Komplett salgsoppgave

Holsvegen 44

390 000 kr
886,9 m² (eiet)
Holsvegen4412
Holsvegen4412
Kart
Del
Per Inge Hunvik
Presenteres av
Per Inge Hunvik
Oppaker
Flat tomt på 886,9 kvm med landlig beliggenhet
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  390 000 kr
 • Omkostninger
  13 592 kr
 • Totalpris
  403 592 kr
 • Tomteareal
  886,9 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - bolig
 • Eierform
  Eiet

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Holsvegen 44 er en romslig og flat tomt i et landlig og rolig område i Oppaker. Nabolaget består av noen få hus, dyrket mark og skog.
Flotte solforhold på eiendommen.
Tomten ligger i landlige og skjermede omgivelser med innkjøring fra Kongsvingervegen på Oppaker i Nes kommune
Eiendommen har nærhet til Glomma og alt det kan by på, meget gode tur- og rekreasjonsmuligheter, merkede stier og skogsareal i området.
Gangavstand på ca 300 meter til nærmeste bussholdeplass - Kjøreavstand 7 min til Årnes og 25 min til Jessheim
Interessenter kan når som helst befare tomten, men meld gjerne i fra til megler

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Holsvegen 44, 2166 OPPAKER
Kommunenummer 3034, gårdsnummer 136, bruksnummer 122, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
Det er ingen tinglyste servitutter på eiendommen.
Det er tinglyst rettighet i gnr 136, bnr 3 + 82 til eiendommen:
Dagboknr 38444, tinglyst 15.01.2015, type rettighet: Bestemmelse om veg. Eiendommen har vegrett over gnr 136, bnr 104+3+41 (3)

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Tomten ligger i landlige og skjermede omgivelser med innkjøring fra Kongsvingervegen på Oppaker i Nes kommune
Eiendommen har nærhet til Glomma og alt det kan by på, meget gode tur- og rekreasjonsmuligheter, merkede stier og skogsareal i området.
Glomma har mange flotte badestrender som er godt besøkt på sommeren, blant annet Daskerudstranda er en flott perle med både strand, svaberg og stupebrett.
Bjertnestunet båtforening drifter båtplassene og brygga som ligger i umiddelbar nærhet.
Dagligvarehandelen kan gjøres ved Kiwi Vormsund og Joker Skogbygda, samt Amfi-senteret på Vormsund.
Videre er det kort vei til kommunesenteret med et bredere utvalg av servicetilbud og togstasjon med god offentlig kommunikasjon inn mot Oslo.
l Årnes sentrum og BB-senteret, har et variert utvalg med blant annet div. dagligvare, post, bank, minibank, apotek, vinmonopol, mote, interiør, blomster, frisør, kafé/restauranter, lege og tannlege m.m.
Jessheim, Lillestrøm og Oslo ligger også godt innen rekkevidde via offentlig kommunikasjon og bil.
Kommunens kulturhus ligger i Årnes sentrum med tilknytning til BB-sentret. Her finner man bibliotek, kino og diverse kulturinnslag.
Pakkhuset ved jernbanen har egen Bluesklubb med konserter og kulturelle innslag.
Av arrangementer i kommunen er det blant annet matfestival, Årnesdager, Viking-marked v/elva, oktoberfest mm. De fleste arrangementer på Oppakermoen finner sted i Flerbrukshuset.
Bygget er det naturlige samlingspunkt for stedets innbyggere med idrettsplass. FUVO har både idrettsplass og klubbhus på Funnefoss stadion, og tilbyr fotballag i alle aldersbestemte klasser.
Nes Golfklubb
Rommen Golfpark er et komplett helårs golfanlegg beliggende vakkert i det bølgende kulturlandskapet i Nes på Romerike, like nord for elvemøtet mellom Vorma og Glomma.
Baneanlegget består av en 18-hulls bane, korthullsbane med 6 hull og et stort treningsområde med puttinggreen, chippinggreen med ulike innspillsvinkler og driving range.
På vinterstid har de 2 stk Full swing simulatorer hvor man kan velge mellom nærmere 60 baner rundt om i verden.
Videre er det også golfklubb på Hvam. Se forøvrig www.nesgolf.no og hvamgolfklubb.no for mer info.
Tidsavstander med bil:
Årnes ca. 7 min.
Jessheim ca. 25 min.
Lillestrøm ca. 38 min.
Oslo ca. 51 min.

Barnehager, skoler og fritid

Skogbygda skole (1-7 kl.) 7.2 km
Årnes skole (1-7 kl.) 10.6 km
Vormsund ungdomsskole (8-10 kl.) 9.1 km
Runni ungdomsskole (8-10 kl.) 10.6 km
Nes videregående skole 11.3 km
Hvam videregående skole 18.9 km
Espira Opaker barnehage (1-6 år) 3.6 km
Ullern barnehage (1-5 år) 6.5 km
Skogbygda barnehage 8 min med bil

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 886,9 kvm.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomstrett over privat vei med felles vedlikeholdsansvar.
Vannledning går over eiendommen. Se vedlagt kart.
Kommunalt vannverk tilbyr vann i dette området og det vil kunne søkes om tilknytning til eiendommen.
Eiendommer har ikke godkjent utslippstillatelse og det er ikke offentlig avløpsledninger i nær tilknytning til eiendom.
I området finnes et privat avløpslag som drifter et renseanlegg sammen.
Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.
Kapasitet i områdets el-nett og kostnader for tilknytning kommer i tillegg og er kjøpers ansvar og risiko.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan datert 03.09.2019 er avsatt til LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.
En eventuell tillatelse er avhengig av dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Man kan ikke si på forhånd om en dispensasjon vil bli innvilget.
Kjøper er selv ansvarlig for å skaffe alle nødvendige tillatelser fra kommunen for å bebygge eiendommen, og må selv avklare med kommunen hva som eventuelt vil bli godkjent på eiendommen.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Det må påregnes kommunale avgifter når eiendommen er bebygd.
Eiendomsskatten var kr 593,- for 2020 (ubebygd tomt).

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt.
Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 503 592,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr 12 650,-

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Florence Bapari Haddeland

Konsesjon

For at eiendommen skal kunne overskjøtes må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet boligselgerforsikring, og reklamasjoner må rettes direkte til selger. Selgers egenerklæringsskjema følger som bilag til denne salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet ønsker vi at du tar stilling til om du vil kjøpe Boligkjøperpakken gjennom IF – da er boligen ferdig forsikret! Boligkjøperpakken inneholder også en rettshjelpsdekning.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, husforsikring (kun hus og hytter), dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. Der det er utstedt verdibevis har kjøper dekning i 4 år. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse på kr 900,- for formidling av slik forsikring. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, eventuell tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler, entreprenør eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: kr 37 500,-
Minimumsvederlag: kr 45 000,-
Tilrettelegging: kr 15 000,-
Oppgjør: kr 5 550,-
Markedspakke: kr 17 500,-
Oppslag eiendomsregister: kr 1 250,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 60-0299/21
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Lillestrøm
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR60.21299

Dato

Sist oppdatert: 29. september 2023 kl. 20:31

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Vil du varsles om lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.