Komplett salgsoppgave

Topdalsveien 113

8 900 000 kr
59 000 m² (eiet)
Velkommen til Topdalsveien 113, Stor eiendom på ca 59 daa og lang strandlinje med fiskerett mot Topdalselva
Velkommen til Topdalsveien 113, Stor eiendom på ca 59 daa og lang strandlinje med fiskerett mot Topdalselva
Kart
Del
Jon Fadnes
Presenteres av
Jon Fadnes
HAMRESANDEN - Fantastisk beliggende eiendom med strandlinje - stor tomt - meget solrikt

Unngå doble boligrenter

Vi tilbyr gunstig forsikring.
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  8 900 000 kr
 • Omkostninger
  225 920 kr
 • Totalpris
  9 125 920 kr
 • Byggeår
  1827
 • Bruksareal
  122 m²
 • Tomteareal
  59 000 m² (eiet)
 • Type
  Landbrukseiendom
 • Eierform
  Eiet
 • Fasiliteter
  Garasje/P-plass
 • Energimerke
  Rød G

Visning

For å delta på visning, ber vi om at du melder deg på. Da sikrer vi at du får nødvendig informasjon og at det er satt av tilstrekkelig med tid. Kontakt megler dersom annet tidspunkt ønskes. Husk å lese salgsoppgaven før visningen, så du stiller forberedt.Ønsker du kun å bli holdt orientert, velg å få Budvarsel fra eiendommens hjemmeside eller kontakt megler.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Velkommen til Topdalsveien 113!
Denne flotte landbrukseiendommen har en fantastisk beliggenhet på Ve/Hamresanden i flotte Tveit. Merk at bolighuset på eiendommen er kondemnabelt.
Tveit er en rolig og trivelig bydel hvor du befinner deg i landlige og behagelige omgivelser med flotte turstier og badeplasser, samtidig som du kun er en 15 minutters kjøretur unna Kristiansand sentrum, Kvadraturen og 10 minutter til Sørlandssenteret.
Eiendommen har en utmerket plassering med sin usjenerte og solrike beliggenhet, strandlinje mot Topdalselva som er lakseførende, og
kun 400 meter til bussholdeplass med godt kollektivtilbud, kort vei til skole, barnehage, dagligvare og andre tjenester.
Boligen selges som et fullt renoveringsobjekt og bør kondemneres.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Topdalsveien 113 , 4656 HAMRESANDEN
Kommunenummer 4204, gårdsnummer 99, bruksnummer 25, ideell andel 1/1
Kommunenummer 4204, gårdsnummer 99, bruksnummer 37, ideell andel 1/1
Kommunenummer 4204, gårdsnummer 99, bruksnummer 83, ideell andel 1/1

Innhold

Hovedbolig:
Bygget er kondemnabelt og ikke måleverdig
Det er derfor kun driftsbygningen som er oppmålt
Totalt bruksareal: 122 kvm
Gjelder driftsbygningen: Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 10.08.2023 utført av Anticimex v/ Frank Veraas. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Byggemåte

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport, dvs. en teknisk gjennomgang av boligen hvor eventuelle avvik, risiko for kjøper og prisoverslag for hva som bør gjøres av oppgradering, er skissert. Se særskilt TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som viser hva som er avvik fra boligens normale slitasje, alder og type, eller som bør/må utbedres. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.  
Byggemåte:
Bolighus oppført 1827 med tilhørende uthus fra ca.1887. Nyere driftsbygning/garasje oppført 1989. Bolighuset, uthus samt ett mindre hønsehus på eiendommen har omfattende skader. Bolighuset er oppført på gråsteins murer. Laftet tømmervegger med utvendig trekledning. Yttertak i trekonstruksjoner tekket med teglstein. Utvendig opparbeidet med gruset gårdsplass, plen og jorder. Septiktank på eiendommen. Vann og strøm er frakoblet bolighuset. Eiet tomt.
Det gjøres spesielt oppmerksom på:
Sammendrag av boligens tilstandsgrad fra tilstandsrapport :
TG1 i orden : 0%
TG2 alder, slitasje, skader m.v : 3%
TG3 strakstiltak nødvendig : 91%
TGIU ikke undersøkt : 6%
Boligen selges som et fullt renoveringsobjekt og bør kondemneres.
Bolighuset har falt sammen, og det tillates ikke å inspisere boligen innvendig.
Sammendrag av selgers egenerklæringsskjema :
Da boligen er kondemnabel, er flere av punktene i egenerklæringen ikke besvart da de ikke er relevante.
Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Ja. Agder Energi v/Rejlers Elsikkerhet 09.11.2017. Ingen feil og mangler ble avdekket!
Kjenner du til andre forhold av betydning som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?
Enkeltmedlemmer med andeler i Skibreis vei- og bryggelag har på eget initiativ og uten grunneiers viten og godkjennelse 2017/2018 utført arbeid på bryggeområdet i forbindelse med tilrettelegging for deres 6 båtplasser de fikk bruksrett til i Marnar jordskifterett, sak 1000-2005-0004 Ve av 22.08.2006. Kjenner heller ikke til at det foreligger godkjent søknad på tiltaket.
Tilleggskommentar :
Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

