Komplett salgsoppgave

Lønnegloveveien 27B

3 690 000 kr
108 m²
3 soverom
Lønnegloveveien 27 B har en nydelig beliggenhet med sol fra morgen til sent på kveld
Lønnegloveveien 27 B har en nydelig beliggenhet med sol fra morgen til sent på kveld
Kart
Del
Granholmen
Særdeles solrikt og populært beliggende rekkehus med 3 soverom og garasje - Kort vei til badestrand og flotte turområder

Unngå doble boligrenter

Vi tilbyr gunstig forsikring.
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  3 690 000 kr
 • Andel fellesgjeld
  460 728 kr
 • Omkostninger
  1 260 kr
 • Totalpris
  4 151 988 kr
 • Byggeår
  1979
 • Soverom
  3 soverom
 • Areal
  108 m²
 • Type
  Rekkehus
 • Eierform
  Andel
 • Fellesutgifter
  6 598 kr
 • Energimerke
  Oransje E

Visning

For å delta på visning, ber vi om at du melder deg på. Da sikrer vi at du får nødvendig informasjon og at det er satt av tilstrekkelig med tid. Kontakt megler dersom annet tidspunkt ønskes. Husk å lese salgsoppgaven før visningen, så du stiller forberedt.
Ønsker du kun å bli holdt orientert, kan du fra eiendommens hjemmeside få varsel om solgtpris, eller kontakte megler.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Boligen har en nydelig beliggenhet med sol fra morgen til sent på kveld. Rekkehuset har en østvendt "frokostplatting" med direkte adkomst til kjøkkenet. Sol fra tidlig på morgen gjør dette til en favorittplass for en kaffekopp og koselige frokoststunder. På baksiden av boligen er det en usjenert og idyllisk platting (vestvendt) som har sol fra midt på dagen til solnedgang.
Det er kun noen få minutter gange til badeplasser, Float Sauna og flotte turområder.
Boligen er fint tilpasset en barnefamilie da den er innredet med 3 soverom, samt 2 bad. Vesentlig påkostet i senere tid med bl.annet ny kledning og vinduer m.m.
Gode lagringsmuligheter med to loft, flere boder, samt garasje. Parkering like ved inngangsdøren.
Glovene borettslag er et rolig, trivelig og velfungerende lag.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Lønnegloveveien 27B, 3230 SANDEFJORD
Kommunenummer 3907, gårdsnummer 130, bruksnummer 168, ideell andel 1/1
Andelsnummer 31, Glovene Borettslag, organisasjonsnummer 853 819 662

Innhold

Totalt bruksareal: 117 kvm
Totalt primærrom: 108 kvm
Primærrom:
Underetasje 42 kvm: Vindfang, gang, bad/vaskerom, toalettrom, kjøkken og arbeidsrom, 1 soverom.
1. etasje 30 kvm: Stue
2. etasje 36 kvm: Gang, bad og 2 soverom.
Sekundærrom:
Underetasje 9 kvm: 2 boder.
Arbeidsrom i nedre plan er tidligere bod. Det er ikke kjent om bruksendring av dette rommet er omsøkt/godkjent. Rommet er medtatt i rapporten etter dagens bruk.
Utvendige forhold opplyses av selger å være borettslagets ansvarsområde, og er derfor ikke videre vurdert i denne rapporten.
I tillegg disponerer boligen er garasje på ca. 17 m2 i felles garasjerekke.
Utvendig bod i nedre plan er medregnet i arealoppsettet.
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 23.11.2023 utført av Anticimex v/Jon Simonsen. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Byggemåte

