Komplett salgsoppgave

Fritidstomt Østerøya ( tomt III)

2 500 000 kr
518 m² (eiet)
Fritidstomt på Østerøya!
Fritidstomt på Østerøya!
Østerøya
Ferdig regulert fritidstomt i landlige omgivelser med kort vei til flotte badeplasser, samt idylliske turområder

Estimert lånekostnad pr. mnd kr. 0

 • Prisantydning
  2 500 000 kr
 • Omkostninger
  63 842 kr
 • Totalpris
  2 563 842 kr
 • Tomteareal
  518 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - fritid
 • Eierform
  Eiet

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Sjarmerende og populært beliggende fritidseiendom (ferdig regulert) på populære Østerøya i barnevennlige omgivelser med kort gange til sjø og flotte turområder. Flotte bademuligheter på Skjellvika badestrand som er rikt befolket på de varme sommertider med flotte turområder samt flere fiskeplasser. Kort vei til Kyststien som er ideell for turgåing langs svaberg og sjø med mulighet for både jogging og sykling m.m.
Sykkelavstanden er kort til Yxney der en finner flere flotte badestrender, samt idylliske turområder.
Private stikkledninger ligger frem til tomtegrense, slik at avstanden er kort mtp. tilkopling.
Grunneier (Thomas Nielsen) informerer om at båtplass (sommerplass) kan leies for kr. 5.000,- pr.år. (Maks 16 fot / Ca.1-2mnd dybde / Bredde plass 2,5m, lysåpning 2,3m.)

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Fritidstomt Østerøya ( tomt III) , 3237 SANDEFJORD
Kommunenummer 3804, gårdsnummer 94, bruksnummer 184, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
Elektriske kraftlinjer tinglyst 27.02.1967 med dagboknummer 990114
VEDR.SANDAR E-VERK . Overført fra: Knr:3804 Gnr:94 Bnr:50. Gjelder denne registerenheten med flere.
Bestemmelse om kloakkledning tinglyst 24.08.2009 med dagboknummer 615359
Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:94 Bnr:80. Med flere bestemmelser. Overført fra: Knr:3804 Gnr:94 Bnr:50. Gjelder denne registerenheten med flere
Bestemmelse om vann og kloakkledning tinglyst 24.08.2009 med dagboknummer 615387
Med flere bestemmelser. Overført fra: Knr:3804 Gnr:94 Bnr:50 . Gjelder denne registerenheten med flere
Bestemmelse om kloakkledning datert 24.08.2009 med dagboknummer 615412
Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:94 Bnr:136. Med flere bestemmelser. Overført fra: Knr:3804 Gnr:94 Bnr:50. Gjelder denne registerenheten med flere
Best. om vann/kloakkledning tinglyst 08.10.2009 med dagboknummer 755106
Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:94 Bnr:132. Med flere bestemmelser. Overført fra: Knr:3804 Gnr:94 Bnr:50. Gjelder denne registerenheten med flere.
Bestemmelse om kloakkledning tinglyst 12.01.2011 med dagboknummer 26625.
Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:94 Bnr:131. Med flere bestemmelser. Overført fra: Knr:3804 Gnr:94 Bnr:50. Gjelder denne registerenheten med flere.
Best. om vann/kloakkledning/adkomstrett datert 26.11.2014 med dagboknummer 1035888.
Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:94 Bnr:181. Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Overført fra: Knr:3804 Gnr:94 Bnr:50 .Gjelder denne registerenheten med flere.
Best. om vann/kloakkledning og veg tinglyst 12.12.2016 med dagboknummer 1150933.
Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:94 Bnr:181
Overført fra: Knr:3804 Gnr:94 Bnr:50
Gjelder denne registerenheten med flere
Bestemmelse om veg tinglyst 681719 med dagboknummer 681719.
Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:94 Bnr:169
Denne tomten vil få tinglyst veirett med felles drift og vedlikeholdsplikt.
Ved fradeling vil de fleste av disse tinglyste servituttene automatisk bli overført på ny matrikkel (nytt gnr./bnr.) , selv om de trolig ikke har noen betydning for herværende tomt.

