken, stue , stue 2, toalettrom, gang, hall m/trapp
2. etasje 117 kvm: Bad, toalettrom, gang, vaskerom og 5 soverom
Sekundærrom:
Enebolig:
Kjeller: 15 kvm: Bod/kjellerrom
1. etasje 6 kvm: Bod
2. etasje 25 kvm: 4 boder
I tillegg er det et rom på loftet med målbart areal på ca. 10 kvm. Rommet har ikke permanent tilgang. Ikke medregnet i arealer.
Det er avvik ift rømningsvei i 2. etasje, som ikke har godkjente rømningsveier. Vinduer har for smal åpning. Enkelte rom har for liten dagslysflate.
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert utført av Auen Takst AS. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.
Det foreligger ikke tegninger, se punkt om ferdigattest.

Byggemåte

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport, dvs. en teknisk gjennomgang av boligen hvor eventuelle avvik, risiko for kjøper og prisoverslag for hva som bør gjøres av oppgradering, er skissert. Se særskilt TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som viser hva som er avvik fra boligens normale slitasje, alder og type, eller som bør/må utbedres. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.  
Bygningen er iht. tilstandsrapporten oppført i tre/mur. Les for øvrig mer om byggemåte og den tekniske tilstanden i rapporten.
Våningshus/enebolig ca. fra 1910. I følge Landbrukstakst: Byggeår: 1906 Kilde: Bokkilde: Norske gårdsbruk. I perioden 1985-1990 ble det foretatt en del oppgraderinger inne og ute. På befaringen fremstår boligen med generelt restaureringsbehov. Registrert råte i kledning, enkelte stolper og et pyntekryss. I tillegg i et vindu med tilstøtende konstruksjoner.
Det gjøres spesielt oppmerksom på:
TG 3 Store eller alvorlige avvik:
- Utvendig veggkonstruksjon: Forekommer råte i flere bord, belisting og vannbrett mot øst. En del sprekker samt avflassing. Overgang tak/vegg over inngangsparti er ikke fagmessig utført. mangler
vannbrett/overgang. Fuktskade i vegg ifb. med vindu syd/vest. Skulte skader for øvrig kan ikke utelukkes.
- Utvendig takkonstruksjon/stolper utbyggene: Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen. Enkel oppbygging under stolpe på sydside. Råte i stolpe ved inngang og kryss mot syd.
- Utvendig vinduer: Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
- Utvendige trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det er ikke montert rekkverk. Sprekker og skjevheter i konstruksjoner. Treverk med vedlikeholdsbehov. Trapp ned på bakken har ikke rekkverk.
- Pipe og ildsted: Pipevanger er ikke synlige. Ildfast stein har sprekker. Sprekker er i restaurert ovn. Pipe ikke helbeslått eller pusset. Påbegynt hull til røykrør i 2.etg. Kontroll av pipe og ildsteder bør gjøres av stedlig feiervesen.
- Kjeller: Kjeller har ingen ventilering/luftgjennomstrømning. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Mål fukt i takbjelker. Generelt noe fuktig miljø.
- Bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
- Vaskerom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
- Kjøkken: Det er registrert avvik med avtrekk. Fungerer ikke på befaringen.
- Elektrisk anlegg: Elektrisk anlegg med skjult og åpent ledningsnett. Sikringsskap med automatsikringer. 63 amp hovedsikring og 10 fordelingskurser. Oppgradert på 1980 tallet.
- Branntekniske forhold: Det er skader på brannslokningsutstyr/eller apparat er eldre enn 10 år. Det er mangler/skader på røykvarslere i boligen.
TG 2 Avvik som kan kreve tiltak:
- Utvendig taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Det er påvist andre avvik: Enkelte vindskier og israfter har behov for vedlikehold.
- Nedløp og beslag: Det er påvist andre avvik: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Mindre skader og nedbøyning. Mangler nedløp
