Komplett salgsoppgave

Sørfjorden/Råkvåg

2 250 000 kr
48 601 m² (eiet)
Velkommen til Ramsvikhaugen hytteområde
Velkommen til Ramsvikhaugen hytteområde
Kart
Del
Rune Øverlie
Presenteres av
Rune Øverlie
Ferdigregulert hyttetomtområde på 48 mål, 15 tomter pluss friareal, med flott beliggenhet like ved Råkvåg
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  2 250 000 kr
 • Omkostninger
  57 592 kr
 • Totalpris
  2 307 592 kr
 • Tomteareal
  48 601 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - fritid
 • Eierform
  Eiet

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Ramsvikhaugen hytteområde
Ferdigregulerte hyttetomter med idyllisk utsikt utover Sørfjorden.
Feltet er regulert til:
- 15 tomter, fra 950 til 1600 kvm.
- Rett til lagring av båt i egen garasje
- Bøyehavn
- 7 Båtplasser i marina
- Internveier og felles friareal
- Parkering

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Sørfjorden/Råkvåg, 7114 RÅKVÅG
Kommunenummer 5054, gårdsnummer 162, bruksnummer 33, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
Det er tinglyst en servitutt på eiendommen som antas å ha betydning for kjøpers bruk:
- Dagboknr. 1403154, tinglyst 14.12.2017, type heftelse: Bestemmelse om båtplass/bryggeplass.
Denne erklæringen gjelder erverv av vederlagsfrie bruksretter til flere fast båtplasser ved "Ramsviksjøen", herunder kjørbar adkomst m.m. Båtplassene er inntil 2.75 m bred.
Eiendommen som avgir de vederlagsfrie bruksretter og båtplassene med adkomstrett m.m., er gnr. 162 og bnr. 1. Eiendommen som erverver de vederlagsfrie bruksretter og varige båtplasser, er gnr. 162 og bnr. 33.
Båtplassene kan adskilles og selges fra eiendommen gnr. 162 og bnr. 33 uten nærmere samtykke fra gnr. 162 og bnr. 1. Gnr. 162 og bnr. 1 samtykker også til i sin helhet at de ovennevte båtplasser kan overdras i sin
helhet, enten samlet eller hver for seg uten nærmere samtykke fra gnr. 162 og bnr. 1. Gnr. 162 og bnr. 1 kan ikke nekte samtykke.
Båtplass plikter medlemskap i Ramsvika Båtforening Org.nr.: 995 687 208. Det vises til foreningens vedtekter for videre detaljer.
Vedlagt ligger kart som viser plasseringene av båtplassene med nummer angitt på selve flytebrygga. Båtplassene er angitt i vedlagt kart/skisse. Båtplassene og flytebryggene benevnes som nr. 10, nr. 11, nr. 12, nr.13, nr.14, nr. 15 og nr. 16 i den vedlagte kart/skisse.
Selger opplyser om at tre utriggere ikke er montert pr. dags dato.
Servitutten vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

Diverse

I forbindelse med utvikling av eiendommen må kjøper påregne kostnader. Kjøper er selv ansvarlig for å fremskaffe den fulle oversikten over kostnader knyttet til utvikling av hyttefeltet.
Eksempler på kostnader i forbindelse med utvikling:
- Offentlige avgifter på div søknader til kommunen
- Tilkoplingsavgifter
- Fradeling av tomter (reguleringsplan)
- Tilkopling av strøm, samt etablering av vann- og avløpsanlegg for tomtefelt
- Opparbeiding av avkjørsel for tomtefelt og interne kjøreveier
- Utarbeiding av uthus/naust for området, samt utarbeidelse av tegninger før utbygging av tomter
Listen over er kun ment som en liten oversikt over noen av kostnadene.
Båtplasser:
- Tomtefeltet har tinglyst 7 båtplasser, det er pliktig medlemskap i Ramsvika båtforening for nevnte båtplasser.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Velkommen til Ramsvikhaugen hyttefelt på hele 48.601 kvm.
Tomten ligger flott til ca. 2 km fra bryggerekka i Råkvåg. Her finner du både butikker og restauranter som kan by på mye liv gjennom sommeren. Hvert år arrangeres det flere konserter, men noe som er verdt å merke seg er Råkvåg Anno 1930. Her mimres det om de gode, gamle dagene i sildefiskets storhetstid. Råkvåg Anno 1930 byr på friluftsteater med musikk, skjemt og drama. Ellers kan du besøke markedsbodene som kan by på blant annet gamle håndverks- og mattradisjoner, samt premiering for beste antrekk! Populært for barna er "barnekroken", Eliasbåtene på vågen og riding på islandshest. De voksne kan så gjerne avrunde dagen på et av utestedene.
I Indre Fosen kommune og resten av Fosen kan de by på variert natur som gir muligheter for et usedvanlig rikt friluftsliv. På vinterstid finnes det flere langrenns områder og en alpinbakke ved Haugsdalen Skisenter. I ditt nærområde finnes det også mange gode fiskevann og lakseelver, i sjøen kan man få både sjøørret, torsk, blåskjell, krabbe, osv. Langs fjorden finnes det mange fine badeplasser.
Ramsvikhaugen hyttefelt ligger i et pent hytteområde med god utsikt, så her kan man virkelig skape et fantastisk sommerparadis. Planen for hyttefeltet er pent opparbeidet slik at alle tomtene har gode solforhold og de fleste har også nydelig utsikt over Sørfjorden. Feltet har gode turområder i nærheten samt tilgang på sjø.