Diverse

Selger informerer om at adkomstvei muligens skal flyttes nærmere denne eiendom enn hva fremkommer av vedlagte plankart dersom det blir aktuelt å fradele en tomt på andre siden av veien. Tomtegrensene er hensyntatt denne eventuelle flyttingen. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon.
På sikt skal det trolig fradeles flere hyttetomter som grenser til herværende eiendom. Ta kontakt for nærmere informasjon.
Grunneier (selger)har som forbehold at endelig byggetegning skal godkjennes før igangsetting.
Eiketrær er fredet og kan ikke beskjæres ( se vedlagte tomtekart for tegning av trær). Byggeavstand til eiketrær må påregnes.
Det tas forbehold om at tomten blir godkjent fradelt.
Denne tomten kan kun bebygges med maks 1.etg.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Her kan du få hyttedrømmen realisert!
Landlig og populært beliggende fritidseiendom på populære Østerøya i barnevennlige omgivelser med kort gange til sjø og flotte turområder. Flotte bademuligheter på Skjellvika badestrand som er rikt befolket på de varme sommertider med flotte turområder samt flere fiskeplasser. Kort vei til Kyststien som er ideell for turgåing langs svaberg og sjø med mulighet for både jogging og sykling m.m.
Nærmeste matvarebutikk er Joker på Gjekstad, som også har søndagsåpent.
Kyststien på Østerøya byr på 20 km. merket løype for turgåere. Stien er merket fra Kastet innerst i Mefjorden og fra Røyseløkka. Store deler av kyststien er privat vei, hytteadkomst eller driftsvei i landbruksnæringa. Kyststien er merket gjennom frivillige avtaler med grunneierne, og stien skal være en hjelp for turgåere for å komme fram til fots langs kysten. Kyststien på Østerøya er en forlengelse av kyststien på Vesterøya. Stien er merket med blå maling, enten på lave stolper eller andre naturlige elementer. Langs offentlig vei finner du blåmerker på lys eller telefonstolper.
Flautangen er et flott turmål og område på Østerøya, der det tidligere i vår ble åpnet ny Gapahuk, bygget av Turistforeningen. Den ligger fint til ved en grass-slette, nær sjøen og stranden. Turen til gapahuken/stranden går langs rød merket rute fra parkeringsplassen ved Flautangen, og er et populært og familievennlig turmål. I tillegg finner du et turforslag rundt Flautangåsen, som er merket blå rute. Denne rundturen er ca. 2,8 km og går dels på svaberg, dels på sti. Fra toppen av Flautangåsen er det flott utsikt over Tønsbergfjorden, Tjøme, Verdens Ende m.m.
Yxney ligger på sørspissen av Østerøya i Sandefjord og fra p-plass tar det kun 10 minutter å spasere til stranden "Nord Trubervik". Stranden er en klassisk halvmåneformet sandstrand. Flotte og barnevennlige forhold, samt et fint sted for telting og brettsurfing. Den neste strandperlen heter Strandvika, og denne plassen ligger innerst i en vik som ofte besøkes båtfolk. Sanden her er finkornet og bunnforholdene gode, den perfekte badeplass for ungene.
Grunneier (Thomas Nielsen) informerer om at båtplass (sommerplass) kan leies for kr. 5.000,- (Maks 16 fot / Ca.1-2mnd dybde / Bredde plass 2,5m, lysåpning 2,3m.)

Adkomst

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger. Det står Krogsveen visningspil ved avkjøring fra hovedvei.

Barnehager, skoler og fritid

Eiendommene er regulert til fritidsformål.

