Komplett salgsoppgave

Lystadveien 7

3 850 000 kr
131 m²
3 soverom
Populært beliggende enebolig på Lystad/Ranvik
Populært beliggende enebolig på Lystad/Ranvik
Kart
Del
Lystad/Ranvik
Meget populært og sentralt beliggende enebolig med barnevennlige og solrike omgivelser - Lettstelt eiertomt på 523 kvm.

Unngå doble boligrenter

Vi tilbyr gunstig forsikring.
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  3 850 000 kr
 • Omkostninger
  97 420 kr
 • Totalpris
  3 947 420 kr
 • Byggeår
  1933
 • Soverom
  3 soverom
 • Areal
  131 m²
 • Bruksareal
  142 m²
 • Tomteareal
  523,6 m² (eiet)
 • Type
  Enebolig - Frittliggende
 • Eierform
  Eiet
 • Fasiliteter
  Balkong/Terrasse
 • Energimerke
  Oransje G

Visning

For å delta på visning, ber vi om at du melder deg på. Da sikrer vi at du får nødvendig informasjon og at det er satt av tilstrekkelig med tid. Kontakt megler dersom annet tidspunkt ønskes. Husk å lese salgsoppgaven før visningen, så du stiller forberedt. Ønsker du kun å bli holdt orientert, kan du fra eiendommens hjemmeside få varsel om solgtpris, eller kontakte megler.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Velkommen til visning i Lystadveien 7!
Eiendommen ligger i et meget populært boligområde, mye på grunn av den sentrale beliggenheten rett syd for sentrum og Indre Havn. Her bor man stille og fredelig med gangavstand inn til sentrum med alle byens fasiliteter og Indre Havn med yrende folkeliv om sommeren. Hjertnesskogen ligger i enden av boligområdet og har stier og turveier som leder til bl.a. praktfulle utsiktspunkter.
Boligen er fint tilpasset en barnefamilie da den er innredet med 3 soverom i 2.etasje, og det er rikelig med lagringsplass i flere kjellerboder. På tomten er det plass til både trampoline og huskestativ, og veien er kort til flere lekeplasser.
Boligen holder en noe enkel standard, men har potensial til å bli en pen og klassisk bolig etter oppgradering og egeninnsats.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Lystadveien 7, 3209 SANDEFJORD
Kommunenummer 3907, gårdsnummer 128, bruksnummer 143, ideell andel 1/1

Innhold

Totalt bruksareal: 142 kvm
Totalt primærrom: 131 kvm
Bruksareal:
Primærrom:
1. etasje 71 kvm: Entré , Trapperom , Kjøkken , Stue , Spisestue
2. etasje 60 kvm: Trapperom , Gang , Soverom , Soverom 2, Soverom 3, Soverom 4, Bad
Sekundærrom:
1. etasje 2 kvm: Kott
Gulvarealer i 2. etasje utgjør ca 61 m2, men med skråhimling og lav høyde under 1,9 m + 0,6 m fratrekkes 1 m2 som ikke er måleverdig areal. Kjellerarealer ca 51 m2 er ikke medregnet fordi takhøyde er under 1,9 m, kun 1,86 m2
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 14.10.2023 utført av Fg Takst AS. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.
Se punkt om ferdigattest for nærmere opplysninger om boligen lovlighet, samt innredning.

Byggemåte

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport, dvs. en teknisk gjennomgang av boligen hvor eventuelle avvik, risiko for kjøper og prisoverslag for hva som bør gjøres av oppgradering, er skissert. Se særskilt TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som viser hva som er avvik fra boligens normale slitasje, alder og type, eller som bør/må utbedres. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen. 
Bygningen har iht. tilstandsrapporten betonggrunnmur. Det er stripefundamenter av betong under grunnmur. Det er trolig byggegrunn av fjell og sprengsteinsfylling. Drenering skal fungere utenfor grunnmur slik at fuktighet i grunnen ikke trenger inn gjennom kjellervegger. Takkonstruksjonen har plassbygget sperrekonstruksjon med leire som isolasjon i hanebjelkelag. Taktekkingen er av nyere betongtakstein. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Lakkert eller plastbelagt stål takrenner, nedløp og beslag. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har stående bordkledning. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass fra 1987 og 1995. Bygningen har noen eldre trevinduer med koblet glass. Bygningen har malt hovedytterdør. Bygningen har 2 fløyd malt balkongdør i tre. Terrasse i treverk ca 40 m2 utenfor stuen og med trapp til hagen. Trapp til hage fra terrasse og lem over kjellernedgang. Tomten er opparbeidet med belegningsstein og singel på gårdsplass, plen, busker, hekk og gjerde
Det gjøres spesielt oppmerksom på gjeldene punkter som har fått TG2 i Tilstandsrapport:
*Alder og slitasje på fasade/kledning, det samme gjelder loft, vinduer. Balkongdør har knust glass.
*Balkonger, utvendig terrasse og kjellerlem har slitasje og bør oppgraderes.
*Det er generelt alder og slitasje på innvendige overflater.
*Det er målt noe skjevheter i boligen.
*Noe fukt i murvegger, men det er normalt på denne typen konstruksjon.
*Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
*Det er kullfilterløsning på kjøkken. bør etableres mekanisk avtrekk hvis mulig.
*Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger/vannledninger. Det samme gjelder utvendige vann og avløpsrør.
*Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift på varmtvannstank.
*Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje.
Det gjøres spesielt oppmerksom på gjeldene punkter som har fått TG3 i Tilstandsrapport:
*Bad/wc 2.etg. bør planlegges oppgradert. Kostnadsestimat kr. 100.000 - 300.000,-
*Det må settes inn røykvarsler og brannslukningsapparat i boligen. Kostnadsestimat under 10.000,-
Se supplerende tekst i tilstandsrapporten vedrørende ovennevnte bemerkninger. Kjøper overtar ansvar og risiko for dette. 

