Komplett salgsoppgave

Glimmerveien 74

1 690 000 kr
910,3 m² (eiet)
Velkommen til Glimmerveien 74!
Velkommen til Glimmerveien 74!
Kart
Del
Gan
Byggeklar boligtomt i enden av blindvei på etablert boligfelt med mulighet for enebolig/tomannsbolig - 910 kvm eiet tomt
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  1 690 000 kr
 • Omkostninger
  43 250 kr
 • Totalpris
  1 733 250 kr
 • Tomteareal
  910,3 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - bolig
 • Eierform
  Eiet

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Velkommen til Glimmerveien!
Dette er en fin hjørnetomt regulert til bolig på et godt etablert og svært barnevennlig boligområde i Gan. Vann, kloakk, strøm og fiber ligger klart til påkobling, se vedlagte ledningskart. Området ligger ca. 11 km fra Fetsund sentrum med gode turmuligheter i umiddelbar nærhet med bl.a. turløype til Hvaltjern og Tretysjøhytta. Området består hovedsakelig av villabebyggelse og skogsområder.
Med bil er det ca. 13 minutter til Fetsund, 22 minutter til Lillestrøm, 40 minutter til Oslo og 46 minutter til Gardermoen.
Utnyttelsesgraden, eksklusive garasje på inntil 45 kvm, i forhold til netto tomteareal, skal være maks 20% for en-etasjes hus og maks 13% for to-etasjes hus.
Ta kontakt med megler for spørsmål. Tomten kan befares uten avtale om ønskelig.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Glimmerveien 74, 1903 GAN
Kommunenummer 3205, gårdsnummer 456, bruksnummer 206, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
Det er ingen tinglyste servitutter på eiendommen. 

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Glimmerveien 74 ligger i et svært barnevennlig og tilbaketrukket område i Gan i Lillestrøm kommune. Området ligger ca. 11 km fra Fetsund sentrum med gode turmuligheter i umiddelbar nærhet med bl.a. turløype til Hvaltjern og Tretysjøhytta. Området består hovedsakelig av villabebyggelse og skogsområder.
Dalen IL tilbyr blant annet fotball, sykkel, bordtennis og allidrett. Det er forsamlingslokale, stadion og ballplass på Dalheim (ca. 3 km), samt svømmehall og flerbrukshall på Dalen skole. I tillegg er det kort kjøreavstand til Heia skistadion og Heiås Aktivitets- og besøksgård med blant annet hesteridning. For golfentusiaster ligger Fet Golfklubb med 9-hulls golfbane som den nærmeste.
Gansvika er en vik i Øyeren som ligger godt skjermet fra det meste av vær og vind. Området har en flott opparbeidet badeplass med barnevennlig, langgrunn sandstrand. Stedet har i tillegg friluftsområde, båtplasser, gjestebrygger, kiosk, restaurant/kro og pub, samt selskapslokaler beliggende i det originale sagbruket, bygget i 1882. Fetsund lenser er i dag fredet som landets eneste gjenværende fløtningsanlegg. Det er bevart som et enestående kulturminne og et levende museum med verksteder for tradisjonelt håndverk, kafé og museumsbutikk.
Fetsund lenser ligger i et vakkert naturområde ved innfallsporten til Nord-Europas største innlandsdelta og har både natur- og kultursti.
Fra boligen er det 0,9 km til nærmeste busstopp, Stensrud. Herfra går linje 480 og 490. Med bil er det ca. 13 minutter til Fetsund, 22 minutter til Lillestrøm, 40 minutter til Oslo og 46 minutter til Gardermoen.

Adkomst

Veibeskrivelse Se Google maps - det er enkelt å finne frem i kartet.

Barnehager, skoler og fritid

Dalen barnehage (1-5 år): 3.6 km
Ramstadskogen barnehage (1-5 år): 10.1 km
Idrettsbarnehage Østersund (0-5 år): 10.3 km
Dalen skole (1-7 kl.): 3.8 km
Østersund ungdomsskole (8-10 kl.): 9.9 km
Lillestrøm videregående skole: 18.5 km
Sørumsand videregående skole: 18.8 km
Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør, og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen/bydelsadministrasjonen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiertomt på 910 kvm.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.
Eiendommen kan tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse frem til kommunalt nett. Kommunalt nett ligger klart for tilkobling på tomten, se vedlagte kart.
Ved tilkobling til ledningsnettet påløper tilkoblingsavgift på minimum kr 25.000,- for tilkobling til vann samt minimum 25.000,- for tilkobling av avløp. For videre satser og utregning kan du gå inn på Lillestrøm kommunes hjemmeside og lese om tilknytningsgebyrer. Link: https://www.lillestrom.kommune.no/vann-og-avlop/priser-og-beregninger/tilknytningsgebyrer.
Det er lagt fiber og strøm frem til tomtegrensen. 

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse i henhold til reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser for endret reguleringsplan for boligområde på gnr. 56, bnr, 1 og bnr. 31 ved Stensrud datert 06.09.1988. 
I dette boligområdet skal det oppføres frittliggende småhusbebyggelse. Bebyggelsen kan oppføres i inntil 2 etasjer. Maksimal gesimshøyde er 7 meter og maksimal mønehøyde er 9 meter. Utnyttelsesgraden, eksklusive garasje på inntil 45 kvm, i forhold til netto tomteareal, skal være maks 0,20 for en-etasjes hus og maks 0,13 for to-etasjes hus. Dersom garasje bygges større enn 45 kvm skal overskytende m2 regnes med i brutto grunnflate ved utregning av utnyttelsesgrad. Garasjering og biloppstilling skal skje på egen tomt og det skal være minimum 1 garasjeplass og 1 biloppstillingsplass for hver leilighet/boenhet. Frittliggende garasje kan tillates lagt 1,0 meter fra nabogrense innenfor rammen av byggeforskriftene.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er ikke oppgitt da tomten er ubebygd. Kommunale årsgebyr vil avhenge av type renovasjonsløsning, faktisk forbruk for vann- og avløp, og bygget har pipeløp.
Det må påregnes tilkoblingskostnader til kommunale vann-/ og avløpsledninger. Les mer om dette under vei, vann og avløp.
Kostnader for tilknytning til fiber kommer i tillegg og er kjøpers ansvar og risiko.

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt.
Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 500,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 500,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 1.733.250,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring.

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Status Bygg Norge AS

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Kjøper må sette seg inn i selgers egenerklæring samt salgsoppgaven før bud inngis. Eventuelle reklamasjoner må rettes direkte til selger

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperforsikring gjennom If. Forsikringen er en fri rettshjelpsdekning i 5 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha overfor selger. 
Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperforsikringen da kostnaden legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If. Krogsveen mottar et honorar for denne formidlingen.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver.
Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD-knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt.  
Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr SMS eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i SMS og e-post kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp.
Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak overfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bl.a. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4. Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. 

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.
En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke.  Dette er nærmere beskrevet nedenfor. 
På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er".  Selger kan ikke ta «som den er»- forbehold overfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker. 
Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at mangelskravet ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.
Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon 
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp. 
Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen.
Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning. 
Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. 
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3)

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 45.000,- fastpris
Tilrettelegging kr 15.000,-
Oppgjør: kr 6.000,-
Markedspakke: kr 23.900,-
Visninger: kr 2.000,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 2.500,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 60-0077/23
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Lillestrøm
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR60.2377

Dato

Sist oppdatert: 26. februar 2024 kl. 13:32

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Vil du varsles om lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.