utbygg syd. Mangler takfotbeslag. Værslitasje og avflassing.
- Utvendig takkonstruksjon/Loft: Det er påvist andre avvik: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Varierende isolering. Er utlufting men i varierende grad. Ingen dampsperre ute fra alder.
- Utvendig vinduer: Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
- Innvendig: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
- Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
- Innvendige trapper: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Brukspreget.
- Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Alder og bruksslitasje.
- Kjøkken: Kjøkkeninnredningen har generell stor slitasjegrad (utover normal slitasjegrad ut ifra alder).
- Toalettrom: Noe brukspregede overflater. Ikke ventilering fra rommet. Det er påvist riss/sprekker/skader i servant. Generelt bruksslitasje. Ikke ventilering av rommet.
- Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Det er irr på rør.
- Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.
- Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
- Varmesentral: Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år. Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt.
- Varmtvannstank: Eldre bereder.
- Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje. Fuktig miljø i kjeller.
- Tomteforhold: Grunnmuren har sprekkdannelser.
- Terrengforhold: Det er påvist dårlig eller flatt fall inn mot grunnmur og dermed muligheter for større vannansamlinger. I tillegg sprekker i murer hvor vann kan trenge inn.
- Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.
- Septiktank: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank.
TG IU: Konstruksjoner som ikke er undersøkt:
- Krypkjeller har ingen adkomstmulighet og derfor ikke nærmere vurdert innvendig. Fare for skader ut fra andre observasjoner.
- Tilliggende konstruksjoner til vaskerom: Hulltaking ikke foretatt. Kun opplegg for vaskemaskin i rommet.
- Vannbåren varme: Lagt opp rør i deler av bod 1.etg. Ikke tilkoblet.
Selger informerer i egenerklæring om følgende:
- Det har vært utført arbeid på bad/våtrom: Installert toalett første etasje ca. 2014, installert dusjkabinett 2 etasje ca. 2015.
- Det er et gammelt hus, så ikke alle gulv er like rette.
- Det er et gammelt hus, så det dukker opp mus i ny og ne.
- Byttet vindskier og israfter av selger ca. 2015.
- Radonmåling ble gjort for ca. 20 år siden da min far eide huset, men selger har ingen dokumentasjon på dette.
- Tinglyst adgang til pumpehus for vannverket vårt med 6 abonnenter.
- Dette er et gammelt hus fra ca. 1910, så selger kan ikke dokumentere alt som er gjort før selger tok over etter sin far.
Se supplerende/utfyllende tekst i tilstandsrapporten og selger egenerklæring. Kjøper overtar ansvar og risiko for dette. 
Det informeres om at siste tilsyn og feiing var sist utført i 2015. Kontroll av pipe og ildsteder bør gjøres av stedlig feiervesen, jfr. TG 3 (Store eller alvorlige avvik) for pipe/ildsted.
Beskrivelse iflg. Landbrukstakt datert 24.09.2023:
- Bebyggelse: Våningshus og stabbur. Seterbygning ved Herlandsetra, beliggende på grunn til Fritzøe skoger as - vurdert som kondemnabel - og er ikke beskrevet, eller verdsatt særskilt. Det står en ombygd brakke som er brukt i hestehold i ytterkant av tunet - som ikke er verdsatt særskilt. På den andre siden av fylkesveien i forhold til tunet sto det tidligere en låvebygning - står igjen noen rester av grunnmur og annet.
- Tilknytning vann: Privat vannverk - flere andelseiere. Pumpehuset er plassert på tunet på gården.
- Tilknytning avløp: Privat. Septiktank.
Se supplerende/utfyllende tekst i Landbrukstaksten. Kjøper overtar ansvar og risiko for dette.

