Komplett salgsoppgave

Setesdalsvegen 4348

4 490 000 kr
60 m²
3 soverom
Flott utsikt og solforhold. Utsikten til skisenteret.
Flott utsikt og solforhold. Utsikten til skisenteret.
Kart
Del
Eivind Bjorå
Presenteres av
Eivind Bjorå
Innholdsrik hytte med gode solforhold, flott utsikt. Ved skiløypa.
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  4 490 000 kr
 • Omkostninger
  113 420 kr
 • Totalpris
  4 603 420 kr
 • Etasje
  1
 • Byggeår
  1975
 • Soverom
  3 soverom
 • Bad
  1 bad
 • Primærrom
  60 m²
 • Bruksareal
  60 m²
 • Tomteareal
  1 005,2 m² (eiet)
 • Type
  Fritidseiendom på fjellet
 • Eierform
  Eiet
 • Fasiliteter
  Balkong/Terrasse
 • Årlig velavgift
  1 000 kr
 • Energimerke
  Oransje G

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon 96886900 eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Påmelding innen kl. 14. dagen før visning.
Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Velkommen til Setesdalsvegen 4348!
Her får du er flott hytte med attraktiv og solrik beliggenhet på Hovden. Både stue og spiseplass har flott utsikt mot skisenteret og fjellene i sør og øst. Flere solrike uteplasser rundt hytten.
Herfra går det preparerte skiløyper, utallige turmuligheter og flott natur rett utenfor døra. Dette er en plass du vil trives både vinter og sommer.
Nyt de gode sol- og utsikts forholdene fra en av de usjenerte uteplassene rundt hytten, eller ta den korte turen til skisenteret eller sentrum med alt av fasiliteter som badeland, butikker, shopping og cafeer. Hovden er fullt av liv og byr alltid på ulike og sosiale aktiviteter for store og små.
Hytta er praktisk med alt på en flate. Store praktiske boder.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Setesdalsvegen 4348, 4755 HOVDEN I SETESDAL
Kommunenummer 4222, gårdsnummer 2, bruksnummer 1463

Innhold

Totalt bruksareal: 60 kvm
Totalt primærrom: 60 kvm
Bruksareal:
Fritidsbolig 60 kvm
Primærrom:
Fritidsbolig :
1. etasje 60 kvm: VIndfang, gang, 3 soverom, bad, stue/ kjøkken.
Hytta har også et utvendig anneks på ca 6 kvm som er innredet som soverom, men dette er ikke godkjent til varig opphold.. Samt ved/ redskapsbod på 13 kvm og en romslig veranda på tilsammen 55 kvm.
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 07.09.2023 utført av Anticimex v/ Frank Veraas. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.
Ved og skibod er oppført i ettertid og avviker fra godkjente byggetegninger. Se pkt under ferdigattest.

