Komplett salgsoppgave

Ormeletveien 110

8 990 000 kr
204 m²
6 soverom
Velkommen til Ormeletveien 110!
Velkommen til Ormeletveien 110!
Kart
Del
Tjøme/Ormelet
Unik og spennende eiendom med fantastisk sjøutsikt og egen strandparsell i Røssesund!

Unngå doble boligrenter

Vi tilbyr gunstig forsikring.
Sjekk estimert lånekostnad

  Pris

 • Prisantydning
  8 990 000 kr
 • Omkostninger
  226 092 kr
 • Totalpris
  9 216 092 kr

  Areal

 • BRUKSAREAL
  408 m²

  Nøkkelinfo

 • Byggeår
  1930
 • Soverom
  6 soverom
 • Bad
  2 bad
 • Type
  Eiendom kombinert næring
 • Eierform
  Eiet
 • Fasiliteter
  Balkong/Terrasse
 • Energimerke
  Oransje G

Visning

For å delta på visning, ber vi om at du melder deg på. Da sikrer vi at du får nødvendig informasjon og at det er satt av tilstrekkelig med tid. Kontakt megler dersom annet tidspunkt ønskes. Husk å lese salgsoppgaven før visningen, så du stiller forberedt. NB. Visning utgår dersom det ikke er noen påmeldte 2 timer før oppsatt visningstidspunkt.
Ønsker du kun å bli holdt orientert, kan du fra eiendommens hjemmeside få varsel om solgtpris, eller kontakte megler.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Velkommen til Ormeletveien 110!
Kombinert bolig og forretningseiendom, antatt oppført i 1930. Eiendommen er nærmest et "signaturbygg" på Ormelet hvor Nøtterøy Bakeri de siste årene har hatt sine lokaler i 1.etg - før det var det Centrum Handel.
Foruten forretningslokale i boligens 1.etg. har eiendommen en særdeles innholdsrik planløsning hvor det er to etasjer innredet til boligdel.
Eiendommen har de senere årene gjennomgått oppgraderinger, men store deler betraktes som et oppussingsobjekt.
Til eiendommen medfølger også en egen strandparsell på ca. 512 kvm på den andre siden av veien.
Selve hovedhuset ligger på en stor, flott tomt på ca. 1426 kvm. her er det asfaltert gårdsplass, flott fjellknaus og ikke minst fantastisk utsikt mot selveste Røssesund!

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Ormeletveien 110, 3145 TJØME
Kommunenummer 3911, gårdsnummer 253, bruksnummer 52, ideell andel 1/1

Innhold

Bolig med næringsdel
Totalt bruksareal: 408 kvm
Totalt primærrom: 204 kvm
Primærrom:
Kjeller: 0 kvm:
1. etasje 8 kvm: Trapperom, wc
2. etasje 136 kvm: Trapperom, kjøkken , stue, entré, spisestue, 3 soverom, gang, bad/wc/vaskerom
Loft/3. etasje 60 kvm: Trapperom/gang, bad/wc, stue, 3 soverom
Sekundærrom:
Kjeller: 52 kvm: Boder
1. etasje 124 kvm: Kjølerom, boder/lager, butikklokale/café
2. etasje 0 kvm:
Loft/3. etasje 28 kvm: Uinnredet loft/bod
Utvendig bod oppført i tre i tilknytning til hovedbygg er ikke oppmålt.
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 04.04.2022 utført av Boligtakst Vestfold AS. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. I kommunen er det registrert forretningslokale i eiendommens 1.etg. og en boenhet i byggets 2.etg. Det foreligger ingen tegninger i kommunens arkiv og det foreligger ingen dokumentasjon på hva som er godkjent til rom for varig opphold. Det er derimot grunn til å tro at loftsetasje/3. etasje er innredet uten at dette er omsøkt/byggemeldt. Etasjen har ikke alternativ rømningsvei. Se for øvrig punktet om ferdigattest.