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport, dvs. en teknisk gjennomgang av boligen hvor eventuelle avvik, risiko for kjøper og prisoverslag for hva som bør gjøres av oppgradering, er skissert. Se særskilt TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som viser hva som er avvik fra boligens normale slitasje, alder og type, eller som bør/må utbedres. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.  
Bygningen er iht. tilstandsrapporten oppført med støpt gulv mot grunn og grunnmur i lettklinkerblokker. Etasjeskillere i trebjelkelag. Yttervegger i trekonstruksjon med utvendig liggende trekledning. Ytterkledning er skiftet i ca år 2021 i regi av borettslaget. Vinduer i 2 og 3-lags glass. Yttertaket har saltaksform og tekket med takstein. Oppvarming er via elektrisitet og vedfyring. Boligen har naturlig ventilasjon via vegg og vindusventiler. Separat avtrekk fra kjøkken, bad og bad/vaskerom.
Det gjøres spesielt oppmerksom på følgende punkt som gar fått TG2 i rapporten:
*Bad/wc øvre plan har fått TG2 grunnet alder og usikker restlevetid, og takstmann har bemerket manglende fallforhold, bomlyd i flis samt uoversiktlig sluk/membran.
* Bad/vaskerom har fått TG2 grunne manglende fallforhold, ikke etablert tilstrekkelig tettesjikt i våtsone, bomlyd i enkelte fliser m.m.
* Gulvflater på kjøkken bærer preg av slitasje. Tiltak med sliping og overflatebehandling eventuelt utskiftning av gulvoverflate bør påregnes.
* Naturlig ventilasjon på wc og ikke mekanisk avtrekk.
* Noe slitasje på flere gulv og tiltak med sliping og overflatebehandling eventuelt utskiftning av gulvoverflate bør påregnes. Enkelte dørblad til innerdører ved har kontakt med dørterskel/dørkarm.
* Stedvise symptomer på fuktmerker observert i undertak på råloft.
* Innvendige trapper tilfredsstiller ikke dagens krav til sikkerhet.
* Målbare skjevheter registrert. Det ble målt en høydeforskjell på ca 15 mm på soverom 2 og ca 25 mm på soverom 3. Målingene er foretatt i en eldre bygning og bør ses i den sammenheng. Skjevheter er mer påregnelige i eldre bygninger enn i nye.
* Det er kun fremlagt samsvarserklæring på deler av det elektriske anlegget, montert etter 1999.
Det er også punkter i rapporten som har fått TG2 grunnet alder og normal slitasje.
Det gjøres spesielt oppmerksom på følgende punkt som gar fått TG3 i rapporten:
* Stedvis hull i undertak påvist mot øst. Kan føre til fuktinnregning ved vind/slagregn. Utbedringer må påregnes, men i følge selger så er dette borettslagets ansvarsområde. Sjablongmessig prisanslag for TG3: kr 0 - 10 000,- .
* Det er registrert avvik fra byggteknisk forskrift ved branntekniske forhold på loft. Forholdet må undersøkes av kompetent personell. Underliggende sjablongmessig prisanslag ( 0-10.000,-) gjelder for brannteknisk inspeksjon for å stadfeste om det er behov for eventuelle utbedringer.
* Terrassedør fra soverom 3 i øvre halvplan mangler på befaringstidspunktet utvendig sikring. Selger informerer om at dette vil være utbedret før overtagelse.
Se supplerende tekst i tilstandsrapporten for nærmere opplysninger om ovennevnte punkter. Kjøper overtar ansvar og risiko for dette. 
I følge feier ble det ved tilsyn 20/11-2023 observert liten sprekk i røykrør. Dette krever oppfølging med jevnlig ettersyn slik at eventuelle tiltak kan iverksettes ved behov. Tetting mellom sotluke og røykrør er mangelfull og bør utbedres.

Standard

Velkommen til Lønnegloveveien!
Lønnegloveveien 27 B har en nydelig beliggenhet med sol fra morgen til sent på kveld. Rekkehuset har en østvendt "frokostplatting" med direkte adkomst til kjøkkenet. Sol fra tidlig på morgen gjør dette til en favorittplass for en kaffekopp og koselige frokoststunder. På baksiden av boligen er det en usjenert og idyllisk platting (vestvendt) som har sol fra midt på dagen til solnedgang.
Det er kun noen få minutter gange til badeplasser, Float Sauna og idylliske turområder.
Boligen er fint tilpasset en barnefamilie da den er innredet med 3 soverom, samt 2 bad. Vesentlig påkostet i senere tid med bl.annet ny kledning og vinduer m.m. Hovedsoverommet kan trygt kalles for romslig og delikat innredet, og det kan føles ut som om en overnatter i en hotellsuite.
Gode lagringsmuligheter med to loft, flere boder, samt garasje. Parkering like ved inngangsdøren sørger for at en hektisk hverdag blir vesentlig mer behagelig.
Glovene borettslag er et rolig, trivelig og velfungerende borettslag.

