Komplett salgsoppgave

Vesterøyveien 138

5 500 000 kr
193 m²
5 soverom
Velkommen til Vesterøyveien 138
Velkommen til Vesterøyveien 138
Kart
Del
Vesterøya/Ormestadvika
Sjønært beliggende enebolig med separat utleiedel ( kr. 9.360,- pr.mnd.) - Eiet tomt på 1.608 kvm. - Flott sjøutsikt

Unngå doble boligrenter

Vi tilbyr gunstig forsikring.
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  5 500 000 kr
 • Omkostninger
  138 670 kr
 • Totalpris
  5 638 670 kr
 • Byggeår
  1952
 • Soverom
  5 soverom
 • Bad
  2 bad
 • Areal
  193 m²
 • Bruksareal
  157 m²
 • Tomteareal
  1 608,3 m² (eiet)
 • Type
  Enebolig - Frittliggende
 • Eierform
  Eiet
 • Fasiliteter
  Garasje/P-plass
 • Energimerke
  Oransje G

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding.
Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Populært beliggende enebolig like ved Ormestadvika badestrand.
Vesterøyveien 138 ligger ca. 3 km. unna Sandefjord sentrum, og like ved boligen starter fantastiske turområder (Kyststien) langs sjø og kyst. Fra boligen tar det kun 3 minutter å spasere til Ormestadvika badestrand og bryggeanlegg. Kariåsen idrettsanlegg ligger ca. 200 meter unna boligen. Det er kort vei til barnehage, barneskole og ungdomsskole.
Tomten kan beskrives som romslig og er på over 1.600 kvm. Fra tomten er det flott sjøutsikt fra flere idylliske uteplasser, og det er rikelig med parkeringsareal i gårdsplass.
Boligen holder en normal standard ut i fra byggeår, men det bør påregnes noe oppussing for å oppnå en nåtidens ønsket standard.
Utleiedel i garasje er bygget i 2000, og er leid ut for kr. 9.360,- pr.mnd.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Vesterøyveien 138, 3219 SANDEFJORD
Kommunenummer 3907, gårdsnummer 108, bruksnummer 50, ideell andel 1/1

Innhold

Totalt bruksareal: 157 kvm.
Totalt primærrom: 193 kvm.
Bruksareal:
Enebolig 157 kvm.
Primærrom:
Enebolig:
Kjeller: 48 kvm: Gang, kjellerstue og vaskekjeller
1. etasje 62 kvm: Entre, gang, kjøkken, wc, stue og spisestue.
2. etasje 43 kvm: Gang, bad og tre soverom.
Garasje:
2. etasje 40 kvm: Stue, kjøkken, gang, bad og to soverom.
Sekundærrom:
Enebolig:
Kjeller: 4 kvm: Bod
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 14.07.2023 utført av Anticimex v/Jarle Dalen Myrengen. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.
Kommentar takstmann:
Det er ikke kjent om det foreligger ferdigattester. Det gjøres spesielt oppmerksom på at det ikke er søkt om/godkjent innredning av kjeller og det er heller ikke tatt stilling til om dette lar seg gjøre. Etasjen er av den grunn ikke godkjent til varig opphold. Arealene er medtatt i rapporten etter dagens bruk. Det opplyses at utleiedel over garasje er et godkjent tiltak. Selger opplyser også om at boder er muntlig godkjent. -Uten at dette kan verifiseres av bygningssakkyndig. I tillegg er det tre frittstående boder på 7 m2, 10 m2 og 4 m2. Disse er ikke videre vurdert i denne rapporten. Deler av 2.etg er ikke måleverdig areal grunnet lav takhøyde under skråtak.
Kjellerstue er byggegodkjent som boder. Se punkt vedrørende ferdigattest for nærmere informasjon.