Oppvarming

Hovedbygg er frakoblet strøm

Ferdigattest/brukstillatelse

Det foreligger verken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.
Det er ingen tegninger av hovedhuset, kun skisser vedlagt søknad om oppføring av driftsbygg.
Driftsbygning godkjent 19.01.88
Eiendommen har vært brukt til boligformål siden 1827.
Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen.
Det finnes av den grunn ikke dokumentasjon over eiendommens lovlighet
Det gjøres oppmerksom på at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven § 21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan- og bygningsloven. 
Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning med risiko og ansvaret for eventuelle pålegg fra kommunen og kostnader forbundet med dette. 

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
Det er tinglyst rett til bruk av åtte båtplasser fordelt på syv rettighetshavere. Rettighetshaverne er den til en hver tid hjemmelshaver av:
Gnr 99 Bnr 74 som har rett til 2 plasser
Gnr 99 Bnr 44 med en plass
Gnr 99 Bnr 27 med en plass
Gnr 99 Bnr 19 med en plass
Gnr 99 Bnr 15 med en plass
Gnr 99 Bnr 75 med en plass
Gnr 99 Bnr 73 med en plass
En visuell fremstilling av båtplassenes plassering er vedlagt prospektet. Eier presiserer at de tiltak som er utført i forbindelse med etablering av båtplassene er utført av noen av rettighetshaverne og ikke eierne av eiendommen. Det antas at det er tiltak hva gjelder steinbrygge, etc. ikke er omsøkt og godkjent av offentlig myndighet.
Hva gjelder de øvrige servituttene/heftelsene som er omtalt under fremgår vilkår om bruk av spredegrøft, elektriske kraftlinjer etc. Selger er ikke kjent med at det skal være andre rettighetshavere eller etablerte avtaler som ikke er tinglyst som innvirker negativt på eiendommens bruk eller verdi.
Utdrag fra grunnboken på eiendommen 99/25:
4204/99/25:
19.06.1827 - Dokumentnr: 900009 - Utskifting
Gjelder denne registerenheten med flere
13.10.1859 - Dokumentnr: 907199 - Skjønn
Grensegangssak
Gjelder denne registerenheten med flere
14.04.1860 - Dokumentnr: 900025 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om regulering av innsjø/vann/elv
Gjelder denne registerenheten med flere
05.12.1903 - Dokumentnr: 900116 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:99 Bnr:42
Bestemmelse om vannrett
Bestemmelse om vannledning
Bestemmelse om gjerde
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere
26.03.1904 - Dokumentnr: 904297 - Skjønn
Grensegangssak
Gjelder denne registerenheten med flere
16.12.1905 - Dokumentnr: 900062 - Bestemmelse om veg
Gjelder denne registerenheten med flere
18.10.1915 - Dokumentnr: 900115 - Erklæring/avtale
Gjelder denne registerenheten med flere
27.03.1933 - Dokumentnr: 902892 - Elektriske kraftlinjer
Gjelder denne registerenheten med flere
29.01.1953 - Dokumentnr: 500172 - Jordskifte
Gjelder denne registerenheten med flere
26.01.1954 - Dokumentnr: 500191 - Jordskifte
Gjelder denne registerenheten med flere
28.12.1954 - Dokumentnr: 503347 - Bestemmelse om veg
Gjelder denne registerenheten med flere
18.01.1955 - Dokumentnr: 500124 - Erklæring/avtale
Grensegangssak
Gjelder denne registerenheten med flere
29.03.1955 - Dokumentnr: 500776 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:99 Bnr:73
Bestemmelse om vannrett
Gjelder denne registerenheten med flere
