Komplett salgsoppgave

Øygarden 50

1 295 000 kr
846,6 m² (eiet)
Øygarden 50 med flott utsikt over Steindalsfjorden.
Øygarden 50 med flott utsikt over Steindalsfjorden.
Kart
Del
Eivind Bjorå
Presenteres av
Eivind Bjorå
SOLRIK UTSIKTSTOMT MED NÆRHET TIL BRYGGE OG BADEPLASS. SELGES MED BÅTPLASS.
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  1 295 000 kr
 • Omkostninger
  33 717 kr
 • Totalpris
  1 328 717 kr
 • Tomteareal
  846,6 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - fritid
 • Eierform
  Eiet

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Velkommen til Øygarden 50!
Her får du en meget flott hyttetomt langs den flotte Sørlandskysten. Med sin ypperlige beliggenhet i Høvåg like utenfor Lillesand by er det kort vei til både Kristiansand, Dyreparken, Sørlandsparken, Lillesand og Grimstad.
Tomta byr på en usjenert og solrik beliggenhet med luftig og flott utsikt over Steindalsfjorden. Felles parkeringsplass rett nedenfor tomta og båtplass i felles bryggeanlegg medfølger. Mulig for å anlegge vei opp til tomten.
Kort vei til flotte tur og badeplasser, brygge, holmer og den flotte skjærgården!
Velkommen til visning!

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Øygarden 50, 4770 HØVÅG
Kommunenummer 4215, gårdsnummer 55, bruksnummer 113