Byggemåte

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport, dvs. en teknisk gjennomgang av boligen hvor eventuelle avvik, risiko for kjøper og prisoverslag for hva som bør gjøres av oppgradering, er skissert. Se særskilt TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som viser hva som er avvik fra boligens normale slitasje, alder og type, eller som bør/må utbedres. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.  
Bygningen er iht. tilstandsrapporten hytte fra 1975 med tilhørende anneks og boder, påbygget 2003. Hytta er oppført på søylefundamenter med stubbelofts konstruksjon. Yttervegger i
trekonstruksjoner med stående trekledning. Yttertak i trekonstruksjoner belagt med stålplatetak. Utvendig opparbeidet naturtomt med gruset gårdsplass, gangsti belagt med naturstein, plen og terrasse. Biloppstillingsplass nedenfor hytta. Oppvarming med strøm og vedfyring. Offentlig tilknyttet vann og avløp. Eiet tomt.
Les forøvrig mer om byggemåte og den tekniske tilstanden i rapporten.
Det gjøres spesielt oppmerksom på:
Sammendrag av boligens tilstandsgrad :
TG1 i orden : 48 %
TG2 alder, slitasje, skader : 48 %
TG3 strakstiltak nødvendig : 3 %
TGIU ikke undersøkt : 1 %
Kommentar til TG3 avvik :
Skjevhetsmåling - Største skjevheter målt til 60mm fra ytterhjørnet mot sydvest til dører mot soverom nord. Setninger på søylefundamenter sannsynligvis årsak. TG3 settes ihht. NS3600.
Oppretting må påregnes. Sjablongmessig prisanslag settes for videre undersøkelser. Merkostnader for utbedringer må påregnes. Sjablongmessig prisanslag: kr 0 - 10 000.
Sammendrag av selgers egenerklæring:
2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
Ja, både av faglært og ufaglært / egeninnsats. T. Bjørnarå AS 4754 Bykle, Autorisert Rørleggermester.
T. Bjørnarå 2010: Tining av rør og bytte av Servantbatteri og dusjbatteri Egeninnsats 2023: Skiftet toalett og vaskeservant, kun synlige koblinger.
2.2 Foreligger det dokumentasjon på arbeidene?
Ja faktura med bilag fra Bjørnarå.
4. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?
Ja, kun faglært. T. Bjørnarå Autorisert Rørleggermester, 4754 Bykle.
T. Bjørnarå, følgende faktura kan fremlegges:
2008 Rørleggerarbeid i forbindelse med installasjon av nytt kjøkken 2010 Forsikringssak via Frende forsikring etter ekstremkulde i januar. Rørlegger foretok en kontrollert opptining, alle rør sjekket, servantbatteri og dusjbatteri på badet byttet. (Saltkammer i oppvaskmaskin ble reparert og kontrollert hos Elektroverkstedet as i Kristiansand) 2011 Selvregulerende varmekabel montert i inntaksvannledning
2012 Ny varmtvannsbereder ble satt inn på kjøkkenet og alle rør på kjøkkenet ble byttet. Egeninnsats 2023: Skiftet toalett og vaskeservant på bad, kun synlige koblinger.
5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?
Ja. Tidligere eier bygde et tilbygg ca. 2003 og la dreneringsrør rundt hytta som forebyggende tiltak, det er også her lagt inn selvregulerende varmekabel.
7. Kjenner du til om det er/har vært skjevheter/setningsskader, f. eks. riss/sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
Ja. Hytta står på peler og noe bevegelse må påregnes, dette er rettet opp av tidligere eier gjennom justering av pilarer og drenering rundt hytten. Gulvet i hyttens
lengderetning har fremdeles en merkbar høydeforskjell. Under justering av pilarene ble det lagd tilkomst gjennom gulv i inngangsparti og gang.
9. Kjenner du til om det er/har vært insekter/skadedyr i boligen som f.eks. rotter, mus, maur eller lignende?
Ja. Mus har forekommet i vedbod, tiltak er utført ved at stålull er dyttet inn i åpninger i sammenføyning mellom tilbygg og hytte. Det er ikke registrert mus etter tiltaket.
Gamle spor etter mus kan finnes i de nederste del av vedstabel.
11. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
Ja. Forsikringssak i 2014 etter ekstremvind: Takpapp ble revet opp, -taket ble sikret uten at det oppsto lekkasje. Det ble lagt på stålpanner (Decra Classic takpanner) utført som egeninnsats.
12. Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
Ja, både av faglært og ufaglært / egeninnsats. Byggmester Jostein Gauslå, Mesterhus.
Byggmester Jostein Gauslå bygde og eide hytten i flere år. Mye av vedlikeholdsarbeidet på hytten utførte vi sammen, og terrassen mot vest er utført som egeninnsats.
13. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Ja, kun faglært. Knut Hovet Inst. AS 4748 Rysstad og Setesdal Elektro AS 4754 Bykle.
2010: Knut Hovet Inst. installerte varmekabel på inntaksvannrør
2011: Setesdal Elektro AS diverse arbeid i sikringsskap 2011
2021: Setesdal Elektro AS installerte en utekontakt beregnet på El-bil ladning
13.1 Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av det elektriske anlegget (i henhold til forskrift om lavspenningsanlegg)?
Ja. 2021: El tilsyn ved Agder Energi Nett AS. Merknader ble utbedret av Setesdal Elektro AS. Godkjent 07.10.2021.
14. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Ja, 2021: Godkjennelse fra EL tilsyn foreligger 2023: Godkjennelse fra Setesdal Brannvesen foreligger
15. Har du ladeanlegg/ladeboks for el-bil i dag?
Ja. Tre pols utekontakt beregnet kun for El-bil montert i 2021 av Setesdal Elektro.
16. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeider som normalt bør utføres av faglærte personer utover det som er nevnt tidligere (f.eks. på drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc.)?
Ja. Hytten ble bygd på 70 tallet og står på pilarer og noe bevegelse må påregnes. Enkelte pillarer er rettet opp av forrige eier før det ble drenert rundt hytten.
Termopanglass i originalkarmer i stue er skiftet ut i 2001/2002 av Rune Brustad, 4755 Hovden.
Egeninnsats:
-Peis ble revet i 2008 og pipe ble bygd opp igjen som egeninnsats, installasjon av ildsted er kontrollert og godkjent av fagkyndig i 2008. Setesdal Brannvesen har inspisert hytten i 2023 uten å bemerke noe, utskrift fra inspeksjonen kan fremlegges.
-Nytt kjøkken, avtrekksvifte, kjøkkenvindu, hvitevarer og ny parkett ble montert i 2008.
-Under ny vedbod er det lagt 5 cm isolerende plate dekket av 5 cm elvegrus.
-Det er lagt knotteplast under terreng ut mot dreneringsgrøft på østsiden av hytten.
-Det er foretatt vindtetting rundt deler av hytta for å redusere trekk.
-Vannløp fra takrenner er lagt i rør og ført bort fra hytteveggene.
-Under sluk i baderommet ligger det isolasjon ned mot terreng.
-Kryploft er etterisolert (ca. 2017) og ikke lenger innredet for lagring.
-Vinduer mot nabo er påfør enveisbelegg på innsiden av for å hindre innsikt.
-Hytten er jevnlig brukt og nødvendig vedlikehold er tatt fortløpende.
18. Kjenner du til forslag til- eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel, eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller eiendommens omgivelser?
Ja. I reguleringsplanen er tomt N89 ikke bygd. Det pågår en prosess for innplassering av denne hytten i terrenget sør sør-vest for vår eiendom. Avhengig av plassering kan det bety at innkjørsel til hytten blir endret. Forslag til ny vei er regulert inn, men realiseringen er avhengig av byggetillatelse.
19. Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?
Ja. Tinglyst notat fra jordskifterett i 2013 vedrørende atkomstvei og parkering. Se pkt. 25 under her.
25. Kjenner du til andre forhold av betydning som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?
Ja. I forbindelse med kjøp av et mål tomt ble det i en jordskiftesak i 2013 fattet vedtak om at eierne av tomt som berører atkomstveien til hytten pålegges å etablere ny atkomst om denne blir endret ved innregulering av tomt N89. -Tinglyst tekst er som følger "Atkomst/parkeringsareal skal være minst like tjenlig som i dag og uten kostnader for eierne av gnr. 2, bnr 1463."

