Næringsoppgave

Møller Moulins vei 77

2 390 000 kr
snr 1.jpg
snr 1.jpg
Kart
Del
Jøran Flakk
Presenteres av
Jøran Flakk
Nyere lagerhall selges i Mandal/Doneheia.
 • Prisantydning
  2 390 000 kr
 • Totalpris
  2 390 000 kr
 • Etasje
  1
 • Byggeår
  2022
 • Tomteareal
  1 610 m² (eiet)
 • Type
  Næring Lager
 • Eierform
  Eiet

Visning

Kontakt megler Flakk for vinsinger. Visninger i helger kan også avtales ring 415 10 212
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Nyere lagerhall oppført i stål og sandwichelementer, svært vedlikeholdsvennlig. Himlingshøyde på 6 meter, to Industriporter, 400v strømanlegg med uttak for bl.a trefase strøm. God lyssetting/armatur i hallene. Innlagt vann og avløp, påkobling er allerede betalt. Reguleringsplanen tillater mesanin for de som ønsker å utnytte himlingshøyden. Det medfølger materialer bygging av mesanin verdi kr 80 000,- pluss mva. To varmepumper er installert. Merk at seksjon er en endeseksjon hvor det blir vedtektsfestet at seksjonen skal ha eksklusiv rett til bruk av et større tomteareal. Hallen er påkostet med epoxy på gulv, rikelig med el-punkter. Oljeutskiller er installert (verdi 100´pluss mva). Megler vil fremheve spesielt den fleksibilitet ved at det er to porter og mulighet for ytterligere oppdeling.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Møller Moulins vei 77, 4516 MANDAL
Kommunenummer 4205, gårdsnummer 29, bruksnummer 80, seksjonsnummer 1

Innhold

Totalt bruksareal: 178 kvm.
Det bemerkes at selger har ikke sett det som formålstjenelig å rekvirerer en tilstandsvurdering av bebyggelsen fra takstmann, alle den tid hallen er oppført i 2022. Det er derfor ikke gjennomført oppmåling fra kompetent fagmann. Arealet som er oppgitt er lasermål utført av megler. Målene representerer lengden i bredde av hallen multiplisert med hallens lengde. Målene er fra innerveggelement fra innerveggselement. Det bemerkes at det er diverse stålsøyler i hallen som må komme til fratrekk hvis man trenger en helt nøyaktig angivelse av seksjonens bruksareal.

Byggemåte

Bebyggelsen er oppført i bærende konstruksjon av stål, flatt papptekket tak og isolerte plater/sandwichelemeter på vegger. Støpt såle i betong.

Standard

Hallene er tilført leveranser/materialer hvor formålet er bruk til lager. Det er spesielt tilstrebet bruk av materialer som sikrer en vedlikeholdsvennlig fremtid. Det leveres et 400v elektrisk anlegg med uttak for en fase og trefase strøm, industriport, lysarmatur/lamper i hallen som sikrer et godt lys. Det informeres om at påkoblingsavgiften for både vann og avløp er allerede betalt.
Høyeste himlingshøyde er seks meter som gjør det mulig på utnytte arealet/kubikken i hallen ved f.eks pallereoler eller bygging av mesanin. Merk at det er særskilte retningslinjer omtalt i reguleringsplanen hva gjelder mesaninen. Det er en begrensing på hvor stort areal en mesanin kan utgjøre av eiendommens totale bruksareal. Selger har vedlagt en tegning som viser forslag til mesanin i hallen og som representerer det arealet hvor det er innkjøpt Qdekke (gulv mangler i materialpakken)

Oppvarming

To varmepumper er installert

Ferdigattest/brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på eiendommen datert 21.01.2022 (følger vedlagt prospektet)
 

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
04.04.2022 - Dokumentnr: 366556 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 1
Formål: Næring
Sameiebrøk: 1/5

Diverse

VIKTIG INFORMASJON: Oppgitte pris forutsetter at kjøperen driver momspliktig virksomhet fra eiendommen. Bakgrunnen er at selgeren nyter godt av justeringsordningen hvor det gis momsrefusjon forutsatt at virksomheten er momspliktig. I de tilfeller hallen skal erverves av privatperson eller virksomhet som ikke har et momsregnskap må megler spesielt varsles om dette.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Mandals nye industriområde Doneheia på Jåbekk.