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
4215/55/113:
01.10.1846 - Dokumentnr: 906793 - Utskifting
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
07.09.1906 - Dokumentnr: 905741 - Rettsbok
FORLIK ANG. SKOGSTYKKET "SNEDKERAASEN". D.E. BEHOLDER 1/5.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
02.09.1922 - Dokumentnr: 903555 - Elektriske kraftlinjer
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
29.10.1938 - Dokumentnr: 1185 - Jordskifte
Grensegangssak
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
05.04.1944 - Dokumentnr: 900663 - Elektriske kraftlinjer
HØYSPENTLEDNING REG. VED NEDENES SORENSKRIVEREMBETE
VEDK AUST-AGDER KRAFTVERK
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
30.05.1958 - Dokumentnr: 713 - Skjønn
REGULERING AV AREAL I FORBINDELSE MED VEGGRUNN/JERNBANEGRUNN
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
18.09.1962 - Dokumentnr: 2008 - Erklæring/avtale
BESTEMMELSE OM SALG OG REKLAME M.V. FOR BENSIN OG
OLJEPRODUKTER.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
18.09.1962 - Dokumentnr: 2008 - Best. om vann/kloakkledn.
RETTIGHETSHAVER: ESSO AS
Elektriske kraftlinjer
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
05.06.1968 - Dokumentnr: 1268 - Erklæring/avtale
VEDTAK AV DET OFFENTLIGES VILKÅR FOR STATSTILSKUDD I
FORBINDELSE MED SENKING/LUKKING AV GRØFT/BEKK
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
25.01.1975 - Dokumentnr: 570 - Erklæring/avtale
RETTIGHETSHAVER: TELEVERKET
RADIOANLEGG, HUS FOR RADIOTEKNISK UTSTYR M.M.
Elektriske kraftlinjer
Bestemmelse om adkomstrett
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
27.01.1975 - Dokumentnr: 384 - Jordskifte
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
08.05.1978 - Dokumentnr: 2043 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:43
Bestemmelse om kloakkledning
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Diverse påtegning
Stedsfastsetting av rettighet
28.01.1980 - Dokumentnr: 588 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:44
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
25.07.1989 - Dokumentnr: 4512 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:24
Rett til vei mot å delta i vedlikehold og utbedring. Rett
til å benytte brønn og pumpehus mot å delta i vedlikehold,
evnt. rett til å grave ny brønn/dypvannsboring.
Bnr. 24 skal ha felles kloakkutslipp mot deltagelse i
vedlikehold.Rett til å benytte båtplass med gangrett til
denne. Alt etter nærm. best. med fl. best.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Diverse påtegning
Stedsfastsetting av rettighet
11.10.1989 - Dokumentnr: 6366 - Kjøpekontrakt
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:50
Salg av ca. 400 m2 garasjetomt for kr 50.000,- og ca. 1100
m2 areal for kr 225.000,-.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
11.10.1989 - Dokumentnr: 6366 - Kjøpekontrakt
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:50
Rett til vei inkl. rett til bruk av bil m.v. mot
vedlikehold av veien. Alt etter nærm.best.m.fl.best.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
09.08.1993 - Dokumentnr: 4599 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:40
Bestemmelse om adkomstrett
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
19.03.1996 - Dokumentnr: 1537 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:22
Bestemmelse om adkomstrett
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Diverse påtegning
Rettighet nr. 3 iht. erklæring 1537/1996 vedrørende bryggeplass og adkomstrett transporteres til Skeigruppen ANS, org.nr. 912265943
24.06.1996 - Dokumentnr: 3472 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:40
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
29.10.1996 - Dokumentnr: 6107 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:22
Bestemmelse om strand/fellesstrand/strandlinje
Bestemmelse om vannrett
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
27.01.1999 - Dokumentnr: 412 - Bestemmelse iflg. skjøte
Forbud mot beitedyr på nærm. angitt areal
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
09.12.1999 - Dokumentnr: 7240 - Jordskifte
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
28.11.2000 - Dokumentnr: 7202 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:38
Bestemmelse om adkomstrett
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
30.06.2006 - Dokumentnr: 312204 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
bestemmelse om ryddebelte
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
14.10.2009 - Dokumentnr: 770637 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Bestemmelse om ryddebelte
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Bestemmelse om adkomstrett
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
22.01.2010 - Dokumentnr: 52554 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:80
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:81
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:82
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:83
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:84
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:85
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
18.08.2011 - Dokumentnr: 650406 - Jordskifte
Jordskifteasak 0900-2001-0026 Vegjordskifte Ny E18 - Glamsland - Vest-Agder grense.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
18.05.2012 - Dokumentnr: 389865 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
11.12.2012 - Dokumentnr: 1053250 - Jordskifte
Jordkskiftesak 0900-2012-0021 Vallesverd vestre
Aust-Agder jordskifterett
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
12.06.2017 - Dokumentnr: 614952 - Jordskifte
Jordskifte, grensefastsettende sak
Sak 16-037032RFA-JARD Badstudalen naturreservat
Aust-Agder Jordskfiterett
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
15.01.2018 - Dokumentnr: 324602 - Bestemmelse om båtplass/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:84
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
15.01.2018 - Dokumentnr: 324602 - Bestemmelse om vannledning
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:84
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
15.01.2018 - Dokumentnr: 324602 - Bestemmelse om kloakkledning
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:84
Bestemmelse om kloakkpompestasjon
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
15.01.2018 - Dokumentnr: 324602 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:84
Veiretten kan ikke selges videre separat
Veiretten følger ikke med ved senere fradeling av parsell
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
27.03.2018 - Dokumentnr: 591973 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
01.01.2020 - Dokumentnr: 1752522 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0926 Gnr:55 Bnr:113

Diverse

Tomten selges som grovtomt og er ikke opparbeidet. Det er fremført vann, avløp og el-trekkrør ca 35 meter fra tomtegrensen. Det er mulighet for å anlegge vei opp til tomten.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Attraktiv og solrik beliggenhet i naturlige, sjønære og rolige omgivelser i Høvåg i Lillesand Kommune. Flott utsikt over Steindalsfjorden. Kort vei til Lillesand med bil og båt, og ellers Sørlandssenteret, Kjevik og Kristiansand med alle fasiliteter. Fra båtplassen er det kort vei ut i skjærgården til flotte strender og holmer.