30.03.1955 - Dokumentnr: 500791 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:99 Bnr:74
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Bestemmelse om vannrett
Gjelder denne registerenheten med flere
11.05.1957 - Dokumentnr: 501154 - Erklæring/avtale
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
Gjelder denne registerenheten med flere
27.06.1958 - Dokumentnr: 500691 - Bestemmelse om veg
Gjelder denne registerenheten med flere
06.09.1960 - Dokumentnr: 501261 - Bestemmelse om vannledn.
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:99 Bnr:83
Bestemmelse om veg
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere
03.05.1968 - Dokumentnr: 3551 - Elektriske kraftlinjer
Gjelder denne registerenheten med flere
05.02.1975 - Dokumentnr: 990140 - Elektriske kraftlinjer
Gjelder denne registerenheten med flere
07.12.1976 - Dokumentnr: 14411 - Bestemmelse om vannledn.
Gjelder denne registerenheten med flere
06.06.1980 - Dokumentnr: 6463 - Skjønn
Elektriske kraftlinjer
Gjelder denne registerenheten med flere
03.07.2006 - Dokumentnr: 14409 - Skjønn
110 KV LINJE KOSTØL- TIMENES
Gjelder denne registerenheten med flere
19.10.2006 - Dokumentnr: 22862 - Jordskifte
SAK 1000-2005-0004 VE
Gjelder denne registerenheten med flere
13.10.2021 - Dokumentnr: 1277186 - Bestemmelse om kloakkledning
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:99 Bnr:25
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:99 Bnr:75
Bestemmelse om spredegrøfter/utslipp/infiltrasjonsanlegg
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere
26.04.2023 - Dokumentnr: 428886 - Bestemmelse om båtplass/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:99 Bnr:75
Forbud mot salg og utleie
Gjelder denne registerenheten med flere
26.04.2023 - Dokumentnr: 428928 - Bestemmelse om båtplass/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:99 Bnr:73
Forbud mot salg og utleie
Gjelder denne registerenheten med flere
Utdrag fra grunnboken på eiendommen 99/37:
1953/500172-1/93 29.01.1953 JORDSKIFTE
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
1954/500191-1/93 26.01.1954 JORDSKIFTE
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
2006/14409-1/93 03.07.2006 SKJØNN
110 KV LINJE KOSTØL- TIMENES
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
2018/1321193-1/200 26.09.2018
ERKLÆRING/AVTALE
RETTIGHETSHAVER: KNR: 4204 GNR: 99 BNR: 33
Rett til etablering av teknisk anlegg og oppsetting
av lyktestolper
Utdrag fra grunnboken på eiendommen 99/83:
Heftelser i eiendomsrett:
1960/501261-2/93 06.09.1960 BESTEMMELSE OM VEG
2006/22862-1/93 19.10.2006 JORDSKIFTE
SAK 1000-2005-0004 VE
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
2023/428886-1/200 26.04.2023
BESTEMMELSE OM BÅTPLASS/BRYGGEPLASS
RETTIGHETSHAVER: KNR: 4204 GNR: 99 BNR: 75
Forbud mot salg og utleie
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
2023/428928-1/200 26.04.2023
Bestemmelse om båtplass/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:99 Bnr:73
Forbud mot salg og utleie
Gjelder denne registerenheten med flere
EIENDOMMENS RETTIGHETER:
1960/501261-1/93 06.09.1960 BESTEMMELSE OM VANNLEDN.
Rettighet hefter i: KNR: 4204 GNR: 99 BNR: 25
Rettighet hefter i: KNR: 4204 GNR: 99 BNR: 200
Rettighet hefter i: KNR: 4204 GNR: 99 BNR: 201
Med flere bestemmelser
Bestemmelse om veg
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Eventuell adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer.