Standard

Velkommen til visning i Lystadveien 7!
Eiendommen ligger i et meget populært boligområde, mye på grunn av den sentrale beliggenheten rett syd for sentrum og Indre Havn. Her bor man stille og fredelig med gangavstand inn til sentrum med alle byens fasiliteter og Indre Havn med yrende folkeliv om sommeren. Hjertnesskogen ligger i enden av boligområdet og har stier og turveier som leder til bl.a. praktfulle utsiktspunkter.
Boligen er fint tilpasset en barnefamilie da den er innredet med 3 soverom i 2.etasje, og det er rikelig med lagringsplass i flere kjellerboder. På tomten er det plass til både trampoline og huskestativ, og veien er kort til flere lekeplasser.
Boligen holder en noe enkel standard, men har potensial til å bli en pen og klassisk bolig etter oppgradering og egeninnsats.
Boligen er p.t leid ut for kr. 15.885,- pr.mnd.

Oppvarming

Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning, følger dette heller ikke med. 
Notat fra tilsyn av feier 23.9.2021: Fugene i skorsteinen begynner å bli dårlige.
Antatt nedgrav parafintank (opplysninger fra tidligere salg). Som en følge av Stortingets klimaforlik fra 2012 er det bred politisk enighet om å innføre forbud mot oppvarming av boliger med fossil olje eller parafin fra 2020. Vi gjør derfor oppmerksom på at det eventuelt vil komme pålegg for eiendommer med oljetank/parafintank om at tanken må fjernes i sin helhet, alternativt tømmes/spyles/plomberes. Kjøper overtar risikoen og ansvaret for dette.

Ferdigattest/brukstillatelse

Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen. Det finnes av den grunn ikke dokumentasjon over eiendommens lovlighet. Huset har vært brukt til boligformål siden ca. 1936. Byggetegningene fra 1936 stemmer ikke overens med dagens innredning/fasade eller bruk av eiendommen, og innredning av rommene samt fasadeendring/tilbygg er ikke bruksendret/omsøkt/godkjent. Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning med risiko og ansvaret for eventuelle pålegg fra forbundet med dette. 
Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven § 21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan- og bygningsloven. 

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser med unntak av følgende servitutter som er tinglyst på eiendomme:
Bestemmelse om gjerde tinglyst 01.11.1933 med dagboknummer 910092.
Det har ikke lykkes megler å innhente nevnte servitutt grunnet alder, og megler er således ikke kjent med innhold i servitutt.
Erklæring/avtale tinglyst 29.11.1960 med dagboknummer 3785.
Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbanegrunn. Det ble tidligere solgt et mindre areal fra herværende eiendom som har gått til benyttelse av vei
Best. om vann/kloakkledning tinglyst 03.04.1978 med dagboknummer 2362.
Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:128 Bnr: 393. Denne eiendommen har rett til å legge vann og avløpsledninger over herværende eiendom, samt vedlikeholde og drifte disse for egen kostnad.
Erklæring/avtale - Naboerklæring tinglyst 29.05.1978 med dagboknummer 3661.
Gnr. 128, bnr. 393, 394 har fått samtykke til å oppføre bolig 2 meter fra herværende tomtegrense.
Best. om vann/kloakkledning tgl. 25.08.1982 med dagboknummer 5152.
Gnr:128 Bnr:156 har rett til å legge vann og kloakkledninger over herværende eiendom ,samt vedlikeholde disse.
Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter. 

Eventuell adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer. 
Boligen er p.t leid ut for kr.15.885,- pr,mnd. Ta kontakt med megler for kopi av leieavtale.