Beskrivelse av tomt

Populært beliggende fritidstomt med kort vei til flotte turområder, samt sjø og bademuligheter.
Tomten er ikke oppmålt og det kan fremkomme mindre avvik ut i fra oppgitte tomteareal. og har usikre grenser. Kjøper overtar risiko for avviket.
Tomtene er p.t. ikke fradelt, og de vil få tildelt egent matrikkelnummer ( gnr./bnr.) samt adresse/husnummer på et senere tidspunkt.
Eiketrær er fredet og kan ikke beskjæres ( se vedlagte tomtekart vedr. plassering av trær)

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via privat vei. Det vil bli tinglyst bruksrett til herværende eiendom, og det må påregnes kostnader til drift og vedlikehold.
Eiendommen kan tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Private stikkledninger ligger ved tomtegrense og de er tilknyttet Strand avløpsforenings private ledning/privat pumpestasjon. Det er felles vedlikeholdsplikt/driftsplikt på dette private anlegget og rør som går frem til det kommunale anlegget. Tidligere avgifter/andelsavgift har ligget på ca. kr. 500,- pr.år. Dersom den private pumpestasjonen overtas av Sandefjord kommune kan det komme et enkeltgebyr på ca. kr. 5.000,- Dette beløpet kan variere, da det er et estimat.
Tilkoblingsavgift ihht. kommunens satser. Se kommunens hjemmeside for nærmere informasjon: https://www.sandefjord.kommune.no/Teknisk/Vann-og-avlop/Avlop/tilknytningsavgifter/
Ta kontakt med megler for kopi av kart vedrørende innkjøring til eiendommen.

Regulerings-og arealplaner

Tomten ligger i et område regulert til: Frisikt, Bevaring naturmiljø, Gang-/sykkelveg, Kjøreveg, Turvei, Fortau, Fritidsbebyggelse -frittliggende, Annen veggrunn - grøntareal, Grønnstruktur, Spredt boligbebyggelse iflg. plannavn Strand Leiersted vedtatt 27.11.2018.
Sandefjord kommune opplyser at det er vedtatt en reguleringsplan for eiendommen gbnr 94/50 (Strand leirsted) og deler av gbnr 94/169, 170. Hensikten med planen er å legge til rette for mindre endringer og utvidelse av leirstedet og oppføring av ny fritidsbebyggelse. Den aktuelle eiendommen ligger innenfor planområdet.
Eiendommen er utsatt for støy fra veitrafikk i Østerøyveien. Rød og gul støysone iht. Miljøverndepartements "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging". Denne er markert med hensynssone i kommuneplanen og framgår av kartløsningen på kommunens hjemmeside under "Temakart til kommuneplanen, støy".

Økonomi

Kommunale utgifter

Ved eventuell bygging av fritidseiendom må det påregnes kostnader til kommunale avgifter. (https://www.sandefjord.kommune.no/Teknisk/Min-Eiendom/kommunale-avgifter/betalingsregulativ-kommunale-gebyrer-og-avgifter/)
Tomten må også tilknyttes Strand avløpsforening (privat pumpestasjon ) Tidligere avgifter har ligget på ca. kr. 500,- pr.år.
Adkomstvei er privat og det må påregnes kostnader til drift og vedlikehold.
Kostnader til forsikring av bolig, internett tjenester og strømforbruk må påregnes ved bygging av hytte etc.

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt. Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr. 2.563.842,-
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 12.650,-/kr.14.650,- for eneboliger mindre/større enn 230 kvm. For hytter er prisen på If Hyttepakke kr 9.900,-

Annen viktig informasjon

Eier

Strand Utvikling AS

Konsesjon

Eiendommene er en ubebygd regulert fritidseiendom. For at eiendommen skal kunne overskjøtes, må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erklæringen må godkjennes av kommunen før eiendommen kan overskjøtes til kjøper.
Hjemmelshaver til eiendommen er idag NORMISJON REGION VESTFOLD BUSKERUD og Strand Utvikling AS er reel eier ihht blancoskjøte/kjøpekontrakt.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Kjøper må sette seg inn i selgers egenerklæring samt salgsoppgaven før bud inngis. Eventuelle reklamasjoner må rettes direkte til selger.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, eventuell tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler, entreprenør eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 45.000,- eks.mva
Tilrettelegging kr 5.000,- eks.mva
Oppgjør: kr 4.440,- eks.mva.
Markedspakke: 15.520,- eks.mva.
Oppslag eiendomsregister: kr 1.080,- eks.mva
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 22-0083/22
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Sandefjord
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR22.2283

Dato

Sist oppdatert: 22. september 2022 kl. 12:23

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.