Oppvarming

Vedovn i stue ellers elektrisk med panelovner.
Det er gulvvarme i vindfang og på begge badene.
Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning, følger dette heller ikke med. 

Ferdigattest/brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest på eiendommen, men midlertidig brukstillatelse ble gitt 24.10.1980. Tillatelsen er gitt på følgende vilkår:
1. Grovplanering / 2. Plattform for feiing av pipe / 3. Korrigerte anmeldelses-tegninger.  Megler er usikker på om nevnte arbeider er utført.
Kommentar Sandefjord kommune: Det foreligger ikke ferdigattest for oppføring av bygning på eiendommen i kommunens arkiv. Forholdet til manglende ferdigattest for eldre bygg er tatt inn i lovteksten ved revisjon av plan og bygningsloven i 2014 i § 20-1 «Ferdigattest utstedes ikke for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998». Siden bygningen er fra før dette, betyr det at eiendommen kan benyttes uten ferdigattest.
Arbeidsrom i underetasje er opprinnelig byggemeldt som bod jf. byggetegninger dtaert 1980 og er ikke godkjent til varig opphold. Innredning av rom til bruk for varig opphold er ikke bruksendret/omsøkt og er heller ikke godkjent av kommunen. Konsekvensen ved søknad kan være at rommet ikke godkjennes som varig opphold og at rommet da må brukes som bod/midlertidig oppbevaring. Kjøper overtar alt ansvar, kostnad og risiko for dette videre.
Megler har mottatt tegninger på fasadeendringer og selger informerer om at det er søkt ferdigattest på nevnte fasadeendring.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Utover andel fellesgjeld overdras leiligheten fri for pengeheftelser med unntak av følgende servitutter som er tinglyst på borettslagets eiendom:
Erklæring/avtale tinglyst 17.01.1980 med dagboknummer 439.
Rett for kommunen til å kjøpe ubebygget grunn til kommunalt eller annet offentlig bruk. Gjelder denne registerenheten med flere.
Erklæring/avtale tinglyst 17.01.1980 med dagboknummer 439.
Bestemmelser om vann og kloakkledninger. Kommune har rett til å føre rør/ledninger over borettslagets eiendom, samt drifte og vedlikeholde disse.
Borettslaget har legalpant for forfalte felleskostnader og andre krav som følger av borettslagsforholdet iht. burettslagsloven § 5-20. Pantet er begrenset oppad til 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).
Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter. 

Eventuell adgang til utleie

Andelseier kan ikke uten samtykke fra styret i borettslaget overlate bruken av boligen til andre. Med samtykke kan andelseier overlate boligen til andre i inntil tre år hvis andelseier har bodd i boligen i minst ett av de to siste år. Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. burettslagslova § 5-6. Utleie forutsetter at leiligheten har forsvarlige radonverdier. Se også borettslagets vedtekter og konferer megler ved spørsmål.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Velkommen til Lønnegloveveien 27 B.
Eiendommen ligger solrikt til i et attraktivt og barnevennlig boligområde med flere lekeplasser. Dette rekkehuset har en usjenert terrasse mot vest, samt en romslig uteplass mot øst.
Kort vei til barnehage, skole, Menybutikk og idrettsanlegg. Ca 10 min. gange til Granholmen badestrand med yrende liv sommerstid og hvor blant annet Sandefjord Seilforening holder til. Det er også gangavstand også til Marums flotte natur med oppkjørte skiløyper og lysløype. Her ligger også Sandefjord golfbane. Ca 4 km til Sandefjord sentrum og 20 minutters kjøretur til Torp flyplass. Kort gange til lokale busser. Sykkelavstand til Ula, Kjerringvik og Eftanglandet!
Vi ønsker velkommen til en hyggelig visning!