Standard

Bebyggelsen består av våningshus og stabbur. I tilstandsrapporten er det kun våningshus fra ca. 1910 som er vurdert. Tomt rundt huset har plenarealer og gruset gårdsplass.
Bygningen er oppgradert ute og innvendig i perioden 1985-1990. I vurdering av bygningsdeler er det benyttet året 1988.
UTVENDIG:
Tak tekket med dobbeltkrummet betongstein. Undertak av asfaltpapp(synlig fra loft Malte vindskier og israfter. Sistnevnte byttet etter 2010. Tak lagt om ca.1988. Renner, nedløp og beslag av lakkert/plastbelagt
stål. Yttervegger av tømmer og bindingsverk. Kledd med stående panel/kledning. Kledd om ca. 1988. Sperrekonstruksjon med utenpåliggende åser og bordtak med rupanel. Himling isolert med mineralull og leire. Rupanel fra omlegging av tak. Synlig konstruksjoner i gavler. Enkelte kryss er byttet. Utbygg ved trapper av sperrer og bærende stolper. Vinduer av treverk med 2 lag enkle glass i kobla ramme. De opplyses å være fra 1980 tallet. Vinduer fra 1983 av treverk og med 2 lags glass. Vindu i stue syd/vest av treverk med 2 lag enkle glass i kobla ramme. Ytterdører av formpresset materiale. Trapp mot syd av betong med sparestein og naturstein. Malt rekkverk. Trapp ved inngang av betong.
INNVENDIG:
På gulver er det lagt malt/umalt og lakkerte heltregulv. Vegger og himlinger av malt/umalt panel, tapet, plater og takessplater. En del oppgradert på 1980 tallet. Stue mot syd/vest ikke vurdert. Må total restaureres. Trebjelkelag med stubbloft. Antatt isolert med leire. Det er ikke foretatt radonmålinger i senere år og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Eiendommen ligger i området med moderat til lav forekomst ut fra områderegistreringer. Det opplyses av eier at det er foretatt målinger ca. 2000, da med akseptable verdier. Dette er ikke dokumentert. Pipe av lettklinkerblokker. Ca. fra 1988. Sotluke i kjellernedgang. Div. eldre ovner. Den på kjøkkenet er restaurert etter 2010. Bakerovn av naturstein og tegl. Koblet til pipe som ikke lenger er i bruk. Avsluttet på loftet. Rom under terreng består av grovkjeller.
Bygningen har krypkjeller under trebjelkelag og stubbloft. Ventiler i mur. Malt trapp mellom etasjene. Steintrapp til kjeller. Innvendig har boligen malte fyllingsdører.
VASKEROM:
Gulver av betong belagt med vinylbelegg. Sluk av plast. Vegger og himling med panel. Rommet inneholder opplegg for vaskemaskin. Hulltaking ikke foretatt. Kun opplegg for vaskemaskin i rommet.
BAD:
Gulver av betong belagt med vinylbelegg. Sluk av plast. Vegger og himling med panel. Rommet inneholder innredning med servant og dusjkabinett. Sistnevnte ca. fra 2016. Hulltaking er foretatt fra wc, uten å påvise unormale forhold. Målt 6 %.
KJØKKEN:
Kjøkken er laget av Nils Noer snekkerverksted på Røos. Innredning med finerte/helter skrog og fronter. Heltre benkeplate med kum av rustfritt stål. Plass for komfyr, kjøleskap og oppvaskmaskin. Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut. Oppvaskmaskin medfølger.
TOALETTROM:
Beliggende i 1.etg med belegg på gulv, malt panel på vegg og i himlingen. Inneholder servant og wc. Sistnevnte fra 2016. Toalettrom med malt heltre gulv, malt panel på vegg og i himlingen. Inneholder servant og wc.
TEKNISKE INSTALLASJONER:
Vannrør av kobber. Stoppekran i bod 1.etg. Det er avløpsrør av plast. Boligen har kun naturlig ventilasjon. Varmepumpe. Ikke i drift på befaringen. Varmtvannsbereder med kapasitet på ca. 425. Eldre type.
Lagt opp rør i deler av bod 1.etg. Ikke tilkoblet. Elektrisk anlegg med skjult og åpent ledningsnett. Sikringsskap med automatsikringer. 63 amp hovedsikring og 10 fordelingskurser. Oppgradert på 1980 tallet.
Det er påvist brannslukker og brannvarsler.
TOMTEFORHOLD:
Bygget er oppført på stedlige masser av jord og stein. Enkelte nedløp i rør Grunnmur i natursteinblokker. Flatt og skrånet terreng. Mulighet for sammenhengende forekomster av marin leire i området.
Avløpsrør av plast Vannledning av plast (PEL) Offentlig vann og avløp via private stikkledninger. Dette er ca. fra 1988. Septiktank av betong. Ca. fra 1988.

Oppvarming

Varmepumpe. Ikke i drift på befaringen. Vedovn, kontroll av pipe og ildsteder bør gjøres av stedlig feiervesen før bruk. For øvrig elektrisk oppvarming.
Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning, følger dette heller ikke med. 

Ferdigattest/brukstillatelse

Eiendommen har vært brukt til boligformål siden ca. 1910
Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen. Det finnes av den grunn ikke dokumentasjon over eiendommens lovlighet.
Bygningssakskyndig informerer om i tilstandsrapporten om at det er påvist avvik i rom for varig opphold; Enkelte rom har for liten dagslysflate. 2. etg. med 5 soverom, har ikke godkjente rømningsveier. Vinduer har for smal åpning.
Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven § 21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan- og bygningsloven. 
Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning med risiko og ansvaret for eventuelle pålegg fra kommunen og kostnader forbundet med dette. 