Moderniseringer og påkostninger

Nytt kjøkken og ny peisovn i stue.

Standard

Hytten har parkett på gulv i stue, gang og kjøkken. Teppe i inngangsparti og to soverom. resten har furugulv, utenom badet med belegg. Alle vegger har beiset panel, utenom badet med våtromsplater. Nyere kjøkkeninnredning fra Strai. Peisovn i stue med kleberstein for å holde ekstra godt på varmen og få et flottere utseende. Hytten er veldig praktisk med 4 soverom, hvorav et ikke er godkjent, men brukes som soverom i dag. Flere praktiske boder. God plass i vedbod og sportsboden. Utgang til solrik veranda med utsikt fra stuen. Det er kun de hvitevarene som er listet opp som følger med. TV med veggfeste og taklamper (i stue og kjøkken) medfølger ikke.

Løsøre og tilbehør

Vi viser til liste fra Norges Eiendomsmeglerforbund som gjelder fra 01.01.2020 angående løsøre og tilbehør.

Oppvarming

Hytta flott peisovn i stue, ellers strøm.

Ferdigattest/brukstillatelse

Eiendommen har vært brukt til fritidsformål siden 1975
Kommunen opplyser at det ikke var krav til ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på den tiden eiendommen ble oppført. 
Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven § 21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan- og bygningsloven.
Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning. 
Annekset er opprinnelig byggemeldt som boder jf. byggetegninger og er ikke godkjent til varig opphold. Innredning av rommene til bruk for varig opphold er ikke bruksendret/omsøkt og er heller ikke godkjent av kommunen. Konsekvensen ved søknad kan være at rommet ikke godkjennes som varig opphold og at rommet da må brukes som bod/midlertidig oppbevaring.
Kjøper overtar alt ansvar, kostnad og risiko for dette videre. 
Ved og sportsbod er heller ikke søkt om ferdigattest.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
4222/2/1463:
07.10.1986 - Dokumentnr: 104126 - Fredningsvedtak
Overført fra: Knr:4222 Gnr:2 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere
06.11.2013 - Dokumentnr: 958768 - Jordskifte
Sak 0900-2012-0035 Hovden
Overført fra: Knr:4222 Gnr:2 Bnr:1463 F
Gjelder denne registerenheten med flere
06.11.2013 - Dokumentnr: 958768 - Festenummer gitt bruksnummer
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4222 Gnr:2 Bnr:1
06.11.2013 - Dokumentnr: 958768 - Overføring fra tidligere festenummer
Utgått festenr:
Knr:0941 Gnr:2 Bnr:1 Fnr:74
01.01.2020 - Dokumentnr: 1613844 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0941 Gnr:2 Bnr:1463