Byggemåte

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport, dvs. en teknisk gjennomgang av boligen hvor eventuelle avvik, risiko for kjøper og prisoverslag for hva som bør gjøres av oppgradering, er skissert. Se særskilt TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som viser hva som er avvik fra boligens normale slitasje, alder og type, eller som bør/må utbedres. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.  
Bygningen er iht. tilstandsrapporten oppført på støpt betong mot grunn. Grunnmurer i betongstein. Etasjeskiller, yttervegger og tak i trekonstruksjoner. Fasade med liggende trekledning. Saltak tekket med betongtakstein. Vinduer i 2-lags glass i kjeller fra 1975. Vinduer forøvrig fra 80-tallet. Terrassedør fra 2001. Ytterdører fra 2016.
Det gjøres spesielt oppmerksom på følgende anmerkninger i rapporten som har fått TG2:
*Det er notert flere feil og mangler på våtrom i utleiedel.
*Bad i hoveddel bør fornyes/oppgraderes.
*Eldre kjøkken i hoveddel, noe svell i benkeplate i utleiedel.
*TG 2 er valgt på toalett grunn av rommets alder med tanke på røropplegg samt andre installasjoner.
*Øvrige gulvoverflater i boligen bærer preg av elde/slitasje.
*Det er registrert fuktutslag og saltutslag i kjellergulv/vegg.
*Stedvis observert skjolder, samt mugg/soppdannelser på undertak.
*Innvendige trapper godkjenner ikke dagens krav.
*Det er noe merkbare skjevheter i etasjeskiller. Forskjellen mellom høyeste og laveste punkt i rommet er målt til 20 mm på soverom og 12 mm i gang. Årsak til skjevhetene er ikke kjent. Målingene er foretatt i en eldre bygning og bør ses i den sammenheng.
*Vannrør/avløpsrør i boligen som er fra byggeår og eldre årstall har en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert.
*Varmtvannsberedere har ikke fast tilkobling, men er koblet med stikkontakt. Fare for varmgang. Det mangler delvis deksler i sikringsskap i hoveddel og i garasje.
*Stedvise råteskader registrert i kledning. Krever lokale utskiftninger.
*Vinduer er av eldre dato og har behov for oppgraderinger/ overflatebehandling.
*Taktekkingen bærer preg av elde og slitasje.
*Dreneringens alder og observert tilstand tilsier at utbedringer/utskiftninger bør påregnes.
*Det vurderes at ventilasjon av utleiedel er utilstrekkelig.
Følgende punkt har fått TG3 i rapporten:
*Det ble registrert svetting/lekkasje på avløpsrør i metall i vaskekjeller. Utskiftning er nødvendig. Sjablongmessig prisanslag gjelder TG3. Sjablongmessig prisanslag: kr 10 000 - 50 000,-
*Rømningsvei fra rom under terreng er ikke etablert. Godkjent rømningsvei må etableres. Sjablongmessig prisanslag: kr 50 000 - 100 000,-
Se supplerende tekst i tilstandsrapporten vedrørende ovennevnte punkter.

Standard

Populært beliggende enebolig like ved Ormestadvika badestrand.
Vesterøyveien 138 ligger ca. 3 km. unna Sandefjord sentrum, og like ved boligen starter fantastiske turområder (Kyststien) langs sjø og kyst. Fra boligen tar det kun 3 minutter å spasere til Ormestadvika badestrand og bryggeanlegg. Kariåsen idrettsanlegg ligger ca. 200 meter unna boligen. Det er kort vei til barnehage, barneskole og ungdomsskole.
Tomten kan beskrives som romslig og er på over 1.600 kvm. Fra tomten er det flott sjøutsikt fra flere idylliske uteplasser, og det er rikelig med parkeringsareal i gårdsplass.
Boligen holder en normal standard ut i fra byggeår, men det bør påregnes noe oppussing for å oppnå en nåtidens ønsket standard.
Utleiedel i garasje er bygget i 2000, og er leid ut for kr. 9.360,- pr.mnd.
Det er ikke boplikt i Sandefjord.
Bygningen er iht. tilstandsrapporten oppført på støpt betong mot grunn. Grunnmurer i betongstein. Etasjeskiller, yttervegger og tak i trekonstruksjoner. Fasade med liggende trekledning. Saltak tekket med betongtakstein. Vinduer i 2-lags glass i kjeller fra 1975. Vinduer forøvrig fra 80-tallet. Terrassedør fra 2001. Ytterdører fra 2016. Garasje med utleiedel fra år 2000.

Oppvarming

Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning, følger dette heller ikke med. 
Det er montert Jøtul vedovn både i stue og i kjellerstue i eneboligen.

Ferdigattest/brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på eiendommen datert 05.08.1952 Denne kan fås ved henvendelse til megler.
Boligen er beskrevet som en to-mannsbolig på ferdigattest datert 1952, dette stemmer ikke med dagens bruk.
Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven § 21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan- og bygningsloven.
Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning. 
Det foreligger byggetegninger på takoppløft datert 03.02.1990. Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på nevnte endring.
Det foreligger godkjent vedtak på innredning av uteleiedel i garasje datert 20.09.2023. Ferdigattest på nevnte endring vil foreligge før overtagelse.
Kjellerstue er opprinnelig byggemeldt som boder jf. byggetegninger datert 12.09.1950 og er ikke godkjent til varig opphold. Innredning av rommene til bruk for varig opphold er ikke bruksendret/omsøkt og er heller ikke godkjent av kommunen. Konsekvensen ved søknad kan være at rommet ikke godkjennes som varig opphold og at rommet da må brukes som bod/midlertidig oppbevaring. Kjøper overtar alt ansvar, kostnad og risiko for dette videre. Megler opplyser at kjellerstue ikke tilfredsstiller krav til rømningsvei eller lysforhold.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
Erklæring/avtale tinglyst 10.07.1956 med dagboknr. 1775:
Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbanegrunn. et mindre areal av herværende eiendommen har gått til utvidelse av Vesterøyveien.
Best om garasje/parkering tinglyst 22.02.1964 med dagboknr. 729
Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:108 Bnr:47. Herværende eiendom har samtykket til at garasje på gnr. 108, bnr. 47 er oppført 0,5 m. fra tomtegrense.
Erklæring/avtale tinglyst 23.02.2001 med dagboknr.1231
Tilknytningsavgift til kommunen for vann og avløp hvis garasje fradeles, seksjoneres eller selges. Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen.
Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter. 