Diverse

Eiendommen selges med fiskerett. Fiskeretten må forstås slik at grunneier har rett til i fiske i Topdalselva. Fiskesesongen er fra 01.06 til 31.08. Fiske er regulert hvor det er bestemmelser om antall fisk og ørret, rapporteringsplikt på fangst, krav til statskort etc. Kontakt megler for ytterligere informasjon. Megler besitter informasjonskriv over forholdene. Oppsyn med fiske i elva utføres pt. av Birkenes Sportsfiskerforening.
Det opplyses at det er avgitt bruksrett til båtfeste på eiendommen gnr 99 bnr 25 og 83. Bruksretten er tinglyst. I prospektet er det vedlagt et situasjonskart hvor man kan få en visuell oversikt over båtplassenes plassering som utgjør totalt åtte plasser.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Eiendommen har en sjeldent flott beliggenhet i Tveit med kort vei til både Kristiansand og Sørlandssenteret. Her er det landlig, usjenert og solrikt og samtidig kort vei til skole, barnehager, dagligvarer, offentlig transport og andre tjenester.
Fra tomten din grenser du ned mot Topdalselva, her er det rom for lek, bading, båtliv mm.
Med båt er du kun en liten svipptur ut i Topdalsfjorden, som tar deg videre til flotte badeplasser, fiskemuligheter og Fiskebrygga med sitt yrende liv om sommeren.
Området har umiddelbar nærhet til flotte tur- og friluftsområder. Om sommeren finnes det flere turmuligheter i vidstrakte skogsområder med grusveier, fine turstier og idylliske tjern med fiskemuligheter. Det er også nærhet til Dønnestad lysløype og flere flotte toppturer. Det er kort vei til både Topdalselva og fjorden, noe som sommerstid er ensbetydende opplevelser både for store og små.
Tveit IL holder til ved Solsletta idrettsplass hvor det er klubbhus, garderobeanlegg, kiosk og trimstudio. På Tveit stadion finnes det, kunstgressbaner, ballbinge og tennisbane.
Det er ellers kort vei til Kristiansand Golfklubb. Det er kort vei til dagligvarebutikkene Joker, Coop Prix og ny Kiwi butikk på Hamresanden.
Kollektivtilbudet består av buss, der nærmeste holdeplass kun ligger et par steinkast unna.
En kort kjøretur unna ligger også kommunesenteret Kristiansand, Universitetet i Agder, Kjevik lufthavn, Sørlandsparken og Dyreparken.

Adkomst

Fra E18 fra Kristiansand, ta avkjørsel mot Barstølveien ta 2.avkjørsel til høyre i rundkjøringen inn på 41 / Topdalsveien. Ta 2. avkjørsel til høyre i neste rundkjøring. Ved Lauvåsen, hold rett frem (2. avkjørsel i rundkjøringen) Kjør videre rett frem i ca 3.5 km og sving deretter til venstre inn på Topdalsveien. Etter ca 250 meter ankommer du Topdalsveien 113.
Bruk ellers google maps. Det vil også bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved felles påmeldingsvisninger.

Barnehager, skoler og fritid

Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør, og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen/bydelsadministrasjonen for oppdatert informasjon.
Barnehager :
Refshalen gårdsbarnehage (1-5 år) 1.5 km
Solkollen Hånes (1-5 år) 4 km
Tveit (0-5 år) 4.2 km
Skoler :
Ve skole (1-10 kl.) 1 km
Kristiansand katedralskole/Gimle 14 min med bil
Akademiet vgs Kristiansand 16 min med bil
Offentlig transport :
Bussholdeplass Ve Sør 0.4 km
Kristiansand togstasjon 13.6 km
Kristiansand Lufthavn Kjevik 4 min med bil
Dagligvare :
Coop Prix Tveit 23 min til fots
Kiwi Hamresanden 23 min til fots
Varer/Tjenester : med bil
Rona Senter 9 min
Sørlandssenteret 10 min
Vitusapotek Lauvåsen 6 min
Apotek 1 Rona 9 min
Sørlandssenteret Vinmonopol 10 min
Sport :
Ve skole 10 min til fots
Kjevik stadion 3 min
Fitness 24/7 5 min

Beskrivelse av tomt

Eiertomt på ca 59 000 kvm.
Idyllisk beliggende tomt med lang strandlinje.
Tomten viser nøyaktige grenser mot nabo og riksvei ( mot Hamresanden og mot Topdalsveien).
Grense mot bru, er mindre nøyaktig med avvik på 201-500cm
Teig 2, viser halve tomten god nøyaktighet mens resterende mindre nøyaktig (201-500)
Eiendommen består av fire teiger. Se vedlagte kart i prospektet hvor fordelingen av arealet fremkommer
mellom dyrka, mark, skog etc, samt den geografiske plasseringen av arealene/teigene.
Teig 1 og 2 gnr 99 bnr 25. Totalt areal 49,2daa.
Teig 3 gnr 99 bnr 37. Totalt 8,9 daa
Teig 4 gnr 99 bnr 83. Totalt 0,9 daa

Vei, vann og avløp

EIendommen er tilknyttet privat vei.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til LNFR i henhold til reguleringsplan datert
Kommuneplanens arealdel 22.06.2011.
Eiendommen er registrert i Sefrak kulturminne register.
Kommentar : Bevaring kulturmiljø, hensyn landbruk, båndlegging, en liten del av eiendommen - høyspenningsanlegg, gul støysone
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 6 554,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for vann, avløp og feiing/tilsyn. Eiendomsskatt er også inkludert i de kommunale avgiftene.
Renovasjonsgebyr kommer i tillegg.
Eiendomsskatten er kr 1 235 for inneværende år.
Selger har ikke bebodd eiendommen og har således ikke kjennskap til øvrige løpende utgifter for eiendommen. 