Byggemåte

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport, dvs. en teknisk gjennomgang av boligen hvor eventuelle avvik, risiko for kjøper og prisoverslag for hva som bør gjøres av oppgradering, er skissert. Se særskilt TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som viser hva som er avvik fra boligens normale slitasje, alder og type, eller som bør/må utbedres. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.
Kombinert bolig og forretningseiendom oppført i tre og mur. Antatt oppført ca. 1930 (ikke bekreftet). Bygningen er oppført i to etasjer samt kjeller/krypekjeller og loft/3. etasje. Utvendig bod oppført i tre (ikke vurdert). Les forøvrig mer om byggemåte og den tekniske tilstanden i rapporten.
Det gjøres spesielt oppmerksom på:
- På bad i andre etasje er det ikke fall til sluk fra ethvert sted i rommet (dels motfall). Det bør som et strakstiltak installeres dusjkabinett så lenge rommet har sin nåværende utførelse.
- Bad i 3. etg.: renovering må påregnes.
- Råte og/eller punkterte/sprukne glass i flere vinduer.
- Råteskader i bordkledning og i veggkonstruksjon.
- Påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.
- Diverse skjevheter/planavvik på etasjeskiller.
- Det er registrert skader etter aktivitet av skadedyr i krypkjeller.
- Det kreves ventilering på toalettrom. Andre rom har også mangelfull ventilering.
- Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
- Overflater har en del slitasje utover den en kan forvente.
- Påvist fuktgjennomtrengning i kjellergulv og inn i kjellermur.
- Kjølerom av eldre dato hvor det er påregnelig med skjulte skader.
- Ingen tegn til utvendig fuktsikring. Grunnmur har sprekkdannelser.
- Det bør utføres kontroll av elektrisk anlegg.
Bygningen betraktes dels som et renoverings-/oppussingsobjekt med behov for flere utbedringer/oppgraderinger. Se supplerende tekst i tilstandsrapporten. Kjøper overtar ansvar og risiko for dette.

Standard

Kombinert bolig og forretningseiendom, antatt oppført i 1930. Eiendommen er nærmest et "signaturbygg" på Ormelet hvor Nøtterøy Bakeri de siste årene har hatt sine lokaler i 1.etg.
Foruten forretningslokale i boligens 1.etg. har eiendommen en særdeles innholdsrik planløsning hvor det er to etasjer innredet til boligdel.
I første etasje er det ca. 124 kvm som er innredet til butikklokaler hvor Nøtterøy Bakeri de senere årene og ut inneværende år har hatt bakeri utsalg. Lokalene består av et stort lokale, flere boder/lagerrom, toalettrom med toalett og servant. Lokalet har også et eget kjølerom. Det er en hovedinngang for kunder, i tillegg til en dør for varelevering.
Til boligetasjen er det inngang fra bakkenivå mot vest og en trappegang med trapp opp til 2.etasjen hvor hoveddelen er. Her er det romslig kjøkken med rikelig skap og benkeplass, fantastisk stue og spisestue hvor det er flott sjøutsikt gjennom de store vindusflatene rett ut mot Røssesund. Her er det 3 soverom og et baderom med vegghengt toalett, servant i baderomsinnredningen, dusj og opplegg til vaskemaskin. Fra badet er det utgang til en stor veranda mot vest. Her kan du nyte deilig ettermiddag og kveldssol!
I loftsetasjen er det i dag innredet med 3 soverom og en fin loftsstue. Her oppe er det også et baderom med toalett, servant og dusj. I tillegg er det et uinnredet loftsrom på ca. 28 kvm. mot nord.
I tillegg har eiendommen en kjeller med diverse lagerrom - her nede er takhøyden ca. 170 cm.
Stor, utvendig bod som ligger i tilknytning til eiendommen.

Løsøre og tilbehør

Vi viser til liste fra Norges Eiendomsmeglerforbund som gjelder fra 01.01.2020 angående løsøre og tilbehør.
Eiendommen overtas møblert slik det står ved visning med unntak av følgende:
Teak hjørneskap, teak skatoll, teak skjenk, svart skinnstol, små runde bord og hagemøbler og ellers alt av personlige eiendeler.
Det er også en del inventar i lokalene til Nøtterøy bakeri som ikke følger med. Blant annet hyller, benker, reoler, fryseskap/kjølere og annet diverse som er eiet av dem.

Oppvarming

Oppvarming med varmekabler i bad i 2. etasje. Ved. Panelovner for øvrig. Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.
Det ble utført tilsyn med fyringsanlegget i ovennevnte adresse den 30.09.2016. Det ble under dette tilsynet ikke avdekket avvik, anmerkninger eller andre forhold som har betydning for sikkerheten eller atkomsten for anlegget. Siste feiebesøk var 25.09.2015.