Adkomst

Fra øst, ta av E18 mot Lillesand inn på 420. Fortsett på 420 i ca 7 km og ta deretter 3 avkjørsel i rundkjøringen til høyre inn på Vallesverdveien/420. KJør ca 6,6 km og sving så til venstre inn på 401 / Høvågveien. KJør deretter ca 400 meter og sving til venstre mot Øygarden. Fortsett rett frem i 240 meter før du tar til høyre og etter ca 290 meter vil du se tomta på Øygareden 50!
Det vil også bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved felles påmeldingsvisninger.

Beskrivelse av tomt

Solrik utsiktstomt. Eiertomt på 847 kvm.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet privat vei med felles vedlikeholdsansvar. Eiendommen har tinglyst veirett. 
Eiendommen kan tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse frem til kommunalt nett. For avstand til kommunalt nett, se vedlagte kart.  
Eiendommen kan tilknyttes det private ledningsnettet via private stikkledninger. Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse frem til privat nett. For avstand til privat nett, se vedlagte kart.
Ved tilkobling til ledningsnettet påløper tilkoblingsavgift.
Vann, avløp og el-trekkrør er fremført ca 35 meter fra tomtegrensen.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse i henhold til detaljregulering for Øygarden hyttefelt - Vestre Vallesverd Felt A datert 16.03.2021.
Se endring av detaljreguleringsplan for hyttefelt Øygarden/ Vallesverd, felt A for mer informasjon om utnyttelse, begrensninger og byggteknisk.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Gebyr Fakturert beløp i 2021 for tilsvarende eiendommer:
Avløp: 2 238,57 kr
Eiendomsskatt: 1553,00 kr (Tilsvarende eiendom. Ikke fastsatt for denne eiendommen)
Feiing: 200,00 kr
Vann: 1 938,46 kr
Renovasjon: 4 454,-
Sum: 10384,03 kr

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt.
Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Eiendomsskatt

Lillesand kommune praktiserer eiendomskatt. Bystyret har vedtatt å kontorjustere eiendomsskattesatsene på bolig og fritidseiendommer i 2022 med 3,5 % av skattegrunnlaget fra 2009-taksten (takst pluss tidligere kontorjusteringer). Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. eiendomsskatteloven § 25 første ledd. Forfallsdato første termin er juni. og andre termin er september

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 1.328.717,-
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 15.050,-/kr.17.550,- for eneboliger mindre/større enn 230 kvm. For hytter er prisen på If Hyttepakke kr 12.550,-

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner Spareskillingsbanken. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad.
Krogsveen mottar et honorar for denne formidlingen.
 

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Benedicte Nessa og Trond Nessa

Konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt. For at eiendommen skal kunne overskjøtes, må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet.
Erklæringen må godkjennes av kommunen før eiendommen kan overskjøtes til kjøper.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Velforening

Boligen er tilknyttet Øygarden Hytteforening.
Gjennom dette medfølger parkering og båtplass.
Årlig medlemskontigent på 1000 kr for ubebygd tomt, 2000 for bebygd tomt.
Denne kontigenten dekker følgende:
- Brøyting
- Vedlikehold av parkering / felles brygge / strand og lignende

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom If.  I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha overfor selger. 
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel renteforsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If. Krogsveen mottar et honorar for denne formidlingen.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver.
Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD-knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt.  
Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr SMS eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i SMS og e-post kan forekomme.
 
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp.
Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak overfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bl.a. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4. Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. 

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.
En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke.  Dette er nærmere beskrevet nedenfor. 
På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er".  Selger kan ikke ta «som den er»- forbehold overfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker. 
Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at mangelskravet ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.
Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon 
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp. 
Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen.
Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning. 
Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. 
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3)

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 31-0249/23
Krogsveen avd. Kristiansand AS
NO 924 405 937 MVA
Oppdragets KR-kode KR31.23249

Dato

Sist oppdatert: 29. august 2023 kl. 07:55

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Vil du varsles om lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.