Komplett salgsoppgave

Naust Skråvika

1 290 000 kr
105,8 m² (eiet)
Nauset har en idyllisk beliggenhet ved Storfjorden
Nauset har en idyllisk beliggenhet ved Storfjorden
Kart
Preben Willmann
Presenteres av
Preben Willmann
Flisnes
Nyere naust med idyllisk beliggenhet ved Storfjorden. Sjelden mulighet.
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  1 290 000 kr
 • Omkostninger
  33 592 kr
 • Totalpris
  1 323 592 kr
 • Byggeår
  2021
 • Bruksareal
  45 m²
 • Tomteareal
  105,8 m² (eiet)
 • Type
  Fritidseiendom ved sjøen
 • Eierform
  Eiet

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Krogsveen Sunnmøre v/Daglig leder/Eiendomsmegler Preben Willmann har gleden av å presentere et nyere naust med en idyllisk beliggenhet i Skråvika på Flisneset med flott utsyn over Storfjorden. Dette er en sjelden mulighet til å skaffe seg et naust i området med gode solforhold og skjermet beliggenhet tett på naturen.
Like ved ligger Skråvika med sin flotte sandstrand og pent tillaget lekeplass.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Naust Skråvika, 6013 ÅLESUND
Kommunenummer 1507, gårdsnummer 13, bruksnummer 162, ideell andel 1/1

Innhold

Totalt bruksareal: 45 kvm
Sekundærrom:
1. etasje 45 kvm: Naustrom
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra innsendte bygningstegninger.

Byggemåte

Det er ikke foretatt takst eller tilstandsrapport over naustet men selger har gitt følgende opplysninger om byggemåte:
Reisverk er av 2x4 " og takstoler er prefabrikkert av Pretre AS. Asfaltplater på reisverk som er lektet ut med 2 lektetykkelser for å få stående bordkledning. Takremmer fra Grøvikrenna.
Taket er montert av profesjonell taktekker. Det er ettermontert solcellepanel på tak inklusive stort forbruksbatteri som er klart for oppkobling og bruk. Selger informerer at solcellepanelet har dekket behovet for belysning og opptrekk av båt.
Dreneringen ble lagt opp i 2 nivå for å sikre bakveggen mot vanninntrenging.
Ringmmur ble støpt opp med ekstra mye armering ( i alle blokke ble det slått ned ekstra armeringsjern samt dobble 12 mmjern med 50-60 cm overlapp er lagt inn i hver høyde.
Selger opplyser å ha lagt inn kopperkabel rundt hele naustet til bruk av fremtidig jording eller lynavleder om dette er ønskelig.
Dører og vinduer er satt inn av godkjent snekker.
Selger opplyser at alt av materialer er innkjøpt hos Byggtorget på Digerneset.

Standard

Naustet er oppført i 1. etasje med tilhørende loft.
Det er støpt gulv.
Naustet har dør med adkomst fra vest. Innvendig trappesats med enkel tretrapp til naustrom.
Innvendige vegger er ikke kledd.
Bak i naustet er det en enkel trapp til naustloft med gode muligheter for innredning - ikke måleverdig areal.
Vindu mot sjøen på loft. Vegger i rafter og gulv ikke lagt.
Mot sjøen er det 2 stk. dobble oppslagsdører
Trapp til loftsetasjen med gode muligheter for innredning.

Løsøre og tilbehør

Vi viser til liste fra Norges Eiendomsmeglerforbund som gjelder fra 01.01.2020 angående løsøre og tilbehør.

Oppvarming

Det er ikke innlagt strøm men det er montert solcellepanel på tak inklusive stort forbruksbatteri som er klart for oppkobling og bruk. Selger informerer at solcellepanelet har dekket behovet for belysning og opptrekk av båt.