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
Gårdsnummer 13, Bruksnummer 12:
3805/13/12:
20.04.1891 - Dokumentnr: 900050 - Rettigheter iflg. skjøte
Uhindrett rett til driftsveier, tømmerlegg, landlegg,
strandrett, fløtnings-og oppdemningsrett
Rettighetshaver: Treschow F W
24.12.1942 - Dokumentnr: 2318 - Bestemmelse om gjerde
Gjelder denne registerenheten med flere
24.09.1956 - Dokumentnr: 903588 - Elektriske kraftlinjer
Lardalslinjen går over d.e.
Gjelder denne registerenheten med flere
09.03.2007 - Dokumentnr: 1850 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver
Skagerak Nett AS
16.05.2012 - Dokumentnr: 384443 - Jordskifte
Sak: 0700-2006-0017 Vestfold jordskifterett
Sak: 2300-2010-0004 Agder jordskifteoverrett
Sakene gjelder bruksordning Lardal
Gjelder denne registerenheten med flere
30.10.2019 - Dokumentnr: 1289972 - Bestemmelse om nettstasjon
Rettighetshaver: Lede AS
Org.nr: 979 422 679
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
22.06.2023 - Dokumentnr: 658701 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:12 Bnr:8
Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:12 Bnr:22
Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:13 Bnr:3
Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:13 Bnr:11
Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:13 Bnr:25
Bestemmelse om vedlikehold
Gjelder vannverk/pumpehus
Gårdsnummer 12, Bruksnummer 7:
19.02.1952 - Dokumentnr: 487 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Gnr. 12, bnr. 2
12.11.1986 - Dokumentnr: 8935 - Jordskifte / Grensegangssak
Gjelder denne registerenheten med flere.
Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter. 

Eventuell adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer. 

Diverse

Eiendommen oppfyller arealkravene for odlingsjord - det vil si at det er knyttet odelsrett til eiendommen. Selger sier det ikke er noen som ønsker eiendommen løst på odel.
Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon.
I forbindelse med salget, og innen kontraktsignering, vil det innhentes odelsfraskrivelser fra alle kjente, myndige odelsberettigede. Ved innhenting av odelsfraskrivelser, som blir fremlagt for kjøper, vil det ikke tilbakeholdes noen del av kjøpesummen.
Dersom odelsfraskrivelse av en eller annen grunn ikke lar seg innhente, gjelder følgende: Om eiendommen blir løst på odel, er selgeren forpliktet å tilbakeføre kjøpers tap/differansen mellom kjøpesummen og odelstakst når dette er endelig fastsatt. Inntil spørsmålet om odelsløsning er avklart skal 20% av kjøpesummen stå på meglers klientkonto og ikke bli utbetalt til selger. Beløpet skal stå som sikkerhet for kjøpers eventuelle tap som følge av at odelsløsningssummen blir satt lavere enn kjøpesummen. Dersom tapet blir større enn tilbakeholdt beløp, er dette kjøperens fulle og hele økonomiske ansvar, og kan ikke rettes som krav mot selger. Kjøper må selv bære eventuelle saksomkostninger, samt øvrige utgifter i forbindelse med et evt. krav om odelsløsning, herunder et evt. tap av påløpte utgifter til dokumentavgift og tinglysningsgebyrer. Videre skjer alle påkostninger, investeringer eller liknende for kjøpers risiko fra overtakelse til endelig odelstakst er fastsatt, og det kan ikke reises krav mot selger som følge av tap ved slike påkostninger, investeringer eller lignende. Kjøper plikter å holde eiendommen forsvarlig ved like fra overtakelse til endelig odelstakst er rettskraftig, slik at den ikke forringes. Dersom eiendommen er blitt forringet grunnet manglende vedlikehold, og dette må antas å ha fått betydning for odelstaksten, reduseres nærværende odelsgaranti tilsvarende den forringelse som skyldes det manglende vedlikehold. Dersom kjøper har hogd ut skog i perioden fra overtakelse til rettskraftig odelstakst foreligger, reduseres garantiansvaret tilsvarende det nettobeløp (før skatt og skogavgift) som kjøper har innvunnet ved lik hogst. Dersom kjøper begjærer overskjønn uten selgers skriftlige samtykke og overskjønnet blir satt lavere enn underskjønnet, kan kjøper ikke kreve dekket annen differanse enn forskjellen mellom salgssummen og underskjønnet. Odelssøksmål må reises av de odelsberettigede innen 6 mnd. fra overdragelse/tinglysing av skjøtet (preskripsjonsfristen). Tilbakeholdt beløp vil stå på meglers klientkonto i 6 mnd. og 21 dager regnet fra overdragelse/tinglysing av skjøte, frem til det er avklart om noen har reist odelssøksmål eller ikke.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Eiendommen ligger i område med spredt bebyggelse bestående av bolig og landbrukseiendommer, ca. 3 km nordvest for Svarstad sentrum. Eiendommen ligger i umiddelbar nærhet til gode turområder i marka. I Svarstad finnes barnehage, skole, dagligvare, offentlig transport og idrettsanlegg. Borgen skiarena med sine langrennsløyper finner man også en kort kjøretur unna.
Holemyra ligger sentralt i Svarstad og er populært turområde for innbyggerne. Det er kort vei til Herlandelva og Svartangen, der sistnevnte er et idyllisk vann omkranset av vakker natur. Her er det nydelig sandstrand, samt mulighet for fiske av abbor og ørret. For friluftsentusiaster er også Skrim et eldorado. Her er det et omfattende merket løypenett både sommer og vinter. Løypene er del av det regionale løypenettet som forbinder Vestfold med Hardangervidda.
En liten biltur unna finner du også den populære klatreparken Høyt og lavt Vestfold. Parken er Skandinavias største klatrepark med utfordringer for folk i alle aldersgrupper - perfekt for både familieopplevelser, vennelag, samt bedriftsarrangementer.
Det er dagligvareforretninger i Svarstad, Hvittingfoss og Steinsholt landhandel. Ønsker du ytterligere servicetilbud har Nordbyen i Larvik og Herkules Skien et rikt utvalg av butikker, kafeer og spisesteder.
Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss. Med bil tar det ca. 5 min til Svarstad, 10 min til Hvittingfoss, 45 min til Larvik, 40 min til Skien, 50 min til Sandefjord lufthavn, samt 1 time og 20 min til Oslo.
Det er skolebussordning til Lardal barneskole og Lardal ungdomsskole. I Svarstad sentrum er det også barnehage.