Diverse

Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke kunnskap om eiendommens tilstand. Kjøper må derfor kunne påregne at det kan være flere feil og mangler som normalt oppdages ved bruk av boligen, men som selger  ikke har mulighet å vite. Kjøper overtar derfor all risiko for denne type feil og mangler.
Boligen er utleid p.t. for kr. 15.885,- pr.mnd. Ta kontakt med megler for kopi av leieavtale.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Velkommen til Lystadveien 7!
Eiendommen ligger i et meget populært boligområde, mye på grunn av den sentrale beliggenheten rett syd for sentrum og Indre Havn. Her bor man stille og fredelig med gangavstand inn til sentrum med alle byens fasiliteter og Indre Havn med yrende folkeliv om sommeren.
Hjertnesskogen ligger i enden av boligområdet og har stier og turveier som leder til bl.a. praktfulle utsiktspunkter. Kort vei til dagligvarebutikk (Kiwi) og TEAM treningssenter.
Lystad er et veletablert boligområde og det er gang- og sykkelsti inn til sentrum, samt gode bussforbindelser. Inn til sentrum er det omkring 3 kilometer. Videre har man gangavstand til sjø og flotte bademuligheter på populære Granholmen. For den turglade sjel er veien kort til Marum, hvor det er flott både sommer og vinter.
Velkommen til en hyggelig visning!

Adkomst

Megler oppfordrer til at man viser hensyn ved kjøring inn til eiendommen, da det bor og ferdes mange barn i området. Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilter til annonserte visninger. Det vil bli satt opp til-salgs-skilter på boligen. Eventuelt se vedlagt kartskisse i FINN annonsen

Barnehager, skoler og fritid

Det er kort vei til Store Bergan Barneskole og Ranvik Ungdomsskole. Tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 524 kvm.
Flat solrik hagetomt som i senere tid er planert og beplantet med gress. Gruset gårdsplass med noe belegningsstein.
Grensene mot Lystadveien er usikre og det kan fremkomme avvik på oppgitte tomtearealer/grenser.

Parkering

Det er gode parkeringsmuligheter i gårdsplass.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst/utkjøring mot sydvest ut porten til Lystadveien, den har ikke veirett fra nord, slik det kan oppfattes ved visning.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse i henhold til reguleringsplan "Sjøstrand" datert 26.11.2015 med tilhørende reguleringsbestemmelser. Ihht. kommuneplan er arealet avsatt til boligbebyggelse med forhold som skal avklares og belyses.
Det ligger en ubebygd tomt ( gnr. 128, bnr. 220) østenfor boligen som er regulert til konsentrert småhusbebyggelse/blokkbebyggelse.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr. 13.071,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn.
Selger har ikke bebodd eiendommen og har således ikke kjennskap til øvrige løpende utgifter for eiendommen. 
Det bør estimeres et årlig strømforbruk på ca. 20.000 kWh.
Boligen har en årlig forsikringspremie på ca. kr. 9.000,-
Boligen er tilknyttet Canal Digital som leverandør av kabel-tv. Tv-tuner/dekoder medfølger ikke. Mnd. kostnad ca. kr. 1.200,-.
Kostander til innboforsikring på også påregnes.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2021 var kr 1 220 886,- ifølge skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) var formuesverdien for 2021 kr 4 395 191,-/4 395 189,60.
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr. 3.947.420,-
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos Tryg Forsikring på kr. 15.050,-/kr.17.550,- for eneboliger mindre/større enn 230 kvm.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Hystadveien Utvikling AS

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring og eventuelle reklamasjoner må rettes direkte til selger. Selgers egenerklæringsskjema følger som bilag til denne salgsoppgaven i tillegg til tilstandsrapport. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperforsikring gjennom Tryg. Forsikringen er en fri rettshjelpsdekning i 5 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha overfor selger. 
Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperforsikringen da kostnaden legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra Tryg. Krogsveen mottar et honorar for denne formidlingen.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver.
Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD-knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt.  
Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr SMS eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i SMS og e-post kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp.
Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak overfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bl.a. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4. Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. 

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.
En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke.  Dette er nærmere beskrevet nedenfor. 
På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er".  Selger kan ikke ta «som den er»- forbehold overfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker. 
Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at mangelskravet ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.
Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 andre ledd, dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon 
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp. 
Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen.
Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning. 
Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. 
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3)

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 45.000,-
Tilrettelegging kr 15.000,-
Oppgjør: kr 6.000,-
Markedspakke: kr. 23.900,-
Oppslag eiendomsregister: kr 2.500,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 22-0339/23
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Sandefjord
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR22.23339

Dato

Sist oppdatert: 29. februar 2024 kl. 08:40

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

For å delta på visning, ber vi om at du melder deg på. Da sikrer vi at du får nødvendig informasjon og at det er satt av tilstrekkelig med tid. Kontakt megler dersom annet tidspunkt ønskes. Husk å lese salgsoppgaven før visningen, så du stiller forberedt. Ønsker du kun å bli holdt orientert, kan du fra eiendommens hjemmeside få varsel om solgtpris, eller kontakte megler.
Lurer du på noe?

Vil du varsles om lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.