Adkomst

Fra Sandefjord sentrum kjører du Hystadveien sydover mot Granholmen. Midt på Granholmsletta tar du Båtstangveien til venstre og deretter første vei til høyre - Lønnegloveveien. Følg veien helt i enden, for så opp til høyre. Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.
Megler oppfordrer alle interessenter til å vise hensyn ved kjøring inn til eiendommen, da det bor og ferdes mange barn i området. Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilter til alle annonserte visninger. Det vil bli satt opp til-salgs-skilter på boligen. Eventuelt se vedlagt kartskisse på høyre side i FINN annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startdestinasjon til den aktuelle visningsboligen.

Barnehager, skoler og fritid

Store Bergan Barneskole og Ranvik Ungdomsskole. Tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Felles eiet tomt på 20.995,5 kvm som tilhører borettslaget. Dette rekkehuset har en usjenert terrasse mot vest, samt en romslig uteplass mot øst. For øvrig består borettslagets tomt av adkomstveier og parkeringsplasser.

Parkering

Felles parkeringsplass på borettslagets tomt, samt garasjeplass. Det er også en parkeringsplass like på utsiden av inngangsdøren.
Selger informerer om at det er det er lagt opp til lading i garasjen (må kjøpes og monteres) Det er også lagt klart for ladestokk på vegg rett ved parkering foran inngangen (ladeboks må kjøpes og monteres)

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via privat vei med felles vedlikeholdsansvar for borettslaget.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Borettslaget er ansvarlig for private stikkledninger til bygningen.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til boliger, felles parkering, avkjørsel, spesialområde, trafo, kjørevei og offentlig friområde i henhold til reguleringsplan "Mellom Løfterød og Granholmen" datert 20.6.1978 med tilhørende reguleringsbestemmelser.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Boligens kostnader

Felleskostnadene er kr  6 598,-  pr. mnd. og inkluderer: renter og avdrag på fellesgjeld, kommunale avgifter, TV/internett (Canal digital), drift av borettslaget og felles bygningsforsikring, Felleskostnadene justeres normalt en til to ganger årlig i forhold til borettslagets faktiske utgifter.
Renter og avdrag på fellesgjelden reguleres månedlig i henhold til gjeldende rente i banken. Det sendes ikke ut spesielt varsel ved endring av lånekostnadene.
Felleskostnadene fordeles slik:
Renteutgifter kr 2 127,-
Avdrag kr 662,-
Driftsutgifter kr 3 304,-
Canal Digital kr 505,-
Nåværende eier har et strømforbruk som tilsvarer ca. 12 500 kwh. pr. år.
Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk.
Kjøper må selv tegne innboforsikring.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2021 var kr 764 692,- ifølge selger/skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) var formuesverdien for 2021 kr 2 752 889,-.
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Opplysninger om fellesgjeld

Andel formue er kr 31 177,- pr. 31.12.2022
Andel fellesgjeld er kr 460 728,- pr. 07.11.2023
Total fellesgjeld for boligselskapet er 17 497 894,- pr. 7.11.2023 og lånevilkårene er:
Lånenummer: 94887187554, Handelsbanken Eiendomskreditt
Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 07.11.2023: 5.55% pa.
Antall terminer til innfrielse: 105
Første termin/første avdrag: 30.09.2022 (siste termin 31.12.2049)
Flytende rente, kvartalsvise terminer.
Det er ikke vedtatt avtale om individuell nedbetaling av fellesgjeld

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Tinglysingsgebyr for hjemmelsdokument kr 480,-
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle pantedokumenter kr 480,-
- Innmeldingsgebyr til boligbyggelaget på kr. 300,- pr. ny andelseier.  
Total kjøpesum inkl. andel fellesgjeld og gebyrer ved kjøp til prisantydning er kr. 4.151.988,-. Av dette beløpet utgjør kr 460 728,00,- andel fellesgjeld som ikke skal innbetales, men følger boligen. 
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos Tryg Forsikring på kr. 8.250,- for andelsboliger/hytter med andelsnr. 
Dersom forkjøpsrett benyttes skal ny kjøper i tillegg betale et gebyr til boligbyggelaget på kr 7.769,-. 