Eventuell adgang til utleie

Fritidseiendommen har ikke separat utleiedel. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold.

Diverse

Muligheter for å montere el-bil lader. Egen 16-A kurs med CEE industriell stikkontakt.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Beliggenhet på Hovdens solside med panoramautsikt mot Enden, Nåsi og Hovdenut. På 831 meter over havet ligger du solfylt til, med meget sentral beliggenhet og kort vei til alle Hovdens fasiliteter. Hovden byr på flotte opplevelser og aktiviteter året rundt med blant annet skisentret, milevis med preparerte skiløyper, fiskemuligheter, bademuligheter, badeland, og ellers fantastisk natur sommer som vinter for de som ønsker å ta beina fatt.
I tillegg er Hovden en sosial og trivelig plass for både venner og familie. Her er det spisesteder, dagligvare, vinmonopol, afterski og butikker!

Adkomst

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved felles påmeldingsvisninger.

Beskrivelse av tomt

Eiertomt på 1 005 kvm. Solrik beliggende på en kolle. Flott utsikt og nærhet til oppkjørte skiløyper. Hytten ligger i enden av tomten, så her finnes det muligheter for utvidelse.

Parkering

Parkering på egen tomt.

Vei, vann og avløp

Offentlig vann og avløp.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse og følger bestemmelsene i reguleringsplan "Hovden Aust" datert 27.05.2010. Område H18 som er regulert til bebyggelse på 200 kvm hvorav 40 kvm settes av til 2 parkeringsplasser på egen tomt, en av disse kan bygges som carport/ garasje på inntil 20 kvm. Mønehøyde skal ikke overstige 6 m og gesimshøyde skal ikke overstige 3,5 m.
Det er registrert et kulturminne i form av en kullgrop på eiendommen. Denne er utgravd og klarlagt. Kontakt megler for mer info.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter var kr 11 849 ,- for 2022. I dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn.
Nåværende eier har et strømforbruk som tilsvarer 9000 kwh. pr. år. 
Boligen har en årlig forsikringspremie på kr ca. 6000,-.
Velavgift er kr 1000 pr. år.
Boligen er ikke tilknyttet breibånd eller fiber.
Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk og avtaler.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2021 var kr 720 000,- ifølge selger/skatteetaten.

Eiendomsskatt

Det er p.t ikke vedtatt eiendomsskatt for eiendommer i Bykle kommune.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 4 603 420 .
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos Tryg Forsikring. For hytter er prisen på Hyttepakke Tryg kr 12.550,-

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner Spareskillingsbanken. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad.
Krogsveen mottar et honorar for denne formidlingen.
 

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Inger Tjomsland og Oddgeir Tjomsland

Konsesjon

Eiendommen er ikke konsesjonspliktig, men det er boplikt i Bykle kommune. For at eiendommen skal kunne overskjøtes må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet om at boplikten ikke gjelder for denne eiendommen.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Velforening

Remestøyl velforening.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema og tilstandsrapport. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom Tryg. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha overfor selger. 
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, renteforsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra Tryg. Krogsveen mottar et honorar for denne formidlingen.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver.
Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD-knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt.  
Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr SMS eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i SMS og e-post kan forekomme.
 
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp.
Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak overfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bl.a. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4. Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. 

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.
En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke.  Dette er nærmere beskrevet nedenfor. 
På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er".  Selger kan ikke ta «som den er»- forbehold overfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker. 
Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at mangelskravet ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.
Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 andre ledd, dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon 
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp. 
Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen.
Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning. 
Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. 
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3)

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 31-0307/23
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Kristiansand
NO 924 405 937 MVA
Oppdragets KR-kode KR31.23307

Dato

Sist oppdatert: 29. november 2023 kl. 16:06

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon 96886900 eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Påmelding innen kl. 14. dagen før visning.
Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Vil du varsles om lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.