Adkomst

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.
Se google maps - det er enkelt å finne frem i kartet.

Barnehager, skoler og fritid

Barnehager i nærheten:
- Fagerbakken barnehage (0-6 år)
Skoler i nærheten:
- Mælan skole (1-10 kl.) 2,6 km
- Åfjord videregående skole 33,1 km
- Fosen videregående skole 35 km
Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen/bydelsadministrasjonen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Ramsvikhaugen hytteområde. ca. 48 mål med ferdigregulerte hyttetomter til salgs. Idyllisk plassering ved sjøen. Tomtefeltet er ubebygd og overtas slik det fremstår i dag.

Vei, vann og avløp

Hyttetomtene er ubebygd og er derfor ikke tilknyttet offentlig vann og avløpsrør. Kommunal vannledning går gjennom tomteområdet. Likeledes strømkabel.
Innenfor området kan det settes opp mindre bygninger og installasjoner i forbindelse med vann/avløpsanlegg.
Før vann og avløp kan bygges ut, skal det godkjennes en vann/avløpsplan for området. All bebyggelse innenfor området skal tilknyttes vannforsyning og tilkobles felles avløpsløsning. Fellesledninger, kummer og annet nødvendig utstyr skal plasseres på en slik måte at dette ikke virker skjemmende.
Når plan for vann og avløp er godkjent av kommunen må kjøper selv sørge for å sette opp vann- og avløpsanlegg i henhold til plankart og reguleringsbestemmelser.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert i henhold til reguleringsplan ID 2017003, datert 21.02.2020.
Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse, uthus/naust, turdrag, veg, parkering, avløpsanlegg, friområde, LNFR-areal, badeområde og bøyehavn.
Fritidsbebyggelse, gjelder for tomtene F1 til F15:
- Innenfor området kan det bygges fritidsboliger med tilhørende uthus.
- Fargevalg begrenses til stein- og jordfarger.
- Det tillates ikke blanke flater på tak.
- Det tillates ikke etablering av svartelistet vegetasjon.
- Maksimum BYA 40%
- Maksimum mønehøyde gitt i skjema/reguleringsplan (punkt 1.4)
- Gesimshøyde fra gjennomsnittlig terreng skal ikke overstige 3m på bygg med saltak og ikke over 4m på bygg som har pulttak.
- Fritidsboligene kan oppføres med saltak og/eller pulttak med minimum 5 grader vinkel.
- Der terrenget tillater det kan det bygges sokkel
Gjelder for tomtene F12,F13 og F15:
- Kan bygge 3.etg. på maks 30 m2 innenfor bestemmelsesområdet #3 Gesimshøyde fra gjennomsnittlig terreng tillates opp til 7,0m
Gjelder for tomtene F1 til F11 og F14:
- Kan bygge med sokkel. Gesimshøyde fra gjennomsnittlig terreng tillates opp til 4 m
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Dette er en ubebygd tomt per dags dato, og har derfor ingen kommunale avgifter.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr. 2.307.592,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Våres Eiendom Fosen AS

Konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt. For at eiendommen skal kunne overskjøtes, må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erklæringen må godkjennes av kommunen før eiendommen kan overskjøtes til kjøper.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring og eventuelle reklamasjoner må rettes direkte til selger. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If. Krogsveen mottar et honorar for denne formidlingen.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, eventuell tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler, entreprenør eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 95.000 av salgssummen.
Tilrettelegging kr 12.500,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 35.900,-
Visninger: kr 2.990,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 1.350,-
Eksklusiv salgsoppgave: kr 2.400,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 68-0224/22
Krogsveen avd. Trondheim AS
NO 918 119 930 MVA
Oppdragets KR-kode KR68.22224

Dato

Sist oppdatert: 04. november 2022 kl. 14:13

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Vil du varsles om lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.