Ferdigattest/brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på eiendommen datert 05.04.2022. Denne kan fås ved henvendelse til megler.
Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
1507/13/162:
08.12.1975 - Dokumentnr: 906665 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:1507 Gnr:13 Bnr:12
01.01.2020 - Dokumentnr: 1070476 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1504 Gnr:13 Bnr:162
24.06.2008 - Dokumentnr: 516310 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:1507 Gnr:13 Bnr:382

Eventuell adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Naustet ligger i idylliske og populære omgivelser i Skråvika på Flisnes. Flotte og stille omgivelser ved Storfjorden, med gode solforhold og skjermet beliggenhet. Like ved ligger Skråvika med sin flotte sandstrand og pent tillaget lekeplass.
Her er man tett på naturen, men samtidig sentralt og nært bebyggelse.

Adkomst

Fra Moa kjører en mot Flisnes og tar av første til høyre i rundkjøringen ved Kiwi Flisnes. Følg deretter veien nedover og ta av til venstre og følg Flisnesvegen et stykke til du får avkjørsel til Flisnestua på venstre hånd, ta av inn her og så ned til venstre i Skråvika. Det er mulighet å parkere i tilknytning til friområde og følge gangsti herfra. Det går også en stikkvei rett ned fra Skråvika bak naustet, men noe glatt her om det er vått.
Se google maps - det er enkelt å finne frem i kartet. Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 105,8 kvm. Tomten er opparbeidet med dels støpt stø, forøvrig grovplanert tomt med stein.
Tomten ble utgravd av Brungot Maskin, opparbeidet med stein, planert og komprimert.

Parkering

Det er ikke egen parkering tilhørende naustet, men det er muligheter for parkering på friområde i Skråvika vest for eiendommen.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via god sti i terreng - tinglyst veirett.
Eiendommen er ikke tilknyttet kommunalt ledningsnett.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan for Ålesund for 2016 - 2028 datert 09.03.2017 avsatt til fritidsbebyggelse.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Det betales ikke kommunale avgifter.

Formuesverdi

Formuesverdi ikke fastsatt på nåværende tidspunkt.
Formuesverdi fastsettes med utgangspunkt i en formel for kvadratmeterpris som fastsettes av SSB. Den estimerte kvadratmeterprisen er fastsatt ut fra flere kriterier (beliggenhet, alder, areal og boligtype) som danner markedsverdien i området. Boligens faktiske markedspris vil derfor ikke være Skatteetatens grunnlag for den første fastsettelsen av formuesverdi.
Det første året boligeiendommen skal formues verdsettes, må skatteyter påse å gi tilstrekkelig med opplysninger om boligen til skattemyndighetene slik at korrekt estimert markedsverdi og formuesverdi kan beregnes. Formuesverdien vil senere automatisk justeres i takt med prisutviklingen på boliger og beregnet formuesverdi vil fremgå av forhåndsutfylt skattemelding.
Formuesverdien for boligeiendommer for inntektsåret 2021 skal ikke overstige 25 % av dokumentert markedsverdi for primærbolig (der man bor fast). Formuesverdien for sekundærboliger (øvrig bruk av eiendommen, f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) skal for inntektsåret 2021 ikke overstige 90% av dokumentert markedsverdi. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Eiendomsskatt

Det er fritak for eiendomsskatt ut det året det er gitt fedigattest, 2022 og i 2 år. Denne eiendommen begynner å betale eiendomsskatt fra 2025.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 1.323.592,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 12.650,- for fritidsbolig er prisen på If Hyttepakke kr 9.900,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Wilhelm Eggesbø og Kristine Alvestad Eggesbø

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger.

Boligselgerforsikring

Det foreligger ikke en godkjent tilstandsrapport med innhold fra takstforskriften som trådte i kraft 1.1.22. Selger har derfor heller ikke tegnet boligselgerforsikring. Likevel foreligger det en selgers egenerklæring som interessenter må sette seg inn i før bud inngis. Eventuelle reklamasjoner må rettes direkte til selger.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 76-0102/22
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Ålesund
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR76.22102

Dato

Sist oppdatert: 10. november 2022 kl. 16:10

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Ser du etter lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.