Adkomst

Lett adkomst, flatt terreng. Asfalterte arealer rundt lagerhallen

Beskrivelse av tomt

I tillegg til næringsseksjonen vil kjøper bli eier av en ideell andel av tomten. Sameierne har felles ansvar for drift og vedlikehold av fellesarealene. Merk at vedtektene definerer den eksklusive bruken av deler av uteområdene. Spesielt gjelder dette seksjon nr 5 som vil få tildelt et større uteområde bl.a på navelen av bygget som er til seksjon nr 5 sin eksklusive bruk.
Det bemerkes også at sameiet har inngått en avtale (vedlegg) med naboeiendommen beliggende nord for eiendommen. Avtalen forutsetter at det ikke blir plassert større gjenstander på nordsiden av bygget som kan være til hinder for naboens adkomst inn til sine haller.

Parkering

Gode parkeringsforhold på sameiets grunn, og spesielt gode forhold for denne seksjonen i og med at vedtektene definerer en eksklusiv bruksrett det det arealet som er bakenfor, utenfor gavelveggen og foran hallen. Det presiseres at det råder et prinsipp om at eier ikke må hindre naturlig passasje. Dette er bl.a regulert i vedtektene og en overenskomst med nabobygget. Begge disse avtalene/dokumentene følger vedlagt prospektet.

Vei, vann og avløp

Offentlig, vei inn til området er privat

Regulerings-og arealplaner

Regulert til næringsformål (Forretning/industri jf., planen med id 113 - Jåbekk industriområde vedtatt 09.06.2007

Økonomi

Kommunale utgifter

Gebyr vann kr 1 974
Gebyr avløp kr 1 518
Det er ikke etablert renovasjon fra eiendommen. Kjøper må selv kontakte Maren AS for etablering av avfallsdunker hvis virksomheten krever bistand til å fjerne renovasjon.

Eiendomsskatt

Det praktiseres eiendomskatt i Lindesnes kommune. Se kommunes hjemmeside for detaljert oversikt. Kommunestyret har vedtatt at den generelle skattesatsen skal være 5,5 ‰ Lovverket bestemmer også hvordan satsene kan økes i overgangsperioden. Vedtatt plan for skattesatser i overgangsperioden er utarbeidet i henhold til lovkravene. Satsen for næringseiendommer er for 2022 5,50 promille.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 2450 920,-
 

Annen viktig informasjon

Eier

SØR OPPLAG DA

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver.
Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD-knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt.  
Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr SMS eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i SMS og e-post kan forekomme.
 
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp.
Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Lovanvendelse

Eiendommen selges som den er ved kjøpers besiktigelse eller på tidspunkt for aksept av kjøpers bud, dersom kjøper ikke besiktiger eiendommen. Eiendommen selges som den er jfr avhendingslovens paragraf 3-9, dog slik at forhold dekket av avhendingslovens § 3-9, andre punktum ikke kan utgjøre en mangel.
Avhendingslovens § 3-9 fravikes videre slik at kjøper ikke kan gjøre gjeldende som mangel forhold etter avhendingslovens § 3-8 (1), andre setning hvor opplysningene er gitt av andre enn selger. § 3-9 fravikes videre slik at forsømte opplysninger fra selgers side bare skal ansees som mangel dersom disse er vesentlige for kjøper og er dokumentert kjent av selger.
Avhendingslovens § 4-19, andre ledd fravikes slik at reklamasjon senest kan skje 1 år etter overtagelse av eiendommen.
Kjøper er oppfordret til selv å befare/undersøke eiendommen og forhold knyttet til denne, eventuelt ved bruk av dertil egnede fagpersoner. Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han måtte kjenne til ved signering av kjøpekontrakten.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 1% av salgssummen
Tilrettelegging kr 15.000,-
Oppgjør: kr 6.000,-
Markedspakke: kr 5000
Visninger: kr 2 500
Oppslag eiendomsregister: kr 2.500,- 
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 31-0348/23
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Kristiansand
NO 924 405 937 MVA
Oppdragets KR-kode KR31.23348

Dato

Sist oppdatert: 29. november 2023 kl. 16:06

Dokumenter

Utskriftsvennlig prospekt

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Visning

Kontakt megler Flakk for vinsinger. Visninger i helger kan også avtales ring 415 10 212
Lurer du på noe?