Adkomst

Eiendommen ligger langs Liveien/fylkesvei 2762 - tre kilometer nordvest for tettstedet Svarstad. Direkte avkjøring til tunet fra fylkesvei.
Veibeskrivelse Se Google maps - det er enkelt å finne frem i kartet.
Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager, skoler og fritid

Lardal barneskole og Lardal ungdomsskole. I Svarstad sentrum er det også barnehage. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiertomt på 269 184 kvm, kun beregnet areal iflg. Ambita.
Tomten er ikke oppmålt i nyere tid og har usikre grenser.
Gbnr. 13/12 består av 3 parseller hvor eneboligen ligger på en av parsellene.
Gbnr. 12/7 består av en parsell.
Kommunens grunnkart viser eiendommens ca. grenser.
Larvik kommune informerer om at eiendommen som er etablert med skylddelingsforretning den 19.09.1923, er ikke oppmålt av kommunen. Viser til skylddelingsforretningen for areal og beskrivelse av eiendommen. Eiendommens plassering i kartet kan avvike fra eiendommens faktiske plassering i marka. Oppgitt areal i eiendomskartet er tilsvarende usikkert, og er kun beregnet ut fra grensene i matrikkelen. Skylddelingsforretninger kan fås fra Kartverket eller Digitalarkivet.
Kjøper overtar risiko for avviket. 
Eiendommens arealer iflg. Landbrukstakst datert 24.09.2023:
Fulldyrket jord: daa 53,4
Innmarksbeite: daa 1,7
Skog av høy bonitet: daa 108,3
Skog av middels bonitet: daa 97,4
Skog av lav bonitet: daa 3,6
Uproduktiv skog: daa 5,9
Åpen jorddekt fastmark: daa 3,9
Bebygd, vann, bre: daa 5,5
Sum arealer: daa 279,7
Beskrivelser iflg. Landbrukstakst dater 24.09.2023:
Produksjon: Planteproduksjon og ordinær virkesproduksjon i skogen.
Odel: Eiendommen oppfyller arealkravene for odlingsjord - det vil si at det er knyttet odelsrett til eiendommen.
Verneplaner: Ingen kjente verneplaner.
Det er ingen kjent grunnforurensning på eiendommen. Ved befaring i den nedre skogteigen ble det observert flere plasser hvor det ligger ulikt avfall/søppel. Kjøper overtar ansvar for dette.
Dyrket mark:
Jordarealet på 55 dekar, hvorav 53 dekar er fulldyrket - er fordelt på flere skifter - stort sett beliggende ved tunet. Se vedlagt gårdskart for nærmere oversikt. Jorda har noe varierende jordarter, med sandholdig jord på de østre skiftene. Jordene har relativt god arrondering - og er stort sett lettdreven. Få bruksbegrensninger. Jorda er klassifisert som "svært god jord" ved offentlig kartlegging av jordkvaliteten. Ingen kjente jordsykdommer, eller forekomster av skadegjørere som har betydning for forvaltningen. Jorda har over mange år vært brukt til ensidig konvensjonell kornproduksjon. Normalt avlingspotensiale for området. Jorda forutsettes å være systematisk drenert. God kulturtilstand under befaring. Ved verdsettelsen brukes det en dekarverdi på kr 8 500 for den fulldyrka jorda. Innmarksbeitearealet er ikke lenger i bruk.
Skog:
Skogarealet på 219 dekar, hvorav 209 dekar er produktivt - er hovedsakelig knyttet til to større teiger. Skogen er ikke befart sammen med eier. Det foreligger ingen nyere skogbruksplan. Verdsettelsen baserer seg i hovedsak på arealklassifiseringen i vedlagt gårdskart fra Nibio - og eiers opplysninger. Skogarealet har generelt gode driftsforhold - og det er normale driftsveilengder fram til bilvei ved uttak av virke. Det