Ferdigattest/brukstillatelse

Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen.
I kommunen er det registrert forretningslokale i eiendommens 1.etg. og en boenhet i byggets 2.etg. Det foreligger ingen tegninger i kommunens arkiv og det foreligger ingen dokumentasjon på hva som er godkjent til rom for varig opphold. Det er derimot grunn til å tro at loftsetasje/3. etasje er innredet uten at dette er omsøkt/byggemeldt. Etasjen har ikke alternativ rømningsvei.
Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven.
Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning med risiko og ansvaret for eventuelle pålegg fra kommunen og kostnader forbundet med dette.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
08.11.1961 - Dokumentnr: 4022 - Erklæring/avtale
Kommunen har rett til å ha offentlige ledninger over eiendommen og skal ha uhindret tilgang til å når som helst foreta nødvendig graving, reparasjon og ettersyn av ledninger. Eier må ta hensyn til ledningene ved bebyggelse og disponering av grunnen.
13.10.1982 - Dokumentnr: 13119 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:3811 Gnr:253 Bnr:210
Rett for eier av bnr. 210 til gangsti over denne eiendommen ifølge rettsforlik ved Tønsberg byrett 06.10.1982.
Kartverket opplyser at dokumentet ikke finnes i deres arkiver. Det finnes kun en utskrift av en gammel grunnbok. Megler har forsøkt å undersøke nærmere, men ikke funnet ytterligere informasjon.
30.04.1998 - Dokumentnr: 4797 - Jordskifte- grensegangssak
Gjelder denne og flere eiendommer.

Eventuell adgang til utleie

Første etasje er avsatt til næringsvirksomhet og har vært leid ut til Nøtterøy Bakeri AS. Leieavtalen utløper 31.12.2024. Ny kjøper overtar og trer inn i nåværende leiekontrakt fra overtagelsen og ut gjenstående leieperiode. Nøtterøy Bakeri sine kunder har rett til parkering ut året. Kontakt megler for mer informasjon.
I resten av boligen er det ingen separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer.

Diverse

På eiendommens strandparsell utførte Tjøme Kommune i 2012 arbeider. Kommunen la hovedledninger for vann og avløp over gnr. 53 og bnr. 52 i en lengde av ca. 25 meter. Ledningene ligger på en dybde på ca. 1,5 meter. I følge selger så måtte brygga fjernes i forbindelse med arbeidene. Selger skulle få lov av tidligere Tjøme Kommune å anlegge en ny brygge. Ny brygge skulle tilsvare den som lå der fra tidligere. Disse arbeidene ble ikke iverksatt. I dag sees rester av steinfyllingen som lå under bryggedekket. Selger hadde joller liggende i brygga. En ny kjøper må evt. selv søke og ta risiko om å anlegge ny brygge på det aktuelle område.
Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Sjønær eiendom med en flott beliggenhet "midt i smørøyet" i Røssesundet. Røssesund er sundet mellom Hvasser og Brøtsø i øst og Tjøme i vest. Røssesundet er et av Norges mest populære lokaliteter for fritidsbebyggelse og er et knutepunkt for Tjømes vakre skjærgård. Fra boligen er det kun få minutters gange ned til badestranden, "Regnbuen" som er en av Tjømes mest populære badestrender. I tillegg er det ca. 150 meter, sørover til en annen barnevennlig badestrand. På marinaen rett over veien finner du den populære restauranten "Havhesten" og en kiosk/isbar. Det er hyppige bussforbindelser til Sandøsund på Hvasser som både kan friste med "Den Blå Brygge", restauranten "Hvasser Gjestehus", Solsiden, isbaren og dagligvareforretningen "Joker". Det er en rekke fasiliteter for unge i nærområdet bla. idrettshall på Lindhøy og kunstgressbaner i kort avstand fra eiendommen, ridesenter på Verdens Ende, skateboard bane på Haug, golfbane på Rød og ikke minst er det fantastiske turmuligheter rett på utsiden av døren.