Formuesverdi

Formuesverdi for 2021 var kr 121 382,- ifølge selger/skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil formuesverdien for 2021 bli kr 0,-/436 975,20.
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Eiendomsskatt

 Eiendomsskatten utgjør kr. 1 235 ,- pr år.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 9 215 920
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos Tryg Forsikring på kr. 15.050,-/kr.17.550,- for eneboliger mindre/større enn 230 kvm. For hytter er prisen på Hyttepakke Tryg kr 12.550,-

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner Spareskillingsbanken. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad.
Krogsveen mottar et honorar for denne formidlingen.
 

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Karin Turid Aamodt, Solveig Irene Gunvaldsen, Svein Arve Gunvaldsen, Rolf Arnfinn Gunvaldsen, Inger Merete Dversnes, Tor Kåre Gunvaldsen og Siri Helene Korsmo

Konsesjon

Gården er en odelsgård, men selger har med fagbistand avklart forholdet til odel med alle de odelsberettigede, hvor ingen har ønsket å benytte seg av odelsløsningen. Eiendommen selges derfor fri for odel hva gjelder forholdet til kjente odelsberettigede.
Eiendommen har et fulldyrket areal på 29,3 daa. Et viktig unntak fra konsesjonsvilkårene er at du konsesjonsfritt kan overta bebygd eiendom som ikke er større enn 100 dekar, og ikke har mer enn 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord. Det betyr at eiendommen kan selges fritt på det åpne markedet uten konsesjonslovens vilkår om priskontroll vil gjelde. Eiendommen kan dermed selges til den pris noen måtte ønske å betale for eiendommen, og hvor det ikke er vilkår om boplikt.
Jordene på gården vil være underlagt driveplikt. Hvis man selv ikke skal ha drift på jordene kan arealene leies bort typisk ved inngåelse av jordleieavtale. Jordene er i dag utleid for kr 6 600 pr. år. Det er ikke etablert noen skriftlig leieavtale som er kjent for arvingene/eierne.
Eiendommen består av fire teiger. Se vedlagte kart i prospektet hvor fordelingen av arealet fremkommer mellom dyrka, mark, skog etc, samt den geografiske plasseringen av arealene/teigene.
Teig 1 og 2 gnr 99 bnr 25. Totalt areal 49,2daa.
Teig 3 gnr 99 bnr 37. Totalt 8,9 daa
Teig 4 gnr 99 bnr 83. Totalt 0,9 daa
Det bemerkes at i vedlagte Tilstandsrapport oppgis et tomteareal på 49261 kvm. Dette er ikke eiendommens totalareal, men representerer det arealet/teigen hvor dagens bebyggelse er plassert.
Kjøper må signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet hvor kjøper bl.a må signere på at det ikke skal foretas deling i strid med planen.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet Boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema og tilstandsrapport. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar for mangler ved eiendommen slik dette ansvaret er fastlagt i avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkårene kan fås ved henvendelse til megler. 
Boligselgerforsikring omfatter våningshuset og/eller kårboligen med tilhørende garasje/driftsbygning den delen av eiendommen som er regulert til boligformål.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom If.  I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha overfor selger. 
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel renteforsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If. Krogsveen mottar et honorar for denne formidlingen.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver.
Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD-knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt.  
Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr SMS eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i SMS og e-post kan forekomme.
 
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp.
Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak overfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bl.a. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4. Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. 

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.
En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke.  Dette er nærmere beskrevet nedenfor. 
På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er".  Selger kan ikke ta «som den er»- forbehold overfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker. 
Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at mangelskravet ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.
Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon 
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp. 
Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen.
Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning. 
Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. 
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3)

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 2% av salgssummen inkl. mva.
Tilrettelegging kr 15.000,-
Oppgjør: kr 6.000,-
Markedspakke: kr 22.900,-
Visninger: kr 2000,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 2.500,- 
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 31-0272/23
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Kristiansand
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR31.23272

Dato

Sist oppdatert: 23. mai 2024 kl. 13:52

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

For å delta på visning, ber vi om at du melder deg på. Da sikrer vi at du får nødvendig informasjon og at det er satt av tilstrekkelig med tid. Kontakt megler dersom annet tidspunkt ønskes. Husk å lese salgsoppgaven før visningen, så du stiller forberedt.Ønsker du kun å bli holdt orientert, velg å få Budvarsel fra eiendommens hjemmeside eller kontakt megler.
Lurer du på noe?

Vil du varsles om lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.