er etablert en traktorvei som går fra fylkesveien nedover den søndre av de to største teigene. Det er to miljøregistreringer (MiS-figurer) i den søndre teigen (sørvest for tunet) - som innebærer forvaltningsmessige restriksjoner for et samlet areal på 7 dekar - ved at skogen innenfor disse områdene må stå urørt. Det er avvirket mye tømmer i senere år i den største teigen, nord for Liveien - og det er ikke større tømmerkvantum å ta ut de nærmere årene. Det er et etterslep i utførelsen av nødvendige skogkulturtiltak i denne teigen. I den nedre, større teigen er det et stort lauvinnslag i bestandene, og enkelte områder som har ugunstige, bløte markforhold. Skogarealet inngår i et storvald for utøvelse av elgjakt. Ingen organisert småviltjakt. Ved verdsettelsen brukes det en dekarverdi på kr 2000 - avrundet samlet verdi.

Parkering

På gårdsplass.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.
Eiendommen er tilknyttet felles borehull med 5 naboer. Pumpehus for felles vannverk for de omkringliggende eiendommene, er beliggende på tunet. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger.
Eiendommen har privat septiktank. Kommunen har en generell hjemmel til å kreve at eiendommer med privat septiktank kobler seg til det offentlige avløpsnettet. Kontakt megler for ytterligere informasjon.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan datert 06.10.2021 er avsatt til: LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet
basert på gårdens ressursgrunnlag, 269 184 kvm og LNFB, Spred bolig- fritids eller næringsbebyggelse, 36 kvm. Jfr. nåværende jfr. kommuneplanens arealdel 2021-2033, ID 201810.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.
Våningshuset er registrert i Sefrak-registeret. Registeret er et landsomfattende register over eldre bygninger og andre kulturminner. Bygningene i SEFRAK-registeret er i utgangspunktet ikke tillagt spesielle restriksjoner. Det betyr ikke at bygningene er fredet, eller vernet, men fungerer som et varsko for kommunen ved søknad om bygningsmessige tiltak - slik at eventuell verneverdi kan vurderes.
Eiendommen er verneverdig/SEFRAK-registrert. Dette kan medføre at større endringer av bygningen må godkjennes av kommunen eller fylket før igangsetting. Kontakt megler for mer informasjon. For mer info se: http://www.riksantikvaren.no/Veiledning/SEFRAK

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 5 960,- for 2023. I dette inngår gebyr for slam (tømmes hver 2. år), renovasjon og feiing/tilsyn.
Nåværende eier har et strømforbruk på ca. 13 340 kwh. pr. år. 
Boligen er tilknyttet Altibox som leverandør av kabel-tv og har avgift på kr 1200,- pr. mnd. Tv-tuner/dekoder medfølger ikke.
Utgifter til drikkevann i felles vannverk/pumpehus sammen med 5 naboer.
Boligforsikring i Fremtind med en kostnad på 10 000,- pr år.
Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk og avtaler.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2021 var kr 181 803,- ifølge skatteetaten.