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Mona Skatteboe

Informasjon om forkjøpsrett

Leiligheten er tilknyttet Glovene Borettslag. Borettslaget består av 41 boliger.
Forretningsfører er USBL Sandefjord.
Dugnad må påregnes.
Dyrehold er ikke tillat i borettslaget. Styret kan etter skriftlig søknad gi godkjenning på spesielle vilkår. Godkjenningen må foreligge før anskaffelse og innflytting. Søknadskjema fås ved henvendelse til styret. Det er båndtvang hele året på borettslagets eiendom.
Selger informerer om at det vil komme en renovering av tak i hele borettslaget i løpet av de nærmeste årene. Hvor mye dette vil gi utslag på fellesgjeld er vanskelig å anslå, helt avhengig av renter og andre utgifter.
I henhold til borettslagets vedtekter må kjøper godkjennes av styret som ny andelseier. Det er kjøpers ansvar at styregodkjenning blir gitt, men styret kan ikke nekte godkjenning uten saklig grunn. Iht. burettslagslova kan man bare eie én andel i borettslaget. Kun fysiske personer kan være andelseiere.
Øvrige andelseiere i borettslaget og eventuelt medlemmer av boligbyggelaget har forkjøpsrett. I henhold til burettslagslova tar dette inntil 20 dager å avklare fra melding om salget er gitt borettslaget. Dersom boligen tas på forkjøpsrett løses kjøper fra avtalen. 
Ansiennitetsregler:
1 - Andelseier i borettslaget
2 - Storbyfellesskap (Bate, BOB, Vestbo, TOBB, Nobl og Bonord iht. ansiennitet.)
2 - Medlem i Usbl
Borettslaget er sikret mot tap av felleskostnader i Klare Finans AS. Borettslaget er, etter gjeldende bestemmelser fastsatt av finansieringsselskapet, sikret mot tap som følge av at en andelseier unnlater å betale sine felleskostnader. Avtalen om sikring er gyldig til avtalen sies opp av en av partene. Oppsigelsesfrist er 1. desember med gyldighet fra førstkommende årsskifte.
Dokumenter for borettslaget kan fås ved henvendelse til megler.

Overtakelse

Etter nærmere avtale. Overtakelse kan tidligst skje etter at forkjøpsretten for øvrige andelseiere i borettslaget og eventuelt medlemmer av boligbyggelaget er avklart, samt at styrets godkjennelse er avklart. 

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema og tilstandsrapport. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom Tryg. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha overfor selger. 
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, renteforsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra Tryg. Krogsveen mottar et honorar for denne formidlingen.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver.
Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD-knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt.  
Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr SMS eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i SMS og e-post kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp.
Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak overfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bl.a. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4. Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. 

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.
En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke.  Dette er nærmere beskrevet nedenfor. 
På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er".  Selger kan ikke ta «som den er»- forbehold overfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker. 
Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at mangelskravet ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.
Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 andre ledd, dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon 
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp. 
Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen.
Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning. 
Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. 
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3)

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 35.000,-
Tilrettelegging kr 15.000,-
Oppgjør: kr 6.000,-
Markedspakke: kr. 23.900,-
Oppslag eiendomsregister: kr 2.500,-
Eksklusiv salgsoppgave: kr 
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 22-0342/23
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Sandefjord
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR22.23342

Dato

Sist oppdatert: 29. februar 2024 kl. 13:54

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

For å delta på visning, ber vi om at du melder deg på. Da sikrer vi at du får nødvendig informasjon og at det er satt av tilstrekkelig med tid. Kontakt megler dersom annet tidspunkt ønskes. Husk å lese salgsoppgaven før visningen, så du stiller forberedt.
Ønsker du kun å bli holdt orientert, kan du fra eiendommens hjemmeside få varsel om solgtpris, eller kontakte megler.
Lurer du på noe?

Vil du varsles om lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.