Eventuell adgang til utleie

Loft på garasje er leid ut for kr. 9.360,- pr.mnd. Leietager er NAV.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Vesterøya er et populært område i Sandefjord, og inneholder noen av byens vakreste områder. Eiendommen ligger ca. 3 km. fra Sandefjord sentrum med kort avstand til badeplasser og Mefjordens flotte skjærgård. Flott turområde for deg som liker å vandre i skog og mark. Særdeles barnevennlig nærområde.
Gangavstand til barneskole, barnehage og ungdomsskole. Det er også kort vei til Skagerak International School.
Barnevennlig område med kort vei til Kariåsen fotballbaner (Vesterøya idrettspark) med lysløype. Fra eiendommen er det ca. 200 m. til Kyststien som er en kartlagt og skiltet natursti langs Sandefjords kyst med idylliske friarealer og flotte fiskeplasser.
Fra boligen tar det kun 3 minutter å spasere til Ormestadvika badestrand.

Adkomst

Megler oppfordrer alle interessenter til å vise hensyn ved kjøring inn til eiendommen, da det bor og ferdes mange barn i området. Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilter til alle annonserte visninger. Det vil bli satt opp til-salgs-skilter på boligen. Eventuelt se vedlagt kartskisse i FINN annonsen.

Barnehager, skoler og fritid

Kort gangavstand til barnehage, barneskole og ungdomsskole. Det er også kort vei til Skagerak International School.
Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen/bydelsadministrasjonen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 1.608 kvm. bestående av en romslig gårdsplass med belegningsstein, samt flere fine uteplasser med flott sjøutsikt. I hagen er det plass til både trampoline og andre uteleker, og eiendommen er fint skjermet med en solid hekk.
Grense mot nord er usikker, og det kan derfor fremkomme avvik på oppgitte tomteareal.
Fra eiendommen tar det kun 3 minutter å spasere til Ormestadvika badestrand.

Parkering

Gode parkeringsmuligheter i gårdsplass, samt i garasje.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til Boligbebyggelse, Rød sone iht. T-1442 ( 527 kvm.) , Gul sone iht. T-1442 ( 885 kvm.) iflg. kommuneplan vedtatt 24.09.2019.
Kommentar Sandefjord kommune: Eiendommen er utsatt for støy fra veitrafikk fra Vesterøyveien. Rød og gul støysone iht. Miljøverndepartements "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging". Denne er markert med hensynssone i kommuneplanen og framgår av kartløsningen på kommunens hjemmeside under "Temakart til kommuneplanen, støy". Det foreligger en vedtatt reguleringsplan for Skottåker (eiendommene gbnr. 114/29, 47 og 95). Planen legger til rette for en større utbygging med konsentrert boligbebyggelse (lavblokk og tett/lav bebyggelse) på den ubebygde delen og et par større tilgrensende boligeiendommer, gbnr. 114/29 og 114/95, samt sikring av skolevei/turvei og friluftsområde. Det er varslet oppstart av arbeid med endring av den vedtatte reguleringsplanen. Hensikten med planarbeidet er å øke antall boenheter og endre bygningstypen til småhusbebyggelse. Planområdet ligger ca. 15 meter nordvest for den aktuelle eiendommen. Utbygging av området er ikke påbegynt.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr. 19.240,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn.
Nåværende eier har et strømforbruk som tilsvarer ca. kr. 25-30.00,- pr. år. ( inkl. utleiedel som har egen intern måler)
Boligen har en årlig forsikringspremie på ca. kr. 9.000,-
Boligen er tilknyttet Sandefjord bredbånd som leverandør av internett/tv-signaler og har avgift på kr. 1.350,- pr. mnd.
Det må også påregnes kostnader til innboforsikring.
Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk og avtaler.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2021 var kr 1 383 509,- ifølge skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil formuesverdien for 2021 bli kr 4 980 633,-
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr. 5.638.670,-
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 15.050,-/kr.17.550,- for eneboliger mindre/større enn 230 kvm.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Kate Inger Halmrast og Ingar Halmrast

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema og tilstandsrapport. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom If.  I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha overfor selger. 
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel renteforsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If. Krogsveen mottar et honorar for denne formidlingen.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver.
Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD-knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt.  
Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr SMS eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i SMS og e-post kan forekomme.
 
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp.
Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Lovanvendelse

Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.
En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke.  Dette er nærmere beskrevet nedenfor. 
På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er".  Selger kan ikke ta «som den er»- forbehold overfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker. 
Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at mangelskravet ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.
Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon 
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp. 
Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen.
Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning. 
Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. 
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3)

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 1,5 % av salgssummen.
Tilrettelegging kr 15.000,-
Oppgjør: kr 6.000,-
Markedspakke på fritidsbolig: kr. 23.900,-
Oppslag eiendomsregister: kr 2.500,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 22-0328/22
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Sandefjord
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR22.22328

Dato

Sist oppdatert: 18. januar 2024 kl. 12:34

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding.
Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Vil du varsles om lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.