Eiendomsskatt

690,- pr år

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 3947420,-
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos Tryg Forsikring på kr 17.550,- for eneboliger større enn 230 kvm.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Thomas Wiig

Konsesjon

Det er bo og driveplikt på eiendommen.  
Eiendommen er konsesjonspliktig og kjøper må søke kommunen om konsesjon, samt betale konsesjonsgebyr. Kjøper har risikoen for at konsesjon blir gitt. Dersom eiendommen er solgt til en pris høyere enn myndighetene vil akseptere, vil kjøpesummen for eiendommen bli redusert tilsvarende. 
Eiendommen er konsesjonspliktig ved fritt salg og for tiden gjelder de retningslinjer som er fastsatt i Lov av 28. november 2003 nr. 98, samt tilhørende rundskrivene M-3/2002 og M-1/2021. Her fremkommer det bl.a. at prisnivået på eiendommer som fortsatt skal benyttes til landbruk ikke ligger høyere enn det som reflekterer verdien av eiendommens driftsgrunnlag og den verdi eiendommen har som bosted. I tillegg gir rundskrivene retningslinjer for verdiberegning av bygningene på konsesjonspliktig landbrukseiendom samt fastsetter kapitaliseringsrentefot for bruk ved beregning av avkastningsverdiene for skog og jord.
For bygningene nyttes kostnadsverdiberegning med utgangspunkt i påregnelig nyanleggskostnad for tilsvarende bygning. Beregningssummen blir redusert i samsvar med bygningens tilstand ut fra alder, slitasje og egnethet ut fra dagens normer og krav.
Teknisk beskrivelse av bygninger og tilhørende utstyr bygger i stor grad på opplysninger gitt under befaringen, og standard og tilstand er vurdert ut fra takstmannens observasjoner samt gitt informasjon. Det er ikke gjort inngrep i bygningskroppen for avdekking av eventuelle skjulte feil, og takstmann er ikke ansvarlig for feil eller mangler som han ikke kunne ha oppdaget etter å ha undersøkt bygningene slik god skikk tilsier. Det forutsettes at bygninger og installasjoner er godkjent for den faktiske bruken av aktuell instans. Rundskrivene gir retningslinjer om verdijustering for boverdi dersom det er "stor forskjell mellom det alminnelige prisnivå på boligeiendommer og beregnet kostnadsverdi på tilsvarende boliger på landbrukseiendommer i samme område".
Se vedlagte landbrukstakst datert 24.09.2023 for ytterligere informasjon.
Kontakt megler for mer informasjon. 

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet Boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema og tilstandsrapport. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar for mangler ved eiendommen slik dette ansvaret er fastlagt i avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkårene kan fås ved henvendelse til megler. 
Boligselgerforsikring omfatter våningshuset og/eller kårboligen med tilhørende garasje/den delen av eiendommen som er regulert til boligformål.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom Tryg. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha overfor selger. 
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, renteforsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra Tryg. Krogsveen mottar et honorar for denne formidlingen.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver.
Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD-knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt.  
Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr SMS eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i SMS og e-post kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp.
Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak overfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bl.a. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4. Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. 

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.
En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke.  Dette er nærmere beskrevet nedenfor. 
På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er".  Selger kan ikke ta «som den er»- forbehold overfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker. 
Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at mangelskravet ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.
Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 andre ledd, dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon 
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp. 
Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen.
Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning. 
Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. 
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3)

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 1,8 % av salgssummen
Tilrettelegging kr 17.200,-
Oppgjør: kr 6.000,-
Markedspakke: kr 21.000,-
Visninger: kr 2.500,- pr. visning, hvor 1 visning er inkludert
Oppslag eiendomsregister: kr 2.500,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 21-0114/23
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Tønsberg
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR21.23114

Dato

Sist oppdatert: 10. juni 2024 kl. 13:38

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

For å delta på visning, ber vi om at du melder deg på. Da sikrer vi at du får nødvendig informasjon og at det er satt av tilstrekkelig med tid. Husk å lese salgsoppgaven før visningen, så du stiller forberedt.
Ønsker du kun å bli holdt orientert, kan du fra eiendommens hjemmeside få varsel om solgtpris, eller kontakte megler.
Lurer du på noe?

Vil du varsles om lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.