Adkomst

Fra Tønsberg kjører du FV 308 mot Tjøme. Du følger denne veien til du får avkjøring til Hvasser på venstre hånd etter Tjøme sentrum ved Lindhøy. Følg denne veien videre utover mot Ormelet. Eiendommen ligger så på høyre hånd der Dalsveien og Ormeletveien krysses. Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager, skoler og fritid

Eiendommen sogner til Lindhøy skolekrets. Det er barneskole og kommunal barnehage på Lindhøy, i gangavstand fra eiendommen. I tillegg ligger det en privat barnehage på Mølledammen. Ungdomsskolen ligger på Haug.
Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen/bydelsadministrasjonen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på totalt 1.939,3 kvm. på en høyde med flott utsikt mot Røssesundet.
Det totale tomtearealet består av området der eiendommen står som er på ca. 1.426,9 kvm. og et område nede ved sjøen (på motsatt side av veien for eiendommen) som er på ca. 512,4 kvm.
På strandparsellen står det i dag rester etter en liten brygge. Se mer under punktet "diverse"
Tomten består av asfaltert gårdsplass, gruslagt ved inngangspartiet og en fin fjellknaus bak eiendommen. På denne fjellknausen stod det tidligere et anneks og deler av de gamle murene kan sees ennå.
På området ved sjøen er det et gruslagt område og anlagt plen ned mot sjøen. Området er tidligere benyttet til parkering og båtopplag.
Se vedlagte kart for nærmere beskrivelser av tomtegrensene.
Kommunen opplyser at noen av tomtegrensene er usikre. Areal er dermed ca. angitt og avvik fra kart kan forekomme.

Parkering

Gode parkeringsmuligheter i egen gårdsplass. Det er også god plass til parkering på strandparsellen på den andre siden av veien.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via fylkesvei.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan datert 06.09.2023 avsatt til: næringsvirksomhet- nåværende. Eiendommen er registrert som butikk/forretningsbygning med næringsgruppe varehandel og reparasjon av motorvogner. Nede ved sjøen er det regulert til småbåthavn. Vi gjør oppmerksom på at eiendommen ligger innenfor 100-meteren mot sjøen og kjøper må sette seg inn i kommuneplan og dens bestemmelser.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 37.860,- for 2024. I dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn. Eiendommen har tillegg i renovasjon for ekstra volum for restavfall og for plastavfallsbeholder.
Tryg forsikring, årlig pris ca. kr. 14.227,-.
Selger har ikke bebodd eiendommen og har således ikke kjennskap til øvrige løpende utgifter for eiendommen.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2022 var kr 1.253.778,- ifølge skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) var formuesverdien for 2022 kr 4.764.355,-.
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Eiendomsskatt

Det er p.t ikke vedtatt eiendomsskatt for eiendommer i kommunen.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 9.216.092,-.

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Solveig Røseth Lier, May Elisabeth Røseth Hanssen, Ingar Røseth og Iver Røseth

Konsesjon

Eiendommen er ikke konsesjonspliktig, men det er boplikt på Tjøme. For at eiendommen skal kunne overskjøtes må kjøper derfor signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring og eventuelle reklamasjoner må rettes direkte til selger. Selgers egenerklæringsskjema følger som bilag til denne salgsoppgaven i tillegg til tilstandsrapport. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Kjøper må selv kontakte forsikringsselskapet for å undersøke hvilken forsikring som kan tilbys med hensyn til hvilket formål eiendommen skal benyttes til av fremtidig eier.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.
En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.
På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er". Selger kan ikke ta «som den er» forbehold ovenfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvarnkan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker.
Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at mangelskravet ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.
Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp.
Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen. Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning.
Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3)

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 0,9% av salgssummen inkl. mva.
Tilrettelegging kr 12.500,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 16.750,-
Oppslag eiendomsregister: kr 1.350,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 21-0003/22
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Tønsberg
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR21.223

Dato

Sist oppdatert: 12. juli 2024 kl. 22:23

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

For å delta på visning, ber vi om at du melder deg på. Da sikrer vi at du får nødvendig informasjon og at det er satt av tilstrekkelig med tid. Kontakt megler dersom annet tidspunkt ønskes. Husk å lese salgsoppgaven før visningen, så du stiller forberedt. NB. Visning utgår dersom det ikke er noen påmeldte 2 timer før oppsatt visningstidspunkt.
Ønsker du kun å bli holdt orientert, kan du fra eiendommens hjemmeside få varsel om solgtpris, eller kontakte megler.
Lurer du på noe?

Vil du varsles om lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.